ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามเป็นประธานเปิดงาน นิทรรศการสยามนิทัศน์ 2011 “การเรียนรู้ 2.0” และนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสยาม ภายในงานมีคณาจารย์และนักเรียนมาดูหลักสูตรของมหาวิทยาลัยชั้นนำ อาทิ มทร.พระนคร และมทร.ธัญบุรี กันอย่างคับคั่ง ซึ่งเป็นแนวทางให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาต่อไป

C-120207014028

C-120207036082