นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ สำนักงาน กปร. นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน และ รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพระบบจัดหาน้ำเพิ่มเติมให้อ่างเก็บน้ำหนองเสือ โดยระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกอำนวยการ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันก่อน

RMUTT signing on the collaborative agreement with ORDPB and RID

Currently, Mr. Chalermkiat Sanvises, the Secretary-General, Office of the Royal Development Projects Boards (ORDPB), Mr. Chalit Damrongsak, Director General of Royal Irrigation Department (RID) and Assoc. Prof. Dr. Numyoot Songthanapitak, the University’s President, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) jointly inked on a collaborative academic agreement about the Study Project of Water Supply System Capacity Analysis at Nong Suea Reservoir by Alternative Energy Pump. The agreement was signed at the 3rd floor, the Building of the Royal Irrigation Department, Samsen, Bangkok.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha