ผู้หญิงกับการ ‘เสริม เติม แต่ง”ความงามด้วยเครื่องสำอาง ถือเป็นเรื่องปกติ เพื่อให้หน้าตาดูสดสวยขึ้น ธุรกิจเครื่องสำอางจึงได้เกิดขึ้นมากมายหลายหลากยี่ห้อทั้งของไทยและต่างประเทศส่งผลให้เกิดความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์มากขึ้นตามไปด้วย

โดยปัจจุบันบรรจุภัณฑ์ของเครื่องสำอางส่วนใหญ่จะผลิตจากพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยาก เมื่อมีการใช้จำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อาจส่งผลให้เกิดปัญหาในเรื่องสิ่งแวดล้อมตามมาในอนาคต

นางวีราภรณ์ ผิวสะอาด นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จึงได้ร่วมกับบริษัท ไทยรุ่งเรือง อินโนเวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับเครื่องสำอางภายในประเทศและส่งออกทางยุโรปและเอเชีย ได้ทำการวิจัยและทดลองนำพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพมาใช้ทดแทนบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบเดิม

นางวีราภรณ์ กล่าวว่า พลาสติกที่ย่อยสลายได้ ต้องเตรียมจากสารตั้งต้นที่มาจากพืชธรรมชาติ อย่างเช่น อ้อย มันทีสำปะหลัง ข้าวโพด เป็นต้น จากนั้นจึงนำมาผ่านกระบวนการหมักและพอลิเมอไรเซชันได้เป็นเม็ดพลาสติก แล้วจึงนำมาขึ้นรูป เพื่อให้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่จะนำมาใช้ใส่เครื่องสำอาง

“จากการนำบรรจุภัณฑ์ที่ได้ไปทดลอง พบว่า หลังจากใช้เครื่องสำอางจนหมด และบรรจุภัณฑ์กลายเป็นขยะที่ทิ้งปนไปตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขยะพลาสติกดังกล่าวสามารถย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์ นอกจากนี้การย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์นั้นจะขับถ่ายออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ ที่พืชสามารถนำไปใช้เป็นอาหารในการสังเคราะห์แสงด้วย จากกระบวนการไม่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่สิ่งแวดล้อม ถือว่าเป็นอีกทางหนึ่งที่สามารถมีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนด้วย” นางวีราภรณ์ กล่าว

ทั้งนี้ได้มีการส่งผลงานวิจัยชิ้นนี้ในชื่อ ‘Environment Friendly of Biodegradable Cosmetic” เข้าร่วมประกวดในงาน Korea International Women’s invention Exposition 2011 หรือ ‘KIWIE 2011″ ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยสามารถคว้ารางวัลเหรียญทองมาครองได้ด้วย

Biodegradable packages for cosmetic products, discovered by RMUTT

Women and cosmetics come together. Therefore, the businesses that run their sale with cosmetic products increase, causing cosmetic packages also increase in consequence. Currently, numbers of cosmetic packages now have been increasing continually which finally leads to environmental problems in the future soon.

Mrs. Weepawan Piwsaad, a researcher from Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) worked together with Thai Rung Ruang Innovation Company Limited, a manufacturer who produces plastic package for cosmetic products both in domestic and international exportation to find out a replaceable package so that it can help save the world from pollution.

Mrs. Weepawan told that “the biodegradable plastic is an alternative, but it needs to be initially made by natural materials such as sugarcanes, cassavas, corns, etc. and to be proceeded through fermentation, polymerization and relevance. However, via the process, the package will be finished and is ready to use. From the experimentation, it is found that after using the cosmetic and leaving its package, it can be easily degraded by microorganism within a few weeks. Moreover, carbon dioxide gas and water released by microorganism can also be a nutrient source for plant synthesis. Again, this can be another way to conserve the environment.” Mrs. Weepawan said continually.

The project named ‘Environment Friendly of Biodegradable Cosmetic” sent to compete in the Korea International Women’s invention Exposition 2011 (KIWIE 2011) at Seoul, South Korea won the golden award.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

.