Archive for กรกฎาคม, 2016

ภาพข่าว: ปฐมนิเทศ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ทักทายนักศึกษาใหม่และ ผู้ปกครองอย่างเป็นกันเอง ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุม ผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุร More >

ภาพข่าว: รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิบการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ทักทายนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองอย่างเป็นกันเอง ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559 ที่หอประชุม มทร.ธัญบุรี. More >

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี “เรียนบนพื้นฐานอาชีพ ในระดับโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-160730006117

ภาพข่าว: หารือ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมทร.ธัญบุรี และสาลินี วังตาล ผอ. สนง.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หารือแนวทางความร่วมมือการรับรองมาตรฐาน อย. แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสายการแพทย์แผนไทย More >

มทร.ธัญบุรี พัฒนา Learning Space สิ่งแวดล้อม-การดูแล นศ.หัวใจบ้านใหม่”หลังที่สอง”

ใกล้เปิดภาคเรียนของเหล่าน้องใหม่วัยเฟรชชี่เข้าสู่ รั้วมหาวิทยาลัยเข้ามาทุกที่ หลายคนคงตื่นเต้นเตรียมตัว เตรียมใจพบเจอมิตรภาพ เพื่อนใหม่ รุ่นพี่ และครูบาอาจารย์ เช่นเดียวกับรุ่นพี่ อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยต่างๆ ดูจะกระตือรือร้น คิดสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ปรับ เพิ่มเติมแหล่งเรียนรู้ไว้คอยตอบรับนักศึกษาใหม่

วา – ธิวาธร พรหมรักษา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เล่าว่า มหาวิทยาลัยได้เตรียมพิธีบายศรีสู่ขวัญ แลกบัวสวรรค์ 59 ซึ่งปีนี้จะจัดรวมกันทุกคณะ รุ่นน้องและรุ่นพี่กว่า 6,500 คน จะได้พบเจอ สร้างมิตรภาพดีๆ ร่วมกัน องค์การนักศึกษาและชมรมของรุ่นพี่คณะต่างๆ ก็มีการดูแลรุ่นน้อง คอยช่วยเหลือทั้งด้านการเรียนการทำกิจกรรม โดยทุกกิจกรรมเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้แสดงความสามารถ ความคิด ได้พบปะแลกเปลี่ยนกันเป็นการดูแลระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน More >

มทร.ธัญบุรีจัดหนักรุ่นพี่จัดกิจกรรมรับน้องรุนแรง

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2559 มทร.ธัญบุรี ได้มีนโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยกำหนดระยะเวลาการรับน้องไว้ 2 สัปดาห์เท่านั้น ตั้งแต่ก่อนเปิดภาคการศึกษา ระหว่างวันที่ 1-7 ส.ค.นี้ ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และให้จัดเมื่อเปิดภาคการศึกษาแล้ว ระหว่างวันที่ 8-14 ส.ค.นี้ ระหว่างเวลา 16.00-18.00 น. ซึ่งการจัดกิจกรรมรับน้องต้องอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น รวมถึงอยู่ในความรับผิดชอบดูแลร่วมกันของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลกากรของคณะ และนักศึกษารุ่นพี่ กิจกรรมที่จัดจะต้องมีแนวทางที่สร้างสรรค์ไม่ก่อความรุนแรง หากมีการรับน้องรุนแรงจะมีการลงโทษ ตั้งแต่ตักเตือนไปจนถึงไล่ออก เพราะการจัดกิจกรรมรับน้อง เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง ให้มีความรัก ความสามัคคี และทำความรู้จักกันในเวลาอันสั้น และการที่มหาวิทยาลัยกำหนดระยะเวลาเพียง 2 สัปดาห์ก็เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีการปรับตัวต่อการเรียน เพราะหากมีการรับน้องใช้ระยะเวลายาวนานเหมือนในอดีต เด็กจะมีความเหนื่อยล้า เวลาเรียนน้อยส่งผลกระทบต่อการเรียน ซึ่งเรื่องนี้ได้ทำความเข้าใจกับนักศึกษารุ่นพี่แล้ว
“การกำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมรับน้องปีที่ผ่านมาเป็นปีแรก และได้ผลตอบรับที่ดี ส่วนในปีนี้เราเพียงนำบทเรียนจากปีที่แล้วมาประชุมกัน เพื่อหาแนวทางป้องกันเพิ่มขึ้น เพราะในแต่ละปีพฤติกรรมของเด็กจะมีความแตกต่างกัน เราต้องดำเนินกิจกรรมในแนวทางป้องกัน สร้างความเข้าใจ มากกว่าการห้ามปราม อย่างไรก็ตาม อยากให้ผู้ปกครองมั่นใจว่า กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะไม่ความรุนแรง เพราะทุกกิจกรรมที่จัดจะต้องนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยก่อนว่ามีกิจกรรมในบ้าง แต่ก็อาจจะมีบางคณะที่จะไปจัดกิจกรรมนอกสถานที่ในลักษณะกิจกรรมบำเพ็ญ ประโยชน์ ซึ่งจะมีอาจารย์ควบคุมและคณบดีเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีการแจ้งกับมหาวิทยาลัยแล้ว แต่จะต้องจัดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่กำหนดให้เช่นกัน” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว

การแข่งขันแบดมินตัน “กีฬาแบดมินตันนักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2559″

การแข่งขันแบดมินตัน “กีฬาแบดมินตันนักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2559” ที่สนามแบดมินตัน ทอ. เขต ๓ ท่าดินแดง ถ.พหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ก.ค. 59 ที่เป็นการเปิดสนามแข่งขันวันที่สาม สำหรับทัวร์นาเมนต์นี้บรรดานักตบลูกขนไก่เยาวชนจะได้ลงสนามในนามของสถานศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ ไม่ได้ลงสนามในนามสโมสรเหมือนกับทัวร์นาเมนต์ทั่วๆ ไป โดยจัดแข่งขันในรุ่นอายุ 8, 10, 12, 14, 16, 18 ปี More >

มทร.ธัญบุรี ครองตำแหน่งที่ 1 กลุ่มราชมงคล

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในส่วนของ 4 International Colleges & Universities หรือ 4ICU.org) ที่ใช้เกณฑ์อันเป็นความลับสุดยอดจากฐานข้อมูลของเครื่องมือในการสืบค้นสามประเภทได้แก่ Google, Alexa และ Majestic Seo ได้ประกาศรายชื่อ 200 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2016 ออกมาแล้ว โดยความน่าสนใจอยู่ที่มหาวิทยาลัยของไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดอันดับว่าดีที่สุดคือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดอันดับ 351 ของโลก ส่วนอันดับสองได้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตกลงมาจากอันดับ 1 ของปีที่แล้ว และอยู่ที่อันดับ 398 ตามมาด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ตกไปอยู่อันดับที่ 3 เป็นลำดับที่ 495 ของโลก More >

ภาพข่าว: ร่วมมือ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ร่วมกับ มทร.ล้านนา มทร.พระนคร มทร.อีสาน มทร.กรุงเทพ และSingapore Polytechnic ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อดำเนินการจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอระดับสูง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Temasek Foundation ประเทศสิงคโปร์ ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ More >

ออกแบบผลิตภัณฑ์ มทร.ธัญบุรี ออกแบบและพัฒนาชุดเฟอร์นิเจอร์ต้นแบบ สำหรับใช้งานในพื้นที่จำกัด

“ทำจากไม้แผ่นเดียว สามารถพับเก็บ ได้เป็นแผ่นแบนเรียบ ช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บและง่ายต่อการขนส่ง เสียงของนางสาวสุนิษา กิ่งจันกลาง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เจ้าของผลงานชุดเฟอร์นิเจอร์ต้นแบบ สำหรับใช้งานในพื้นที่จำกัด โดยเทคนิคแฟลตแพค

เจ้าของไอเดีย เล่าว่า ในที่พักอาศัย ต้องมีเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อเข้ามาเป็นองค์ประกอบหลัก เฟอร์นิเจอร์ทั่วๆ ไป มีให้เลือกมากมายจากราคาถูกไปจนถึงแพง แต่รูปแบบอาจไม่ตรงกับความต้องการทั้งหมด ไอเดียใหม่ๆ ที่กำลังเป็นที่นิยมเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ สามารถจัดรูปแบบในการวางได้หลากหลายตามที่ต้องการจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนชอบจัดแต่งห้อง โดยเฟอร์นิเจอร์ยุคใหม่ “Flat Pack” หลายๆ ท่านคงจะคุ้นเคยกับเฟอร์นิเจอร์ประเภท knockdown กันมาบ้าง แม้จะไม่ค่อยแพร่หลายหรือได้รับความนิยมนัก More >

มทร.ธัญบุรีพลิกฟื้นธุรกิจเอสเอ็มอีจับมือสสว.ยกระดับความรู้เอกชน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า จากการที่เมื่อเร็วๆ นี้ ได้เปิดตัวโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถเอสเอ็มอี เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธนาคารเอสเอ็มอี และภาคีเอกชน เพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ในกลุ่มเทิร์นอะราวนด์ หรือกลุ่มธุรกิจที่กำลังประสบปัญหา โดยขณะนี้มีสถานประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีเข้าร่วมแล้วกว่า 1.2 หมื่นกิจการ ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจประเภทสินค้าและบริการ เช่น ค้าปลีก ซื้อมาขายไป หรืออพาร์ตเมนต์ โรงแรม ท่องเที่ยว หรือห้างร้าน ธุรกิจไอที ฯลฯ

“วิธีการช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจที่กำลังประสบปัญหา จะมีทีมที่ปรึกษาเข้าไปวินิจฉัยเบื้องต้น และลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาเชิงลึกก่อนจะให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ เช่น ช่วยเขียนแผนธุรกิจ หรือมีปัญหาการเงิน สสว.จะมีกองทุนพลิกฟื้น เพื่อเสริมสภาพคล่อง หรือมีปัญหาการตลาด มหาวิทยาลัยให้บุคลากร คณาจารย์ นักศึกษาได้เข้าไปช่วยปรับแผนการตลาด เพิ่มช่องทางการซื้อขาย ขายสินค้าออนไลน์ หรือถ้าสถานประกอบการมีปัญหาด้านมาตรฐาน มหาวิทยาลัยมีที่ปรึกษา เครื่องมือ อุปกรณ์และห้องปฎิบัติ การจะให้สถานประกอบการมาใช้เพื่อพัฒนาสินค้าสู่การรับรองมาตรฐานเอสเอ็มอีในประเทศไทย ที่มีประมาณ 2.8 ล้านราย และมีการจ้างงาน 11 ล้านคน ซึ่งไม่ได้ช่วยเหลือประเทศด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่เป็นทางด้านสังคมด้วย” รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าว

ทั้งนี้การช่วยพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการจะทำให้อาจารย์ นักศึกษาได้เรียนรู้ ช่วยแก้ไขปัญหา ทำให้มิติทางการเรียนการสอนมีความเป็นจริงมากขึ้น หากเอสเอ็มอีมีการเจริญเติบโต ยังเป็นอีกหนึ่งแหล่งฝึกปฏิบัติ พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษา และอาจารย์ได้เป็นอย่างดี สถานประกอบการที่สนใจ ติดต่อเข้าร่วมโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามนโยบายรัฐบาล ดูข้อมูลได้ที่ www.smechampion.info

More >

มทร.ธัญบุรีฟื้นเอสเอ็มอีสู่นศ.เรียนรู้

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มทร.ธัญบุรี ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารเอสเอ็มอี และภาคีเอกชน จัดการเปิดตัวโครงการปรับแผนธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถเอสเอ็มอี เพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี ในกลุ่มธุรกิจที่กำลังประสบปัญหา โดยขณะนี้มีสถานประกอบการเข้าร่วมแล้ว กว่า 12,000 กิจการ ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจประเภทสินค้าและบริการ เช่น ค้าปลีก ซื้อมา ขายไป อพาร์ตเมนต์ โรงแรม ท่องเที่ยว ธุรกิจไอที ฯลฯ

“วิธีการช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจที่กำลังประสบปัญหา จะมีทีมที่ปรึกษาเข้าไปวินิจฉัย เบื้องต้น และลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาเชิงลึกก่อนจะให้คำแนะนำ เช่น ช่วยเขียนแผนธุรกิจ หรือหากปัญหาการเงิน สสว.จะมีกองทุนพลิกฟื้นเพื่อเสริมสภาพคล่อง หรือมีปัญหา การตลาด มหาวิทยาลัยก็ให้บุคลากร คณาจารย์ นักศึกษาเข้าไปช่วยปรับแผนการตลาด เพิ่มช่องทางการซื้อขาย ขายสินค้าออนไลน์ หรือมีปัญหาด้านมาตรฐาน มหาวิทยาลัย มีที่ปรึกษา เครื่องมือ อุปกรณ์และห้องปฏิบัติ ให้สถานประกอบการมาใช้เพื่อพัฒนาสินค้าสู่การรับรองมาตรฐานในประเทศไทย ซึ่งไม่ได้ช่วยเหลือประเทศมิติด้านเศรษฐกิจ เพียงอย่างเดียว แต่เป็นมิติทางด้านสังคมด้วย” รศ.ดร.ประเสริฐกล่าว

อธิการบดี มทร.ธัญบุรีกล่าวต่อไปว่า มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยี มีความเชี่ยวชาญ มีอาจารย์ที่มีความรู้ มีที่ปรึกษาที่สามารถเข้าไปช่วยพัฒนาธุรกิจของ ผู้ประกอบการได้ และโจทย์ต่างๆ ที่เป็นปัญหาล้วนเป็นกรณีศึกษาที่อาจารย์ นักศึกษา จะได้เรียนรู้ ช่วยแก้ไขปัญหา ทำให้มิติทางการเรียนการสอนมีความเป็นจริงมากขึ้น อีกทั้งหากเอสเอ็มอีเจริญเติบโตยังเป็นอีกหนึ่งแหล่งฝึกปฏิบัติ พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ได้เป็นอย่างดี

More >

วุ้นเส้นเสริมแป้ง’แก่นตะวัน’เพิ่มมูลค่าอาหารเพื่อสุขภาพ

นักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี คิดค้นเมนูวุ้นเส้นเสริมแป้งแก่นตะวัน อาหารสร้างสุขภาพ ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้บริโภคทั่วโลก

ผศ.ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ นักวิจัยและอาจารย์ประสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า อาหารสร้างสุขภาพ เป็นอาหารที่บริโภคเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง การป้องกันโรคมากกว่าการรักษา ซึ่งต่อไปในการรับประทานอาหารในอนาคตจะเน้นเพื่อสุขภาพ เพราะผู้บริโภคมีความตื่นตัวในเรื่องสุขภาพมากขึ้น จะมองหาวิธีเลือกอาหารหรือในการใช้อาหารมาช่วยป้องกันโรค More >

คอลัมน์ สี่แยกข่าวย่อย: พลิกฟื้นธุรกิจเอสเอ็มอี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารเอสเอ็มอี จัดโครงการปรับแผนธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ โดยมีทีมที่ปรึกษาเข้าไปตรวจสอบปัญหาเชิงลึก พร้อมให้คำแนะนำ เช่น การเขียนแผนธุรกิจ ปัญหาทางการเงิน สสว.จะมีกองทุนพลิกฟื้น เพื่อเสริมสภาพคล่อง หรือมีปัญหาการตลาด มหาวิทยาลัยให้บุคลากร คณาจารย์ นักศึกษาได้เข้าไปช่วยปรับแผนการตลาด เป็นต้น สนใจสอบถาม โทร.0-2549-3079 หรือเข้าดูที่ www.smechampion.info

More >

คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: ศูนย์รวมใจ

ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง ตลอดวันที่ 24 ก.ค. พสกนิกรจากทั่วประเทศนำแจกันดอกไม้และสิ่งของมาทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมกับลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วมีพระพลานามัยแข็งแรงยิ่งๆ ขึ้นเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน ปกเกล้าปกกระหม่อมพสกนิกรตลอดไป อาทิ ชมรมผู้สูงอายุ วิเศษสุขนคร ตำบลพันท้าย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พร้อมคณะ สมาคมนักวิทยุและคณะแม่บ้านหมู่บ้านนาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ คณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรพฤกษาเกสร ตำบลคลอง 3 อ.คลองขลุง จ.ปทุมธานี ชมรมลูกเสือชาวบ้าน จ.นครราชสีมา ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข เขตพญาไท กรุงเทพฯ ครอบครัวชูชีพวัฒนา ครอบครัวเพียซ้าย ครอบครัวทองดอนอ่ำ คณะบัณฑิตจากคณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการเงิน รุ่นที่ 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี เป็นต้น More >

ยอดขอกู้ช่วยเอสเอ็มอีทะลักสสว.เผยผลสำรวจเกินกรอบกองทุนพลิกฟื้นให้พันล้าน

สสว.เผยผลสำรวจความต้องการกู้เงินกองทุนพลิกฟื้นเอสเอ็มอีพุ่งกว่า 1.5 พันล้านบาท เกินกว่ากรอบวงเงินที่มีอยู่ 1 พันล้านบาท ในขณะที่ยังมีผู้ประกอบการอีกกว่า 2 พันราย รอสอบถามความต้องการ คาดต้องใช้อีก 1 พันล้านบาท เข้ามาช่วยเหลือ ยัน 28 ก.ค.นี้ เสนอบอร์ดสสว.เห็นชอบหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการปล่อยกู้เงิน More >

คอลัมน์ วิถีไทย: ส่งเสริมเอกลักษณ์ชาติ ปลุกกระแสใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์

หัวเห็ดท้ายซอย
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี นำร่องส่งเสริมเอกลักษณ์ชาติไทย ชวนนักเรียนและคุณครูร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ สนองนโยบายรัฐบาล เน้นอยากเห็นเด็กไทยรู้รักษ์ความเป็นชาติไท More >

‘iPollution’ ระบบแจ้งเตือนหมอกควันไฟป่าสุดยอดแอพพลิเคชั่นด้านสิ่งแวดล้อม

มทร.ธัญบุรี สร้างแอพพลิเคชั่น “ระบบแจ้งเตือนหมอกควันไฟป่า” ชูประเด็นรับรู้ความเคลื่อนไหวหมอกควันที่ทันต่อเหตุการณ์ แก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพคว้ารางวัลสุดยอดแอพพลิเคชั่นด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนานวัตกรรมโมบายแอพพลิเคชั่นภาครัฐประจำปี 2558 โดยมี นายปองพล นิลพฤกษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) และนายธนบูรณ์ เกตุวงศ์วิริยะศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เป็นผู้สร้างสรรค์แอพพลิเคชั่น More >

คอลัมน์ วิถีชีวิต: ‘เรียนอาชีวะแล้วได้ดี’..มีตัวอย่าง ‘ดร.พยุง ศักดาสาวิตร’ ชีวิตเด็กช่าง..ครูช่าง..สู่เส้นทางธุรกิจ

ทีมวิถีชีวิต : รายงาน
“มีความรู้อย่างเดียวไม่พอ ต้องรู้วิธีใช้ความรู้ให้ได้ดี”
“ในชีวิตจริง แค่เรียนจบสูง ๆ อย่างเดียวไม่พอ ต้องรู้วิธีใช้ความรู้นั้นให้เป็นประโยชน์ ทั้งกับตัวเอง ต่อองค์กร และสังคมด้วย” …เสียงจาก “ดร.พยุง ศักดาสาวิตร” ระบุผ่าน “ทีมวิถีชีวิต” ถึง “แนวคิดในการดำเนินชีวิต” ทั้งนี้ นอกจากบทบาทประธานกลุ่มบริษัทธุรกิจกลุ่มหนึ่งแล้ว กับแวดวงการศึกษา เจ้าของ “วิถีชีวิต” ที่จะนำเสนอในวันนี้ก็เป็นที่รู้จักดี โดยปัจจุบันได้รับเลือกเป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แต่กว่าจะมีวันนี้ ชีวิตก็ไม่ง่าย ก็ต้องผ่านบททดสอบไม่น้อย ซึ่งวันนี้ “ทีมวิถีชีวิต” ก็มีเรื่องราวและแง่มุมมา นำเสนอ… More >

ผู้นำนักศึกษาชวนวัยจี๊ดตบเท้าท้าโชว์ “พลังบริสุทธิ์” ประชามติ…เพื่อชาติ!

มาถึงช่วง “โค้งสุดท้าย” ก่อนถึงวันลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559

เป็นช่วงเวลาที่ปี่ แตร สังข์ ต่างบรรเลงกันสุดฤทธิ์ โดยเฉพาะการเร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์กระตุ้นจิตสำนึกคนไทย ให้ร่วมไปใช้สิทธิออกเสียงลงประชามติกันเต็มสตรีม
มองๆไปเห็น มีกองเชียร์ทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งฝ่ายที่ “รับ” และ “ไม่รับ” ร่าง รัฐธรรมนูญ ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล แต่ที่เป็นหน้าที่ของทุกคนคือ การออกมาใช้สิทธิ และที่น่ายินดีคือแทบทุกมหาวิทยาลัยมีการรณรงค์เรื่องนี้กันอย่างเต็มที่ “นิสิตา” เลยถือเป็นโอกาสดี ที่จะเปิดพื้นที่ให้ผู้นำนักศึกษา เป็นตัวแทนมาชักชวนเพื่อนๆ ออกไปใช้สิทธิ More >