รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาว่า ตนอยากฝากให้รัฐบาลใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ให้ความสำคัญในการเฟ้นหาบุคคลที่จะเข้ามานั่งบริหารงานในตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการอย่างรอบคอบ นอกจากความรู้ความสามารถที่ต้องคำนึงถึงแล้ว ก็ควรจะมีปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย โดยเฉพาะความเข้าใจงานการศึกษาเมื่อเข้ามาแล้วจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการเรียนรู้ สามารถเดินหน้าลุยงานได้ทันที ขณะเดียวกันรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ควรให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ เพราะไม่ว่าการศึกษาระดับใดแย่ก็จะมีผลกระทบไปยังระดับอื่นๆ ด้วย

“เวลานี้การศึกษาไทยมีปัญหาในเรื่องของคุณภาพมาตรฐาน โดยอาจจะมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการควรจะรับรู้ เข้าใจ และพร้อมที่จะสะสางสิ่งที่บกพร่องต่างๆ นี้ ผมอยากเห็นรัฐบาลใหม่ให้ความสำคัญของการศึกษาอย่างแท้จริง เพราะหากการศึกษาของคนในชาติแย่ทุกอย่างก็จะแย่ตามไปหมด สู้ใครเขาก็ไม่ได้” อธิการบดี มทร. กล่าว

ด้าน รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า รัฐบาลใหม่ควรกำหนดให้เรื่องการศึกษาเป็นวาระชาติที่กำหนดเป็นโรดแม็พชัดเจนว่า 10-20 ปีข้างหน้าจะทำอะไรบ้าง ออกเป็นกฎหมายใช้บังคับไม่ว่าใครเข้ามาเป็นรัฐบาลต่อก็จะต้องเดินหน้าในเรื่องเหล่านี้ต่อไป อย่างน้อยคนที่จะเข้ามานั่งบริหารงานควรเข้าใจระบบการศึกษา เมื่อเข้ามาแล้วอยากเห็นการปฏิรูปการผลิตครูทั้งระบบ ดูแลให้ได้ครูที่เก่งและดี หากได้ต้นแบบที่ดีและเก่งเด็กที่จะออกมาก็คงเก่งและดีตามไปด้วย

RMUTT suggesting new government to look after severely Thai education

Assoc. Prof. Dr. Numyoot Songthanapitak, the president of Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), talked about the just-happening selection that “I would like to suggest the new government to seek out an appropriate minister of education who does not have only knowledge and abilities but also he/she must be able to continue carrying on existing works on educational matters immediately, not to learn about tasks again. In need, he/she must pay much attention on educational quality improvement in any educational levels because if one of them in the chain is bad, it also has negative effects on the others”

“Currently, Thailand has encountered with bad educational quality which it may be because of various factors. For all these factors, the new government must understand and acknowledge them. In my personal idea, I would really like to see the government to put much more efforts to the solution. If education in the nation is down, how Thai people will be able to compete with the others.” RMUTT president added.   

Assoc. Prof. Dr. Chuang Bhuntuvech, the president of Sunandha Rajabhat University also said that “the new government should put the educational matters into a national agenda and draw a roadmap for 10-20 years ahead so that who will be the next minister will be at least able to carry on the task continually. If Thailand can reform production of teachers in order to obtain the best role model, students will also become good.”  

Translated by Mr. Suraporn Onputtha