Archive for มีนาคม, 2016

คอลัมน์ ข่าวย่อยศึกษา: รับ นศ.เพิ่มเติม

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านข้อเขียน ในการสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 รอบแรก และรับสมัครผู้ที่ไม่เคยสมัครตรงไว้ ผู้สนใจสามารถสมัครและแจ้งความประสงค์ด้วยตนเอง ที่ฝ่ายวิชาการคณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 7 เมษายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2549-3241

More >

คอลัมน์ แวดวงของเรา: ป.โท-เอก วิศวกรรม

ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2559 โดยเปิดรับปริญญาโท 10 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โยธา/อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม/เครื่องกล/อุตสาหการ/การผลิต/สิ่งทอ/เคมี/วัสดุ/เครื่องจักรกลเกษตร ระดับปริญญาเอก รับ 2 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานวัสดุ/ไฟฟ้า สนใจสมัครผ่านเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th จนถึงวันที่ 31พ.ค.59 โทร.0-2549-3554 More >

หนุ่มศิลปกรรม เจ้าของร้านปีกไก่เขย่า Stifler Cafe สร้างรายได้พิเศษ Rmutt Walking Streert แทะเพลิดเพลิน

อีก 1 เมนูยอดนิยมในตลาด Rmutt Walking Streert ถึงกับต้องเข้าคิวยาว แต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับผู้ชื่นชอบเมนูนี้เลย โดยเมนูที่ว่านี้คือปีกไก่เขย่า ร้าน Stifler Cafe ร้านของ “น้องปลั๊ก” นายสันติรัฐ จันทร์แย้ม นักศึกษาชั้นปีที่ 4  สาขาดุริยางค์สากล (สายครู) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทุกคนคงอยากรู้จักความเด็ดดวงของร้านนี้กันแล้ว ว่าทำไมถึงมีลูกค้าเยอะขนาดนี้

ปลั๊ก เล่าว่า ปีกไก่เขย่า ร้าน Stifler Cafe เกิดจากตนเองมาช่วยเพื่อนขาย “ชีสสติ๊ก” ที่ตลาด Rmutt Walking Streert เห็นเพื่อนขายแล้วจึงอยากขายของตนเองบ้าง ซึ่งตอนนั้นคิดว่าจะขายอะไรดี โดยตอนนั่น ปีกไก่ทอดลอยเข้ามาในความคิดก่อนเลย เพราะว่า ตนเองชอบทานปีกไก่ทอด ซึ่งจะขายปีกไก่ช่วงบน ช่วงกลาง มีคนขายแล้ว แต่ตรงปลายปีกไก่ยังไม่มีคนขาย ตนเองคิดว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ แต่ขายปลายปีกไก่ทอดเล็กๆ ใครจะทาน จึงคิดต่อไปว่า ปลายปีกไก่เล็กมีเนื้อเพียงเล็กน้อย การเพิ่มรสชาติจะทำให้เพลิน ต้องมีรสชาติ จึงนำปลายปีกไก่ที่ทอดมาเพิ่มรสชาติ เพื่อเพลิดเพลินของผู้บริโภค ด้วยการเขย่า ปัจจุบันที่ร้าน 9 รสชาติ ได้แก่ บาบีคิว ลาบแซ่บ ปาปริก้า ชีส พิซซ่า ต้มยำ โนริสาหร่าย ข้าวโพดหวาน ซาวครีมและหัวหอม โดยรสบาบีคิวเป็นรสชาติที่ได้รับความนิยมที่สุด  สำหรับสูตรการหมักไก่ ไม่ว่าจะเป็นอัตราส่วนในการผสมแป้ง ผสมน้ำ ตนเองและเพื่อนๆ ช่วยกันคิดกันเอง ลองผิดลองถูกจนได้เป็นสูตรแบบทุกวันนี้ ถือว่าเป็นสูตรที่ลงตัว กลายเป็นปีกไก่เขย่าชิ้นละ 1 บาท “จุดเด่นของที่ร้านคือการทอดไก่ จะไม่ทอดจนแห้ง กรอบ และแข็ง หรือทอดแป้งหนาจนไม่เห็นชิ้นไก่ ทอดด้วยความพอดี และเป็นเทคนิคสำคัญที่ทางร้านทดลองใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะพบเคล็ดลับนี้” More >

คอลัมน์ ข่าวย่อยการศึกษา: วิศวะธัญบุรีรับป.โท-เอก

ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีเปิดเผยว่า ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยเปิดรับในระดับปริญญาโท 10 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมการผลิต, วิศวกรรมสิ่งทอ, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมวัสดุ, วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร และในระดับปริญญาเอก 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานวัสดุและวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-31 พ.ค. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-2549-3554 More >

คอลัมน์ SCIWATCH: มทร.ธัญบุรีพัฒนาเส้นใยจากผักตบชวา

ผศ.สาคร ชลสาคร สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี และคณะ ร่วมกันพัฒนาเส้นใยผักตบชวาสู่ผลิตสิ่งภัณฑ์สิ่งทอสร้างสรรค์ ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ผักตบชวาเป็นวัชพืชที่ไม่ได้นำมาไปใช้ประโยชน์ ในส่วนของลำต้นประกอบด้วยเส้นใยยาวจำนวนมาก เหมาะนำมาพัฒนาเป็นเส้นใยธรรมชาติเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสิ่งทอ การวิจัยในครั้งนี้เพื่อการแยกสกัดเส้นใยผักตบชวาด้วยวิธีการทางเชิงกลพร้อมทั้ง ศึกษาการปั่นเส้นด้าย การออกแบบและผลิตผืนผ้าและผลิตภัณฑ์สิ่งทอพบว่า เส้นด้ายผักตบชวาสามารถผลิตได้ทั้งผ้าทอและผ้าถัก มีความหนาและน้ำหนักโดยค่าเฉลี่ย 0.91 มิลลิเมตร และมีค่าเฉลี่ยน้ำหนัก 302.5 กรัมต่อตารางเมตร ผลงานจากโครงการวิจัยนี้อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเครื่องประกอบการแต่งกาย คือ เสื้อผ้าผักตบชวา หมวกผักตบชวา รองเท้าผักตบชวา นำมาออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ ผ้าปูโต๊ะ ด้วยคุณสมบัติเด่นของเส้นใยผักตบชวา น้ำหนักเบา ใส่แล้วไม่ร้อน เมื่อเทียบกับเส้นใย ลินิน ป่าน ปอ

นอกจากนี้ยังได้นำวัชพืชที่ไม่มีประโยชน์ มาเพิ่มมูลค่าทางด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากเส้นใยธรรมชาติ กลายเป็นเส้นด้ายผลิตเป็นผ้าผืนและผลิตภัณฑ์สิ่งทออย่างสร้างสรรค์ สามารถสนองตอบต่อความต้องการของตลาดของสิ่งทอ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน นักออกแบบ และนักศึกษา ได้นำความรู้ ด้านเทคโนโลยีการสร้างสรรค์เส้นใยธรรมชาติจากผักตบชวา เป็นการสร้าง ความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เปิดมุมมองและสร้างโอกาสเศรษฐกิจ ของไทย ในการเป็นผู้นำเส้นใยธรรมชาติในประชาคมอาเซียน (AEC) สำหรับ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

More >

สอบตรงมทร.ธัญบุรีรับเพิ่มเติมถึง7เม.ย.

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยกำลังรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) โดยรับสมัครเฉพาะผู้ที่สอบไม่ผ่านข้อเขียน จากการประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ในรอบแรก ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (4 ปี) คณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี)หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเทียบโอน รับวุฒิ ปวส.) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี+ใบประกอบวิชาชีพครู)หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี)หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี)หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปะบัณฑิต (4 ปี สายศิลปกรรม) โดยสมัครด้วยตนเองตามคณะที่เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 7 เม.ย.59 สอบถามรายละเอียดที่คณะบริหารธุรกิจ 0-2 549-3241, คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0-2549-3381-2, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0-2 549-4748 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0-2549-4156-8 และคณะศิลปกรรมศาสตร์0-2 549-3278

More >

11 ชุดไทยร่วมสมัย มทร.ธัญบุรี อวดงานกาชาด ปทุมธานี

11 ชุดไทยร่วมสมัย มทร.ธัญบุรี อวดงานกาชาด ปทุมธานี

10 ชุด และ 1 ชุดฟินาเล่ ผลงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาออกแบบแฟชั่นศิลปะสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี อวดผลงานบนเวที “การเดินแบบผ้าไทยการกุศล” งานกาชาด และของดีเมืองปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2559

นายสุระจิตต์ แก่นพิมพ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ เล่าว่า ในการออกแบบชุดผ้าไทยร่วมสมัย จำนวน 10 ชุด และชุดฟินาเล่ ในครั้งนี้ สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ผลงานการออกแบบของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น 3 Concept ได้แก่ Concept 1 ความสวยงามของลายน้ำไหล Concept 2 การพัฒนาลายผ้าไหมมัดหมี่ Concept 3 MORN Collection ซึ่งทั้ง 3 แนวคิด นำเอาเอกลักษณ์ของลวดลายมาออกแบบให้ทันสมัยเข้ากับยุคสมัย โดยกระบวนการเรียนการสอนของสาขาการออกแบบแฟชั่นให้เข้ากับยุคสมัย และสามารถนำไปใช้ได้จริง More >

ผ่าตัด 24 ครั้ง เมื่อหัวใจยังเต้น ลมหายใจยังมี ทุกวินาทีต้องถึงฝัน จ๊ะจ๋า มทร.ธัญบุรี

เด็กสาววัย 20 ปี ป่วยเป็นโรคกระดูกเปราะ ต้องนั่งบนวิวแชร์ตั้งแต่อายุ 10 ขวบ ใช้วิวแชร์เป็นอวัยวะของร่างกายตั้งแต่นั่นเป็นต้นมา ปัจจุบันเธอกำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญุบุรี “จ้ะจ๋า” นางสาวจิณจุฑา จุ่นวาที นักศึกษาพิการที่หัวใจของเธอไม่เคยพิการ ชีวิตของเธอมีเพียงแม่ที่อยู่เคียงข้าง ซึ่งเป็นแม่บุญธรรมที่เลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่เล็กๆ

จ้ะจ๋า เล่าว่า ปัจจุบันอาศัยอยู่กับแม่ที่หอพักนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เนื่องจากมาเรียนที่นี่

แม่บุญธรรมชื่อ นางขนิษฐา เมือบศรี อาชีพหมอนวดแผนไทย แม่บุญธรรมได้ขอเธอมาเลี้ยง จากพ่อจริงๆของตนเองและแม่เลี้ยง จากการเลี้ยงดูของแม่ สอนให้สู้ชีวิต เวลาที่แม่ออกไปไหนมาไหน แม่จะพาไปด้วยตลอด แม่สอนให้รู้จักสังคม ไม่ควรอาย กล้าคิดกล้าแสดงออก ทำทุกอย่างให้เหมือนปกติ จากการเลี้ยงดูดังกล่าว ทำให้ตนเองคิดเสมอว่าตนเองเป็นคนปกติเหมือนกับคนทั่วๆ ไป ช่วงแรกตนเองเดินได้ โดยอาศัยไม้คล้ำในการเดิน แต่หลังจาก 10 ขวบ ต้องนั่งวิวแชร์ เพื่อความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิต ตนเองจึงต้องมีชีวิตบนวิวแชร์ เมื่อปี 2012 ตนเองได้รับรางวัลรองอันดับ 2 มิสวิวแชร์ไทยแลนด์ 2012 ด้วย More >

ประกาศรับสมัครเพิ่มเติมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

More >

คอลัมน์ กระจกเงา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันนี้-31 มีนาคม 2559 ในเวลาราชการ โทร.0-2549-4154 More >

ประกาศรับสมัครเพิ่มเติมคณะศิลปศาสตร์

More >

กดดัน’รปภ.’จบม.3

ทีมข่าวรายงานพิเศษ

กลายเป็นประเด็นถกเถียงร้อนแรง หลังกฎหมายใหม่บังคับให้ รปภ.ต้องเรียนจบ ม.3 และต้องพ้นโทษจำคุกจากคดีอาญาร้ายแรงอย่างน้อย 3 ปี ฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเพราะอะไร ?

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 มีการประกาศใช้ “พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย” 76 มาตรา เพื่อควบคุมดูแลบริษัทที่ประกอบธุรกิจจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “รปภ.” หรือ “ยาม” ที่ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประจำตึกอาคารห้างร้านต่างๆ More >

คอลัมน์ เปิดม่านการศึกษา

มทร.ธัญบุรี รับพนักงานราชการ…คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันนี้-31 มี.ค. ในเวลาราชการ

More >

คลี่คลายในตัวตน ฝึกฝนเพื่อตัดทอน

เรื่อง : สาโรจน์ ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา

สนธยาฟ้าร่ม ร้านรวงเปิดไฟสว่าง กาแฟหอมกรุ่นกระจายกลิ่น ริมผนังทึมเทาหญิงสาวร่างเล็กกับชายวัยกลางคนสนทนากันเบาๆ ฝ่ายหนึ่งถาม ฝ่ายหนึ่งตอบ ฝ่ายหนึ่งชอบ ฝ่ายหนึ่งยิ้ม ไม่นานเกิน 45 นาที เขากับเธอแยกย้ายไปตามบาทวิถี ทั้งคู่ อาจไม่มีวันได้พบเจอกันอีกหรืออาจเป็นเพื่อนกันตลอดไป…ไม่มีใครรู้ ส่วนเรื่องที่เขาคุยกันพอจับใจความได้ว่า

ในช่วงประถมปลายสาวน้อยนางหนึ่ง ถูกใช้ให้เป็นตัวแทนโรงเรียนวาดรูป ส่งประกวด ในตอนนั้นเธอไม่ได้สนใจอะไรมากไปกว่าการเล่นและวาดตุ๊กตาตามประสาเด็กผู้หญิง ไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่า ภาพหรือรูปที่วาดจะได้รางวัลหรือมีผลอะไรกับอนาคต การวาดในคราวนั้นคือประกายหนึ่งซึ่งครูเห็น แต่เธอเองไม่อยากเป็น ไม่อยากเด่น ไม่อยากดัง พอขึ้นมาเรียนมัธยมต้นเธอกลับไปสนใจเลขคณิตมากกว่าศิลปะ กระทั่งวันหนึ่งหันเหความสนใจจากชมรมคณิตศาสตร์มาอยู่ชมรมศิลปะ ไม่มีใครรู้ว่าทำไม เพราะอะไร

“เปรี้ยว-กฤติยา โพธิ์ทอง” อาร์ติส หน้าใสเล่าเรื่องราวในวัยเยาว์ ซึ่งเป็นช่วงที่ เธอเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดหนองอ้อ แถว อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี และต่อมาได้เข้ามาเรียนในตัวเมืองจันท์ที่โรงเรียนเบญจมานุสรณ์

“ตอนเข้ามาเรียนมัธยมต้นไม่ได้สนใจศิลปะเลยค่ะ คือเป็นคนชอบคณิตศาสตร์ก็เลยเลือกเรียกด้านนี้ แต่ตอนหลังเริ่มคิดถึงอะไรบางอย่าง คืออยากทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันให้มันเป็นรูปธรรมก็เลยเข้ามาอยู่ชมรมศิลปะ เริ่มกลับมาเขียนรูปพอขึ้นมัธยมปลายก็เดิน ออกจากการเป็นมนุษย์คณิต เปลี่ยนความคิดและเลือกเรียนศิลปะโดยตรง ช่วงนี้เริ่มรู้จักตัวตน มากขึ้น มีโลกของตัวเองมากขึ้น รู้สึกว่าสิ่งที่ผ่านมามันไม่ใช่ รู้สึกว่าสังคมเล็กๆ ระหว่างเพื่อนบางคนมันไม่ใช่ บางทีก็คิดเหมือนกันว่าหรือเราแปลกแยกกว่าคนอื่น”

“ระยะหลังได้ส่งผลงานประกวดและได้เป็นตัวแทนโรงเรียนออกไปเขียนภาพประกวด เป็นตัวแทนภาคตะวันออกไปประกวดระดับประเทศ ได้รางวัลกับมาบ้างส่วนใหญ่เป็นรางวัลชมเชย แต่เราไม่สนใจว่ามันจะเป็นรางวัลอะไรเพราะสิ่งที่ได้คือการสั่งสมประสบการณ์ ได้สะสมผลงาน กลายเป็นผลดีต่อการศึกษาต่อในชั้นปริญญาตรี”

เปรี้ยวพักช่วงการพูดคุยด้วยการจิบกาแฟร้อน จากนั้นเล่าเรื่องการเรียนต่อในช่วงปริญญาตรีและปริญญาโท ซึ่งพอสรุปได้ว่าหลังเรียนจบ ชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนเบญจมานุสรณ์เธอได้ส่งผลงานไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อให้อาจารย์พิจารณา (เป็นกรณี พิเศษ) ปรากฏว่างานผ่านได้เข้าเรียนอย่างที่ ตั้งหวัง

“ทำไมไม่เลือกเพาะช่างหรือศิลปากร” ชายวัยกลางคนถามแทรกด้วยความสงสัยเพราะส่วนใหญ่เด็กศิลปะมักมุ่งไปที่สองสถาบันนี้

“คือเปรี้ยวคิดว่าศิลปะเรียนที่ไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องศิลปากร อีกอย่างหนึ่งคือเรามีรุ่นพี่ เรียนที่นี่ (หมายถึงราชมงคลธัญบุรี) รู้สึกคุ้นเคย เพราะรุ่นพี่ชอบพูดคุยให้ฟังและตอนหลังเคยเข้ามาสัมผัสด้วยตัวเอง เรามองราชมงคลธัญบุรีเป็นสถาบันที่เรียบง่าย อยู่นอกเมือง มีบรรยากาศความเป็นชนบท เหมือนได้อยู่บ้าน”

“แล้วมีอะไรที่ต่างไปจากสิ่งที่เรารู้จักหลังจากเข้าไปอยู่ในรั้วสถาบันใหม่” More >

คอลัมน์ แวดวงของเรา: ทุนเรียนฟรี มทร.ธัญบุรี

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาฟรีตลอดหลักสูตรในโครงการYoung Professional Retailer การศึกษา 2559 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) เรียนที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องมีใบแสดงผลการเรียน (ทรานสคริปต์) ระดับชั้นม.6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)มีเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป มีความเต็มใจทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ โดยได้รับเบี้ยเลี้ยงตอบแทนวันละ 300 บาทหลังสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และมีงานรองรับทันทีสนใจสมัครได้ที่สำนักงานคณบดี ชั้น1 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรีตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิ.ย.59 เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามโทร.08-9890-7475 และ 08-9212-1397 More >

ธัญบุรีรับ นศ.เพิ่มเติม เฉพาะผู้ที่พลาดระบบตรง

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่ารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) โดยรับสมัครเฉพาะผู้ที่สอบไม่ผ่านข้อเขียนจากการประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 รอบแรก (ที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่เปิดรับ) ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการตลาด, การจัดการ-การจัดการทั่วไป หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก, วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์, วิศวกรรมสิ่งทอ-สิ่งทอ, วิศวกรรมสิ่งทอ-เครื่องนุ่งห่ม, วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ-เคมีและสีสิ่งทอ

วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ-พอลิเมอร์และเส้นใย หลัก สูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเทียบโอน รับวุฒิ ปวส.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, วิศวกรรรม สิ่งทอ-วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ โทรคมนาคม-วิศวกรรมโทรคมนาคม, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก, วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์, วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมระบบราง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี (ใบประกอบวิชาชีพครู) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรม เครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการผลิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรศึกษา ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาสถิติ

เทคโนโลยีสารสนเทศ, ฟิสิกส์ประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปะบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี สายศิลปกรรม) สาขาวิชาประติมากรรม, ศิลปะภาพพิมพ์,ศิลปะไทย ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองตามคณะที่เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. (วันเวลาราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ โทร.0-2549-3241 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.0-2549-3381-2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โทร.0-2549-4748 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.0-2549-4156-8 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โทร.0-2549-3278

More >

คอลัมน์ สี่แยกบันเทิง

กลับมาอีกครั้งกับละครเวทีของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในครั้งนี้มาในเรื่อง SANG WARS : THE LOVE AWAKENS ภายในงานพบกับแสงสีเสียงอลังการ และของกินตลาดแฮนด์เมด ดนตรีโฟล์คซอง พบกัน 30 มี.ค.-1 เม.ย.59 เริ่มแสดง 20.00 น.เป็นต้นไป ณ คณะสถาปัตย์ฯ ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ WWW.FACEBOOK.COM/ARCHK6DRAMATIC INBOX : ARMAN FERN โทร. 09-4050-2048 More >

คอลัมน์ เปิดสัปดาห์กับโอรองซ์

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี ม.เทค โนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี แจ้งข่าว เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)รับเฉพาะผู้ที่สอบไม่ผ่านข้อเขียนจากการประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) รอบแรก สมัครด้วยตนเองตามคณะที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ โทร. 0-2549-3241, คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 0-2549-3381 ถึง 2, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โทร. 0-2549-4748, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 0-2549-4156 ถึง 8, คณะศิลปกรรมศาสตร์ โทร. 0-2549-3278 ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.-7 เม.ย. เวลา 08.30-16.30 น. More >

สสว. เชื่อมโยงนโยบายรัฐ เพื่อความสำเร็จของ SMEs อย่างยั่งยืน

More >

คอลัมน์ ชีพจรเอสเอ็มอี

…สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(มทร.) จัดงานสัมมนา “ปลุกพลัง SMEs พลิกวิกฤต สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ” เพื่อบูรณาการความร่วมมือให้ ผู้ประกอบการกลุ่ม Turn Around ที่ประสบปัญหา กลับมาพัฒนาธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้ และมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในอนาคตได้อย่างยั่งยืนโดยจะมีทีมที่ปรึกษาจะวิเคราะห์ถึงสาเหตุและการจัดการปัญหาได้อย่างตรงจุด พร้อมกับเสนอแนวทางการปรับแผนธุรกิจ ครอบคลุมในทุกภูมิภาค ใน วันที่ 29 มี.ค. 2559 จ.สงขลา ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อและสอบถาม ได้ที่ www.smechampion.info โทรศัพท์ 0-2549-3079 โทรสาร 0-2549-3080 Email : sme@rmutt.ac.th More >