“โอ้เบบี้ R ราชมังคลา M มหาลัยของเรา U ยูนิเวอร์ซิตี้ T เทคโนโลยีธัญญะ ธัญบุรี เธอช่วยหน่อยได้ไหม อยากจะรักรักดูสักที In Love เมื่อไรใจคงร้องเป็นเพลงว่า RMUTT…” เนื้อเพลงที่ถูกดัดแปลงมาจากเพลง LOVE กลายมาเป็นเพลง โอเบบี้ RMUTT โดยชมรมสันนทาการ เตรียมไว้สำหรับประเพณีการรับร้อง “บัวสวรรค์สายสัมพันธ์ ปี 53” ที่กำลังจะมาถึง ได้ยินเพลงกันอย่างนี้แล้ว ทุกคนคงอยากรู้ว่า กิจกรรมบัวสวรรค์สายสัมพันธ์ ปี 53 เป็นอย่างไงเราไปฟังจากเจ้าบ้านกันเลยจ๊ะ

“โชค” โชคอนันต์ รักษาภักดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ อุปนายกคนที่ 1 องค์การนักศึกษา เล่าว่า ประเพณีการรับน้อง ทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดเตรียมแกนนำไว้สำหรับการรับน้อง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบัติมา โดยมีนโยบายที่ต้องการให้รุ่นพี่รับน้องอย่างสร้างสรรค์ ปีนี้เป็นครั้งที่ 7 ที่มีการรับน้องด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในชื่อโครงการ “บัวสวรรค์สายสัมพันธ์ ปี 53” นอกเหนือจากกิจกรรมที่ได้เตรียมไว้ สิ่งสำคัญที่สุดคือ กิจกรรมการทำบุญตักษาตรพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป ถือว่าเป็นศิริมงคลให้แกน้องๆ ที่เข้ามาสู่รั้วบ้านหลังใหม่ที่ทุกคนได้ตัดสินใจที่จะเอามาใช้ชีวิตตลอดการศึกษา “เราจะรับน้องโดยไม่มีการแบ่งแยกคณะ อยากที่จะให้น้องๆทุกคนได้รู้จักกัน ไม่แบ่งว่ามาจากคณะไหน เพื่อให้เกิดความสามัคคีและรักในสถาบันการศึกษา”

โดยกระบวนกิจกรรมทางจิตวิทยาเน้นการทำงานเป็นกลุ่ม (GD4+1) ประกอบด้วย 1. Ice Breaking สลายพฤติกรรม เพื่อให้ทุกคนมีความรู้สึกเหมือนกัน ว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ 2. Humanication สร้างมนุษย์สัมพันธ์+การเกิดปฏิสัมพันธ์ เมื่อทุกคนมีความรู้สึกที่เหมือนกันแล้ว ทุกคนเริ่มที่จะแสดงออก เกิดกิจกรรมการพูดคุย เกิดความไว้วางใจ 3. Creation สร้างสรรค์ ก่อเกิดความคิดริเริ่ม มี

การยื่นเงื่อนไข เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กล้าแสดงออกต่อเพื่อนๆในกลุ่ม ในเรื่องของความคิด รับฟังกลุ่ม กิจกรรมในรูปแบบการกระตุ้นให้คิดภายในกลุ่ม 4. Brain Storming การระดมความคิด ปลูกฝังการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มนำเสนอความคิดกลุ่มต่อกลุ่มอื่นๆ กิจกรรมมีการถกเถียงกัน หาข้อสรุปร่วมที่เป็นความคิดของกลุ่ม 5. Evaluation การประเมินผล รู้จักการประเมินความสำเร็จของกระบวนการ ในแต่ละขั้นตอน

“ลูกหมู” นายณัฐกร แก้วขาว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประธานชมรมสันทนาการ เล่าว่า ชมรมสันทนาการเป็นชมรมที่มีบทบาทมากในการรับน้องในปัจจุบัน คอยสร้างสีสัน สร้างสรรค์ความสนุกในรูปแบบต่างๆ กันออกไปตามแต่ละรูปแบบที่ได้เตรียมไว้ อย่างเช่น เพลง ท่าทางประกอบเพลง ลักษณะของเพลงก็สนุกสนาน สอดแทรกด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับสิ่งรอบๆตัวเอง อาจจะเป็นตัวย่อของมหาวิทยาลัย ส่วนทางด้านท่าทาง ก็จะเป็นท่าเต้นที่เมื่อน้องๆหรือว่าได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ไม่สื่อไปในทางที่ไม่ดี “เพลงถือว่าเป็นสื่อกลางที่สำคัญ ในการสร้างความสนุกสนาน ละลายพฤติกรรม ซึ่งจะช่วยให้ผ่อนคลาย ดังนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะนำเพลงที่มีเนื้อหาไม่ดีมาใช้”

“อะตอม” นายอรรถพล แซ่กิม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรนานาชาติ (IBBA) คณะบริหารธุรกิจ เล่าว่า การรับน้องถือว่าเป็นประเพณีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง โดยทุกวันนี้ทุกอย่างได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ปีนี้ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการรับน้องร่วมกันทุกคณะ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี ได้ปลูกฝังความสามัคคี ซึ่งปี 1 เพิ่งเข้ามาใช้ชีวิต ควรที่จะสร้างจิตสำนึกให้รักในสถาบันการศึกษา บ้างครั้งการรับน้องจะโดนจับตามองจะบุคคลภายนอก ซึ่งยังไม่ได้เข้ามาสัมผัส ณ จุดนี้ แต่ในฐานะที่ได้เป็นรุ่นพี่ สิ่งที่ทุกคนควรจะทำ รับน้องแล้วก็ต้องรักน้องด้วย แนะนำน้องไปในทางที่ดี ความรุนแรงจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น อยู่ที่ตัวของรุ่นพี่เองว่าจะมีจิตสำนึกกันหรือไม ร้อยคนร้อยความคิด ฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินใจอะไร คิดไตร่ตรองให้ดี

“เฟง” นายพิสุทธิ์ สมบัญ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เล่าว่า รับน้องเป็นกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์ โดยแต่ละมหาวิทยาลัยหันมาให้ความสำคัญในการรับน้อง โดยมีกฎเกณฑ์ออกมาบังคับใช้มากมาย แต่เหตุการณ์ความรุนแรงก็เกิดขึ้น เมื่อได้เห็นข่าวก็รู้สึกไม่ดีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รุ่นน้องก็คงมีความรู้สึกเหมือนกัน ถ้ารุ่นพี่ทำอะไรรุนแรง สิ่งที่เขาเหล่านั้นได้เรียนรู้ก็จะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น กลายเป็นวงล้อที่ผิดๆ จนกลายเป็นประเพณีรับน้องที่รุนแรง “บัวสวรรค์สายสัมพันธ์ ปี 53” คือ สายสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง บทพื้นฐานของความสร้างสรรค์ พร้อมที่จะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

เช่นเดียวกับ “อุ้ม” นางสาวจิรนันท์ พุทธสุววรณ์ และ “ปลา” นางสาวอรฉัตร ฉัตรังสีกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ เล่าว่า การรับน้องยุคใหม่ วิธีการรับน้องแบบเดิมๆ ก็ถูกปรับเปลี่ยนไป ซึ่งในการรรับน้องครั้งนี้ น้องๆทุกคนที่มารับน้อง จะต้องยอมรับในตัวของกิจกรรม จะเน้นที่กระบวนการคิดที่สร้างสรรค์ “สร้างศิลปศาสตร์ในฝัน” เป็นตัวกิจกรรมที่ทางคณะศิลปศาสตร์ได้จัดขึ้นทุกปี “ยินดีกับน้องๆที่ได้เข้ามาเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นชีวิตการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ต้องใช้ความพยายามในการศึกษา รู้จักการแบ่งเวลา”

“บัวสวรรค์สายสัมพันธ์ ปี 53” ประเพณีการรับน้องที่ได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมในการรับน้อง เน้นกระบวนในการคิด ปลูกจิตสำนึกในการรักสถาบัน ไม่มีแบ่งคณะหรือว่าสาขาวิชา รวมกันเป็น RMUTT ทำให้ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาเรียนที่นี้ ที่สำคัญตัวของกิจกรรมจะสร้างความสามัคคีสายสัมพันธ์ของพี่และน้อง” อุปนายกคนที่ 1 นายกองค์การศึกษากล่าวทิ้งท้าย

ชลธิชา ศรีอุบล
กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี 0-2549-4994

Stop violence,build up the unity  through GD4+1 process ,welcome all new RMUTT students

“Oh baby R-Rajamangala,M-Our university ,U-University,T-Technology ,T-Thanyaburi,Could you help me?Want to be in love ,When I’m in love ,My heart will sing a song “RMUTT” “.This lyrics were adapted from the song called “Love” and becomes the song “Oh-baby RMUTT” by the recreation club.It is prepared for upcoming freshy welcoming activities this year under the name “Bua Sawan San Sampan 2010” (Building up the relationships between us at RMUTT).Now,you might want to know  what it’s like.Let’s see then,

Mr.Choke-anun Raksapakdee (Choke),4th-year student,The faculty of Business Administration ,major in International Business who works as the vice-president for RMUTT students club,said that,for the 7th upcoming freshy welcoming activities ,we have prepared good activities creatively  in accordant with the university policies.We also have the making merit ceremony by presenting food to 99 monks which this is believed as the good things will come to their lives in the future .We do for all students at a time ,not separate into each faculty.The advantage is to help them know  each other,no matter where they are from,just one unity at RMUTT.

This GD4+1 process focuses on working as a team which consists of (1)Ice Breaking ,stop behaving as they used to do for a while, think what they are doing.(2)Humanication-build up the relationships ,think that we are the same.They will feel relax and start to talk to each other,more reliable.(3) Creation-creative thinking.To encourage them to show their opinions and also listen to the team members(4)Brain-storming-every member of a team reflects their thinking or ideas to other members and find out the conclusion.(5)Evaluation-to evaluate the success of process in each working step.

Mr.Natthakarn Kaewkao,4th-year student,the faculty of Fine and Applied Arts ,major in Product Design who works as the president of recreation club said that,now this club pays an important role in the freshy welcoming activities ,to create good activities vary to the concepts such as theme songs,dancing,etc.We believe that the theme song is vital for their fun,therefore it is necessary to chose the best song as we can.

Mr.Atthapol Saekim,The faculty of Business Administration,International Programme,told that these welcoming activities are count as the custom between new students and current students which can be changed up to current situation .This year ,we do for whole students to enhance the unity .As before,this kind of activity was always speculated closely by other people but we insist that we do in the good way,no violence.However,we can not control every senior students to behave properly,depends on themselves.Hopefully,they will do so.

Mr.Pisut Sombut,3rd –year student,The faculty of Architecture ,Major in Architecture Technology ,explained that this freshy welcoming activities  are under the policies to stop violence which can be occurred during the activities .We do not want to hear more about that .Again ,we will follow the creative way of thinking from now to the future.

The same as “UM”,Miss Jiranan Putthasuwan and “Pla” Miss Or-rachat Chatrangsrikul,3rd year students,The faculty of  Liberal of Arts ,major in English for International Communications said that the style of welcoming activities has been changed ,new students will take part in the creative activities with us to celebrate themselves at RMUTT.

“Bua Sawan San Sampan 2010” has been changed from the past to new creative thinking process,no dividing in each faculty and department,just one unity at RMUTT,feeling proud to become a part of us.The most important thing is to enhance the unity between new students and current students ,The vice-president of RMUTT students club said.

Translated by Rujaporn Wongsa

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี 0-2549-4994โชคอุปนายกคนที่  1  องค์การนักศึกษาเฟงลูกหมู  ประธานสันทนาการอะตอมอุ้มกับปลาDSC_0019DSC_0051DSC_0147DSC_0188DSC_0219DSC_0231DSC_0297DSC_0304DSC_0373DSC_0390DSC_0427B-100531037010_Page_1B-100531037010_Page_2B-100601018110_Page_1B-100601018110_Page_2B-100531012057_Page_1B-100531012057_Page_2