มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญร่วมงาน  “ ราชมงคล RT สร้างคนสู่งาน  และงาน Open House”
เนื่องในวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 16-18 มกราคม 2553  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก)  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  ภายในงาน ชมนิทรรศการ ผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์งานวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี เสวนา QA บรรยายทางวิชาการ  กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม ชมกิจกรรมการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการของคณะต่างๆ  ตลาดนัดแรงงานและการฝึกอบรมอาชีพ  ตลอดจนรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ผู้สนใจสอบถามข้อมูล โทร 0-2549-3501-5