นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา(กกอ.)เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้สรุปข้อมูลความเสียหายของสถาบันอุดมศึกษาที่ถูกน้ำท่วมเพื่อเสนอของบประมาณจากรัฐบาล วงเงินรวม 6,764,351,350.97 บาท เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูสถานศึกษา 17 แห่ง แบ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ 3 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)6แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)3แห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน3แห่ง และวิทยาลัยชุมชน2แห่ง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด ได้แก่ ม.ธรรมศาสตร์ รวมมูลค่า 2,545 ล้านบาท และ มทร.ธัญญบุรี มูลค่า1,100 ล้านบาท โดยก่อนถูกน้ำท่วมทั้ง 2 แห่งนี้ ได้มีการเปิดพื้นที่เป็นศูนย์พักพิงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย ส่วนเรื่องที่นักศึกษาเป็นห่วงมากขณะนี้คือเรื่องการสอบและการเดินทางมาเรียน เนื่องจากมหาวิทยาลัยบางแห่งที่น้ำไม่ท่วมก็เตรียมเปิดเรียนแล้ว ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อแจ้งเรื่องโดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-1855-4394 เพื่อที่ตนจะรวบรวมปัญหาและประสานไปยังมหาวิทยาลัยให้ช่วยผ่อนผัน หรือแก้ปัญหาให้เป็นรายกรณี.

C-111125039171