ดร.วิชัย พยัคฆโส นายกสมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์และคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี ได้รับประทานรางวัล “พระกินรี” จาก พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ที่ห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์C-120209009155