คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฎิบัติงานตำแหน่ง อาจารย์อัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาโท ด้านศิลปกรรม นฤมิตศิลป์ มัลติมีเดีย ดิจิตัลอาร์ต วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2549-4500 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2554 ณ งานบุคคลากร ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

Teacher position is available at the Faculty of Mass Communication Technology

The Faculty of Mass Communication Technology is finding a new teacher. The applicant must meet with the requirements below:

  • Graduating in Master’s Degree majoring in Arts, Creative Arts, Multimedia, Digital Arts, Computer Science, Mass Communication, Communication Arts, Educational Technology, Education Administration or other relevance.
  • If male, he must be independent with army recruitment and/or services

The application is opened from today to December 9th, 2011 at Human Resource Division, ground floor, the Faculty of Mass Communication Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), Klong Six, Thanyaburi, Pathumthani, call 0-2549-4500 (except holidays).

Translated by Mr. Suraporn Onputtha