สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดงานสัมมนาจุดประกายแนวความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน โดยสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับรูปแบบงานของตน ภายใต้ชื่องาน “สมอง ตัน” โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์การทำงานชื่อดัง คุณตัน ภาสกรนที เจ้าของบริษัท ตันไม่ตัน จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2554 ณ โรงภาพยนตร์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี ตั้งแต่เวลา 12.30 น.เป็นต้น ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 086-890-3477 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม

ปิยะพงษ์ เคนทวาย

Department of Multimedia Technology, The Faculty of Mass Communication Technology of Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) organizes the seminar to ignite creative ideas and create work inspiration under the name “ Samong Tun (Tun’s Brain), having a famous and experienced instructor, Khun Tun Passakornnatee, the proprietor of Tun Mai Tun Co., Ltd., on Thursday, 1 September, 2011, at the theater of the Faculty of Mass Communication Technology, RMUTT starting at 12.30. Those interested can ask for more information and reserve seats at Tel. 086-890-3477 from today to 31 August.

Translated by Mr. Amondech Inkaew