(ซ้าย) กัลณัฏร์ชา ตรีวรพันธ์ นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชนม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สาวไทยเจ้าของตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 (กลาง)ซิน รุ่ย สาวจีนผู้ครองมงกุฎชนะเลิศอาเซียนซูเปอร์โมเดล (ขวา) ปาถ่า อารุ่ยจู่ สาวมองโกล เจ้าของตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2 (ภาพซินหวา)