พูดกันสนั่นคลองหก กับเรื่องจิตอาสาคงไม่มีใครเกิน “โต๊ะ” เอกชัย แซ่คู ซีเนียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการการจัดการจากรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพราะแม้เป็นช่วงปิดเทอมและบ้านตัวเองก็ประสบปัญหาน้องน้ำไปเยี่ยมเยียน แต่หนุ่ม “โต๊ะ” ยังมีใจที่มุ่งมั่นเข้ามาอยู่ช่วยกู้ระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยที่โดนน้ำท่วมอย่างหนัก จนขณะนี้ระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทาลัยฯ ฟื้นชีพกลับมาใช้งานได้เป็นปกติแล้วจ้า

ขาเม้าท์ C-111204009045C-111204039093