บมจ.ผลธัญญะ หรือ PHOL มอบชุดอุปกรณ์นิรภัยเพื่อใช้ในการทำความสะอาด จำนวน 200 ชุด โดยภายในถุงบรรจุ ถุงมือยางธรรมชาติ, หน้ากากอนามัย, แว่นตานิรภัย ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลอง 6 โดยมีผศ.ดร.สุภัทร โพธิ์พ่วง รองอธิการบดี ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนรับมอบ

Cleaning kits presented to RMUTT

Phol Dhanya Co., Ltd. presented 200 cleaning kits inside consisting with natural latex gloves, protective mask, and safety eyewear to Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), received by University vice president Asst. Prof. Dr. Suphat Pomoung.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

C-111215016038