รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ครั้งที่ 11 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ที่ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งทำการแข่งขันกันระหว่างวันที่ 9-10 ก.ค.นี้

Assoc. Prof. Numyoot Sonthanapitak, president of Rajamangala University of Technology Thanyaburi presided over the opening ceremony of the 11th 6-institute games “Rajamangala Thanyaburi Games” at Rajamangla Hall – competition on July 9 – 10 2011.

Translated by Mr. Amondech Inkaew