อาสาสมัครจิตอาสา ศูนย์ฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประบภัยน้ำท่วม มทร.ธัญบุรี ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในตัวอาคารมหาวิทยาลัยฯ หลังจากที่น้ำแห้ง เพื่อความปลอดภัยก่อนที่จะเตรียมตัวเปิดภาคเรียนในวันที่ 12 ธ.ค.54

Check electric systems

Voluntary students at the Center of Post-Flood Restoration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), help altogether check electric systems in the buildings of the University before a forthcoming semester on December 12th, 2011.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha