รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นำทีมผู้บริหาร บัญฑิตกิตติมศักดิ์คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ทำความสะอาดมหาวิทยาลัย เนื่องจากน้ำท่วม เพื่อให้ทันเปิดภาคการศึกษา 12 ธ.ค. 54 นี้

“Big Cleaning Day”

Assoc. Prof. Dr. Numyoot Songthanapitak, President of Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), together with teachers, staff members and students to conduct the Big Cleaning Day project to clean classrooms and buildings after the flood reduction in order to be ready for new semester opened on November 12th, 2011.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha


C-111212021067