ยังความปลื้มใจแก่พสกนิกรชาวปทุมธานีที่มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จเป็นอย่างยิ่ง เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระกรุณาธิคุณเสด็จเป็นประธานเปิดงานกาชาดประจำปี 2553 ของ จ.ปทุมธานี ชูเอกลักษณ์เมืองไม้ดอกไม้ประดับ ภายใต้ชื่องาน “กาชาดปทุมธานีของดีเลิศล้ำ” ซึ่ง ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิตร่วมกับ หน่วยงานราชการ, สถาบัน-องค์กรเอกชนต่าง ๆในจังหวัดจัดขึ้นถึง 30 พ.ค.นี้ ณ บริเวณแคสคาต้า ชั้นจี ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เพื่อหารายได้มอบให้กาชาดจังหวัดนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคม โดยภายในงานระดมกล้วยไม้กลิ่นหอมพันธุ์แท้หายากทั้งในและต่างประเทศ อาทิ เขาแกะ, แวนด้า, ไอยเรศ, คัทลียา กว่า200 ต้น ส่งกลิ่นหอมตลอดงาน และตระการตากับสีสันชวนชมดอกซ้อน 2 และ 3 ชั้น และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากดอกไม้ อาทิ บัว, โสน, ดอกกุหลาบไทย,ใบเตยหอม, ดอกจำปี เป็นต้น

ภายหลัง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทอดพระเนตรการแสดง “ปทุมธานีลุ่มน้ำแห่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรม” ทรงตัดแถบแพรเปิดงานกาชาดอย่างเป็นทางการ จากนั้นทรงพระดำเนินยังร้านมูลนิธิจุฬาภรณ์ ทรงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สร้อยฝีพระหัตถ์ ซึ่งมีผู้สนใจจับจองเป็นเจ้าของจำนวนมากทำให้สร้อยฝีพระหัตถ์จำนวน 39 เส้นรวมมูลค่า 219,200 บาท จำหน่ายหมดลงภายในเวลาไม่ถึง 10 นาทีทรงมีรับสั่งว่า “ขอบใจที่ช่วยอุดหนุน โดยเงินรายได้จะนำไปช่วยเหลือคนยากไร้ที่ไม่มีสตางค์”

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงพระดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการภายใต้แนวคิด “ปทุมธานีเลิศล้ำ วัฒนธรรมพิไล เทิดไท้องค์ราชัน” ถ่ายทอดเรื่องราวของพระมหากษัตริย์ 3 พระองค์ ที่เสด็จฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.ปทุมธานี พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่ 2 พระภูบาลทรงประทานนามประทุม, พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ธการุณก่อกำเนิด เกิดธัญญะ และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน พระวิริยะคุ้มเกล้าชาวปทุม ในการนี้ทรงพระดำเนินทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์เลื่องชื่อของ จ.ปทุมธานี ที่นำมาจำหน่าย ทั้งอาหารคาวหวาน ตลอดจนผลิตภัณฑ์แปรรูป ทรงให้ความสนพระทัยทดลองดมกลิ่นน้ำปรุงจากบัวหอม คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นโดย ม.ราชมงคลธัญบุรี ทรงมีรับสั่งว่า “หอมมากและไม่เคยได้กลิ่นนี้มาก่อน”C-100524035024