พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลพระกินรีจากโครงการ “คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท” แก่ดร.วิชัย พยัคฆโส นายกสมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์ และคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่หอประชุม กรมประชาสัมพันธ์

C-120208021023