ผู้หญิงกับความงามเป็นของคู่กันมาแต่ไหนแต่ไร ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ ในปัจจุบันธุรกิจเครื่องสำอางนับวันจะเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆและคงจะเจริญเติบโตยิ่งๆขึ้นไป

อย่างไรก็ตามการเติบโตของธุรกิจเครื่องสำอาง ก็ย่อมหมายถึงวัตถุดิบที่ต้องนำมาใช้ที่เพิ่มมากขึ้นด้วย สิ่งหนึ่งนอกจากวัตถุดิบที่นำมาผลิตเครื่องสำอาง สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางซึ่งเมื่อความต้องการเครื่องสำอางมากขึ้น บรรจุภัณฑ์ก็จำต้องใช้มากขึ้นตาม ทั้งนี้อย่างที่ทราบกันดีว่าบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันมักจะผลิตจากพลาสติกที่ย่อยสลายยาก และเมื่อมีปริมาณมากๆเข้าก็อาจจะเกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมที่จะต้องตามมา

ดังนั้น นางวีราภรณ์ ผิวสอาด นักวิจัยจาก มทร.ธัญบุรี ร่วมกับบริษัทไทยรุ่งเรือง อินโนเวชั่น จำกัดซึ่งเป็นผู้แทนผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก สำหรับเครื่องสำอางชั้นนำทั้งภายในประเทศและส่งออกทางยุโรปและเซีย ได้ร่วมกันคิดค้น วิจัยและทดลองนำพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพมาใช้ทดแทนพลาสติก ซึ่งก็เป็นผลสำเร็จและเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างดี อีกทั้งการทำลองนี้ยังได้ไปคว้ารางวัล Gold Prize จากผลงานชื่อ “Environment Friendly of Biodegradable Cosmetic ในงาน Korea International Women’s invention Exposition 2011 (KIWIE2011),ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี

ทั้งนี้ผู้วิจัยเปิดเผยว่า เนื่องจากพลาสติกที่ย่อยสลายได้เตรียมจากสารตั้งต้นที่มาจากพืชธรรมชาติ อย่างเช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด เป็นต้น จากนั้นจึงนำมาผ่านกระบวนการหมักและพอลิเมอไรเซชันได้เป็นเม็ดพลาสติก จากนั้นจึงนำมาขึ้นรูป ซึ่งจากการทดลองนั้นพบว่า หลังจากได้ใช้งานเมื่อกลายเป็นขยะที่ทิ้งปนไปตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขยะพลาสติกดังกล่าวสามารถย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์ภายในไม่กี่สัปดาห์ และจากการสลายด้วยจุลินทรีย์นั้นจะขับถ่ายออกมาเป็น คาบอนไดออกไซค์และน้ำ ที่พืชสามารถนำไปใช้เป็นอาหารในการสังเคราะห์แสงด้วย ซึ่งจะเห็นว่าในกระบวนการไม่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซค์ออกสู่สิ่งแวดล้อมและเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ดี ถึงแม้ผู้หญิงจะให้ความสำคัญกับความสวยงามเป็นอันดับต้นๆ แต่ถ้าหาก การใส่ใจทั้งสุขภาพและความงามจะมาควบคู่กับสิ่งแวดล้อมนั่นก็ยิ่งนับว่าเป็นความงามทั้งจากภายนอกและภายในเลยทีเดียว

มณีรัตน์ ปัญญพงษ์

กองประชาสัมพันธ์ราชมงคลธัญบุรี

นางวีราภรณ์ ผิวสอาด

นางวีราภรณ์ ผิวสอาด

 

ตลับเครื่องสำอางค์

ตลับเครื่องสำอางค์