ลุ่มบริษัทดัชมิลล์ โดย สุวิมล ธันวารชร ผอ.สื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค 3 ล้านบาท ร่วมปันน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ฟื้นฟูหลังน้ำลด ผ่านม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลอง 6) จ.ปทุมธานี

C-120202033027