สุวิมล ธันวารชร ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรกลุ่มบริษัทดัชมิลล์ มอบเงิน 3 ล้านบาท ผ่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยมี รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปช่วยฟื้นฟูมหาวิทยาลัยและชุมชนใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เมื่อวันก่อนC-120209018100