สาขาวิชาตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี รับสมัครผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการเตรียมสอบภาษาอังกฤษโทอิค รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. – 5 ก.ย. 54 (เรียนวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ เวลา 16.00-18.00 น.) ค่าอบรมคนละ 2,000 บาท รับสมัครถึงวันที่ 27 ก.ค. 54 ในเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2549-4946

Department of Western Languages, Faculty of Liberal Arts of Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) is opening for applications to attend in the 2nd TOEIC Program from 1 August to 5 September 2011 (Class on Monday, Wednesday and Friday at 16.00-18.00) tuition fee 2,000 Baht, you can apply until 27 July 2011, for more information please contact at 0-2549-4946.

Translated by Mr. Amondech Inkaew

คอลัมน์ ข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการเตรียมสอบภาษาอังกฤษโทอิค รุ่นที่ 2 (2nd TOEIC Program)

สาขาวิชาตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี รับสมัครผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการเตรียมสอบภาษาอังกฤษโทอิค รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ส.ค.- 5 ก.ย. 54 (เรียนวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ เวลา 16.00 -18.00 น.) ค่าอบรมคนละ 2,000 บาท รับสมัครถึงวันที่ 27 ก.ค. 54 ในเวลาราชการ สอบถาม โทร. 0-2549-4946