คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ เพศชาย สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้า ถ้ามีประสบการณ์ซ่อมไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว มีมนุษยสัมพันธ์ดี ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2549-3269 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2554 ณ อาคาร 4 ชั้น 1 งานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

An electrician needed at the Faculty of Business Administration

The Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), Klong Six, Thanyaburi, is finding an electrician, temporary employment. The applicant must meet with the requirements below:

  • Male
  • Completing High Vocational Certificates in electricity
  • Working experiences about electricity and air conditioner fixing (if any)
  • Being independent with army recruitment and/or services

For more information, please contact the office located at ground floor, 9-floor building or tel. 0-2549-3269. The applications are available from today to December 27th, 2011.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha