ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ม.เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ทำให้ มทร.ธัญบุรี ได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดยเฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสียหายมากที่สุด ประมาณ 300 ล้านบาท เพราะในชั้นใต้ดินและชั้น 1 มีเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งทางคณะได้เสนอของบฯผ่านมหาวิทยาลัย 280 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเครื่องจักรใหม่ ส่วนอีก 20 ล้านบาท จะใช้งบฯของตนเอง ซึ่งจะเป็นค่าโต๊ะ เก้าอี้ แต่จะพยายามซ่อมแซม และซื้อใหม่เท่าที่จำเป็นจริง ๆ เท่านั้น นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือไปยังเครือข่ายสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาที่ต้องทำโปรเจคท์ แต่อุปกรณ์การเรียนการสอนได้รับความเสียหายให้ไปใช้อุปกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได้ โดยเฉพาะกลุ่ม มทร.ด้วยกันที่น้ำไม่ท่วม พร้อมทั้งภาคเรียนนี้จะมีการปรับวิชาที่ต้องใช้ห้องแล็บ โดยถ้าไม่ใช่นักศึกษาปีสุดท้ายจะเน้นการเรียนการสอนด้านทฤษฎีเพิ่มขึ้นแทน ส่วนการสอนชดเชยจะเพิ่มในช่วงเย็นและเสาร์-อาทิตย์

“ผมอยากฝากถึงศิษย์เก่าในภาคอุตสาหกรรมช่วยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าไปฝึกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ขณะเดียวกันหากนิคมอุตสาหกรรมใดต้องการ ทางคณะก็พร้อมส่งนักศึกษาเข้าไปช่วยฟื่นฟูอย่างเต็มที่” ผศ.ดร.สมหมาย กล่าว.

RMUTT Engineering urged to restore

Dean of the Faculty of Engineering Asst. Prof. Dr. Sommai Pivsa-Art, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), said the flood caused numerous damages, worth about 300 million baht, to the university especially the Faculty of Engineering because at the underground and ground floor placed with various giant studying machines. For the restoration and purchase of new machines, the faculty proposed needed budgets around 280 million baht to the government via the university and will be spending around 20 million baht from faculty budget for the repairs of tables, chairs and some new purchase if necessary. In addition, the faculty also talked with engineering faculty network, especially among the same Rajamangala Universities of Technology which were not flooded, to provide wanted laboratories for the students. In terms of studying, the subjects will be changed in this forthcoming semester to fit the equipment provision, teaching students more theoretical than practical as well as extra classes will be offered in evening Saturday and Sunday.

“I wanted to tell every alumnus in the industrial section to give opportunity for the students to practice using the machines and if there are any factories desiring the student to restore area, the faculty is appreciated to help” said Asst. Prof. Dr. Sommai.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

 

C-111215004169