สถานศึกษาที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนว

“แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2554

ณ ห้องประชุมรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ลำดับที่  ชื่อสถานศึกษา จังหวัด
1 ร.ร.เซนต์จอร์นเทคโนโลยี กทม
2 ร.ร.ไตรมิตรวิทยาลัย กทม
3 ร.ร.มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร กทม
4 กศน. เขตจตุจักร กทม.
5 กศน. เขตดอนเมือง กทม.
6 ร.ร.จันทร์ทุ่มบำเพ็ญ กทม.
7 ร.ร.จิตรลดา กทม.
8 ร.ร.จิตรลดา (สายวิชาชีพ) กทม.
9 ร.ร.แจงร้อนวิทยา กทม.
10 ร.ร.ช่างฝีมือปัญจวิทยา กทม.
11 ร.ร.ดอนเมืองจาตุรจินดา กทม.
12 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กทม.
13 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กทม.
14 ร.ร.ทักษิณาบริหารธุรกิจ กทม.
69 ร.ร.เทพศิรินทร์ กทม.
15 ร.ร.ไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ กทม.
16 ร.ร.นวมินทราชินูทิศ กรุงเทพมหานคร กทม.
17 ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กทม.
18 ร.ร.นวมินทราชินูปทิศ สตรีวิทยา 6 กทม.
19 ร.ร.นีรชาศึกษา และนีรชาบริหารธุรกิจ กทม.
20 ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กทม.
21 ร.ร.บางมดวิทยา กทม.
22 ร.ร.เบญจมราชาลัยในพระราชูปถัมภ์  กทม.
23 ร.ร.ปราโมชวิทยารามอินทรา กทม.
24 ร.ร.ผดุงศิษย์พิทยา กทม.
25 ร.ร.พรตพิทยพยัต กทม.
26 ร.ร.พระรามหกเทคโนโลยี กทม.
27 ร.ร.พระหฤทัยดอนเมือง กทม.
28 ร.ร.มักกะสันพิทยา กทม.
29 ร.ร.มัธยมบ้านบางกะปิ กทม.
30 ร.ร.มัธยมวัดธาตุทอง กทม.
31 ร.ร.มัธยมวัดบึงทองหลาง กทม.
32 ร.ร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร กทม.
33 ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กทม.
34 ร.ร.มัธยมวัดสิงห์ กทม.
35 ร.ร.มัธยมวัดหนองจอก กทม.
36 ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน กทม.
37 ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน กทม.
38 ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กทม.
39 ร.ร.ราชนันทาการย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กทม.
40 ร.ร.ราชวินิต มัธยม กทม.
41 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย กทม.
42 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย 2 กทม.
43 ร.ร.ลาดปลาเค้าพิทยาคม กทม.
44 ร.ร.วราธิปบริหารุรกิจ กทม.
45 ร.ร.วัดน้อยนพคุณ กทม.
46 ร.ร.ศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ กทม.
47 ร.ร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กทม.
48 ร.ร.ศิริวัฒน์วิทยา กทม.
49 ร.ร.ศึกษานารีวิทยา กทม.
50 ร.ร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ กทม.
51 ร.ร.สันติราษฏร์บริหารธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ กทม.
52 ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง กทม.
53 ร.ร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ กทม.
54 ร.ร.สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กทม.
55 ร.ร.สิริรัตนาธร กทม.
56 ร.ร.สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กทม.
57 ร.ร.สุวรรณารามวิทยาคม กทม.
58 ร.ร.หนองจอกพิทยานุสรณ์ มัธยม กทม.
59 ร.ร.หอวัง กทม.
60 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินูทิศ กรุงเทพมหานคร กทม.
61 วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กทม.
62 วิทยาลัยเทคนิคการญจนาภิเษก มหานคร กทม.
63 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กทม.
64 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ กทม.
65 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) กทม.
66 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย กทม.
67 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม กรุงเทพ กทม.
68 วิทยาลัยอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก กทม.
70 ร.ร.พล ขอนแก่น
71 ร.ร.ภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น
72 ร.ร.เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น
73 ร.ร.ศรียานุสรณ์ จันทบุรี
74 ร.ร.พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ฉะเชิงเทรา
75 ร.ร.พุทธิรังสีพิบูล ฉะเชิงเทรา
76 ร.ร.มารกานฤมล ฉะเชิงเทรา
77 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ฉะเชิงเทรา
78 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
79 ร.ร.คุรุปตชาสรรค์ ชัยนาท
80 ร.ร.ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท
81 ร.ร.หันคาพิทยาคม ชัยนาท
82 ร.ร.ภักดีชุมพลวิทยา ชัยภูมิ
83 ร.ร.นครนายกวิทยาคม นครนายก
84 ร.ร.นวมราชานุสรณ์ นครนายก
85 ร.ร.บ้านนา "นายกพิทยากร" นครนายก
86 ร.ร.ภัทรพิทยาจารย์ นครนายก
87 ร.ร.มาลาสวรรค์พิทยา นครนายก
88 ร.ร.องครักษ์ นครนายก
89 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นครนายก
90 ร.ร.นาคประสิทธิ นครปฐม
91 ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
92 ร.ร.ภปร.ราชวิทยาลัยฯ นครปฐม
93 ร.ร.ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
94 ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นครปฐม
95 ร.ร.ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
96 ร.ร.สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎ นครปฐม นครปฐม
97 ร.ร.สิรินทรราชวิทยาลัย นครปฐม
98 ร.ร.สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม
99 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม นครปฐม
100 ร.ร.เกล็ดลิ้นวิทยา นครราชสีมา
101 ร.ร.บุญวัฒนา นครราชสีมา
102 ร.ร.ปากช่อง 2 นครราชสีมา
103 ร.ร.มัธยมวชิราลงกรณวราราม นครราชสีมา
104 ร.ร.สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" นครราชสีมา
105 วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง นครราชสีมา
106 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
107 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค์
108 ร.ร.นวมินทราชินูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์
109 ร.ร.สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์
110 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี นนทบุรี
111 ร.ร.นนทบุรีพิทยาคม นนทบุรี
112 ร.ร.บางบัวทอง นนทบุรี
113 ร.ร.พงษ์สวัสดิ์พณิชยการ นนทบุรี
114 ร.ร.รัตนาธิเบศธ์ นนทบุรี
115 ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี
116 ร.ร.สตรีนนทบุรี นนทบุรี
117 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี
118 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยฯ นนทบุรี
119 ร.ร.ภัทรบพิตร บุรีรัมย์
120 ร.ร.คณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานี ปทุมธานี
121 ร.ร.จุฑารัตน์วิทยา ปทุมธานี
122 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี ปทุมธานี
123 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ปทุมธานี
124 ร.ร.เทคโนโลยีปทุมธานี ปทุมธานี
125 ร.ร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ปทุมธานี
126 ร.ร.ธรรมศาสตร์คลองหลวง ปทุมธานี
127 ร.ร.ธัญบุรี ปทุมธานี
128 ร.ร.ธัญรัตน์ ปทุมธานี
129 ร.ร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ ในพระราชูปถัมภ์ ปทุมธานี
130 ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
131 ร.ร.ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" ปทุมธานี
132 ร.ร.ปทุมวิไล ปทุมธานี
133 ร.ร.วัดเขียนเขต ปทุมธานี
134 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี
135 ร.ร.สามโคก ปทุมธานี
136 ร.ร.สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
137 ร.ร.สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี
138 ร.ร.สุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ปทุมธานี
139 ร.ร.หนองเสือวิทยาคม ปทุมธานี
140 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์
141 ร.ร.กบินทร์วิทยา ปราจีนบุรี
142 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
143 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
144 ร.ร.ปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี
145 ร.ร.ปราจีนกัลยาณี ปราจีนบุรี
146 ร.ร.พณิชยการปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
147 ร.ร.มัธยมวัดใหม่กรุงทอง ปราจีนบุรี
148 ร.ร.มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
149 ร.ร.ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี
150 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ปราจีนบุรี
151 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
152 ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
153 ร.ร.คงคาราม เพชรบุรี
154 ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
155 ร.ร.วัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) เพชรบุรี
156 ร.ร.เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์
157 ร.ร.เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
158 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
159 ร.ร.ดรุณาราชบุรีพณิชยการ ราชบุรี
160 ร.ร.โคกตูมวิทยา ลพบุรี
161 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ลพบุรี
162 ร.ร.พระนารายณ์ ลพบุรี
163 ร.ร.วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี
164 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ลพบุรี
165 วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง ลำปาง
166 ร.ร.กัณทรารมณ์ ศรีสะเกษ
167 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
168 ร.ร.เทศบาล 1 (เยี่มเกษสุวรรณ) สมุทรปราการ
169 ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกาพัฒนาการ สมุทรปราการ
170 ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สมุทรปราการ
171 ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สมุทรปราการ
172 ร.ร.มัธยมด่านสำโรง สมุทรปราการ
173 ร.ร.ราชประชาสมาชัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระราชูปถัมภ์ สมุทรปราการ
174 ร.ร.สมุทรปราการ สมุทรปราการ
175 ร.ร.อิเล็กทรอนิกส์ สมุทรปราการ
176 ร.ร.กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สมุทรสาคร
177 ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร
178 ร.ร.อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สมุทรสาคร
179 วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น สระแก้ว
180 ร.ร.นานาชาติเซนต์จอร์นแมรี่ สระบุรี สระบุรี
181 ร.ร.ประเทียมวิทยาทาน สระบุรี
182 ร.ร.มวกเหล็กวิทยา สระบุรี
183 ร.ร.สุธีวิทยา สระบุรี
184 ร.ร.เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สระบุรี
185 ร.ร.หนองแค "สรกิจพิทยา" สระบุรี
186 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค สระบุรี
187 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี สิงห์บุรี
188 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สิงห์บุรี
189 ร.ร.สทิวกาย์บริหารุรกิจ สุพรรณบุรี
190 ร.ร.สองพี่น้องวิทยา สุพรรณบุรี
191 ร.ร.เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
192 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
193 ร.ร.เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" สุรินทร์
194 ร.ร.บางซ้ายวิทยา อยุธยา
195 ร.ร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ อยุธยา
196 ร.ร.เสนา "เสนาประสิทธิ์" อยุธยา
197 ร.ร.อยุธยานุสรณ์ อยุธยา
198 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา อยุธยา
199 ร.ร.อุตรดิตถ์เทคโนโลยี อุตรดิตถ์
200 ร.ร.หนองฉางวิทยา อุทัยธานี

ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 น.