รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดอุทกภัยในประเทศไทย ทางมหาวิทยาลัยฯ เป็นอีก 1 สถาบันการศึกษาที่ได้รับผลกระทบโดยเกิดน้ำท่วม ทั้งที่คลองหกโดยเฉลี่ย 1.5 เมตรและที่ศูนย์รังสิต ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายกับทางมหาวิทยาลัยฯ มูลค่าประมาณ 1,100 ล้านบาท ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ได้นำเรื่องเสนอของบประมาณจากรัฐบาลแล้ว โดยในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาจากรัฐบาล แต่อย่างไรก็ตามได้มีศิษย์เก่าจำนวนมากรวมทั้งผู้ปกครองนักศึกษา ได้แจ้งความประสงค์จะช่วยบริจาคเงินและส่วนของผู้บริหารได้ร่วมบริจาคสมทบด้วย เพื่อสบทบทุนฟื้นฟูมหาวิทยาลัยฯ จึงได้เปิดบัญชี ชื่อบัญชี “รวมใจฟื้นฟู มทร.ธัญบุรี” ธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซีธัญบุรี หมายเลขบัญชีออมทรัพย์ 946008999-9 ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลโทร 0-2549-4990-2 หรือ www.rmutt.ac.th

RMUTT inviting alumni and involvers to help restore the University

Assoc. Prof. Dr. Numyoot Songthanapitak, the president of Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), said that the flooding about 1.5 meters at the university damaging worth approximately 1,100 million baht. The University has already proposed government for the budget supports and now is waiting for the consideration.”

“Since there are many alumni and students’ parents willing to donate some financial supports, the university opened bank account 946008999-9, Bangkok Bank, at Big C Thanyaburi branch. For more information, please contact 0-2549-4990-2 or visit www.rmutt.ac.th” said Assoc. Prof. Dr. Numyoot.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha