Archive for สิงหาคม, 2016

5 นศ. มทร.ธัญบุรี ภาคภูมิใจ ได้เป็น 1 ในนักแสดงโขนพระราชทาน

นายธนวัติ คงนิล นายกฤษฎา แก้วคง นางสาวพัชรพร บัวพันธ์ นายดลพงศ์ สุวรรณคีรี นายคุณาวุฒิ จันทรวัฒน์

นายธนวัติ คงนิล นายกฤษฎา แก้วคง นางสาวพัชรพร บัวพันธ์ นายดลพงศ์ สุวรรณคีรี นายคุณาวุฒิ จันทรวัฒน์

ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดแสดง “โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ” ขึ้นทุกปี สำหรับปี 2559 ได้จัดแสดงโขนตอน “พิเภกสวามิภักดิ์” ระหว่างวันที่ 5 พ.ย. – 5 ธ.ค. 59 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยในปีนี้มีนักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยนาฏศิลปและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมการคัดเลือก คัดเลือกนักแสดง 5 ตัวละคร คือ โขนพระ ละครพระ ละครนาง โขนยักษ์ และโขนลิง โดยมีผู้สมัครกว่า 772 คน เข้าร่วมโครงการการคัดเลือกนักแสดง เพื่อเป็นการสืบสานศิลปะการแสดงชั้นสูงให้อยู่คู่สังคมไทย เช่นเดียวกับนักศึกษาภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีได้ฝึกซ่อมฝีมือ เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกให้ในครั้งนี้ด้วย โดยมีนักศึกษาผ่านการคัดเลือกและได้ร่วมแสดงโขนพระราชทานในครั้งนี้ 5 คน ซึ่งต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าภาคภูมิใจที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ More >

แชมพูอาบน้ำ ‘สุนัข’ สูตรโฮมเมด วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ มทร.ธัญบุรี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี แนะการทำแชมพูอาบน้ำสำหรับสุนัข ทำง่ายใน 3 ขั้นตอน เพื่อคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยง ชูจุดเด่นอ่อนโยน เหมาะกับทุกสภาพผิว

ด้วยความน่ารัก ความซื่อสัตย์และแสนซน จึงทำให้สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรู้แสนโปรดของใครหลายคน แต่การเลี้ยงสุนัข ผู้เลี้ยงต้องเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องอาหาร สุขภาพ และความสะอาด โดยเฉพาะเรื่องการอาบน้ำ เพราะสุนัขมีโอกาสที่จะคลุกคลีหรือไปสัมผัสกับสิ่งสกปรกต่าง ๆ จากการวิ่งเล่น การกินอาหาร หรือขับถ่าย รวมถึงการหลุดลอกของเยื่อบุผิวหนัง การอาบน้ำจึงเป็นวิธีสำคัญที่ช่วยขจัดสิ่งสกปรกและช่วยลดปริมาณเชื้อโรคต่าง ๆ ที่ติดอยู่ตามผิวหนังของสุนัขได้ More >

เด็กธัญบุรีวอนกยศ.ขอ”โอกาสเรียน”แม้เกรดต่ำกว่า2.00

เหมือนน้ำทิพย์ชโลมใจ เมื่อ “รศ.นพ.กำจร ตติยกวี” ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ปลัดศธ.) เสนอให้ยกเลิกหลักเกณฑ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่มีการกำหนดให้ผู้ที่จะกู้ยืมเงิน ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกรด 2.00

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว ซึ่งจะช่วยกระจายโอกาสการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและเชื่อว่านักศึกษาที่เข้ามาเรียนมีความตระหนักในเรื่องของผลการเรียน การที่คะแนนเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 ไม่ใช่เรียนไม่ได้ การศึกษาในระบบจะมีเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเป็นข้อบังคับอยู่แล้ว ทำให้นักศึกษาต้องตั้งใจเรียน แต่หากนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ.ไม่ได้ ก็จำเป็นต้องหางานทำเพิ่ม เมื่อนักศึกษาทำงานหนักและเหนื่อยล้าจากการทำงานก็จะส่งผลต่อการเรียนในที่สุด อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยจะต้องทำความเข้าใจกับเด็กและให้เด็กตระหนักในเรื่องการเรียนมากกว่าเดิม More >

เด็กธัญบุรี วอน กยศ. ต่อลมหายใจ ในเส้นทางการศึกษา

หนึ่งในประเด็นสำคัญ ที่อาจจะช่วยต่อลมหายใจของนักศึกษาบางกลุ่มที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 ให้ได้ กู้ยืมเงิน กยศ. และได้เรียนต่อบนเส้นทางการศึกษา

หลังจากกรณีที่ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอให้มีการยกเลิกหลักเกณฑ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่มีการกำหนดให้ผู้ที่จะกู้ยืมเงิน ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ซึ่ง รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว ซึ่งจะช่วยกระจายโอกาสการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และเชื่อว่านักศึกษาที่เข้ามาเรียนมีความตระหนักในเรื่องของผลการเรียน การที่คะแนนเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 ไม่ใช่เรียนไม่ได้ การศึกษาในระบบจะมีเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเป็นข้อบังคับอยู่แล้ว ทำให้นักศึกษาต้องตั้งใจเรียน แต่หากนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ.ไม่ได้ ก็จำเป็นต้องหางานทำเพิ่ม เมื่อนักศึกษาทำงานหนักและเหนื่อยล้าจากการทำงานก็จะส่งผลต่อการเรียนในที่สุด แต่ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะต้องทำความเข้าใจกับเด็กและให้เด็กตระหนักในเรื่องการเรียนมากกว่าเดิม More >

คอลัมน์ SPORT ตะกอนข่าว

…ม.เทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 28,787 คน วันที่ 5-9 กันยายน ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ที่หอประชุม ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอความกรุณาผู้ใช้เส้นทาง ถ.รังสิต-นครนายก กม.13(คลองหก)จ.ปทุมธานี โปรดเลี่ยงเส้นทาง วันที่ 31 สิงหาคม-4 กันยายน(ซ้อมใหญ่)และวันที่ 5-9 กันยายน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร หากมีข้อสงสัยสอบถามโทร 08-1205-2989 หรือ แผนที่การเดินทางได้ที่ www.graduation.rmutt.ac.th… More >

คอลัมน์ สังคมชัดลึก

ม.เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 5p9 ก.ย. ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี แจ้งผู้ใช้เส้นทาง ถ.รังสิต-นครนายก กม.13 (คลองหก) ปทุมธานี โปรดเลี่ยงเส้นทาง วันที่ 31 ส.ค.-4 ก.ย. (ซ้อมใหญ่) และ 5p9 ก.ย. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร More >

ภาพข่าว: พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมผลงาน FAB LAB RMUTT อย่างสนใจ ซึ่ง รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และอาจารย์วิศวกรรมศาสตร์นำผลงานไปจัดแสดง ที่ทำเนียบรัฐบาล. More >

มอบทุนการศึกษา

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดย คุณสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาอย่างต่อเนื่อง ที่มีความประพฤติดี ขยัน และกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง เพื่อความสำเร็จของชีวิตในสถาบัน นำพาซึ่งความภาคภูมิใจสู่ครอบครัว การมอบทุน ถือเป็นการสานต่อ สู่การมีส่วนร่วมสนับสนุนคนดี และซื่อสัตย์ ซึ่งได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนสังคม ที่เอ็น.ซี.ยึดมั่นมาโดยตลอด More >

มหกรรมวิทย์ฯ 59 ชวนน้องเปิดโลกยานยนต์แห่งอนาคต

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559 (National Science and Technology Fair 2016) ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”ซึ่งภายในงานได้รวมสุดยอดนิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาจัดแสดงให้แก่เยาวชนและผู้สนใจทั่วไปได้เข้าชม More >

คอลัมน์ สังคมชัดลึก

ม.เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 5p9 ก.ย. ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี แจ้งผู้ใช้เส้นทาง ถ.รังสิต-นครนายก กม.13 (คลองหก) ปทุมธานี โปรดเลี่ยงเส้นทาง วันที่ 31 ส.ค.-4 ก.ย. (ซ้อมใหญ่) และ 5p9 ก.ย. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559 More >

นายกแนะมทร.ธัญบุรีสร้างสิ่งประดิษฐ์ตอบสนองเอกชน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ มทร.ธัญบุรี FAB LAB RMUTT ไปจัดแสดงให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ชมที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ฝากแนวคิดให้ มทร.ธัญบุรี การสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ครอบคลุมกระบวนการการทำงานทั้งระบบ ตั้งแต่ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในเครื่องจักรต่างๆ ไปจนถึงการผลิตเครื่องจักรที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง เป้าหมายที่ภาคอุตสาหกรรม ไม่ใช่เครื่องจักรเพื่อการเรียนการสอนเพียงอย่างเดียว ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นโจทย์ที่มหาวิทยาลัยจะต้องมาวางแผนและผลักดันไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลโดยเร็วที่สุด
“ปัจจุบันงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการอยู่ได้มุ่งเน้นทำงานร่วมกับภาคเอกชนมากขึ้น ต่างจากเดิมที่เป็นการนำโจทย์จากเอกชนมาทำการวิจัย ซึ่งงานวิจัยที่ทำร่วมกันเมื่อสำเร็จเอกชนสามารถนำกลับไปดำเนินงานได้ นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเอง ที่เปิดให้เอกชนเข้ามาซื้อเพื่อขายลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร นอกจากนี้ งานวิจัยที่ดำเนินการร่วมกับกลุ่ม SME Turn Around และ SME Start Up ผู้ประกอบการจะนำผลของงานวิจัยไปผลิตสินค้า ทำให้สินค้ามีประสิทธิภาพและจำหน่ายได้จริง ซึ่งถือเป็นการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปอีกขั้นหนึ่ง” อธิการบดี มทร.ธัญบุรีกล่าว
รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวอีกว่า งานวิจัยที่ มทร.ธัญบุรี ดำเนินการนั้น มีทั้งแนววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานวิจัยสร้างสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยสร้างกระบวนการผลิต เช่น กระบวนการผลิตอาหารแปรรูป การผลิตใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ หรือใช้การควบคุมอัตโนมัติไปดำเนินงาน งานวิจัยเกี่ยวกับการเขียนซอฟต์แวร์ และแอพพลิเคชั่น โดยเขียนซอฟต์แวร์เพื่อใช้ควบคุมเครื่องจักรที่มหาวิทยาลัยผลิตขึ้น ซึ่งตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและเอกชนมากขึ้น ทั้งนี้จากการที่งานวิจัยของ มทร.ธัญบุรี เป็นที่ยอมรับของภาคเอกชนและอุตสาหกรรม ทำให้เพียง 3 ไตรมาสของปีนี้มหาวิทยาลัยมีรายได้จากงานวิจัยแล้วถึง 120 ล้านบาท จากเดิมที่มีรายได้จากงานวิจัยปีละ 40-50 ล้านบาท เท่านั้น More >

ภาพข่าว: พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมผลงาน FAB LAB RMUTT อย่างสนใจ ซึ่ง รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และอาจารย์วิศวกรรมศาสตร์นำผลงานไปจัดแสดง ที่ทำเนียบรัฐบาล More >

ผลงานสุดปังของเด็กไทยรางวัลสิ่งประดิษฐ์ 2559

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ จัด “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)” ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

งานนี้เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อเชื่อมโยง บูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ในการพัฒนาประเทศทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคมชุมชน และพาณิชย์ อุตสาหกรรม ซึ่งปีนี้นำผลงานมาจัดแสดงจำนวนกว่า 600 ผลงาน และหนึ่งในไฮไลต์สำคัญที่ได้รับการจับตามองและผู้มาชมงานให้ความสนใจเป็น จำนวนมากคือ โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559 มีผลงานจากนักศึกษาทั่วประเทศจำนวน 36 แห่ง ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 106 ผลงาน ภายใต้ 5 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ กลุ่มนวัตกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ กลุ่มนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร กลุ่มนวัตกรรมด้านศิลปะและการออกแบบและกลุ่มนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ และวัสดุศาสตร์

นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา จัดควบคู่กับการจัดมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาการประดิษฐ์คิดค้นของกลุ่ม อาจารย์และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้นที่ดีมีคุณภาพ สามารถผลิตผลงานสิ่งประดิษฐ์เผยแพร่สู่สาธารณชนให้กว้างขวาง ยิ่งขึ้น More >

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี สร้างชื่อ คว้า 4 รางวัลเวทีโลก

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คว้ารางวัล 2 เหรียญทอง จากผลงาน “Natural Gel Spray Serum” ของ นางสาววราพร สระบัว และนางสาวอริสรา หุตะเจริญ ผลงาน “PINK RANBU MASK” ของ นายวรัญญู สิริศาสตร์กุล นายธนากร ถาวรอภิชาต นายชุมศิลป์ วงษ์นิกร 2 เหรียญเงิน จากผลงาน “BORAN TEA”ของ นางสาวสาวิตรี มีสาวงค์ นางสาวเพ็ญจันทร์ แซ่ลี้ นางสาวยุวนัฐ บุญอาจ ผลงาน “WATER LILY EYES & LIP MASK” ของ นางสาวจันสุพร ไตรชมพูนรินท์ นางสาววิภาสิริ ดอกพุฒ ในงานประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ Novel Research and Innovation Competition (NRIC) 2016 ณ ประเทศมาเลเชีย โดยในครั้งนี้มีทีมเข้าแข่งขันกว่า 100 ทีม จาก 4 ประเทศ ได้แก่ประเทศไทย ,อินโดนีเซีย,อินเดีย,และมาเลเชีย โดยมีผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ นำทีมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ More >

คอลัมน์ ตะกอนข่าว

matisport@yahoo.com

…ม.เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 28,787 คน วันที่ 5-9 กันยายน ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ที่หอประชุม ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอความกรุณาผู้ใช้เส้นทาง ถ.รังสิต-นครนายก กม.13 (คลองหก) จ.ปทุมธานี โปรดเลี่ยงเส้นทาง วันที่ 31 สิงหาคม-4 กันยายน (ซ้อมใหญ่) และวันที่ 5-9 กันยายน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร หากมีข้อสงสัยสอบถามโทร 08-1205-2989 หรือแผนที่การเดินทางได้ที่ www.graduation.rmutt.ac.th …

More >

นายกฯแนะธัญบุรีสร้างสิ่งประดิษฐ์

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ มทร.ธัญบุรี FAB LAB RMUTT ไปจัดแสดงให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ชมที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ฝากแนวคิดให้ มทร.ธัญบุรี สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ครอบคลุมกระบวนการการทำงานทั้งระบบ ตั้งแต่ Software ที่ใช้ในเครื่องจักรต่างๆ ไปจนถึงการผลิตเครื่องจักรที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง เป้าหมายที่ภาคอุตสาหกรรม ไม่ใช่เครื่องจักรเพื่อการเรียนการสอนเพียงอย่างเดียว ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นโจทย์ที่มหาวิทยาลัยจะต้องมาวางแผนและผลักดันไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลโดยเร็วที่สุด

“ปัจจุบันงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการอยู่ได้มุ่งเน้นทำงานร่วมกับภาคเอกชนมากขึ้น ต่างจากเดิมที่เป็นการนำโจทย์จากเอกชนมาทำการวิจัย ซึ่งงานวิจัยที่ทำร่วมกันเมื่อสำเร็จเอกชนสามารถนำกลับไปดำเนินงานได้ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเองที่เปิดให้เอกชนเข้ามา

ซื้อเพื่อขายลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร นอกจากนี้งานวิจัยที่ดำเนินการร่วมกันกลุ่ม SME Turn Around และ SME Start Up ผู้ประกอบการจะนำผลของงานวิจัยไปผลิตสินค้า ทำให้สินค้ามีประสิทธิภาพและจำหน่ายได้จริง ซึ่งถือเป็นการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปอีกขั้นหนึ่ง” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว

รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวอีกว่า งานวิจัยที่ มทร.ธัญบุรีดำเนินการนั้นมีทั้งแนววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานวิจัยสร้างสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยสร้างกระบวนการผลิต เช่น กระบวนการผลิต

อาหารแปรรูป การผลิตใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ หรือใช้การควบคุมอัตโนมัติไปดำเนินงาน งานวิจัยเกี่ยวกับการเขียน Software และ Application โดยเขียน Software เพื่อใช้ควบคุมเครื่องจักรที่มหาวิทยาลัยผลิตขึ้น ซึ่งตรงความต้องการกับภาคอุตสาหกรรมและเอกชนมากขึ้น ทั้งนี้จากการที่งานวิจัยของ มทร.ธัญบุรีเป็นที่ยอมรับของภาคเอกชนและอุตสาหกรรม ทำให้เพียง 3 ไตรมาสของปีนี้มหาวิทยาลัยมีรายได้จากงานวิจัยแล้วถึง 120 ล้านบาท จากเดิมที่มีรายได้จากงานวิจัยปีละ 40-50 ล้านบาทเท่านั้น More >

9มทร.ประชุมวิชาการนานาชาติ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (มทร.กรุงเทพ) ได้มีพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 8 (RMUTNC 8th) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 ของ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคล ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 ภายใต้แนวคิด Creative Technology for All “ราชมงคลสรรค์สร้างเพื่อสังคม” โดย ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดี มทร.กรุงเทพ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เกิดจากการผนึกกำลังกันของกลุ่ม มทร. 9 แห่ง ได้แก่ มทร.กรุงเทพ มทร.ธัญบุรี มทร.พระนคร มทร.ศรีวิชัย มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.อีสาน มทร.สุวรรณภูมิ มทร.ล้านนา และ มทร.ตะวันออก โดยปีนี้ มทร.กรุงเทพเป็นเจ้าภาพจัดงานโอกาสนี้ได้ผนึกงาน CreTech2016 ซึ่งเป็นการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มทร.กรุงเทพจัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ จุดมุ่งหมายสำคัญของการจัดงานเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ กระบวนการคิด เทคนิคและความก้าวหน้าทางวิชาการใหม่ๆ ในด้านของสหสาขาวิชาชีพ ระหว่างนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานจากทั้ง 9 มทร.และมหาวิทยาลัยเครือข่ายจากในและต่างประเทศ ตลอดจนนักวิชาการอิสระที่ทำงานในหลากหลายด้านทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคม บริหารธุรกิจ และอื่นๆ ที่มีความสนใจในการวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยนำเสนอในรูปแบบนิทรรศการ ที่สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์และความโดดเด่นเฉพาะด้านของแต่ละมทร. ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน ของสังคม ของประเทศ งานต้องนำไปใช้งานได้จริง และจับต้องได้ More >

คอลัมน์ เคาะประตูแคมปัส: มทร.ธัญบุรีคัดน.ศ.วิศวะดูงาน-แลกวัฒนธรรมอินเดีย

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จ.ปทุมธานี พร้อมด้วย นายกรีมิสะรา นายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีอินเดีย เปิดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศเชิงวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2559 ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งประเทศอินเดีย ในประเทศไทย จัดโครงการวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2557 ที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

โครงการนี้สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนเพื่อค้นหานิสิตนักศึกษาสถาบันการศึกษาด้านวิศวกรรมเกษตรที่ได้รับรางวัล ซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์รวมตัวกันเพื่อแสดงออกถึงศักยภาพของวิศวกรเกษตรรุ่นใหม่ โดยรางวัลที่ 1 ได้แก่ นางสาวนพวรรณ เนื้อนวลสุวรรณ ม.เทคโนโลยีสุรนารี รางวัลที่ 2 นายชยุตม์ แตรไตรรงค์ ม.บูรพา และรางวัลที่ 3 นายชัยยงค์ ปุยงาม มทร.ธัญบุรี ไปศึกษาดูงานที่อินเดีย 2 สัปดาห์

ผศ.ดร.สมหมายกล่าวว่า การจัดโครงการนี้เป็นการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา และได้รับการสนับสนุนทุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเรียนรู้ด้านวิศวกรรม ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

นพรัตน์ คุ้มศรี More >

รวมตัวเก้าราชมงคล จัดงานสรรค์สร้างสังคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นเจ้าภาพจัด งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติของ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อเป็นเวที แลกเปลี่ยน และนำเสนอผลงาน ความก้าวหน้าในงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ระหว่างนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานภายใต้แนวคิด Creative Technology for All “ราชมงคลสรรค์สร้างเพื่อสังคม” และจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ เพื่อสังคม จาก 9 มทร. เปิดให้นักศึกษา คณาจารย์ และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษา เพื่อตอกย้ำถึงแนวทางการทำงานวิจัยของ 9 มทร. ที่มุ่งตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจของประเทศเป็นสำคัญ

ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดเผยถึงภาพรวมของการจัดงานในครั้งนี้ว่า เป็นการประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 8 (RMUTNC 8th) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (RMUTIC 7th) ที่เกิดขึ้นจากการผนึกกำลังกันของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ทั้ง 9 แห่ง คือ มทร.กรุงเทพ มทร.ธัญบุรี มทร.พระนคร มทร.ศรีวิชัย มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.อีสาน มทร.สุวรรณภูมิ มทร.ล้านนา และ มทร.ตะวันออก โดยจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งใน ปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็น เจ้าภาพจัดงาน และได้ผนึกงาน CreTech 2016 ซึ่งเป็นการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจัดขึ้นต่อ

เนื่องมาเป็นปีที่ 5 เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการครั้งนี้

โดยงานดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างนี้จนถึง 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ ภายใต้แนวคิด “Creative Technology for All : ราชมงคลสรรค์สร้างเพื่อสังคม” มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะเป็นเวทีเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และนำเสนอ ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ กระบวนการคิด เทคนิค และความก้าวหน้าทางวิชาการใหม่ๆ ในด้านของสหสาขาวิชาชีพระหว่างนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานจากทั้ง 9 มทร. และมหาวิทยาลัยเครือข่ายจากในและต่างประเทศ ตลอดจนนักวิชาการอิสระ ที่ทำงานในหลากหลายด้านทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคม บริหารธุรกิจ และอื่นๆ ที่มีความสนใจในการวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ดร.สาธิต ยังได้กล่าวถึงความพิเศษของการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติในครั้งนี้ว่า ทั้ง 9 มทร.ต่างพร้อมใจนำเอาผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศในมิติต่างๆ มาออกแสดงในรูปแบบนิทรรศการ ซึ่งผลงานที่นำมาแสดงจะสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์และความโดดเด่นเฉพาะด้านของแต่ละมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่พร้อมนำออกมาให้บริการและถ่ายทอดให้กับสังคมนอกเหนือจากภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต และนิทรรศการดังกล่าวยังจะชี้ให้เห็นถึงทิศทางและแนวทางการส่งเสริมการทำงานวิจัยที่สอดคล้องกันของทั้ง 9 มทร. คือต้องตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน ของสังคม ของประเทศ งานต้องนำไปใช้งานได้จริง และจับต้องได้ More >

ลูกรักษ์ ประเพณีรับน้องศิลปกรรม มทร.ธัญบุรี รุ่นสู่รุ่น

กว่า 13 ปีประเพณีกิจกรรม “ลูกรักษ์” ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กิจกรรมรูปแบบการรับน้องที่ได้ผ่านการกลั่นกรองแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความสวยงามและยึดหลักความสมัครสมานสามัคคีของเหล่าบรรดารุ่นน้องและรุ่นพี่ รวมถึงอาจารย์ ของทั้ง 12 สาขาวิชาที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นนับจนถึงปัจจุบัน More >