Archive for กันยายน, 2016

สบส.เผย2วันร้านนวด-สปา ยื่นขออนุญาตแล้วกว่า4,000ราย

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมผู้ดำเนินการสปา กว่า 600 คนทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหาร จัดการสปาคุณภาพ และการขอใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสปาตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 เพื่อ ส่งเสริมคุณภาพ มาตรฐาน การบริหารจัดการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทสปา ให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันทุกแห่ง

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง เปิดเผยว่า ในรอบ 2 วันหลังกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ มีเจ้าของสปา นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงามยื่นขออนุญาตประกอบการที่กรม สบส.กว่า 600 ราย กว่าร้อยละ 70 เป็นกิจการนวด เช่น นวดตัว นวดเท้า ขณะนี้คาดว่าทั่วประเทศจะมีผู้ยื่น เรื่องขออนุญาตไม่ต่ำกว่า 4,000 ราย กิจการที่อยู่ระหว่างขออนุญาตจากกรม สบส. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สามารถเปิดบริการได้ตามปกติ โดยให้แสดงเอกสารแทนใบอนุญาตติดที่โซนบริการ เพื่อยืนยันคุณภาพ มาตรฐานของสถานประกอบการ แก่ผู้รับบริการทั้งไทยและต่างประเทศ โดยการ ออกใบอนุญาตใช้เวลาประมาณ 60 วัน และกำหนด ต่ออายุใบอนุญาตทุกๆ 5 ปี

สำหรับสปา ซึ่งเป็นกิจการขนาดใหญ่ให้บริการเสริมสร้างสุขภาพด้วยน้ำและนวดร่างกายเป็นหลัก และบริการหลายเสริมอีกหลายประเภท เช่น การใช้ความร้อน-เย็น การดูแลบำรุงผิวกาย ผิวหน้า การออกกำลังกาย โยคะ เป็นต้น จะต้องมีการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยอย่าง ใกล้ชิด โดยผู้ดำเนินการที่มีความรู้ ความสามารถจริง โดยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการ สปาเพื่อ สุขภาพ 100 ชั่วโมง จากสถานศึกษาที่ได้รับ การรับรองจากกรม สบส. 5 แห่ง ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัย มหิดล 2.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี 4.วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และ 5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประการสำคัญต้องไม่เคยรับโทษในคดีต้องห้าม 5 คดี ได้แก่ ค้ามนุษย์ ค้าประเวณี ยาเสพติด คดีทางเพศและคดีเกี่ยวกับทรัพย์ และต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถจากกรม สบส.

More >

ภาพข่าว: ทอดผ้าป่า

พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) ผู้ช่วย เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำเงินสมทบทุนสร้างหอพระพุทธพิริยมงคล พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี More >

Newsletters จดหมายข่าว ราชมงคลธัญบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2559

Newsletters จดหมายข่าว ราชมงคลธัญบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2559

ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือรูปเล่ม (PDF) http://www.news.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/rmutt-160921-0001.pdf
More >

มาส์คสมุนไพรผลลัพธ์วิจัยเชื่อมธุรกิจ

บุษกร ภู่แส

ประสบการณ์กว่า 10 ในธุรกิจรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง “บารามี แลบบอราทอรี่ส์”มองเห็นตลาดผลิตภัณฑ์มาส์คบำรุงผิวหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงลงทุนพัฒนาสินค้าของตัวเอง พร้อมเสริมเด่นด้วยงานวิจัยจากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี

ผลิตภัณฑ์ในชื่อ “มาตุลี” (Matuli) เกิดขึ้นในเวลา 2 ปีต่อมา การันตีความสำเร็จด้วยรางวัล Special Award on Stage และรางวัล Gold Medal จากงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ 2559 ณ กรุงเจนีวา ซึ่งเป็นเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

นักวิจัยคือทางลัดธุรกิจ

ศันสนีย์ กองไชย ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดบริษัท บารามี แลบบอราทอรี่ส์จำกัด กล่าวว่า แม้ว่าบริษัทมีทีมวิจัยและพัฒนาแต่การร่วมมือกับนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่าง ดร.ไฉนน้อยแสง อาจารย์ประจำวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี ทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างก้าวกระโดดแทนการลองผิดลองถูกด้วยตนเอง

“พื้นฐานธุรกิจคือ การรับจ้างผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สปาให้กับแบรนด์ต่างๆ แต่แผ่นมาส์คมาตุลีเป็นสินค้าตัวแรกที่เราวางคอนเซปต์สำหรับการส่งออกโดยเฉพาะ ภายใต้แบรนด์ของเราเอง โดยแยกออกมาเป็นอีกบริษัทหนึ่งในการทำตลาดและจัดจำหน่ายอย่างชัดเจน” More >

ปิกาจู จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดวังยายหุ่น จิตอาสา มทร.ธัญบุรี

คณาจารย์ ศิษย์เก่าและนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี วาดตัวการ์ตูนปิกาจู สอดแทรกคติธรรม ลงในจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดวังยายหุ่น จังหวัดสุพรรณบุรี More >

เปิดห้องเรียนบริหารฯ มทร.ธัญบุรี ‘สร้างผู้ประกอบการธุรกิจ 4.0’

 

จากการที่รัฐบาลให้นโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไทย เพื่อก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ทุกมหาวิทยาลัยต่างก็ปรับตัวเพื่อให้สอดรับนโยบายดังกล่าว ดังเช่นคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ได้สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนในชาติ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลไปถึงเศรษฐกิจและสังคม 4.0 More >

คอลัมน์ ชุมชนสตาร์ทอัพ: Packaging Design Contest

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (TOPIC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดโครงการการประกวดขึ้นมา เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาได้พัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ และเผยแพร่ผลงานการออกแบบไปสู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ ผลการแข่งขันในปีนี้เป็นของนักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรม-ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี คว้า3 รางวัลในการประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ฉลาดด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์(Smart PackagingDesignContest by Printed Electronics Technology) ชิงรางวัลSmart Packaging Design Awards 2016 โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทยกว่า75 ทีมเข้าร่วมประกวด และคัดเลือกเหลือ 50 ทีม

รางวัลชนะเลิศในผลงานชื่อ “SHANG” ของ รัตนาภรณ์ อ่ำพิจิตร ขณะที่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานชื่อ “SNOOPY” ของอนุสรณ์ พุ่มทับทิม และรางวัลชมเชย ผลงานชื่อ “บ้านนกคุ้มแสนสุข”ของอภิชัย อภิสิทธิ์หลักชัย

ด้าน รัตนาภรณ์ อ่ำพิจิตร เจ้าของผลงานรางวัลชนะเลิศ”SHANG”กล่าวว่า ซาง เป็นบรรจุภัณฑ์ใส่องค์พระสังกัจจายน์ ซึ่งทัศนคติและความเชื่อในสังคมไทยปัจจุบันมีความเชื่อในเรื่องของวัตถุมงคลค่อนข้างสูง เป็นที่ยอมรับและศรัทธา ซึ่งการกราบไหว้จะทำให้กิจการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ประสบความสำเร็จไม่ขัดสนเรื่องเงินทอง โดยพระสังกัจจายน์เหมาะที่ตั้งไว้ร้านค้า สำนักงาน หรือที่บ้าน จากเหตุผลดังกล่าวจำนำมาออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ ลักษณะเป็นDisplayสำหรับวางโชว์สินค้าได้ในตัว สำหรับตั้งโชว์ โดยแพทเทิร์นสามารถพับเป็นกล่องขึ้นรูปได้โดยใช้กระดาษเพียงชิ้นเดียว More >

คอลัมน์ สสว.ทิปส์: ฟื้นฟูกลุ่มเทิร์นอะราวด์

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ภายหลังสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 200 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ (เทิร์นอะราวด์) มีเป้าหมายช่วยเหลือผู้ประกอบการจำนวน 1 หมื่นราย โดยบูรณาการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)

ต่อความคืบหน้าโครงการฯ ที่เริ่มขึ้นในช่วงต้นปี 2559 โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 1.36 หมื่นราย ผ่านคุณสมบัติได้รับการคัดเลือกเพื่อรับคำปรึกษาแนะนำแล้วทั้งสิ้น 12,816 ราย เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 หมื่นราย ในจำนวนนี้เป็นนิติบุคคล 5,000 ราย

โดยผู้เชี่ยวชาญจาก มทร.ธัญบุรี ได้เข้าวิเคราะห์ธุรกิจในเชิงลึกแล้วพบว่ามีศักยภาพเพียงพอที่จะดำเนินกิจการต่อไปได้ 4,000 ราย สสว.ช่วยประสานให้ปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้เดิมได้ 2,000 ราย

ขณะที่ประเด็นปัญหาของผู้ประกอบการกลุ่มเทิร์นอะราวด์ที่ประสบอยู่ จำแนกออกได้เป็น 3 เรื่องที่สำคัญคือ 1.ยอดขายลดลงเพราะขาดช่องทางในการจำหน่ายสินค้า 2.ขาดการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และเทคนิคต่างๆ 3.ขาดสภาพคล่องถูกเร่งรัดหนี้สินจากธนาคาร

สสว.และ มทร.ธัญบุรี จึงได้จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพต่างๆ ให้แก่ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการดังต่อไปนี้

ประสานงานเพิ่มช่องทางในการขาย อาทิ งานแสดงสินค้าต่างๆ กิจกรรมส่งเสริมการขายในห้างสรรพสินค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตลอดจนเพิ่มช่องทางตลาดออนไลน์ การหาแนวทางลดต้นทุน โดยให้ความรู้ด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี การบริหารจัดการ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และเทคนิคต่างๆ โดยที่ปรึกษาของทางมหาวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งเป็นภาคี จะช่วยพัฒนาตรวจสอบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ด้านต่างๆ การให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล และการสร้างแบรนด์ การวินิจฉัยให้คำปรึกษาเชิงลึก เพื่อปรับปรุงธุรกิจให้ความรู้ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากิจการเอสเอ็มอีเทิร์นอะราวด์ เพิ่มสภาพคล่องเพื่อปรับปรุงกิจการและเงินทุนหมุนเวียนในการผลิต

โดยยื่นขอสินเชื่อจากโครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อมของ สสว. ซึ่งให้สินเชื่อปลอดดอกเบี้ยเป็นเวลาไม่เกิน 7 ปี ซึ่งขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้ลงนามอนุมัติระเบียบหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ สสว.จะจัดตั้งคณะทำงานกลั่นกรองสินเชื่อ โดยมอบให้ ธพว.เป็นหน่วยร่วมรับหน้าที่ดำเนินการทางด้านสินเชื่อและติดตามดูแลลูกหนี้

ปัจจุบันผู้เข้าร่วมโครงการเทิร์นอะราวด์ที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วว่ามีศักยภาพสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ และได้รับการปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้รายเดิมแล้วมีจำนวน 2,000 ราย โดยผู้ประกอบการกลุ่มนี้มีคุณสมบัติสามารถยื่นขอกู้จากเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อมได้ ในส่วนของผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาจำนวน 5,000 ราย และผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลอีก 1,000 ราย ที่มีข้อจำกัดทางด้านศักยภาพ สสว.ได้จัดโปรแกรมกิจกรรมเสริมศักยภาพการอบรมสัมมนา เช่น การจัดทำเว็บไซต์เพื่อจำหน่ายสินค้าออนไลน์ การใช้เว็บไซต์สำเร็จรูป การให้คำแนะนำทางด้านตลาด และการบริหารจัดการ

โดยภาพรวม ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถเอสเอ็มอีของ สสว.ทั้ง 12,816 ราย ได้รับการส่งเสริมทางด้านการขาย การเพิ่มนวัตกรรมและการบริหารจัดการ

เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการฟื้นฟูกิจการให้เติบโต ได้ต่อไป More >

คอลัมน์ สาระน่ารู้รอบรั้วบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี: เส้นทางอาชีพ การจัดการราชมงคลธัญบุรี

More >

ชูจิตรกรรมฮิตร่วมสมัย ‘โปเกมอน’บนผนังวัดสุพรรณบุรี

ฮือฮาอุโบสถวัดวังยายหุ่น สุพรรณบุรี วาดลวดลายตัวการ์ตูนยอดฮิต “ปิกาจู” กับอีกหลากหลายการ์ตูนดัง ฝีมือนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี สอดแทรกคติธรรม เรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคสมัย พ.ศ.2559 ให้คนที่เข้าไปชมได้เรียนรู้ เจ้าอาวาสเชื่อภาพวาดการ์ตูนที่สอดแทรกอยู่ในเรื่องราวพุทธประวัติจะช่วยดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้เข้าวัดมากขึ้น เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ฟรีต้นเดือน พ.ย.

ฮือฮาภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดวังยายหุ่น เขียนการ์ตูน “โปเกมอน” ถูกเปิดเผยโดยนายคมกริช สวัสดิรมย์ อาจารย์ประธานหลักสูตรสาขาวิชาศิลปะไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.) เมื่อวันที่ 25 ก.ย.ว่า ตามที่วัดธรรมมาราม หรือวัดวังยายหุ่น จังหวัดสุพรรณบุรี ได้บูรณะพระอุโบสถ หลังเดิมและภายในวิหาร ไม่มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดจึงทำเรื่องมายังมหาวิทยาลัยมีนโยบายและ โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ขอความอนุเคราะห์ เรื่องนี้ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร. จึงมอบให้สาขาวิชาศิลปะไทย คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ ไปช่วยวาดจิตรกรรมฝาผนังที่วิหารหลังดังกล่าวให้

นายคมกริชเผยอีกว่า การลงมือเขียนภาพ อิงมาตามแบบการเขียนจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถโบราณ ไม่ว่าจะเป็นการอิงมาจากจิตรกรรมฝาผนัง ในพระอุโบสถวัดคงคาราม จังหวัดราชบุรี และอิงมาจากหนังสือป่าหิมพานต์ ตามพระราชเสาวนีย์ ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง บวกกับจิตรกรรมร่วม สมัยผสมผสานงานศิลปะ ดำเนินการเขียนภาพจิตรกรรม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านหน้า-ด้านหลังพระประธาน ด้านข้างซ้าย-ขวา ของโบสถ์ ผนังด้านหน้าพระประธาน เป็นเรื่องราวมารผจญ ด้านหลังพระประธานเป็นเรื่อง ไตรภูมิ ผนังทั้งด้านซ้ายและขวา 2 ด้านเขียนภาพหิมพานต์และพระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุข

“สำหรับพุทธประวัติทั้งหมด ถ่ายทอดเรื่องราวออกมาให้เข้ากับบรรยากาศพระอุโบสถ และผสม ผสานการเขียนจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถตามเอกลักษณ์ของแต่ละภาค เช่น ภาคเหนือ-อีสาน เป็นเรื่องราวนิทานชาดกพื้นบ้าน นิทานปรัมปรา นอกจากความสวยงามของศิลปะที่ได้สร้างสรรค์ลงไปแล้ว แท้ที่สุดของการเขียนจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถคือการสอดแทรกคติธรรมลงไป” นายคมกริชกล่าว

นายคมกริชกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ การวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดวังยายหุ่น ยังมีการเขียนตัวการ์ตูน Pikachu, Magikarp Gyarados Poke Ball ในเกมโปเกมอนที่กำลังฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองขณะนี้ รวมไปถึงตัวละครกอลลัม จากภาพยนตร์ The Lord of the Rings โทนี่ โทนี่ ช็อปเปอร์ ในการ์ตูนวันพีช ภาพการ์ตูนนักเตะฟุตบอลยุโรป และต้นบุรุษผลต้นแรกในป่าหิมพานต์ลงไปในภาพ เป็นการแสดงออกในเรื่องของสังคมในยุคปัจจุบัน ในการวาดตัวละครสอดแทรกลงไปเพื่อเป็นการบันทึกเวลา ณ ยุคสมัยไหนช่วงสมัย 2559 เกิดอะไรขึ้นบ้าง สำหรับในการดำเนินโครงการดังกล่าว ใช้ระยะเวลาในดำเนินโครงการ 4 เดือน เป็นผลงานจิตอาสาของอาจารย์ นักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ในการทำงานเป็นเหมือนการเปิดห้องเรียนอีกห้องหนึ่ง นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ ก่อนออกไปทำงาน เรียนรู้เทคนิคต่างๆ จากการทำงาน สำหรับจิตรกรรมภาพฝาผนังพระอุโบสถวัดวังยายหุ่น จะเสร็จสิ้นต้นเดือน พ.ย.นี้ ผู้สนใจในงานจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ เข้าไปดูได้ฟรี

ด้านพระมหาจำเริญ เจ้าอาวาสวัดกล่าวว่า วัดได้บูรณะอุโบสถหลังเก่า เป็นวิหารหลวงพ่อรอด ภายในผนังวิหารยังเป็นปูนสีขาว อยากให้ภายในวิหารมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องของพระพุทธเจ้า ขอให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.เข้ามาช่วยเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร เรื่องราวพุทธประวัติในฝาผนังวิหารที่สอดแทรกคติธรรม ถูกเขียนภาพจิตรกรรม ด้วยความเป็นศิลปินอย่างแท้จริง สำหรับตัวการ์ตูนปิกาจูที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน เชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจให้คนเข้าวัดมากขึ้น แต่แท้ที่จริงแล้วคุณค่าของงานจิตรกรรมฝาผนังต่างก็มีคุณค่าในตัวของงานและความงดงามของงานศิลปะไทยอยู่แล้ว

C-160926009148

 

วาดโปเกมอนบนผนังวัด ชูจิตรกรรมร่วมสมัย สอดแทรก’คติธรรม’

ฮือฮาอุโบสถวัดวังยายหุ่น สุพรรณบุรี วาดลวดลายตัวการ์ตูนยอดฮิต “ปิกาจู” กับอีกหลากหลายการ์ตูนดัง ฝีมือนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี สอดแทรกคติธรรม เรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคสมัย พ.ศ.2559 ให้คนที่เข้าไปชมได้เรียนรู้ เจ้าอาวาสเชื่อภาพวาดการ์ตูนที่สอดแทรกอยู่ในเรื่องราวพุทธประวัติจะช่วยดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้เข้าวัดมากขึ้น เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ฟรีต้นเดือน พ.ย.

ฮือฮาภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดวังยายหุ่น เขียนการ์ตูน “โปเกมอน” ถูกเปิดเผยโดยนายคมกริช สวัสดิรมย์ อาจารย์ประธานหลักสูตรสาขาวิชาศิลปะไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.) เมื่อวันที่ 25 ก.ย.ว่า ตามที่วัดธรรมมาราม หรือวัดวังยายหุ่น จังหวัดสุพรรณบุรี ได้บูรณะพระอุโบสถ หลังเดิมและภายในวิหาร ไม่มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดจึงทำเรื่องมายังมหาวิทยาลัยมีนโยบายและ โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ขอความอนุเคราะห์ เรื่องนี้ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร. จึงมอบให้สาขาวิชาศิลปะไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปช่วยวาดจิตรกรรมฝาผนังที่วิหารหลังดังกล่าวให้

นายคมกริชเผยอีกว่า การลงมือเขียนภาพ อิงมาตามแบบการเขียนจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถโบราณ ไม่ว่าจะเป็นการอิงมาจากจิตรกรรมฝาผนัง ในพระอุโบสถวัดคงคาราม จังหวัดราชบุรี และอิงมาจากหนังสือป่าหิมพานต์ ตามพระราชเสาวนีย์ ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง บวกกับจิตรกรรมร่วม สมัยผสมผสานงานศิลปะ ดำเนินการเขียนภาพจิตรกรรม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านหน้า-ด้านหลังพระประธาน ด้านข้างซ้าย-ขวา ของโบสถ์ ผนังด้านหน้าพระประธาน เป็นเรื่องราวมารผจญ ด้านหลังพระประธานเป็นเรื่อง ไตรภูมิ ผนังทั้งด้านซ้ายและขวา 2 ด้านเขียนภาพหิมพานต์และพระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุข

“สำหรับพุทธประวัติทั้งหมด ถ่ายทอดเรื่องราวออกมาให้เข้ากับบรรยากาศพระอุโบสถ และผสม ผสานการเขียนจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถตามเอกลักษณ์ของแต่ละภาค เช่น ภาคเหนือ-อีสาน เป็นเรื่องราวนิทานชาดกพื้นบ้าน นิทานปรัมปรา นอกจากความสวยงามของศิลปะที่ได้สร้างสรรค์ลงไปแล้ว แท้ที่สุดของการเขียนจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถคือการสอดแทรกคติธรรมลงไป” นายคมกริชกล่าว

นายคมกริชกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ การวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดวังยายหุ่น ยังมีการเขียนตัวการ์ตูน Pikachu, Magikarp Gyarados Poke Ball ในเกมโปเกมอนที่กำลังฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองขณะนี้ รวมไปถึงตัวละครกอลลัม จากภาพยนตร์ The Lord of the Rings โทนี่ โทนี่ ช็อปเปอร์ ในการ์ตูนวันพีช ภาพการ์ตูนนักเตะฟุตบอลยุโรป และต้นบุรุษผลต้นแรกในป่าหิมพานต์ลงไปในภาพ เป็นการแสดงออกในเรื่องของสังคมในยุคปัจจุบัน ในการวาดตัวละครสอดแทรกลงไปเพื่อเป็นการบันทึกเวลา ณ ยุคสมัยไหนช่วงสมัย 2559 เกิดอะไรขึ้นบ้าง สำหรับในการดำเนินโครงการดังกล่าว ใช้ระยะเวลาในดำเนินโครงการ 4 เดือน เป็นผลงานจิตอาสาของอาจารย์ นักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ในการทำงานเป็นเหมือนการเปิดห้องเรียนอีกห้องหนึ่ง นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ ก่อนออกไปทำงาน เรียนรู้เทคนิคต่างๆ จากการทำงาน สำหรับจิตรกรรมภาพฝาผนังพระอุโบสถวัดวังยายหุ่น จะเสร็จสิ้นต้นเดือน พ.ย.นี้ ผู้สนใจในงานจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ เข้าไปดูได้ฟรี

ด้านพระมหาจำเริญ เจ้าอาวาสวัดกล่าวว่า วัดได้บูรณะอุโบสถหลังเก่า เป็นวิหารหลวงพ่อรอด ภายในผนังวิหารยังเป็นปูนสีขาว อยากให้ภายในวิหารมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องของพระพุทธเจ้า ขอให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.เข้ามาช่วยเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร เรื่องราวพุทธประวัติในฝาผนังวิหารที่สอดแทรกคติธรรม ถูกเขียนภาพจิตรกรรม ด้วยความเป็นศิลปินอย่างแท้จริง สำหรับตัวการ์ตูนปิกาจูที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน เชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจให้คนเข้าวัดมากขึ้น แต่แท้ที่จริงแล้วคุณค่าของงานจิตรกรรมฝาผนังต่างก็มีคุณค่าในตัวของงานและความงดงามของงานศิลปะไทยอยู่แล้ว

More >

ขับวินอาชีพเสริมนศ.หารายได้ระหว่างเรียน

นายธนาคาร ทองสุข หรือ เอิร์ท นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นักศึกษาทุน เซ็นทรัลในโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มทร.ธัญบุรี และบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด หนุ่มนักสู้ที่ ขยันทำงานหลังเลิกเรียนด้วยการขับวินมอเตอร์ไซค์มีรายได้จากอาชีพนี้วันละประมาณ 200 บาท ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ก็เป็นนักศึกษาและคนทำงาน

เอิร์ท เป็นลูกคนกลาง พ่อมีอาชีพขับรถแท็กซี่ ส่วนแม่ขายหนังสือ ด้วยฐานะทางบ้านและข้อจำกัดของครอบครัว จึงทำให้ได้บวชเรียนในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ จ.ปราจีนบุรี แล้วศึกษาต่อที่โรงเรียนปทุมวิไล จ.ปทุมธานี จนจบ ม.6 และเริ่มทำงานพาร์ทไทม์ในร้านอาหารตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว

จากนั้นสอบเข้าเรียนสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี (ทุนเซ็นทรัล) เพราะเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัว ได้ฝึกงานจริงในเครือเซ็นทรัล ได้เบี้ยเลี้ยงจากการฝึกงาน รวมถึงเมื่อเรียนจบยังมีงานทำแน่นอน ทุกวันจะมีเรียนเพียง 3 วัน และทำงานอีก 3 วัน วันละ 8 ชั่วโมง ได้วันละ 300 บาทจากโครงการ ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับการตรวจเช็ก สินค้าในห้าง ส่วนวันอาทิตย์เป็นการเรียน รด.

ป้าทิพย์และป้าตุ้ม คือคนที่ให้เสื้อวินมาขับในย่านพรธิสาร (คลองหก) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ซึ่งใกล้กับมหาวิทยาลัย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ซึ่งเสื้อวินตัวนี้เคยช่วยสนับสนุนนักศึกษามาแล้วหลายต่อหลายรุ่น เวลาเจอน้องๆ สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จะไปส่งให้ฟรีตามรอบตามคิวของการขับวิน เพื่อนๆ สั่งกาแฟ ขนมปัง เบเกอรี่ ไปส่งให้ ส่วนรายได้ที่ได้มาก็นำมาเป็นค่าใช้จ่ายการกินอยู่ประจำวัน การเรียน รวมถึงช่วยเหลือครอบครัวในบางครั้ง

เอิร์ทปฏิญาณกับตนเองว่า จะต้องตั้งใจเรียนและเรียนให้จบ แม้เกรดจะไม่ได้สวยหรู แต่จะพยายามอย่างเต็มที่ การทำงานทั้งหมดจะต้องหยุดไว้ก่อนสอบ 1 สัปดาห์ เพื่อทบทวนหนังสือ และติวกับเพื่อนในกลุ่ม More >

คุกกี้เพื่อคนรัก’สุนัข-แมว’นำความรู้ต่อยอดสร้างเงิน

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คิดค้นสูตรคุกกี้สำหรับคนรักสุนัขและแมว กินได้ทั้งคนและสัตว์

นายอมร อัศววงศานนท์ อาจารย์ประจำวิชาการจัดการฟาร์มสุนัขและแมว มทร.ธัญบุรี เผยว่า บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วสามารถทำงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ส่งเสริมการขาย เปิดร้านขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ สำหรับวิชาเรียนวิชาการจัดการฟาร์มสุนัขและแมว เป็นวิชาเลือกของนักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ สามารถนำความรู้ไปต่อยอดทำธุรกิจเพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่ตนเอง ล่าสุดนักศึกษาคิดค้นสูตรการทำ “คุกกี้คนรักสุนัขและแมว” ซึ่งสามารถรับประทานได้ทั้งคน สุนัขและแมว

ส่วนผสมของคุกกี้สุนัขและแมวประกอบด้วย แป้งคุกกี้, ไข่ไก่, เบกกิ้งโซดา, ไก่ย่างหรือไก่อบ (สำหรับสุนัข), เนื้อปลาทู (สำหรับแมว), แครอต, ฟักทอง และเนยเค็ม วิธีการทำเริ่มจากนำแป้งเทใส่กะละมัง ใส่ไข่ 1 ฟอง ตามด้วยเบกกิ้งโซดา ใส่แครอต ฟักทองบด จากนั้นค่อยๆ เติมน้ำทีละน้อยจนแป้งติดกัน ใส่เนื้อไก่อบหรือปลาทูที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ลงไป เมื่อนวดจนแป้งเข้ากันแล้ว นำใส่แป้นพิมพ์ ก่อนนำเข้าเตาอบด้วยอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 20-30 นาที ขึ้นอยู่กับความหนาของคุกกี้ รอให้เย็นตัวแล้วเก็บใส่กระปุก สามารถเก็บไว้ได้ประมาณ 3 วัน

น.ส.เจนจิรา พานตะโก นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ กล่าวว่า ที่บ้านเลี้ยงแมว 6 ตัว จึงเลือกเรียนวิชานี้ ทำให้สามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้ อย่างเช่น คุกกี้แมว ตนได้นำสูตรไปลองทำที่บ้าน แมวกินหมด เป็นการประหยัดค่าอาหารแมว ตอนนี้คิดว่าถ้ามีเวลาจะทำขายเพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียน

นายกิดานันท์ รุ่งเรือง เล่าว่า เลือกเรียนสาขาวิชานี้เพราะอยากเปิดคาเฟ่สุนัข ให้บริการสุนัขเป็นทางเลือกของคนรักสัตว์ ในการเรียนวิชานี้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดได้. More >

นักศึกษาไทย – ญี่ปุ่น ดวลทักษะสถาปัตย์ IWAH 2016 ลงพื้นที่ ‘บ้านไทยพื้นถิ่น’ ปากกราน จ.อยุธยา

นักศึกษา มทร.ธัญบุรี และ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ดวลทักษะทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่เวิร์กชอป เวอร์นาด็อก เพื่ออนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมบ้านไทยพื้นถิ่น อ.ปากกราน จ.อยุธยา

ผศ.ธีรวัลย์ วรรธโนทัย คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า กิจกรรมเวิร์กชอปโครงการ International Workshop on Asian Heritage : IWAH 2016 ครั้งนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างนักศึกษาปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จำนวน 12 คน และนักศึกษาปริญญาโทอีก 11 คน จาก Kyoto Institute of Technology หรือ KIT ประเทศญี่ปุ่น ลงพื้นที่ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น อ.ปากกราน จ.อยุธยา เป็นเวลา 12 วัน ซึ่งจะได้ลงมือปฏิบัติจริงในการเขียนแบบด้วยวิธีเวอร์นาด็อกบ้านไทยพื้นถิ่นที่มีอายุมากกว่า 100 ปี เรียนรู้เอกลักษณ์และภูมิปัญญาสมัยโบราณของคนรุ่นก่อน เกี่ยวกับบ้านไทยพื้นถิ่น และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและชี้ให้เห็นถึงคุณค่าความเป็นพื้นถิ่น อันจะนำไปต่อยอดพัฒนาฝีมือการสร้างสรรค์และงานออกแบบต่อไป More >

คอลัมน์ เลขที่๑ซอยปลื้มมณี

ปิดท้ายที่ “งานแสดงศิลปะ และบทกวีนานาชาติ” ณ “กาฐมาณฑุ” ประเทศเนปาล โดย “มูลนิธิ JARA” มูลนิธิเพื่อการศึกษาของผู้ยากไร้แห่งกาฐมาณฑุ ได้จัดงาน “Creative Bridge” หรือ “สะพานแห่งการสร้างสรรค์” ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2559 เชิญศิลปินและกวี จากอินเดีย ไทย เยอรมนี จีน ศรีลังกา ภูโน เกาหลีใต้ และเมียนมา รวม 8 ประเทศ กว่า 60 คน ร่วมแสดง “ศิลปะ” และ “อ่านบทกวี”…

สำหรับคณะกวี-ศิลปิน จากไทย นำโดย “เจน สงสมพันธุ์” อดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, “นายทิวา”, “ชื่นกมล ศรีสมโภชน์”, “สาโรจน์ อนันตอวยพร” อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลธัญบุรี, “ตนุพล เอนอ่อน” อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม และ “จุฬารัตน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา” นักมนุษยชนนานาชาติ งานนี้ถือเป็นอีกเวทีหนึ่งที่ “ศิลปะ” และ “กวี” ของไทยจะได้เผยแพร่ในเวทีโลกอีกครา… More >

ภาพข่าว: ทันประเด็น: งานวิจัยไทยได้รับรางวัลนวัตกรรมเพื่อความงาม

นางสิญจ์พธู หาญวรากิตติ์ ประธานกรรมการ นางสาวบัณฑิตา ฐานวิเศษ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาดบริษัท เมย์เดย์เฮลท์แอนด์บิวตี้แคร์ จำกัด(May-day) พร้อมด้วย ผศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ นักวิจัยและนักวิชาการ จากวิทยาลัยแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองงานวิจัยสมุนไพรไทย “ถั่วหรั่ง” (Bambarra Groundnut) ในงาน “World Innovation Contest, WiC 2016 ที่ประเทศเกาหลีใต้โดยงานวิจัยดังกล่าวทำให้ได้สารสกัดที่เป็นนวัตกรรมใหม่จากธรรมชาติ สามารถช่วยลดริ้วรอยและทำให้ผิวขาวกระจ่างใส ซึ่งเป็นส่วนผสมหลักของการผลิตสบู่และเครื่องสำอาง “เมย์เดย์สกิน” (เมย์เดย์ สกิน).

More >

คอลัมน์ ทีนส์ทอล์ก อาเซียน: ฝึกงาน’คอลัมนิสต์’ที่…ฟิลิปปินส์

teenstalkasean@matichon.co.th

สวัสดีครับ ผมชื่อ “ณัฐ” นายกิจธร สูตรสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี อยากมาแชร์ประสบการณ์ในการเรียนสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ด้วยการผนวกกิจกรรมให้เป็นการเรียน และการฝึกงานสหกิจศึกษาในฐานะคอลัมนิสต์นิตยสารมหาวิทยาลัย และไกด์ประจำ Museo ที่ De La Salle University-Dasmarinas ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นระยะเวลา 4 เดือน

สาเหตุที่ออกฝึกงานต่างประเทศ อยากเรียนรู้ประสบการณ์กับชาวต่างชาติ เคยไป ต่างประเทศสองครั้งคือ โครงการเพชร ราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2557 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ เข้าร่วมโครงการ Learning Express ครั้งที่ 2 โครงการการคิดเชิงออกแบบนวัตกรรมสู่ชุมชน เป็นโครงการร่วมกับ Singapore Polytechnic ซึ่งผมต้องไปร่วมโครงการที่ประเทศสิงคโปร์เป็นเวลา 3 อาทิตย์ เวิร์กช็อปในการเข้าร่วมโครงการ Learning Express เรียนรู้กระบวนการ Design Think ส่วนตัวผมอยากผนวกกิจกรรมให้เป็นการเรียน ทุกกิจกรรมที่ผมทำต้องสามารถนำมาปรับใช้กับการเรียน ผมเรียนสาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร การฝึกใช้ภาษาเป็นสิ่งที่สำคัญ

สำหรับวันนี้ผมอยากมาเล่าประสบการณ์การทำงานในฐานะของคอลัมนิสต์และไกด์ประจำ Museo ทำงานทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น., เวลา 09.00-12.00 น. ทำงานเป็นคอลัมนิสต์นิตยสารมหาวิทยาลัย, เวลา 13.00-16.00 น. ทำงานเป็นไกด์ประจำ Museo หน้าที่ของคอลัมนิสต์ เขียนข่าว เป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถมาก เนื่องจากไม่มีประสบการณ์ในการเขียนข่าว ซึ่งสัปดาห์แรกของการฝึกงาน รุ่นพี่จะช่วยสอนเทคนิคในการเขียนข่าว สอนการถ่ายภาพ รวมถึงสอนโปรแกรมในการออกแบบนิตยสาร เป็นสิ่งที่ผมต้องเรียนรู้ แต่ผมชอบนะครับ ได้รับความรู้ใหม่ๆ นอกเหนือจากวิชาความรู้ที่เรียนที่คณะ

หน้าที่ไกด์ใน Museo สนุกดีครับ สำหรับ Museo เป็นพิพิธภัณฑ์ใน De La Salle University-Dasmarinas รวบรวมวัฒนธรรมของชาวฟิลิปปินส์ ผมต้องเรียนรู้ประวัติ วัฒนธรรมความเป็นมาของชาวฟิลิปปินส์ แรกๆ ตื่นเต้นมากกับการนำนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ แต่เมื่อได้ทำงานได้ฝึก ทำให้ไม่รู้สึกตื่นเต้น ได้พบปะผู้คนที่มาเยี่ยมชม

นอกจากนี้ ระหว่างที่พักงาน ยังได้มีโอกาสทำกิจกรรมกับเพื่อนชาวฟิลิปปินส์อีกด้วย ชีวิตความเป็นอยู่ สำหรับที่พัก พักในหอพักมหาวิทยาลัย การปรับตัวไม่ยาก เนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์คล้ายๆ ประเทศ ไทย ไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศ ชีวิตความเป็นอยู่ อาหารการกิน แต่น้ำเปล่าที่ใช้ในการดื่มจะแพงมาก ถ้าต้องออกไปนอกมหาวิทยาลัยจะใส่ขวดไปดื่ม จากการสังเกตนิสัยของ พี่เลี้ยงที่สอนงาน จะตรงต่อเวลามาก ให้ความสำคัญในเรื่องของเวลา

ในการฝึกงานสหกิจครั้งนี้ ทำให้มีประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น และต้องขอบคุณทางคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ที่มีโครงการฝึกงานสหกิจยังต่างประเทศ เป็นการเปิดโอกาสในการเรียนรู้ชีวิตยังต่างประเทศ…

กิจธร สูตรสุข ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี More >

ราชมงคลธัญบุรีเมินเปิด-ปิดตามอาเซียน สภามหาวิทยาลัยไฟเขียวกลับใช้แบบเดิมปี 60

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า สภามหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี ได้เห็นชอบให้มหาวิทยาลัย ปรับเปลี่ยนการเปิด-ปิดภาคเรียนซึ่งปัจจุบันตามอาเซียน แล้วกลับไปใช้ระบบเดิม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 และนักศึกษาอาชีวศึกษา ซึ่งหากกลับมาใช้ตามระบบเดิมจะทำให้การจัดการศึกษาทำได้อย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ มทร.ธัญบุรี ได้มีการวางแผนเตรียมความพร้อม และได้ทำความเข้าใจกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการเลื่อนการเปิด-ปิดเรียนในครั้งนี้ จะส่งผลให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาเร็วขึ้น 3 เดือน และสามารถก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานได้เร็วขึ้น โดยนักศึกษาที่จบแต่ยังหางานทำไม่ได้ มหาวิทยาลัยจะจัดการอบรมความรู้เพิ่มเติมให้ฟรี เช่น ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ความรู้ด้านธุรกิจ SME เป็นต้น

“การที่เลื่อนเปิดปิดตามอาเซียนนั้น เนื่องจากมีความคาดหวังที่จะมีการจัดกิจกรรมกับนักศึกษาในกลุ่มอาเซียน และเปิดรับนักศึกษาต่างชาติให้เข้ามาเรียนเพิ่มขึ้น แต่ในความเป็นจริงหลายประเทศในอาเซียนไม่ได้เปิด-ปิดในระยะเวลาเดียวกัน ประกอบกับการที่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยก็ไม่ได้มีขยับการเปิด-ปิดตาม อาเซียน ทำให้เกิดช่องว่างของเวลาหลังจากที่จบ ม.6 แล้วหลายเดือน ดังนั้นหากกระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถปรับให้มีระบบใดระบบหนึ่งก็ควรกลับไป ใช้การเปิด-ปิดเช่นเดิม” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว

รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวอีกว่า สำหรับการรับตรงร่วมกันระหว่างราชมงคลนั้น เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาจะยังคงมีการรับนักศึกษาร่วมกันเช่นเดิม แต่ในส่วนของการรับผ่านระบบแอดมิดชั่นนั้น ในปีการศึกษา 2560 มทร.ธัญบุรี จะไม่มีการรับนักศึกษาผ่านระบบนี้แล้ว เพราะมีความเหลื่อมล้ำเรื่องของเวลา แต่จะเป็นการขยายการรับระบบโควตามากขึ้นจากเดิม 20-30% เพิ่มเป็น 40% ที่เหลือรับแบบสอบตรง ส่วนความเหลื่อมล้ำของระยะเวลาอาจทำให้นักศึกษาที่สอบผ่านระบบแอดมิดชั่นสละ สิทธิ์เรียนใน มทร.ธัญบุรี หลังจากที่เปิดภาคเรียนไปแล้วนั้น เชื่อว่าถ้ามีจะเป็นส่วนน้อยมาก เพราะนักศึกษาที่รับตรงเข้ามามีความต้องการที่จะเรียนใน มทร.ซึ่งเป็นสายอาชีพ และหากนักศึกษาจะสละสิทธิ์ก็น่าจะเป็นนักศึกษาที่สอบผ่านระบบแอดมิชชั่น และสอบได้ในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้น

มทร.เมินเคลียริ่งเฮ้าส์อยากรับตรงเฉพาะกลุ่ม

ตามที่มีกระแสข่าวว่าที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 9 แห่ง ได้เห็นชอบในหลักการที่จะเข้าร่วมสอบคัดเลือกนักศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ 2 รอบนั้น รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า ตนไม่ทราบว่ามีมติดังกล่าว เพราะเท่าที่มีการพูดคุยกันในกลุ่มอธิการบดี มทร.ล่าสุดยังไม่ได้ข้อยุติเรื่องนี้ และจะขอเข้าหารือกับ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ก่อน แต่ส่วนตัวยังเห็นว่ากลุ่ม มทร.ควรแยกรับตรงเฉพาะกลุ่มเช่นเดิมจะเหมาะสมที่สุด เพราะ มทร.เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง และเป็นตัวเชื่อมให้กับผู้สำเร็จการศึกษาจากอาชีวศึกษาได้เข้าเรียน มหาวิทยาลัยเฉพาะทางในระดับที่สูงขึ้น ประกอบกับรัฐบาลเองก็มีนโยบายที่ต้องการกระตุ้นให้เด็กเรียนสายอาชีวศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็ส่งเสริมให้เรียนต่อเพื่อรองรับโครงการเมกะโปรเจกต์ในอนาคต เช่น รถไฟความเร็วสูง การซ่อมเครื่องบิน เป็นต้น ดังนั้นการจะใช้ระบบรับตรงร่วมผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ 2 รอบ กับกลุ่ม มทร.จึงไม่เอื้อประโยชน์กับมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง เป็นเพียงการทำให้เด็กมีที่เรียนในสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น ต่อไปเด็กจะไม่คำนึงถึงสาขาที่จะเข้าเรียน ทำให้เกิดปัญหาการผลิตแรงงานที่ไม่ตรงกับความต้องการส่งผลกระทบต่อแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

“ผมเห็นว่าควรให้กลุ่ม มทร.รวมกลุ่มกันเพื่อสอบรับตรงกันเอง และสามารถเลือกเรียนที่ไหนก็ได้ในกลุ่ม ซึ่งอาจสอบตรงในวันเดียวกับของกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ก็ได้ เพื่อแก้ปัญหาเด็กวิ่งรอกสอบ ลดความเหลื่อมล้ำ ลดค่าใช้จ่าย” รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าว More >

ภาพข่าว: พระพรหมมังคลาจารย์(เจ้าคุณธงชัย)

(เจ้าคุณธงชัย) ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล และ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมจีน ที่ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี. More >