อารยา อรุณานนท์ชัย ประธานมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ รับมอบรถเข็นพิการ 32 คัน จากอธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่นำไปซ่อมให้ใหม่ ณ มูลนิธิ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Repaired wheelchairs returned

Mrs.Araya Arunanondchai, the president of the Foundation for the Welfare for the Crippled in Thailand received the 32 repaired wheelchairs, given by the University’s president from Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi at the Foundation, Pakkred, Nonthaburi province.     

Translated by Mr. Suraporn Onputtha