คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ เพศ ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี  สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาสาขาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2549-4715 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  25  มีนาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ

 Staff wanted for Faculty of Technical Education of RMUTT

The Faculty of Technical Education would like to recruit a person as a temporary employee in the position of Technician (1 person).

Qualification

1. Male

2. Age not over 30

3. Diploma in industrial trades

4. Military Exempted

More Information contact 0-2549-4715 From today to 25 March 2011 in office hours

Translated by Mr. Amondech Inkaew