Archive for มิถุนายน, 2016

วิภาดาทุ่มงบสร้างโรงงานผลิตเครื่องสำอาง

นางสิญจ์พธู หาญวรากิตติ์ กรรมการฝ่ายพัฒนาการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัท วีเอส 09 ออริจินอล เฮิร์บ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสบู่ผสมสมุนไพรแบรนด์ “วิภาดา” เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยการตลาดและนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านความงามเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เทรนด์การตลาดในยุคนี้จะต้องมีการคิดค้นเพื่อหาสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา จึงจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและรับมือกับการแข่งขันของตลาดในปัจจุบันนี้ได้ ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ได้ร่วมมือกับนักวิชาการ จากวิทยาลัยแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี รศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ ทำการวิจัยและค้นคว้านวัตกรรมใหม่จากพืชตระกูลถั่วชนิดหนึ่ง เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าประเภทสบู่และเครื่องสำอาง ซึ่งจะ สามารถนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้ในเร็วๆ นี้ More >

ภาพข่าว: สหกิจศึกษา

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่นระดับชาติ แก่ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 7 ณ มทร.รัตนโกสินทร์

More >

เปิดห้องปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เพื่อมุ่งสร้าง “บัณฑิตนักปฏิบัติ”

More >

‘ธัญบุรี’วิจัยวัสดุสมานแผลจากน้ำผึ้งนาโน

มทร.ธัญบุรี เผยงานวิจัยวัสดุสมานแผลต้นแบบทางการแพทย์จากน้ำผึ้ง ใช้ปิดสมานแผลป้องกันการติดเชื้อ ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น เผยช่วยลดต้นทุนในการนำเข้าที่มีราคาสูงจากต่างประเทศ

ดร.นริศร์ บาลทิพย์ อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย เปิดเผยถึงความสำเร็จในการสังเคราะห์เส้นใยน้ำผึ้งนาโนเพื่อใช้เป็นวัสดุสมานแผลต้นแบบทางการแพทย์ว่า ด้วยมีคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยสมานแผล ซึ่งมีการศึกษาวิจัยยืนยันว่าน้ำผึ้งสามารถต่อต้านเชื้อแบคทีเรียได้ดีในระดับเดียวกันกับสารต่อต้านเชื้ออื่นๆ ที่มีจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ และน้ำผึ้งยังมีคุณสมบัติทางกายภาพอีกอย่างหนึ่งคือความหนืด จึงเหมาะที่นำมาสังเคราะห์เป็นเส้นใยนาโน เพื่อพัฒนาเป็นวัสดุสำหรับปิดและช่วยสมานแผลต้นแบบสำหรับใช้ทางการแพทย์ More >

ปุ๋ยนาโน มทร.ธัญบุรี มาเลฯ ซื้อ..ไทยไม่สน

“ปุ๋ยนาโนของเราได้รับการพิสูจน์จากเกษตรกรมากว่า 3 ปีแล้ว ใช้ได้ผลดี เพิ่มผลผลิตทั้งข้าวและปาล์มน้ำมัน แม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียยังสนใจ ติดต่อขอซื้อไปใช้ในสวนปาล์ม 110,000 ตัน และยังเตรียมที่จะขอซื้อเอาไปใช้กับนาข้าวด้วย แต่เสียดายที่กำลังผลิตของเราไม่สามารถทำให้ได้”

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ นักวิจัยจากศูนย์ Research Center:Nano Micro organism for Agriculture สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี บอกว่า ปุ๋ยนาโนที่มาเลเซียให้ความสนใจ จริงๆแล้วคือปุ๋ยชีวภาพ ที่ได้จากการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ จนพบจุลินทรีย์ 5 สายพันธุ์ ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันไป มีทั้งสายพันธุ์ที่สามารถย่อยสลายอินทรียวัตถุในดินให้เป็นปุ๋ยที่เหมาะกับต้นข้าว, ปาล์มน้ำมัน, ผักผลไม้ สายพันธุ์ที่ช่วยปรับปรุงสภาพดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืช และสายพันธุ์ที่เป็นปฏิปักษ์กับจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคพืช

ทีมวิจัยจึงนำจุลินทรีย์ที่เก่งในเรื่องปรับปรุงดิน และแปรรูปอินทรียวัตถุให้เป็นปุ๋ย มาสกัดให้เป็นผง ผสมลงในปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปั้นเป็นเม็ดปุ๋ยเพื่อสะดวกในการใช้งานแทนปุ๋ยเคมี ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก…ส่วนจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่ช่วยป้องกันโรคมาสกัดผสมลงไปในน้ำ เพื่อใช้ในการฉีดพ่นแทนการใช้สารเคมี

“ชนิดผลิตภัณฑ์หัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนเราที่ผลิตออกมา มี 3 รูปแบบ หัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน (ผง) หัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน (เม็ด) สารสกัดน้ำจุลินทรีย์นาโน ที่มีคุณสมบัติเป็นทั้งอาหารเสริม ฮอร์โมน เอนไซม์ และควบคุมจุลินทรีย์ก่อโรค สำหรับพืช 3 ชนิด นั่นคือ ข้าว ปาล์มน้ำมัน และผักผลไม้”

และเมื่อนำไปทดลองกับนาข้าวของเกษตรกร ในพื้นที่ใกล้มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.สุกาญจน์ เผยว่า จากที่มีต้นทุนค่าแรง ค่าปุ๋ยเคมีอยู่ที่ไร่ละ 4,500-6,000 บาท ได้ข้าว 500-600 กก. เมื่อนำปุ๋ยนาโนอัดเม็ดหว่านลงในแปลง ใช้สารสกัดจุลินทรีย์นาโนฉีดพ่นที่ลำต้น และใบ ทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้ดี ไม่เป็นโรค ต้นทุนลดเหลือแค่ 2,000-3,000 บาท ได้ข้าวเพิ่มมาเป็น 800-1,000 กก.

ปาล์มน้ำมันก็เช่นกัน การทดลองในพื้นที่ 20 ไร่ หมู่ 7 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี…จากเดิมเจ้าของสวนจะต้องซื้อปุ๋ยเคมีปีละ 50,000–60,000 บาท ได้ผลผลิต 10 ทะลายต่อต้นต่อปี…แต่เมื่อเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยนาโนเม็ดและใช้สารสกัดน้ำจุลินทรีย์ ฉีดพ่นลำต้น ต้นทุนค่าปุ๋ยลดเหลือปีละ 25,000 บาทต่อไร่ ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 16 ทะลายต่อต้นต่อปี

และจากที่เคยขายได้ไร่ละ 300,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นเป็น 700,000 บาท

นี่เป็นนวัตกรรมปุ๋ยที่ได้ผลจริง และไม่ใช่เพิ่งมี เพิ่งเกิด ทำสำเร็จตั้งแต่ปี 2555 หน่วยงานรัฐบาลมาเลเซียรู้เห็น ทดลองเอามาใช้แล้ว 2 ปี เห็นผลจริงคราวนี้ เลยสั่งเป็นล่ำเป็นสัน…ส่วนไทยแลนด์ งั้นๆ ระบบราชการยังคงดำรงตนด้วยนโยบายตัวใครตัวมัน ไม่ใช่ผลงานตน ไม่รับรู้ไม่ส่งเสริม เมื่อไรเกษตรกรไทยจะไปรอด

สำหรับเกษตรกรที่อยากเอาตัวรอด ได้ปุ๋ยดีราคาถูก เพิ่มผลผลิต สอบถามที่ 08-9767-8569.

ไชยรัตน์ ส้มฉุน

More >

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง

ปิดเทอมใหญ่ วิศวะ มทร.ธัญบุรี หัวใจ “Engineering Workshop”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี บรรจุการสอนรายวิชา Engineering Workshop ในการเรียนการสอนช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ฝึกนักศึกษาให้เรียนรู้วิศวกรนักปฏิบัติ แทรกวินัย ความอดทน ความปลอดภัย ในการทำงานวิศวกร More >

วิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.ธัญบุรี ลงพื้นที่บริการวิชาการ พัฒนาสื่อมัลติมีเดียภาษากะเหรี่ยง


นายประภาส ทองรัก อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า พื้นที่ตำบลบ้านยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เป็นพื้นที่ราบสูง ป่าเขาสูงชันสลับซับซ้อน โดยในพื้นที่ที่มีชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงจากหลายท้องที่มาอาศัยอยู่รวมกัน มี 4 หมู่บ้าน คือ บ้านห้วยเกษม บ้านลิ้นช้าง บ้านท่าเสลา และบ้านพุน้ำร้อน จากการลงพื้นที่สำรวจและสัมภาษณ์ พระครูสุนทรวัชการ เจ้าอาวาสวัดลิ้นช้าง เจ้าคณะ ตำบลหนองหญ้าปล้อง เขต 2 องค์อุปถัมภ์โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนยางน้ำกลัดเหนือ และครูประสาน ศรีสุขสวัสดิ์ พบว่า วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกะเหรี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ชาวกะเหรี่ยงพยายามปรับวิถีชีวิตของตนเองให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าสังคมเมือง ทำให้วิถีชีวิตบางส่วนต้องมีการปรับเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเรื่องการแต่งกาย การประกอบสัมมาอาชีพ หรือแม้กระทั่งภาษา More >

อาชีวะมุ่งพัฒนาผลิตช่างเทคนิคป้อนตลาดแรงงานอุตฯปิโตรเลียม-เคมี

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ระยะที่ 4 (ปีการศึกษา 2560-2562) เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มูลนิธิศึกษาพัฒน์ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อผลิตช่างเทคนิคที่มีทักษะและคุณลักษณะเฉพาะทาง สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และเป็นการเปิดโอกาสและเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาที่จะนำความรู้และทักษะฝีมือมาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เข้มแข็ง จึงถือเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งที่ภาครัฐและเอกชนสามารถร่วมกันผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้เข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ ซึ่งผลจากการที่นักศึกษาเข้าร่วมโครงการทำให้มีรายได้ระหว่างเรียน เมื่อจบมีงานทำทันที และได้รับเงินเดือนสูงกว่าวุฒิการศึกษาอื่น

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ความร่วมมือโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด เป็นโครงการที่ผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษามีคุณภาพและคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำ 100% และได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าผู้สำเร็จการศึกษาในระดับเดียวกัน โดยปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาจากการร่วมโครงการ จำนวน 229 คน และกำลังศึกษาอยู่ 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 8 และ 9 โดยรุ่นที่ 8 จะสำเร็จการศึกษาในปี 2559 สำหรับโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมีนี้ ยังได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติโดยยูเนสโก และได้รับการเลือกจากองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประเทศในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) อีกทั้ง กรอ.อศ.กลุ่มปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ได้ต่อยอดจากความสำเร็จของโครงการนี้ด้วย More >

แผนพัฒนา “มทร.ธัญบุรี” บรรลุเป้า ยอดสมัครพุ่ง สร้างบัณฑิตนักปฎิบัติและเป็นผู้ประกอบการ โดยพัฒนางานวิจัยของ มทร.ธัญบุรี ช่วยอุตสาหกรรม

ปรากฏการณ์ที่สถาบันอุดมศึกษา ณ เวลานี้ คงหนีไม่พ้นเรื่องตัวเลขประชากรวัยเรียนที่ลดลงโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางก่อนเข้าสู่วัยทำงาน สวนทางกับจำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู่กว่า 170 แห่ง จนเกิดคำถามถึงปรากฏการณ์ “ห้องเรียนร้าง” ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ทำให้มหาวิทยาลัยทั้งเล็ก-ใหญ่ต้องปรับแผนการเรียนการสอน สร้างจุดเด่นเสริมจุดแข็งของตัวเองในการผลิตบัณฑิตเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มี อัตลักษณ์ที่โดดเด่นทั้งด้านทักษะวิชาชีพและทักษะเสริมอื่นๆเพื่อสร้างความมั่นใจให้บัณฑิตจบใหม่ก่อนจะออกไปประกอบอาชีพ และแข่งขันในตลาดงาน

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”(มทร.ธัญบุรี) ภายใต้การนำของ “รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ” อธิการบดี ผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรง เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ขยับกระบวนทัพ ปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปก่อนหน้านี้ โดยย้อนหลังไปเมื่อ 2 ปีก่อน ได้มีการกำหนดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งการปรับหลักสูตรการเรียนการสอน เพิ่มบทบาทของอาจารย์ด้านการวิจัยเพื่อต่อยอด ถ่ายทอดสู่ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ทำให้บทบาทของมทร.ธัญบุรีเป็นที่รู้จักในแวดวงธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวางในเวลาอันรวดเร็ว สร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้ผู้ปกครองและรุ่นพี่ที่ชวนรุ่นน้องมาเรียนที่ราชมงคลธัญบุรี รุ่นต่อรุ่น ส่งผลให้ยอดสมัครเข้าเรียนในคณะ/สาขาต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกินความคาดหมาย More >

ยานบันไดไฟฟ้า 3 สถาบัน

“รถเข็นไฟฟ้าขึ้นบันได” จาก 3 สถาบันร่วมวิจัยคิดค้น นำโดยสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และ กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับแพทย์และพยาบาล โดยใช้ชื่อว่า “PMK: Electric Power Wheelchair Upstairs”

พ.อ.ผศ.นพ.อารมย์ ขุนภาษี เผยว่า การนำรถเข็นไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงบันไดเป็นผลงานวิจัยอีกผลงานหนึ่ง มีผู้ดูแลแค่เพียงคนเดียว เหมาะสำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง บาดเจ็บทางสมอง หรือบาดเจ็บไขสันหลังที่ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง รวมทั้งผู้สูงอายุ ทำให้ผู้ป่วยสามารถลงมาชั้นล่างและใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับสังคมได้ดียิ่งขึ้น More >

พื้นที่วัยใส’เล่น=เรียน’

โรงเรียนนานาชาตินอริช สมุทรสาคร ถูกใช้เป็นโมเดลการออกแบบห้องเรียนสำหรับเด็กวัยอนุบาลในคอนเซปต์ “การเล่นคือการเรียนรู้” เน้นสนับสนุนกิจกรรมการเล่นที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทั้งสี่ด้านและปูพื้นฐานความพร้อมก่อนเรียนในระดับชั้นประถมถัดไป ไอเดียเพื่อน้องปฐมวัยจากพี่สถาปัตย์ มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศจากโครงการ ลิฟวิ่งรูม ลิฟวิ่งมอลล์ ดีไซน์ คอนเทสต์ 2015 บาย อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง

“ตำราวิชาการด้านเด็กระบุว่า ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ เด็กวัยนี้จะเรียนรู้มากที่สุดในชีวิต เป็นวัยที่ร่างกายและสมองกำลังเจริญเติบโต ถ้าเด็กได้รับการเลี้ยงดูมาดีและถูกต้องตามหลักจิตวิทยาจะพัฒนาได้เต็มศักยภาพ” ถลัชนันท์ วรธงไชย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวและว่า การออกแบบอาคารเสริมทักษะเด็กวัยอนุบาล จึงเป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน

เปลี่ยนโต๊ะเก้าอี้เป็นลานกิจกรรม

ถลัชนันท์ กล่าวว่า แนวคิดในการออกแบบ “โครงการออกแบบภายในอาคารเสริมทักษะเด็กวัยอนุบาล” ต้องการส่งเสริมการทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาพัฒนาการทั้ง 4 ด้านตามที่เด็กใน วัยอนุบาลจะต้องได้รับ ผ่านการเรียน โดยใช้ “การเล่น” เป็นเครื่องมือ ส่งเสริมให้มีพัฒนาการไปตามช่วงวัยที่เหมาะสม ให้เด็กได้เล่นสนุกอย่างเต็มที่กับเพื่อนในวัยเดียวกัน และการปูพื้นฐานความพร้อมก่อนเรียนในระดับถัดไป เธอได้ทำการวิเคราะห์พฤติกรรม ของเด็กและศึกษาวิธีการสอนหลากหลาย รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐบาล More >

มทร.ธัญบุรี เปิดรับนักวิชาการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ปฏิบัติราชการสำนักบัณฑิตศึกษา วุฒิปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปีในด้านงานทะเบียนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มทร.ธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน – วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.ped.rmutt.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2549 4913 , 0 2549 4918 และ 0 2549 4926

 

อลงกรณ์  รัตตะเวทิน

นักประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี

โทร.02 549 4994

Troubled SMEs encouraged to enter rehab

SMEs that are unable to carry on their businesses should not be shy about entering a rehabilitation process,according to the Office of Small and Medium Enterprise Promotion.

Speaking at a seminar to promote the newly amended Bankruptcy Act to small and medium-sized enterprises, OSMEP director-general Salinee Wangtal said they must acknowledge that rehabilitation is an acceptable option.

SMEs should know that even if they are in rehabilitation, they can run their businesses without worrying about additional legal action by creditors thanks to the amended act, which came into force on May 25.

“We have found that troubled enterprises relied on fixed costs too much. In the new normal, SMEs must adjust their scale in line with their actual sales. OSMEP and their partners could help them seek new business models,” she said. More >

นศ.สถาปัตยกรรม มทร.ธัญบุรี เจ๋ง ออกแบบอาคารเสริมทักษะเด็กวัยอนุบาล

“โครงการออกแบบภายในอาคารเสริมทักษะเด็กวัยอนุบาล” ไอเดียสุดเจ๋งได้รับแรงบันดาลใจการเล่นคือการเรียนรู้ “มะปราง” นางสาวถลัชนันท์ วรธงไชย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มะปราง เล่าว่า แนวคิดในการออกแบบ ต้องการส่งเสริมให้เด็กทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาพัฒนาการทั้ง 4 ด้านตามที่เด็กในวัยอนุบาลจะต้องได้รับผ่านการเรียนโดยใช้ “การเล่น” เป็นเครื่องมือในการทำให้แนวคิด ส่งเสริมให้เด็กได้เติบโตมีพัฒนาการไปตามช่วงวัยที่เหมาะสม ให้เด็กได้เล่นสนุกอย่างเต็มที่กับเพื่อนในวัยเดียวกัน และการปูพื้นฐานความพร้อมก่อนเรียนในระดับถัดไป ซึ่งตนเองได้ทำการวิเคราะห์พฤติกรรมของเด็กและศึกษาวิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนนานาชาติ รวมถึงโรงเรียนทางเลือกก็เป็นอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ ก่อนที่จะทำการออกแบบ ได้ทำการวิเคราะห์หลักสูตรที่จำเป็นสำหรับโครงการออกแบบภายในอาคารเสริมทักษะเด็กวัยอนุบาล จนเกิดเป็นหลักสูตรใหม่ ที่เน้นให้เด็กๆทำกิจกรรมภายในพื้นที่ ที่ออกแบบขึ้นมาทดแทนห้องเรียน โต๊ะ และกระดาน More >

เดลินิวส์วาไรตี้: ‘งาม’ตำรับ ‘หญิงเมียนมา’ลึก ๆ ในลวดลายแห่ง ‘อาภรณ์’

ศราวุธ ดีหมื่นไวย์

การมาเยือนไทยของ “ออง ซาน ซูจี” ที่ปรึกษาแห่งรัฐ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หรือพม่า ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว นอกจากการจับตามองทางการเมือง และการหารือ-ตกลงเรื่องต่าง ๆ ระหว่างไทยกับเมียนมาแล้ว ในอีกมุมหนึ่งก็ยังเป็นการ “ย้ำภาพจำ” เกี่ยวกับการแต่งกาย “เสื้อผ้า-อาภรณ์” ของสตรีที่เป็นบุคคลสำคัญของ “เมียนมา” คนนี้ ซึ่งทุกครั้งที่เธอคนนี้ปรากฏตัว ก็จะได้เห็นถึงการแต่งกายในชุดประจำชาติ ด้วยเนื้อผ้าดั้งเดิมของเมียนมา ที่สะท้อนวัฒนธรรม วิถีของ เมียนมา ที่…

มีเรื่องราวแฝงอยู่ในลายผ้า…”การแต่งกายของผู้หญิงเมียนมา ตามแบบประเพณีดั้งเดิม ได้รับการจับตามองจากนานาประเทศมากขึ้น ด้วย ออง ซาน ซูจี ได้รับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี ซึ่งชุดผู้หญิงมีด้วยกัน 2 แบบ คือ เสื้อที่มีกระดุมผ่าตรงหน้า เรียกว่า ยินซี และเสื้อที่กระดุมอยู่ตรงด้านข้าง ที่ ออง ซาน ซูจี นิยมใส่ เรียกว่า ยินบอน ส่วนผ้าซิ่นชาวเมียนมา มีการสืบต่อลวดลายผ้า ลุนตยา มาจากราชวงศ์ตั้งแต่สมัยโบราณ”…เป็นการระบุของ อาจารย์อุไรวรรณ คำสิงหา สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมทั้งมีการให้ข้อมูลอีกว่า… More >

คอลัมน์ SCIWATCH: รถเข็นตีนตะขาบขึ้น-ลงบันได

“รถเข็นไฟฟ้าขึ้นบันได” ผลงานบุคลากรจาก 3 สถาบันร่วมวิจัยคิดค้น นำโดย ผศ.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรม เมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โดยใช้ชื่อว่า PMK : Electric Power Wheelchair Upstairs

พ.อ.นพ.อารมย์ ขุนภาษี ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.พระมงกุฎเกล้า กล่าวว่า PMK สามารถเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วยขึ้นและลงบันได โดยผู้ป่วยไม่ต้องออกแรงมากและมีผู้ดูแล แค่เพียงคนเดียว เหมาะสำหรับผู้ป่วยหลายประเภท เช่น หลอดเลือดสมอง บาดเจ็บทางสมอง บาดเจ็บไขสันหลัง หรือบาดเจ็บไขสันหลังที่ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง รวมทั้งผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีความผิดปกติทางร่างกายทำให้ไม่สามารถเดินได้

รถเข็นไฟฟ้าขึ้นบันได ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ตัวรถเข็นไฟฟ้า ชุดคานจับยึดและรถตีนตะขาบ ทีมงานได้ทดสอบกับ ผู้ป่วย โรคทางพันธุกรรมที่ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Muscular Dystrophy) ไม่สามารถยืนเดิน จำเป็นต้องใช้รถเข็นตลอดชีวิต ประกอบกับ มีบ้านพักเป็นห้องแถวโดยชั้นล่างประกอบธุรกิจ ทำให้ต้องอยู่บนชั้นสองตลอดเวลา ถ้ามีรถเข็นตีนตะขาบจะทำให้ผู้ป่วยสามารถลงมาชั้นล่างและใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับสังคมได้ดียิ่งขึ้น More >

2นักวิจัยร่วมคิดค้นเครื่องต้นแบบแยกสีเนื้อสับปะรดก่อนใส่กระป๋อง

“เครื่องต้นแบบคัดแยกสีเนื้อสับปะรด”เป็นผลงานล่าสุดของ 2 นักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้แก่ ดร.ฉัตรชัย ศุภพิทักษ์สกุล และ ผศ.ศิริชัย แดงเอม ผู้ร่วมกันออกแบบและคิดค้นเครื่องต้นแบบคัดแยกสีของเนื้อสับปะรดสำหรับอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ แยกระดับสีความสุกของเนื้อสับปะรด ใช้ในกระบวนการผลิตสับปะรดกระป๋อง ซึ่งเคยได้รับเหรียญทองในการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์งาน “27th International Invention & Innovation Exhibition” ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ดร.ฉัตรชัยเปิดเผยว่า ประเทศไทยถือเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปจากสับปะรด อาทิ สับปะรดกระป๋อง และน้ำสับปะรดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ถือว่าเป็นสินค้าส่งออกที่มีศักยภาพการแข่งขันสูงในตลาดโลก ดังนั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันกับคู่แข่งต่างประเทศ ก็จำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะด้านกำลังคนในสายการผลิตก่อนบรรจุสับปะรดลงกระป๋อง ซึ่งต้องใช้คนจำนวนมากถึง 35-45 คนต่อสายการผลิต และในส่วนการคัดสีของเนื้อสับปะรดหลังการปอกเปลือกและหั่นเป็นแว่นแล้วต้องใช้คนงานถึง 10-13 คนในการแยกความเข้มสีของเนื้อสับปะรดตามระดับความสุกก่อนบรรจุกระป๋อง เพื่อให้เนื้อสับปะรดในกระป๋องมีระดับสีที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งกระบวนการในส่วนนี้ต้องใช้แรงงานจำนวนมาก

จากปัญหาดังกล่าว เป็นที่มาของงานวิจัยเครื่องต้นแบบระบบคัดแยกสีของเนื้อสับปะรดในอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ลดต้นทุนจากค่าแรงงาน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในกลุ่มประเทศผู้ส่งออก โดยนำเอาเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ และระบบการตรวจรู้ด้วยกล้องมาประยุกต์ใช้ช่วยคัดแยกระดับความสุกของเนื้อสับปะรดจากเฉดสี และส่งสัญญาณการตรวจวัดระดับสีมาสั่งการให้ชุดคัดแยกสีทำการแยกสีระดับของเนื้อสับปะรด

เครื่องต้นแบบนี้สามารถคัดแยกระดับความสุกของสับปะรดตามเฉดสีได้ 3 ระดับ คือ 1.สับปะรดดิบ 2.สับปะรดสุก และ 3.สับปะรดสุกมาก โดยสามารถนำไปติดตั้งในกระบวนการผลิตสับปะรดกระป๋องประกอบด้วยระบบ 2 หลัก คือ 1.ระบบตรวจระดับสีความสุกของเนื้อสับปะรด และ 2.ระบบคัดแยกเนื้อสับปะรดอัตโนมัติควบคุมการคัดแยกด้วยระบบนิวเมติกส์ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08-6700-7212. More >

คอลัมน์ ทีนส์ทอล์กอาเซียน: ฝึกงาน’ทีวี’ กัมพูชา

ผมชื่อ นายสุขสันต์ แตงอ่อน ชื่อเล่นว่า มาต ครับ กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ผมมีโอกาสได้ออกฝึกงานสหกิจศึกษาที่ KCS Cambodia Co., Ltd. (TV3 HD Phnom Penh) ในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

อยากมาถ่ายทอดประสบการณ์ที่ผมประทับใจที่สุดในชีวิตให้กับเพื่อนๆ ฟังครับ

ผมได้ออกฝึกงานสหกิจศึกษาร่วมกับเพื่อนอีก 4 คน ได้แก่ นายวัชร พันเพียรทำ นายศุภชัย แก้วพรายตา นายธนวินท์ จันทร์น้อย และ นายอธิวัฒน์ ทองสวัสดิ์ โดยเป็นนโยบายของอธิการบดีส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการออกฝึกงานยังต่างประเทศ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนานักศึกษา สำหรับระยะเวลาในการออกฝึกงาน 4 เดือน โดยสถานที่ฝึกงานเป็นบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ช่อง 3 ของประเทศกัมพูชา ซึ่งผมและเพื่อนไปฝึกงานในส่วนของฝ่ายผลิต รับผิดชอบเป็นช่างภาพนิ่ง ช่างภาพเคลื่อนไหว โปรดิวเซอร์ ปฏิบัติงานทั้งในสตูดิโอและนอกสตูดิโอ โดยมีคนไทยทำงานอยู่ที่นั่นด้วย สาเหตุที่ผมไปฝึกงานที่นั่นเพราะผมอยากเปิดประสบการณ์การทำงาน อยากรับรู้อะไรใหม่ๆ เป็นอะไรที่ท้าทายความสามารถ จึงสมัครและได้รับคัดเลือกไปฝึกงาน ผมชอบอะไรที่แปลก ไม่จำเจ ชอบเดินทางไปตามที่ต่างๆ More >

คอลัมน์ ตำนานแผ่นดิน: ชีวิตนักดนตรี พลิกผันเป็นพ่อครัวใหญ่

คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พ่อฮวบ แม่ใจ พาฮาร์ทลูกชายย้ายจากสุพรรณบุรี เริ่มต้นชีวิตใหม่ข้างวัดนาวง รังสิต แม่ใจได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านใหม่ พ่อฮวบทำงานเป็นเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เลิกงานเปิดสวนอาหารครัวบ้านรับรอง ทำอาหารพื้นบ้านเมืองสุพรรณให้ชาวรังสิต ข้าราชการทหารกองบัญชาการทหาร สูงสุดชิม
นพนรรจ์ จันทร์หอมกุล ได้รับการถ่ายทอดการร้องเพลง เล่นดนตรีทุกชนิดจากปู่ ซึ่งเป็นนายวงดนตรีที่สุพรรณบุรี ฮาร์ทรวมกลุ่มเพื่อนวัยรุ่นย่านรังสิต ฝึกเล่นดนตรีจนตั้งเป็นวง รับจ้างเล่นตามงานแต่ง งานบวช และงานเลี้ยงหน่วยราชการต่างๆ หารายได้เป็นค่าเทอมเรียนวิชาดนตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี More >

แบรนด์ดัง’เกาหลี’ดิ้น!ชักแถวเข้าไทย ซูฮกศักยภาพเจ๋งสุด-ยึดเป็นฐานลุย

สมรภูมิความงามสะท้าน! แบรนด์ดังเกาหลีหนีตาย ซัพพลายล้นดีมานด์ ชักแถวถล่มตลาดไทยกันระนาว เล่นเอาสนามห้ำหั่นมูลค่ากว่า 81,000 ล้านบาท โตไม่หยุด สกินแคร์มากสุด 46% มูลค่า 26,000 ล้านบาท ตามด้วยเมกอัพ 16% มูลค่า 14,000 ล้านบาท เชื่อไทยใหญ่สุดในอาเซียน เล็งเป็นศูนย์กลางลุยเออีซี ด้านผู้ประกอบการไทยน้อยใหญ่ ลั่นสู้ๆ! ไม่หวั่นเกมเดือด มีหวังฟัดกันมันส์แสบไส้ แบรนด์ไทย-เทศ อัดงบชนแหลก รุกทุกช่องทางทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ เน้นสินค้านวัตกรรม คุณภาพสุดปัง ราคาสุดคุ้ม รับผู้บริโภคยุคใหม่ More >