นักวิจัยมทร.ธัญบุรี สร้างชื่อระดับโลก ร่วมคิดค้นเครื่องเซ็นเซอร์ตรวจจับเนื้อเยื่อมะเร็งสำหรับติดตั้งกับหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ เป็นผลสำเร็จ

ดร.เกียรติ แสงประดิษฐ์ นักวิจัยจากมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คิดค้นเครื่องมือช่วยการทำงานของหุ่นยนต์ทางการแพทย์ ในการตรวจหาเนื้อเยื่อมะเร็งที่ผิดปกติด้วยการผ่าตัดแบบเจาะช่องขนาดเล็ก (Minimally invasive surgery) เป็นผลสำเร็จ ทั้งนี้ เป็นผลงานจากความร่วมมือกับ ศ.โปรกา ดาสกุปต้า แพทย์ประจำโรงพยาบาลกาลส์ ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ

ดร.เกียรติศักดิ์ เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือดังกล่าวที่ใช้เซ็นเซอร์วัดแรงกระทำ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นตัวตรวจจับแรงปฎิกิริยาที่เติบโตผิดปกติ ซึ่งแตกต่างจากแรงปฎิกิริยาที่เกิดกับเนื้อเยื้อปกติทั่วไป

เซ็นเซอร์จะส่งข้อมูลมายังเครื่องประมสลผลที่จะแสดงภาพแรงปฎิกิริยาที่ได้รับบอกมาในรูปกราฟสามมิติ ซึ่งจะช่วยให้แพทย์รับรู้สภาพของเนื้องเยื่อที่ถูกสัมผัส ได้อย่างเที่ยงตรง

เครื่องมือดังกล่าวมีขนาดเพียง 8 มิลลิเมตร ติดตั้งกับแขนกลของหุ่นยนต์ผู้ช่วยศัลยแพทย์ในการผ่าตัดแบบเจาะช่องขนาดเล็กเพื่อที่จะสามารถสอดผ่านช่องท้องซึ่งเจาะรู้ไว้สำหรับแขนกล

นอกจากนี้ยังมีการออกแบบจำลแงเครื่องมือขณะทำงานบนอวัยวะอีกด้วยเพื่อใช้ในการคาดเดาพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของอวัยวะ และยังใช้แบบจำลองนี้ในการวิเคราะห์คาดการณ์ หาข้อมูลของเนื้อเยื่อที่ผิดปกติได้ คาดการณ์หาความแข็งของตัวเนื้อเยื่อที่ปกติหาตำแหน่ง หาขนาด และหาความลึกเป็นต้น ซึ่งการหาข้อมูลเหล่านี้ทำให้ยากถ้าใช้เครื่องมือเพียงอย่างเดียว

การผ่าตัดแบบเจาะช่องขนาดเล็กมีข้อจำกัดในการมองเห็นภายในอวัยวะและไม่สามารถใช้สัมผัสเพื่อตรวจเนื้อเยื่อผิดปกติในบริเวณที่ทำการผ่าตัดได้ ดังนั้นการใช้หุ่นยนต์ที่ติดตั้งเซ็นเซอร์รับสัมผัสจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด ทำให้การผ่าตัดมีประสิทธิภาพมกาขึ้น ทั้งนี้มีการทดลองใช้ในการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นผลสำเร็จแล้วด้วยC-120205014045C-120205036038