ปทุมธานี – กลุ่มทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี จัดโครงการสัปดาห์เทิดพระคุณแม่ เชิญนักเรียนประถม มัธยม นักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดคำขวัญวันแม่ ประกวดเรียงความหัวข้อ แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง แข่งขันร้อยกรองหัวข้อ แม่ของแผ่นดิน ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 22 กรกฎาคม สอบถามโทร.0-2549-4097

Competition on the occasions of the Mother Day: A Mother week by RMUTT  

The Thai Culture Conservation Group, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), organized the Week of Mother in order to respect and recognize the mother’s benevolence. In this time, the group would like to invite any interested students in every grade to send sentences, the slogans, or an essay relating to the mother under the “Mother Has Much Benevolence” or a poet under the “Mother of the Nation” since today until July 22, 2011. For more information, please contact 0-2549-4097.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha