Archive for ตุลาคม, 2016

ภาพข่าว: สมทบทุน

ฉลวย ฟักสุขจิตต์ ศิษย์เก่าราชมงคล พร้อมคณะศิษย์เก่า เข้ามอบเงินสมทบทุนการก่อสร้างหอพระ มทร.ธัญบุรี จำนวน 2 แสนบาท แก่ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตธัญบุรี ที่ห้องรับรอง มทร.ธัญบุรี คลอง 6 จ.ปทุมธานี เมื่อเร็วๆ นี้ More >

คอลัมน์ รอบรั้วการศึกษา: ‘ราชมงคล’น้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ

“ราชมงคล” เป็นนามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งปัจจุบันยกสถานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ตั้งกระจายอยู่ 9 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ในฐานะลูกราชมงคล ต่างพร้อมใจกันถวายความอาลัยแด่ “พ่อของแผ่นดิน”

More >

ภาพข่าว: ลงนาม

พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรฯ และนายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษา และวัฒนธรรมจีน ที่มทร.ธัญบุรี

More >

กอล์ฟการกุศลราชมงคล 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในฐานะประธานชมรมกอล์ฟราชมงคล เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับชมรมกอล์ฟราชมงคล และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคล ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการเพิ่มสมรรถนะการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการสาธารณกุศล ทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและความสามัคคีในหมู่คณะ โดยกำหนดจัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2599 ณ สนามกอล์ฟวินด์เซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ ถนนสุวินทวงศ์ กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์  อังศุภโชติ เลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคล กล่าวเพิ่มเติมว่า การแข่งขันกอล์ฟการกุศลฯ ครั้งนี้จะทำการแข่งขันแบบ Stroke Play ออกพร้อมกันทุกหลุม คิดคะแนนแบบ Stableford และใช้การคิดแต้มต่อระบบ 36 System แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททีมและบุคคล โดย Shot Gun Start เวลา 12.30 น. (เวลา 10.00 น. เริ่มลงทะเบียนและเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน)   

ผู้สนใจสมัครเข้าแข่งขัน รับใบสมัคร หรือสนับสนุนการแข่งขัน สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี หรือโทร. 081 866 8591 , 086 334 1870 , 02 549 3680-1 More >

บริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับ ป.เอก

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ซึ่งเปิดรับสมัคร 3 สาขา คือ การจัดการ การบัญชี และการตลาด

ผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th ตั้งแต่วันนี้ – 3 ธันวาคม 2559 สอบถามเพิ่มเติมที่ได้โครงการปริญญาเอก อาคาร 1 ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถ.รังสิต – นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร.0-2549-4819 หรือ 08-1795-2191 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ www.facebook.com/rmutt.klong6 More >

ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: ลงนาม

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ CAO Guoyong นายกสภามหาวิทยาลัย Beijing Jiaotong University ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนาหลักสูตร Railway Engineering และRailway Transportation ที่Beijing Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน More >

คอลัมน์ ทางด่วนการเงิน สู่ความสำเร็จ SMEs: SMEs พลิกฟื้นเศรษฐกิจ

มงคล ลีลาธรรม

กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

การช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยที่เคยประสบปัญหาให้เริ่มกลับมาเข้มแข็ง เป็นภารกิจหลักที่สำคัญของ ธพว. ซึ่ง ในปี 2559 ธพว. ได้ให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือไปแล้ว จำนวน 6,999 ราย เป็นวงเงินรวม 9,207 ล้านบาท ทำให้ธุรกิจรายย่อยดังกล่าวได้ฟื้นฟูกิจการ สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ช่วยรักษาการจ้างงาน และกระตุ้นการหมุนเวียน ในระบบต่อเนื่อง โดยคาดว่าในช่วงไตรมาส 4/2559 นี้ ซึ่งเป็นช่วง ฤดูกาลจับจ่าย จะส่งผลดีต่อกิจการของผู้ประกอบการในแต่ละจังหวัดได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ธพว. ได้ช่วยเหลือพลิกฟื้นกิจการผู้ประกอบการ SMEs อย่างเต็มที่ ทั้งในส่วนที่ ธพว. ดำเนินการเอง และในส่วนที่ ธพว. เข้าไปเป็นหน่วยร่วม หรือเข้าไปเป็นผู้ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ได้แก่

การเข้าไปช่วยลูกค้าที่ยังทำธุรกิจอยู่แต่ประสบปัญหาทางด้านการเงิน ต้องการฟื้นฟูกิจการ ผ่านโครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม ซึ่ง ธพว. เป็นหน่วยร่วมดำเนินการร่วมกับ สสว. วงเงินโครงการรวม 1,000 ล้านบาท ให้กู้รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท ชำระคืนภายใน 7 ปี โดยไม่เสียดอกเบี้ย เพื่อให้ SMEs กู้ยืมเงินไปพลิกฟื้นกิจการโดยไม่ต้องมีหลักประกัน ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการต้องมีสถานะเป็นหนี้ปกติ หรือเป็นลูกหนี้ที่ผ่านการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการวินิจฉัยเชิงลึกในโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ประกอบการ ที่เข้ากระบวนการฟื้นฟูตาม พรบ. ล้มละลายใหม่ เมื่อได้รับการ อนุมัติแผนตามกระบวนการเรียบร้อยแล้วก็สามารถเข้าสู่โครงการนี้ได้ ซึ่งปัจจุบันมีลูกหนี้ของ ธพว. ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการรวม 4 ราย จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการนำเสนอต่อศาลล้มละลายรับคำร้องแล้ว 2 ราย อยู่ระหว่างพิจารณาอีก 2 ราย

นอกจากนี้ ธพว. ยังให้โอกาสไปถึงกลุ่มที่เคยติดขัดแต่ยังประคับประคองธุรกิจอยู่ต่อไป อาทิ ลูกหนี้ที่อยู่ในขั้นตอนกฎหมาย ธนาคารได้จัด โครงการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ร่วมกับกรมบังคับคดี ซึ่งดำเนินการไปแล้ว 7 จังหวัด คือ สงขลา กรุงเทพ ขอนแก่น ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา สุราษฎร์ธานี และนครราชสีมา เจรจาสำเร็จ รวม 872 ราย คิดเป็นเงินต้น 276 ล้านบาท และมีแผนจะจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาส 4 ปีนี้อีกหลายแห่ง ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี นครพนม นครศรีธรรมราช และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยคาดว่าจะสามารถช่วยรักษากิจการ SMEs ให้อยู่รอดต่อไปได้อีกมากกว่า 2,000 ราย

นโยบาย ธพว. จะให้โอกาสอย่างที่สุดในการช่วยเหลือ แม้แต่กลุ่มผู้ประกอบการแท็กซี่ในโครงการพัฒนาแท็กซี่ไทย ธนาคารก็เข้าไปดูแลโดยเปิดโอกาสให้ปรับโครงสร้างหนี้โดยชำระตามรายได้จริงที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถแก้ไขหนี้ช่วยผู้ประกอบการแท็กซี่แล้วจำนวน 309 ราย คิดเป็นเงินต้น 129 ล้านบาท

การที่ ธพว. เข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ลูกหนี้รายย่อยหลากหลายกลุ่มดังกล่าว เป็นการให้โอกาสเพื่อช่วยพยุงธุรกิจของพวกเขาให้ยังคงอยู่ เป็นการเยียวยาช่วยรักษาไข้เบื้องต้น และเชื่อว่าไตรมาส 4 ปีนี้ที่เศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวชัดเจน ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีให้ลูกหนี้กลุ่มต่างๆ เริ่มสร่างไข้ ธุรกิจพลิกฟื้นกลับมายืนใหม่ได้อย่างมั่นคงอีกครั้ง

การช่วยเหลือผู้ประกอบการอีกประการหนึ่ง คือการที่ ธพว. ได้เป็นหน่วยร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ SMEs หรือที่เรียกว่า “SME Rescue Center” โดยทุกสาขา ธพว. จะเป็นศูนย์ Rescue เพื่อให้ความช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งปัญหาด้านการเงิน และปัญหาอื่นๆ เช่นปัญหาด้านการจัดการ การลดต้นทุน การตลาด การหาช่องทางการจัดจำหน่าย การพัฒนาสินค้าให้มีโอกาสค้าขายได้เพิ่มขึ้นตาม พันธกิจของ ธพว. More >

แว่นตานำทาง “PMK Glasses Navigator”

3 สถาบันร่วมวิจัยคิดค้นนวัตกรรม “PMK Glasses Navigator” แว่นตานำทาง ต้นทุนผลิตชุดละประมาณ 5,000-6,000 บาท เข้ามาช่วยผู้ป่วยทางสายตา นำโดย ผศ.ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ พ.อ.ผศ.นพ.อารมย์ ขุนภาษี ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู พร้อมด้วย พ.อ.รศ.นพ.สุธี พานิชกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ผนึกกำลังคิดค้นร่วมกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า More >

เปิดห้องเรียนบริหารฯ มทร.ธัญบุรี “สร้างผู้ประกอบการธุรกิจ 4.0”

More >

มทร.ธัญบุรี รับปริญญาโท – เอก

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2559 โดยระดับปริญญาโท เปิดรับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ภาคปกติและภาคพิเศษ) และปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ หลักสูตรนานาชาติ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาและสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th หรือสอบถามโทร.02-5493697 02-5494520 และ 02-5494505

อลงกรณ์ รัตตะเวทิน
นักประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี
โทร. 02 549 4994

แนะเอ็มวี”เที่ยวไทยมีเฮ”อย่าลืม”องค์ความรู้”

ชลธิชา ศรีอุบล มทร.ธัญบุรี

สาขาภาษาไทยคณะศิลปศาสตร์ จัดการ “เสวนาเที่ยวไทยมีเฮ เท่ หรือ ทำลายวัฒนธรรม” ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ถกเถียงกันถึงความเหมาะสมหรือไม่ ที่ได้นำเรื่องราวของทศกัณฐ์ที่เป็นตัวเอกของเอ็มวีเที่ยวไทยมีเฮ มานำเสนอประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในประเทศไทย ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้ ได้แก่ “นายมาโนช บุญทองเล็ก” หัวหน้าภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี “ผศ.ดร.สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร” อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้เขียนหนังสือนามปากกา “ทัศนาวดี” “นายโสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล” ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาไทย หัวหน้าสาขาภาษาตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ ณศลปศาสตร มทร.ธัญบุรี ดำเนินการเสวนาโดย นายสมพงษ์ บุญหนุน อาจารย์ประจำสาขาภาษาตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี More >

‘ไทย’ทำได้ แว่นผู้ป่วยทางสายตา

นักวิจัย 3 สถาบัน เจ๋ง ร่วมคิดค้นนวัตกรรม “PMK Glasses Navigator” แว่นตานำทางให้ผู้ป่วยทางสายตา นำร่องใช้กับทหารใต้ที่ได้รับบาดเจ็บจนสูญเสียการมองเห็น ได้ผลดีเกินคาด โดยอุปกรณ์มีขนาดกะทัดรัด พกพาได้สะดวก ต้นทุนการผลิตชุดละ 5,000-6,000 บาท ทำให้ผู้ที่มองไม่เห็นกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น More >

3สถาบันคิดค้นแว่นนำทาง”ผู้ป่วยสายตา”มิได้พิการแต่กำเนิด

ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559

นักวิจัย 3 สถาบัน เจ๋ง ร่วมคิดค้นนวัตกรรม “PMK Glasses Navigator” แว่นตานำทางให้ผู้ป่วยทางสายตา นำร่องใช้กับทหารใต้ที่ได้รับบาดเจ็บจนสูญเสียการมองเห็น ได้ผลดีเกินคาด โดยอุปกรณ์มีขนาดกะทัดรัด พกพาได้สะดวก ต้นทุนการผลิตชุดละ 5,000-6,000 บาท ทำให้ผู้ที่มองไม่เห็นกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น
นักวิจัยไทยเก่งไม่แพ้ใคร คิดค้นนวัตกรรมแว่นตานำทางผู้ป่วยทางสายตา More >

ภาพข่าว: แว่นนำทางไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ผู้พิการทางสายตาลองใช้ “แว่นนำทาง” ที่นักวิจัยจาก วพม. มทร.ธัญบุรี และ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ ร่วมคิดค้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเดิน ซึ่งพบว่าได้ผลดี. More >

คอลัมน์ เด็กเด็ดเด็ด ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559

มาดามดีดี้ สาวสวยแซ่บซ่ามาแล้วค่า
อาทิตย์นี้ขอแปลง โฉมเป็นสก๊อยสาว เพื่อให้เข้ากับหนุ่มแว้นฟ้อ ที่มาดามดันขึ้นแท่น “เด็กเด็ดเด็ด” ในวันนี้ เอิร์ท มีชื่อจริงตามไอดีการ์ดที่ดูแล้วรวยมากว่า ธนาคาร ทองสุข เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี More >

คอลัมน์ กอสซิพริมรั้ว ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559

สวัสดีสมาชิก”กอสซิพคลับ”ของ”ขาเม้าท์”ช่วงนี้ฟ้าฝนเทกระหน่ำแบบซัมเมอร์เซลกันแทบทุกภูมิภาคของประเทศไทย หลายพื้นที่เริ่มประสบปัญหาอุทกภัยกันแล้ว ในยามทุกข์ยากแบบนี้ “เครือไทยรัฐกรุ๊ป”ทั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี และไทยรัฐออนไลน์ไม่เคยทอดทิ้งกัน นำถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา สร้างรอยยิ้มและความปลาบปลื้มใจให้กับชาวบ้านได้คลายความทุกข์ โดยผู้บริหารไทยรัฐกรุ๊ปยืนยันจะทยอยนำถุงยังชีพไปแจกจ่ายในพื้นที่อื่นๆที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุดนี่แหละน้ำใจคนไทยยังไงก็ไม่ทอดทิ้งกัน
หันมาเม้าท์เรื่องมันส์ๆรอบรั้วมหาวิทยาลัยกันบ้าง
ดีใจกับ”รัตนาภรณ์ อ่ำพิจิตร”สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ที่เพิ่งคว้า 3 รางวัล การประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ฉลาดด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์(Smart Packaging Design Contest by Printed Electronics Technology) ชิงรางวัล Smart Packaging Design Awards 2016 ที่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สุโขทัย ธรรมาธิราช ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์(TOPIC)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้ร่วมกันจัดงาน “รัตนาภรณ์”ยิ้มแก้มปริหลังผลงาน”SHANG”สามารถกวาดรางวัลมาได้เป็นกอบเป็นกำ ทั้งที่มีสถาบันอุดมศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดถึง 75 ทีม หน้าตาดีแถมมีไอเดียบรรเจิดแบบนี้เห็นทีหัวบันไดคณะไม่แห้งล่ะคราวนี้ More >

ภาพข่าว: รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ Mr.CAO Guoyong นายกสภามหาวิทยาลัย Beijing Jiaotong University ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาหลักสูตร Railway Engineering และ Railway Transportation ที่ Beijing Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน More >

อาจารย์ มทร.ธัญบุรี เสนอ MV เที่ยวไทยมีเฮได้แต่อย่าลืมองค์ความรู้

สาขาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ จัดการ “เสวนาเที่ยวไทยมีเฮ เท่ หรือ ทำลายวัฒนธรรม” ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ได้ถกเถียงกันถึงความเหมาะสมหรือไม่ ที่ได้นำเรื่องราวของทศกัณฑ์ที่เป็นตัวเอกของ MV เที่ยวไทยมีเฮ มานำเสนอประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในประเทศไทย ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้ ได้แก่ นายมาโนช บุญทองเล็ก หัวหน้าภาควิชานาฎดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ผศ.ดร.สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ผู้เขียนหนังสือนามปากกา “ทัศนาวดี” นายโสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาไทย หัวหน้าสาขาภาษาตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ดำเนินการเสวนาโดย นายสมพงษ์ บุญหนุน อาจารย์ประจำสาขาภาษาตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี More >

นักวิจัยเจ๋งผลิตเส้นใยจากมะพร้าวอ่อน

ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตนและอาจารย์ในคณะจับมือกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอศึกษาวิวัยและพัฒนาเส้นใยมะพร้าวอ่อนผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอคุณสมบัติพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ ต้านเชื้อแบคทีเรีย ทั้งนี้ จากการศึกษาวัตถุดิบมะพร้าวอ่อนจาก บริษัท K-fresh จำกัด ซึ่งส่งออกผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวน้ำหอมไปกว่า 30 ประเทศทั่วโลก พบว่ามีเปลือกมะพร้าวอ่อนที่เหลือทิ้งกว่า 10 ตันต่อวันจึงนำมาแยกสกัดเส้นใยด้วยวิธีการเชิงกล ด้วยการระเบิดแรงดันไอน้ำ โดยเป็นวิธีการแยกเส้นใยที่ปลอดสารเคมีและผลิตได้รวดเร็วแล้วนำมาปั่นเป็นเส้นด้ายด้วยระบบอุตสาหกรรม โดยการปั่นเส้นด้ายจากเส้นใยมะพร้าวอ่อนผสมใยเรยอน จะได้เส้นด้ายเบอร์ 20 Ne จากนั้นผลิตเป็นผืนผ้ามีคุณสมบัติพิเศษในการต้านเชื้อแบคทีเรียและการเก็บรักษาน้ำในเส้นใยเหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลสุขภาพ ทางผู้วิจัยจึงได้นำไปผลิตเป็นรองเท้ารูปทรงหยดน้ำต้านเชื้อแบคทีเรียภายใต้แบรนด์ Secret Nature ผู้สนในสอบถามได้ที่ โทร.08-6618-4639, 0-2549-3164 More >

มทร.ธัญบุรี จับมือ HIU ประเทศญี่ปุ่น จัดประกวดสื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU)กับ Hokkaido Information University เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือกันระหว่างสองมหาวิทยาลัย ดำเนินกิจกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและประกวดเว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตและประกวดภาพยนตร์สั้น และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและประกวดการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเฟ้นหานักศึกษาที่มีความสามารถเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการผลิตเว็บไซต์ การผลิตภาพยนตร์สั้น และเทคนิคการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหา ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น สนองตอบกลยุทธการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เกณฑ์มาตรฐานด้านการพัฒนานักศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับผู้ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดเว็บไซต์ International Web Design Contest (iWDC) ได้แก่ผลงาน “Eco Lifestyle” นายอนันติชัย เจ้าศิริ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดหนังสั้น International Short Films Contest 2016 (iSFC) ได้แก่ผลงาน “Bighamster” ของ นายภัทวัฒน์ สิริเจริญทรัพย์ และ นางสาวสิรีธร ยิ้มพงษ์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดการเขียนโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ International Computer Programming Contest (iCPC) “Invasion Alert” ได้แก่ผลงาน ““Invasion Alert” ของนายอรรณพ คงการ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี More >