เคาะประตูแคมปัสวันนี้ ขอแนะนำนายเกรียงไกร บุญเกิด น.ส.ธนัชพร ไชยสิทธิ์และ น.ส.ชลธิชา ชื่นใจ นักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาช่วยกันคิดค้น และประดิษฐ์เครื่องตรวจจับผู้บุกรุก ภายในบ้านเรือนขึ้น

โดยอุปกรณ์ดังกล่าวที่ประดิษฐ์เป็นเครื่องมือนี้ แตกต่างจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอย่างสิ้นเชิง เพราะเครื่องมือนี้จะทำหน้าที่จับภาพด้วยเสียง และสามารถส่งข้อความเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ

เครื่องดังกล่าวจะใช้เซ็นเซอร์ในการจับเสียง โดยวางเซ็นเซอร์ไว้ในแต่ละจุดของบ้าน เมื่อมีเสียงแปลกปลอมเกิดขึ้น ในขณะที่บ้านนั้นไม่มีใครอยู่อาศัย กล้องเว็บแคมที่เป็นอุปกรณ์จับภาพ จะหมุนไปจับภาพในทิศทางที่อุปกรณ์ตรวจจับเสียงที่ดังขึ้น แล้วส่งข้อความไปแจ้งเตือนเจ้าของบ้านให้รู้ได้เลยทันที

สำหรับสิ่งประดิษฐ์ เจ๋งๆ อย่างนี้ เจ้าของผลงานบอกว่า จะเป็นดีอย่างยิ่ง ถ้าหากสามารถนำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะอย่างน้อยก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้

ผู้ใดสนใจ สามารถสอบถามเจ้าของผลงานได้ที่ โทร.08-2217-6744, 08-2217-6743 หรือ 08-4315-5299

At present, bringing CCTV to secure the safety and properties may not be enough because we can still see news of robbery happening everyday and it happens in the house with CCTV too.

As a result of this reason, there’s a group of students thinking to develop robbery prevention by CCTV that is not just monitoring but also warning. The invention is wireless phone which is invented by Miss Chonticha Lakoon, Miss Rapee Wongsuwan, and Miss Wanwiwat Pongwanna from the Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT).

The intention to develop robbery prevention makes this product happen. The inventors said this product is inspired from warning system through SMS by cell phone that use one sensor capturing movement, then develop it to be a sensor capturing over bright light like fire that cause a change in temperature.

Likewise, the function consists of 2 components which are hardware: screen used to connect to the host, and all control panels is here by the program “Visual Basic”.

And another component is software which use in Arduino and board SIM 300CZ is used in testing function of invasion Surveillance system, which connects to computer and cell phone when the temperature rises changing the set temperature and when there is a movement.

When use, 3 sensors will be put in each different position that is the door, window, and wall, consequently. If one of the sensors or all of them changes the conditions, the surveillance system will report SMS to the host about the change immediately.

For house intruder surveillance system, those interested can get more information please contact inventors: mobile no. 089-6040855, 083-2279827 and 084-6382295

Translated by Mr. Amondech Inkaew