นายโยธิน สร้อยระย้า นายวงศกร จินดาประทุม และนายพิชิต วิเศษสุวรรณ นักศึกษา และนายเรวัติ ซ่อมสุข อาจารย์ที่ปรึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สร้างเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวที่สามารถปอกเปลือกมะพร้าวได้ไม่เกิน 7 วินาทีต่อ 1 ลูก

เจ้าของผลงานเปิดเผยว่า โดยทั่วไปก็มีการผลิตเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวออกมาเพื่อทุ่นแรงงานคนก่อนหน้านี้อยู่พอสมควร หากแต่เครื่องที่พวกตนได้ช่วยกันประดิษฐ์ขึ้นก็มีความสามารถที่แตกต่างและเฉพาะตัวและสามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

กล่าวคือ หลังจากปลอกเปลือกมะพร้าวเสร็จแล้ว ในส่วนของเปลือกมะพร้าวที่ถูกปลอกจะแตกออกเป็นขุยละเอียด ซึ่งแตกต่างจากเครื่องปอกมะพร้าวที่พวกตนประดิษฐ์ขึ้น ซึ่งเปลือกมะพร้าวหลังจากปอกออกจากลูกยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์และสามารถนำไปใช้ประโยชน์และได้ราคามากกว่า เปลือกมะพร้าวที่ถูกย่อยให้เป็นขุย ซึ่งโดยเฉลี่ยเปลือกมะพร้าวละเอียดจะสามารถนำไปบรรจุกระสอบข้าวสาร 3 ถัง ราคา 40 บาท ในขณะที่เปลือกมะพร้าวที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ขนาด 10″x14″x4″ น้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม ราคาชิ้นละ 10 บาท

ทั้งนี้เจ้าของผลงานยังได้เปิดเผยถึงการทำงานของเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวเครื่องพิเศษนี้ว่า จริงแล้วตัวเครื่องและการทำงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ส่วนที่ 1 คือส่วนที่เรียกว่าชุดสับเปลือกมะพร้าวให้เป็นร่อง เป็นแนวแตก ส่วนนี้จะทำงานด้วยมือคน สามารถเลือกขนาดได้ว่าอยากได้เปลือกมะพร้าวที่ปอกออกมามีขนาดเท่าใด โดยกะขนาดระยะห่างของร่องได้ตามความต้องการ

โดยร่องที่สับเป็นร่องจะนำมาเข้าสู่เครื่องปอกเปลือกที่ประกอบด้วยใบมีดฟันปลาที่ทำหน้าที่เกี่ยวตามร่องที่สับมาแล้วในขั้นตอนแรกเพื่อง่ายต่อการปอกเปลือกมะพร้าว เพียงแค่เปิดสวิตช์เครื่องปอกมะพร้าวก็สามารถทำงานได้รวดเร็ว และมะพร้าวที่ได้ก็สมบูรณ์ไม่มีรอยแตกกะเทาะแต่อย่างใด

นอกจากนั้นตัวเครื่องปอกยังติดตั้งตะแกรงสำหรับป้องกันการกระดอนของลูกมะพร้าวออกจากใบมีด ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้มือจับบังคับตลอดระยะเวลาการปอกเหมือนกับที่แล้วๆ มา

จากการทดสอบพบว่า ชุดเครื่องเฉาะเปลือกสามารถเฉาะเปลือกมะพร้าวแห้งด้วยชุดใบมีดในอัตราการปอกเปลือกมะพร้าวแห้งเฉลี่ย 5 วินาที ที่ขนาดเส้นรอบวงของลูกมะพร้าวแห้งเฉลี่ย 60 เซนติเมตร จะให้รอยแผลที่ลูกมะพร้าวความยาวเฉลี่ย 13 เซนติเมตร ความกว้างเฉลี่ย 1.5 เซนติเมตร ความลึกเฉลี่ย 2 เซนติเมตร ส่งผลให้เปลือกมะพร้าวที่ปอกออกมามีลักษณะเป็นชิ้นส่วนสมบูรณ์ไม่ยุ่ยละเอียด ซึ่งสามารถนำเปลือกมะพร้าวมาแปรรูปได้หลากหลายรูปแบบ มากกว่าเปลือกมะพร้าวที่ยุ่ยละเอียด และชุดเครื่องปอกสามารถปอกเปลือกมะพร้าวแห้งใช้เวลาเฉลี่ย 4 วินาที/ลูก หรือประมาณ 900 ลูก/ชั่วโมง

นับว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรได้อย่างสูงสุดสมกับความตั้งใจของนักประดิษฐ์กลุ่มนี้อย่างแท้จริง

มณีรัตน์ ปัญญพงษ์

C-111115018059