รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีพร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดทำโครงการ Big cleaning day ล้างทำความสะอาดอาคารเรียน หลังจากประสบภัยน้ำท่วมมหาวิทยาลัยฯ

“Big Cleaning Day”

Assoc. Prof. Dr. Numyoot Songthanapitak, President of Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), together with the teachers and students from the Faculty of Technical Education to conduct the Big Cleaning Day project to clean classrooms and buildings after the flood reduction.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

 

C-111203021022