ในโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยหรือผู้พิการที่ต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลา บางครั้งผู้ป่วยไม่มีญาติมาดูแลช่วยในการเคลื่อนย้าย ทำให้พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ต้องทำการยก หรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเป็นจำนวนหลายเตียงต่อวัน เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ

เพื่อลดปัญหาดังกล่าว “ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม” อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.นิยม ละออปักษิณ” ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ผลิตชุดยกผู้ป่วย หรือผู้พิการสำหรับขับถ่ายเคลื่อนที่ 3 แกน ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งปัจจุบันสามารถนำไปใช้ได้ผลเป็นอย่างดี

ดร.เดชฤทธิ์ เปิดเผยว่า ชุดยกผู้ป่วยสำหรับขับถ่ายเคลื่อนที่3 แกนควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ได้ร่วมกันประดิษฐ์ขึ้นมานี้ มีลักษณะเป็นโครง 4 ขา สามารถเข็นตัวโครงสร้างไปได้ทุกทิศทาง เพื่อนำไปคร่อมเตียงผู้ป่วย ส่วนบนมีชุดรอกสำหรับยกผู้ป่วย 2 ตัว โดยชุดรอกนี้สามารถเคลื่อนที่ได้ 3 ทิศทางตามแกนที่กำหนดไว้

เมื่อต้องการใช้งานชุดยกจะต้องเข็นให้คร่อมเตียงไว้ และทำการสั่งจากปุ่มชุดควบคุม เพื่อควบคุมมอเตอร์ แกนแซด ให้เคลื่อนที่ลง ใช้ตะขอเกี่ยวกับชุดอุ้มตัวผู้ป่วยที่เป็นผ้า

หลังจากนั้นผู้ที่ทำการดูแลจะสั่งการควบคุมมอเตอร์ แกนแซด ให้เคลื่อนที่ขึ้น อย่างช้า ๆ จนผู้ป่วยเอียงตัว เหมือนท่านั่ง 70-90 องศา แบบยกลอยตัว เมื่อผู้ป่วยลอยตัวพ้นพื้นในท่านั่ง 70-90 องศาแล้ว ผู้ดูแลจะทำการดึงผ้าด้านล่างตรงก้นของผู้ป่วยออก จากนั้นก็จะนำภาชนะรองรับสิ่งขับถ่ายไปวางใต้ก้นผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยสามารถขับถ่ายได้ด้วยตนเอง เมื่อผู้ป่วยทำธุระเสร็จสิ้น ผู้ดูแลทำความสะอาดแล้ว ก็จะทำการปิดผ้าที่ก้นผู้ป่วยอีกครั้ง

ทางด้าน ผศ.นพ.นิยม กล่าวว่า ในแต่ละวันพยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาล จะต้องทำการยกผู้ป่วยเป็นจำนวนหลายเตียง เพื่อไปนั่งรถเข็นหรือเพื่อนั่งขับถ่าย แต่การใช้ชุดยกผู้ป่วยสำหรับขับถ่าย เคลื่อนที่ 3 แกนควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถทำการยกผู้ป่วยขึ้นลง เคลื่อนย้าย หรือยกค้างไว้ในท่านั่ง ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เพื่อให้ผู้ป่วยได้สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ หรือให้เห็นบรรยากาศรอบ ๆ ข้างดีกว่าการนอนราบ

ปัจจุบันชุดยกดังกล่าวได้นำไปใช้กับผู้ป่วยที่ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แล้ว

สนใจนวัตกรรมดังกล่าว สอบถามได้ที่ ผศ.นพ.นิยม ละออปักษิณ โทร. 08-1914-6249.