อายุเป็นเพียงตัวเลขก็จริง แต่ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นไม่ควรเป็นอุปสรรคในการสร้างสรรค์ความสุขตามแบบฉบับของตัวเอง หลายหน่วยงานจึงร่วมมือกันจัดงาน “Happy senior fair” งานแสดงสินค้าและบริการเพื่อความสุขของผู้สูงวัย ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2554 นี้ ที่รอยัล พาร์ค พลาซ่า ชั้น 1 ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถนนศรีนครินทร์

สมจิตร ลิขิตสถาพร ผู้จัดการโครงการกล่าวว่า งานกิจกรรม หรืองานแสดงสินค้าและบริการต่างๆ ที่จัดขึ้นเฉพาะสำหรับผู้สูงวัยนั้นยังไม่ค่อยมี ทั้งๆ ที่ประเทศของเรากำลังก้าวไปสู่สังคมสูงวัยอยู่ทุกขณะ การจัดงาน Happy Senior Fair นี้ จึงเป็นงานที่ส่งเสริมสถาบันครอบครัว โดยเน้นสร้างประโยชน์ให้กับผู้สูงอายุเป็นหลัก มีการรวบรวมกิจกรรมต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน มาให้บริการอาทิ การแสดงสินค้า-และบริการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัย เช่น รถเข็น ที่นอนสุขภาพ รองเท้าเพื่อสุขภาพ สมุนไพร อาหารบำรุงร่างกาย ผ้าไหม เก้าอี้นวด เฟอร์นิเจอร์เฉพาะที่เหมาะกับผู้สูงอายุ ตู้อบ ชุดปลูกผักไฮโดร สถานพยาบาล ที่พักและการท่องเที่ยว ฯลฯ

กิจกรรมบริการฟรีทั้งด้านสุขภาพและบันเทิง เช่น การนวดสำหรับผู้สูงวัย กิจกรรมรำกระบองออกกำลังกาย การตรวจธาตุเจ้าเรือน การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ,การแต่งหน้าปรับโฉมใหม่ การทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ การปลูกผักไฮโดรโปนิก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวที เป็นการแสดงความสามารถของผู้สูงวัย การสาธิตการดูแลสุขภาพ การให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น

วรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาดและผู้เช่าสัมพันธ์ ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค กล่าวสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ว่า จุดเด่นของเราไม่เพียงแต่จะมีสินค้าบริการที่เตรียมไว้เท่านั้น เรายังมีกิจกรรมที่จัดเพื่อผู้สูงวัยอยู่เป็นประจำ ที่สำคัญภายในของพาราไดซ์พาร์ค ยังมีบรรยากาศสบายๆ สวยงาม กว้างขวาง และสะอาด และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เตรียมไว้สำหรับผู้สูงวัยด้วย เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ และรถเข็นที่สามารถขอรับบริการได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ซึ่งช่วยให้ผู้สูงอายุมีความสุข สะดวกสบาย

สำหรับกิจกรรมภายในงานนี้ส่วนหนึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย อาจารย์พรทิพย์ ตันติวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ กล่าวว่า การที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานนี้เนื่องจากเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์สร้างคุณค่าและความสัมพันธ์ความรักและอบอุ่นในครอบครัว และยังเป็นกิจกรรมที่ลูกหลานจะได้มีโอกาสในการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานเพื่อเลี้ยงดูบุตรหลานมาตลอดชีวิตให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ

อีกเหตุผลสำคัญก็คือการจัดงานในครั้งนี้นับเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยฯ ที่มีจุดมุ่งหมายที่จะใช้ความรู้และความชำนาญด้านการแพทย์แผนไทยของวิทยาลัยฯในการช่วยส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุให้แข็งแรง มีอายุยืนยาว ไม่เป็นภาระแก่สังคมและลูกหลาน และยังเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยให้เป็นที่ยอมรับด้วย โดยผลิตภัณฑ์และบริการที่สถาบันจะนำมาจัดแสดงในงาน คือ การรำกระบอง ที่เป็นการออกกำลังกายที่เหมาะกับผู้สูงอายุ ไม่หักโหมเกินกำลังและยังช่วยในการฝึกสมาธิ การนวดหน้าที่ประยุกต์มาจากท่าฤๅษีดัดตนที่ช่วยชะลอความชรา และสามารถทำได้ด้วยตัวเอง

นอกจากนี้โรงพยาบาลศิครินทร์ ยังมาให้บริการการตรวจสุขภาพและสุขภาพช่องปากและฟันฟรีกับผู้สูงวัย ส่วนเรื่องความสวยงามก็มี อาจารย์มินท์มันตา ศักดิ์วีรา-ภัทร์ หรือ อาจารย์แขนง ผู้บริหารจากสถาบันสอนศิลปะการแต่งหน้าเกล้าผม แขนงเมคอัพแอนด์เทรนเนอร์ มาแนะนำเทคนิคที่จะทำให้ผู้สูงวัยสวยสมวัย เรียกว่าสุขทั้งกายสุขทั้งใจในงานเดียว