การเล็งเห็นถึงพืชท้องถิ่นที่มีมากและหาได้ง่ายในประเทศ อีกทั้งความต้องการที่จะเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ยังผลให้ ดร.มนทิพย์ ล้อสุริยนต์, ดร.สมศักดิ์ อิทธิโสภพลกุล และ อนินทร์ มีมนต์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกันคิดค้นและสร้างนวัตกรรมในการเคลือบกระดาษจากเยื่อกล้วยด้วยฟิล์มพลา ติกสลายได้เป็นผลสำเร็จ

ทั้งนี้ นักวิจัยเปิดเผยว่า การเคลือบกระดาษกล้วยด้วยฟิล์มย่อยสลายได้ เป็นช่องทางการเพิ่มมูล ค่าเศษเหลือใช้จากงานเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์ ด้วยการใช้ฟิล์มพลาสติกชนิดย่อยสลายได้เคลือบลามิเนต โดยมุ่งเน้นการเพิ่มความแข็งแรงทนทานต่อสภาวะการใช้งานรูปแบบต่างๆ เช่น ความชื้น หรือการหลุดลอกของเยื่อกระดาษ นอกจากนี้ กระดาษกล้วยที่ผลิตขึ้นยังสามารถสกรีนลวดลายต่างๆ ลงไปได้อย่างง่ายๆ รวมถึงตกแต่งลวดลายและเสริมแรงด้วยเยื่อใบตอกสัก เพิ่มความสวยงามและแข็งแรงขึ้น

ผู้วิจัยได้อธิบายถึงกระบวนการขึ้นรูปกระดาษว่า ขึ้นรูปด้วยกระบวนการช้อนขึ้นรูปด้วยตะแกรงเบอร์ 30 โดยขึ้นรูปกระดาษให้มีขนาด 10×12 นิ้ว เมื่อนำไปทดลองการต้มเยื่อในเวลาที่ต่างกัน โดยกำหนดอัตราส่วนโซเดียมไฮดรอกไซด์อยู่ที่ 9% ต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัม อัตราส่วนคงที่ 7 ลิตร แล้วพบว่า อัตราส่วนเชิงกลของกระดาษกล้วยมีความแข็งแรงมากที่สุดได้จากเยื่อกล้วยด้วยเวลา 2.5 ชั่วโมง ค่าแรงต้านทานต่อแรงดึงเฉลี่ยเท่ากับ 15.89 Mpa ค่าแรงต้านทานฉีกขาดเท่ากับ 186.42 mN ค่าความต้านทานความดันทะลุเท่ากับ 3.76 kgf/cm3

เมื่อนำกระดาษกล้วยไปผ่านกระบวนการเคลือบความต้านทานต่อแรงดึงจะเพิ่มเป็น 79.14 Mpa ค่าแรงต้านทานฉีกขาดเพิ่มเป็น 913.76 mN ค่าความต้านทานความดันทะลุเพิ่มเป็น 18.57 kgf/cm3

จะเห็นได้ว่ากระดาษกล้วยเคลือบมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นประมาณ 5 เท่า อีกทั้งทนต่อความชื้นและมีความเรียบมากขึ้นจนสามารถพิมพ์สกรีนได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่เกาะติดได้ง่าย ซึ่งเหมาะที่จะนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการนำไปทำเป็นปกหนังสือที่กันน้ำได้ นำไปประยุกต์ใช้ได้กับงานอีกหลายประเภท เช่น งานตกแต่งภายในอาคาร สถานที่ บรรจุภัณฑ์หีบห่อ เป็นต้น

สำหรับผู้ที่สนใจนวัตกรรมการเคลือบกระดาษกล้วยด้วยพลาสติกย่อยสลายได้ สามารถติดต่อสอบ ถามไปได้ที่ ดร.มนทิพย์ ล้อสุริยนต์ โทร.08-8008-0836.

Coating banana-pulp papers with bio-degradable plastic

Seeing the importance of local plants that are enormous and easy to find together with the demand of value adding of products inspired Dr. Montip Lorsuriyon, Dr. Somsak Ittisophoppolkul, and Anin Meemon, researchers from Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) help invent and create the innovation in coating papers with banana tissues by plastic films successfully.

The researchers revealed that banana-pulp papers are biodegradable so this is the way of adding the value of agricultural waste by using biodegradable plastic films coating with laminate to enhance the strength to be able to fight with humidity or the peeling of paper tissues. Besides, the banana leaf is very easy to paint patterns, and the pattern painting and enhance the strength with teak leaves to enhance the beauty and the strength more.

The researchers have explained about the paper-forming process that they use sieve no. 30 by forming papers to have 10 x 12 inches. And when we boil the tissue at the different time by determining the proportion of Sodium Hydroxide 9% per 1 kg, fixed proportion at 7 liters founding that the mechanical proportion of banana-pulp papers is the strongest with 2.5 hours and the resistant power per tension equals to 15.89 Mpa, the resistant power to laceration equals to 185.42 mN, and the pressure-through resistance equals to 3.76 kgf/cm3.

When the banana-pulp papers taken into the coating process, the resistance per power increases to 79.14 Mpa, laceration resistance increases to 913.76 mN, and pressure –through resistance increases to 18.57 kgf/cm3.

It can be seen that the banana-pulp papers will be increased in strength up to 5 times including the humid resistance, and they become finer so that they can be printed on. Moreover, they are easy to clean so they can be used commercially well, not only for water-resistant book cover but also can be applied with other kind of work such as interior works or packaging.

Those interested in the innovation of coating banana-pulp papers by bio-degradable plastic can contact Dr. Monthip Lorsuriyon at Tel. 08-8008-0836.

Translated by Mr. Amondech Inkaew

งานวิจัย มทร.ธัญบุรีคว้ารางวัลจากเกาหลี กล่องเครื่องสำอางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นางวีราภรณ์ ผิวสอาด นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)เปิดเผยถึงงานวิจัย บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางที่สามารถย่อยสลาย ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมว่า ปัจจุบันธุรกิจเครื่องสำอางนับวันจะเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และคงจะเจริญเติบโตยิ่งๆขึ้นไป ดังนั้นแนวโน้มของกล่องบรรจุภัณฑ์ของเครื่องสำอางก็จะต้องเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งทราบกันดีว่าบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันมักจะผลิตจากพลาสติกที่ย่อยสลายยากและเมื่อมีปริมาณมากๆ เข้าก็อาจจะเกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมที่จะต้องตามมา ตนจึงได้ร่วมกับบริษัทไทยรุ่งเรือง อินโนเวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้แทนผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก สำหรับเครื่องสำอางชั้นนำทั้งภายในประเทศและส่งออกทางยุโรปและเอเชียคิดค้น วิจัยและทดลองนำพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพมาใช้ทดแทนพลาสติก ซึ่งก็เป็นผลสำเร็จและเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างดีอีกทั้งการทดลองนี้ยังได้ไปคว้ารางวัลGold Prize จากผลงานชื่อ “Environment Friendly of Biodegradable Cosmetic ในงาน Korea International Women’s invention Exposition 2011 (KIWIE 2011), ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีด้วย

ผู้วิจัยเปิดเผยว่า พลาสติกจากงานที่ย่อยสลายนี้ได้เตรียมมาจากพืชธรรมชาติอย่างเช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพดจากนั้นจึงนำมาผ่านกระบวนการหมักและพอลิเมอไรเซชั่นได้เป็นเม็ดพลาสติก จากนั้นจึงนำมาขึ้นรูป ซึ่งจากการทดลองนั้นพบว่าหลังจากได้ใช้งานแล้ว เมื่อกลายเป็นขยะที่ทิ้งปนไปตามธรรมชาติ ขยะพลาสติกดังกล่าวสามารถย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์ภายในไม่กี่สัปดาห์ และจากการสลายด้วยจุลินทรีย์นั้นจะขับถ่ายออกมาเป็น คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ ที่พืชสามารถนำไปใช้เป็นอาหารในการสังเคราะห์แสงด้วย ซึ่งจะเห็นว่าในกระบวนการไม่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่สิ่งแวดล้อมและเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตลอดไป