Archive for ตุลาคม, 2015

บำเพ็ญพระกุศลครบ102พรรษา

ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 3 ต.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการบำเพ็ญพระกุศลครบ 102 พรรษา 3 ตุลาคม 2558 และพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการบำเพ็ญพระกุศลครบ 2 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ระหว่างวันที่ 3-25 ตุลาคม 2558 โดยตั้งแต่เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ บำเพ็ญกุศลพระสงฆ์ 10 รูป พร้อมถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์และสามเณรอีก 150 รูป ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ทั้งนี้ ตั้งแต่ช่วงเช้าในเวลา 07.00 น. บริเวณถนนพระสุเมรุ หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รศ.นราพร จันทร์โอชา ภริยา นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) พร้อมด้วยประชาชนร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 150 รูป โดยมีสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานรับบาตร

จากนั้นนายกรัฐมนตรี ถวายพานพุ่มสักการะขนาดพิเศษความสูง 3 เมตรในนามพุทธศาสนิกชนชาวไทย ซึ่งจัดทำโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราช บริเวณหน้าตำหนักเพ็ชร จากนั้นถวายพวงมาลัยสักการะพระศพหน้าพระโกศ สมเด็จพระสังฆราช ถวายสักการะ และรับของที่ระลึกจากสมเด็จพระวันรัต เป็นอันเสร็จพิธี โดยประชาชนที่มาถวายสักการะ พระศพสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวันประสูติ จะได้รับหนังสือโลก และชีวิต ในพุทธธรรม พระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราช พร้อมพระรูปสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งเป็นภาพฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปเป็นที่ระลึกด้วย.

More >

คอลัมน์ กอสซิพริมรั้ว

มาถึงกิจกรรมดีที่ต้องบอกต่อกันบ้าง มทร.ธัญบุรี ร่วมกับชมรมกอล์ฟราชมงคล และสมาคมศิษย์เก่า มทร.ธัญบุรี จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคล ประจำปี 2558 นำรายได้ช่วยสนับสนุนส่งเสริมสมรรถนะการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยและกิจกรรมสาธารณกุศล กำหนดแข่งขันวันที่ 18 ต.ค.นี้ ที่สนามกอล์ฟวินด์เซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ ถนนสุวินทวงศ์ กทม. สนใจสมัครร่วมแข่งขัน ถามรายละเอียดได้ที่กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี โทร. 08-1866-8591, 08-6334-1870, 0-2549-3680-1.

More >

เสด็จฯ24ต.ค.หล่อพระรูปพระสังฆราช

พระรูปเหมือนสม เด็จพระสังฆราชดำเนินการเรียบร้อย สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ แทนพระองค์หล่อในวันที่ 24 ต.ค.นี้ขณะที่ ในหลวง พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์งานบำเพ็ญพระกุศล สมเด็จพระสังฆราช 102 พรรษา ด้าน นายกรัฐมนตรี พร้อมภริยา พุทธศาสนิกชน ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 150 รูปถวายพระกุศล ส่วนกรมการศาสนาแจก หนังสือการ์ตูน ดีวีดีการ์ตูนแอนิเมชั่น เมืองนิรมิตแห่งจิตนคร พระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชให้สถานศึกษา

ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 3 ต.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการบำเพ็ญพระกุศลครบ 102 พรรษา 3 ตุลาคม 2558 และพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการบำเพ็ญพระกุศลครบ 2 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ระหว่างวันที่ 3-25 ตุลาคม 2558 โดยตั้งแต่เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์บำเพ็ญกุศล พระสงฆ์ 10 รูป พร้อมถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์และสามเณรอีก 150 รูป ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ทั้งนี้ ตั้งแต่ช่วงเช้าในเวลา 07.00 น. บริเวณถนนพระสุเมรุ หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รศ.นราพร จันทร์โอชา ภริยา นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ นายพนม ศรศิลป์ ผอ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) พร้อมด้วยประชาชนร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 150 รูป โดยมีสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานรับบาตร

จากนั้นนายกรัฐมนตรี ถวายพานพุ่มสักการะขนาดพิเศษความสูง 3 เมตรในนามพุทธ ศาสนิกชนชาวไทย ซึ่งจัดทำโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราช บริเวณหน้าตำหนักเพ็ชร จากนั้นถวายพวงมาลัยสักการะพระศพหน้าพระโกศ สมเด็จพระสังฆราช ถวายสักการะ และรับของที่ระลึกจากสมเด็จพระวันรัต เป็นอันเสร็จ พิธี โดยประชาชนที่มาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวันประสูติ จะได้รับหนังสือโลก และชีวิต ในพุทธธรรม พระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราช พร้อมพระรูปสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งเป็นภาพฝีพระหัตถ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปเป็นที่ระลึกด้วย More >

ปฎิบัติธรรมญาณสังวรบูชา 2ปีแห่งการสิ้นพระชนม์

มนสิกุล โอวาทเภสัชช์

 

อีกประมาณ 2 เดือนกว่าๆ ก็จะถึงการพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วง 14-20 ธันวาคม 2558

พระวรชัย ทมวโร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ จัดงานบำเพ็ญกุศลพระศพฯ เล่าถึงความคืบหน้าให้ ‘เนชั่นสุดสัปดาห์’ ฟังว่า ในส่วนของการบำเพ็ญกุศลครบ 102 ปี นับแต่ประสูติกาล และครบ 2 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 3-15 ตุลาคม 2558

“โดยในเช้าวันที่ 3 ตุลาคม 2558 มีพิธีทำบุญตักบาตร ในเวลา 07.00 น. บริเวณถนนพระสุเมรุ หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่ง ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานในพิธีด้วย หลังจากนั้นก็เดินทางมาถวายพานพุ่มสักการะ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทำถวายในนามพุทธศาสนิกชนชาวไทย ซึ่งก็เหมือนกับปีที่แล้ว ที่ถวายพวงมาลาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปีนี้ก็ถวายพานพุ่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อน้อมถวายเป็นอภิสัมมานสักการะ จากนั้นในช่วง 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ ในการบำเพ็ญกุศลครบ 102 ปี นับแต่ประสูติกาล ณ ตำหนักเพ็ชร พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ More >

คอลัมน์ Next Gen: ‘เอก’ ว่าที่บัณฑิตสู้ชีวิตพิชิตเกียรตินิยมด้วยใจ

นภาพร พานิชชาติ

napapornp@dailynews.co.th

แม้จะมีอุปสรรคมากมาย เพราะต้องนั่งวีลแชร์มาเรียน แต่ก็ไม่ได้ทำให้ “เอก-นายเธียร ทองลอย” ย่อท้อหรือท้อถอย เพราะเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนคือ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เอก เป็นนักกีฬายิงธนูคนพิการทีมชาติไทย สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ (ภาคสมทบ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี แม้ร่างกายจะไม่ปกติแต่เอกได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม และได้กำลังใจอย่างเต็มเปี่ยมจาก “แม่” ผู้สร้างทั้งพละกำลังและความพยายามให้กับเขา ทำให้ปัจจุบัน เอก กำลังเป็นว่าที่บัณฑิตบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับ 1 ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.84 การันตีด้วยความเก่งและความสามารถ ล่าสุดเป็นตัวแทนภาค 5 จังหวัดนครราชสีมา คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 สาขาประกอบคอมพิวเตอร์ จากการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ความพิการที่เกิดจากอุบัติเหตุ ไม่สามารถหยุดความพยายามของเอกที่อยากจะเรียนได้ ถึงแม้ว่าจะต้องนั่งวีลแชร์มาเรียน วันเสาร์-วันอาทิตย์ บางวันเลิกเรียน 3 ทุ่ม หรือบางวันต้องลางานหรือขอเวลางานเลิกงานเร็วกว่าปกติเพื่อมาเข้าชั้นเรียน แต่นั่นไม่ได้เป็นอุปสรรค ตลอดเวลา 2 ปีของการเรียน เพราะเป็นวิชาที่ตนเองชื่นชอบ แถมยังตรงกับที่ทำอยู่ ปัจจุบันเอกทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จ.ปทุมธานี สังกัดสำนักงานประกันสังคม มีหน้าที่สอนคอมพิวเตอร์พื้นฐานแก่คนพิการ และเป็นเจ้าหน้าที่ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

แม้จะอยู่ในวัย 38 แล้ว แต่ก็ไม่ได้เป็นข้อจำกัดด้านการศึกษา เอกเป็นพี่ใหญ่ในห้องที่มีน้อง ๆ เรียนรวมกัน 17 ชีวิต ทุกคนจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน วิชาที่มีปัญหามากที่สุด คือ สถิติทางคณิตศาสตร์ เนื่องจากเอกจบสายอาชีพมา แต่เขาก็พยายามทำความเข้าใจ ฝึกทำโจทย์ ตั้งใจเวลาอยู่ในห้องเรียน เพื่อจดจำเนื้อหาความรู้ให้ได้มากที่สุด และเนื่องจากต้องทำงานและเรียนไปด้วย หนุ่มคนนี้จึงต้องเพิ่มความขยันเป็นสองเท่า

“ทุกคนถ้ามีความตั้งใจ ทุกอย่างจะสำเร็จเอง ตั้งใจอย่าได้ท้อ มั่นใจในความสำเร็จที่จะเกิดขึ้น เมื่อไรที่ท้อให้คิดถึงพ่อแม่ ตอนที่ผมเข้ามาเรียนก็ตั้งปฏิญาณกับตนเอง จะต้องเรียนให้จบ”

เอก บอกว่า กว่า 18 ปีที่ตนเองเป็นคนพิการ ได้พยายามทำทุกอย่างให้เหมือนคนปกติ เช่น การเล่นกีฬา หลังเลิกงานจะ ตีแบดกับเพื่อนร่วมงาน และซ้อมธนูต่อ ด้วยความฝึกฝนทำให้กลายเป็นนักกีฬายิงธนูทีมชาติ (คนพิการ) ซึ่งการเล่นกีฬาเป็นการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้ตนเอง

เอกมีผลงานไม่ธรรมดา เช่น คว้าเหรียญเงินประเภทธนูทศกำลัง compound ระยะ 50 เมตร จากการแข่งขันธนู ASEAN PARA GAMES 2014 ครั้งที่ 7 ณ ประเทศเมียนมา เหรียญเงิน จากกีฬายิงธนู คลาส w2 ประเภททีมชาย เหรียญเงินจากกีฬายิงธนู ประเภท Mix ชาย-หญิง ในการแข่งขัน Para-Archery World Ranking Tournament 2013, Bangkok ชิงแชมป์เอเชีย

เวลาว่าง ๆ เอกจะหาข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ฝึกฝนฝีมือตลอด และทดสอบความสามารถตามเวทีต่าง ๆ เช่น เวทีการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

“โชคชะตาอาจจะไม่เข้าข้างในเรื่องของร่างกาย แต่ผมมีกำลังใจในเรื่องของความรัก จากผู้หญิงสองคนที่อยู่เคียงข้างผมมาตลอด นั่นคือ แม่ ผู้หญิงที่ผมรักมากที่สุด ช่วงที่ผมต้องตกเป็นคนพิการ ผู้หญิงคนที่อยู่ข้างเตียงตลอดเวลาที่ผมนอนที่โรงพยาบาล และอีก 1 คน คือ ภรรยา ผู้หญิงจิตใจดีที่ดูแลผม ไม่ทอดทิ้งผู้ชายพิการ”

แม้ร่างกายจะพิการ แต่หัวใจของหนุ่มคนนี้สมบูรณ์และสว่างไสว ทำใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเดินหน้าต่อไป เป็นว่าที่บัณฑิตสู้ชีวิต ที่จะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลาย ๆ คน!!!.

More >

คอลัมน์ เลาะรั้วมหาวิทยาลัย: แชมป์หนังสั้นHIU&RMUTT 2015

กว่า 8 ปีในการสร้างความร่วมมือระหว่างสองประเทศ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กับ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น โครงการการประกวดออกแบบเว็บไซต์ (iWDC) ภาพยนตร์สั้น (iSFC) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (iCPC) เชื่อมความสัมพันธ์ เพิ่มทักษะทางด้านเทคโนโลยี สำหรับโครงการในปี 2015 ได้คัดเลือกนักศึกษาทั้งสอง

มหาวิทยาลัยเข้าร่วม 36 คน ภายใต้การประกวด 3 กิจกรรม ได้แก่ iWDC, iSFC และ iCPC โดยทำกิจกรรมร่วมกัน ณ ประเทศไทย 8 วัน ประเทศญี่ปุ่น 8 วัน กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การลงมือปฏิบัติ (เวิร์กช็อป) ทัศนศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ และที่สำคัญเป็นการสร้างประสบการณ์ตรงให้แก่นักศึกษา การกล้าคิด การแสดงออกในทางที่ถูกต้อง การฝึกทักษะการสื่อสาร ถือเป็นกิจกรรมที่สอดประสานความเป็นวิชาการ และกิจกรรมได้อย่างลงตัว

ว่ากันว่าผลการประกวดของนักศึกษาจาก มทร.ธัญบุรี การประกวดภาพยนตร์สั้น (iSFC) ผลปรากฏว่า “The law of Happiness” ชนะเลิศอันดับ 1 เป็นผลงานของ “นายรังสรรค์ พลอยสด และ “น.ส.ฐิติพร ฐาบู้” นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์

“นายรังสรรค์ พลอยสด” และ “น.ส.ฐิติพร ฐาบู้” ประสานเสียงกันว่า ในการประกวดมีโจทย์ “Future” โดยมีแนวคิดในการสร้างคือ ต้องการให้คนดูลืมเรื่องอนาคต ในการดำเนินเรื่องซึ่งมีตัวละคร ออกไปใช้ชีวิต โดยการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ และความสุขที่แท้จริงของชีวิต พร้อมทั้งต้องการบอกกับคนดูว่า “ลืมเรื่องอนาคตไปเสียบ้าง” แล้วมาใช้ชีวิตในทุกๆ วันให้มีความสุข มนุษย์ส่วนใหญ่จะฝากความหวังไว้กับอนาคต มีเพื่อนที่เข้าร่วมโครงการถามว่าทำไมเรียนศิลปศาสตร์จึงเข้าประกวด ด้วยความชอบ และรักในการเดินทาง จึงอยากบรรจุเรื่องราวต่างๆ ในรูปแบบวิดีโอ ภาพยนตร์สั้นจึงเป็นแนวการเดินทางตามสถานที่ต่างๆ และมีการเล่าเรื่องราวตามหัวข้อของการประกวด ดีใจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

“พวกเราไม่ได้เรียนทางด้านนี้มา แต่ด้วยความชอบและรักในการทำหนังสั้น จึงศึกษาและลงมือปฏิบัติ” ทุกสิ่งทุกอย่างเพียงมีความพยายามและตั้งใจทำ รับรองสิ่งนั้นต้องสำเร็จ More >

นักวิชาการแนะเกษตรกรไทยเร่งปรับตัว รับมือภาวะโลกร้อนใช้วิทย์-เทคโนฯเพิ่มการผลิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดงาน “การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย พืชเขตร้อนและกึ่งร้อน (CRDC) ครั้งที่ 9” เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ เพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน และการผลิตอาหารปลอดภัยร่วมกัน

รศ.บุษยา บุนนาค คณบดีคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มจธ. กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมก็เพื่อรายงานความก้าวหน้าของนักวิชาการ นักวิจัย จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน ตลอดจนผลงานของนักศึกษา และเพื่อให้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นำงานวิจัยบางส่วนมาเผยแพร่แก่นักวิจัย นักวิชากร ตลอดจนผู้ประกอบการภาคเอกชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจความก้าวหน้าของงานวิจัยด้านนี้ ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยด้านนี้ เพื่อประโยชน์ของประเทศซึ่งภายในงานมีการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ และยังมีการนำเสนอผลงานถึงกว่า 229 เรื่อง แบ่งเป็นภาคบรรยาย 37 เรื่อง และโปสเตอร์ 192 เรื่อง

ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้กล่าวเปิดงานประชุมและบรรยายพิเศษเรื่อง Precision farming โดยสรุปพอสังเขปว่า จากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนที่เกิดจากภาวะที่โลกร้อนขึ้น ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วม และน้ำแล้ง ซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าผลผลิตทางการเกษตรหลายประเทศจะได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรของไทยจะลดลงร้อยละ 20 เนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่ในการเพาะปลูก การขาดแคลนน้ำ การใช้ปุ๋ยปริมาณมาก การปนเปื้อนสารเคมีต่างๆ ทรัพยากรเสื่อมโทรม อีกทั้งปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ขณะนี้ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงเท่ากับประเทศพัฒนาแล้ว ดังนั้นประเทศไทยจึงจำเป็นต้องลดปริมาณลงให้ได้

นอกจากนี้ปัญหาการกีดกันทางการค้าจาก ต่างประเทศ รวมถึง Nontariff barrier นับเป็น ปัญหาหนึ่งที่สำคัญ การติดฉลากสีเขียวเพื่อให้มีการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้าทำให้เราไม่สามารถถางหรือบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำการเกษตรได้ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นแรงกดดันต่อภาคการเกษตรของไทย แต่เมื่อความต้องการอาหารที่มีมากขึ้น จึงมีความต้องการผลิตผลทางการเกษตรเพิ่มขึ้น ขณะที่ไทยเป็นประเทศส่งออกผลิตผลทางการเกษตรและอาหารอันดับที่ 13 ของโลกแต่การเปิด AEC

อาจทำให้มีคู่แข่งทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเพราะเพื่อนบ้าน ในอาเซียนส่วนใหญ่มีผลิตผลทางการเกษตรที่ คล้ายกัน ดังนั้น จำเป็นที่ภาคการเกษตรไทยต้องเร่งปรับตัว โดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ให้เกษตรกรได้นำไปใช้ประโยชน์ เช่น Precision farming เป็นการนำเทคโนโลยีไอทีเข้ามาช่วยในการจัดการฟาร์ม ให้มีประสิทธิภาพทั้งกระบวนการผลิตและผลผลิต

“เราเชื่อว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง การเกษตรแล้ว ยังทำให้ไทยรักษาความสามารถใน การแข่งขัน และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรได้ เพราะแรงงานของไทยส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรถึงร้อยละ 40 แต่มีรายได้ต่ำกว่าแรงงานในภาคก่อสร้าง หากเราไม่สามารถยกระดับรายได้ต่อหัวของเกษตรกรขึ้นมาได้ ประเทศก็จะไม่มีทางหลุดพ้นจากกับดับ รายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) นอก จากนี้เทคโนโลยีไม่เพียงก่อให้เกิดการสร้างแรงงานใน ภาคการเกษตรแต่ยังเกิดการจ้างงานมากขึ้นในภาคการผลิตและอุตสาหกรรมแปรรูป”

ศ.ดร.มรกต กล่าวอีกว่า “เราจำเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ที่สามารถทนต่อกับสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นและเหมาะสม เมื่อเรามีพันธุ์ดี ก็ต้องมีการจัดการที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เพิ่มขึ้นในพื้นที่และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และการนำเทคโนโลยีไอทีเข้าไปช่วยในการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตหรือห่วงโซ่ รวมถึงเรื่องความปลอดภัย อย่างไรก็ตามการจะพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ต้องอาศัยข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์และนำไปสู่การตัดสินใจในระดับนโยบาย ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรหลายหลากสาขา โดยเฉพาะนักปรับปรุงพันธุ์พืชกำลังเป็นที่ต้องการของภาคเอกชน และนักพัฒนาระบบที่จะนำโซเชียลมีเดียมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อภาคการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตือนภัยหรือเรื่องการจัดการต่างๆ สิ่งสำคัญคือการให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในฐานะผู้ใช้จริง”

More >

มทร.ธัญบุรีเชิญร่วมสมทบทุนโครงการกฐินพระราชทาน

นายวิชัย พยัคฆโส รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้โครงการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพนำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดเสนหา อ.เมือง จ.นครปฐม ในวันศุกร์ที่ 13 พ.ย.2558 มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฉลององค์พระกฐินพระราชทาน และวันเสาร์ที่ 14 พ.ย.2558 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยนายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ วัดเสนหา พระอารามหลวงชั้นตรี เป็นวัดโบราณที่มีความผูกพันกับราชวงศ์จักรี โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้เป็นทุนเริ่มแรกในการสร้างพระอุโบสถและพระประธาน ในส่วนของการศึกษาได้พระราชทานอนุมัติให้ตั้งเป็นสำนักเรียนในวัดเสนหา เมื่อ พ.ศ.2462 ปัจจุบัน ยกระดับเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยมีสามเณรจากทั่วประเทศเข้ามาศึกษา ซึ่งยังขาดพื้นที่อาคารเรียนและยังมีภาระค่าใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่ง โดยทางวัดได้มีโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและที่พักอาศัยของสามเณร ซึ่งได้ลงฐานรากและขึ้นเสามาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว แต่ขาดทุนทรัพย์ไม่สามารถดำเนินการต่อให้สำเร็จได้

มทร.ธัญบุรี จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบำเพ็ญมหากุศล พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและร่วมอนุโมทนาบุญบริจาคปัจจัยสมทบโดยเสด็จพระราชกุศลครั้งนี้ได้ที่สำนักจัดการทรัพย์สิน มทร.ธัญบุรี สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2549-3052-55 และ 0-2549-3057-60 More >

เครื่องให้อาหารปลา..ลดค่าแรง

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กำลังเปิดรับผู้สนใจเข้าสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้สนใจขอรับแบบใบสมัครหรือเสนอชื่อตามที่กรรมการสรรหากำหนดได้ที่ห้องสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 ตั้งแต่วันที่ 5p12 ต.ค.2558 ระหว่างเวลา 08.30p16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือดาวน์โหลดแบบใบสมัครที่เว็บไซต์ http://www.rmutt.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2549-3161

More >

เครื่องให้อาหารปลา..ลดค่าแรง

การใช้แรงงานคนในการเลี้ยงปลา ปริมาณการให้อาหารปลาที่มากหรือน้อยเกินไป ทำให้ปลากินอาหารไม่พอเจริญเติบโตไม่เท่ากัน หรือกินไม่หมดจนเกิดการเน่าเสีย เป็นปัญหาหลักของผู้เลี้ยงปลาในกระชัง

นายวันชนะ มหาสวัสดิ์ นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จึงคิดออกแบบและพัฒนาเครื่องให้อาหารปลากระชังระบบอัตโนมัติใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ ที่มีกล่องควบคุม หรือ Timer เป็นตัวตั้งเวลาในการทำงานโดยอัตโนมัติ สามารถกำหนดให้อาหารปลากระชังวันละ 3 ครั้ง กำหนดไว้ช่วงเช้า กลางวัน และเย็น รวมทั้งยังกำหนดปริมาณการให้อาหารปลาที่มีขนาดแตกต่างกัน เช่น ปลาขนาดเล็ก อายุ 1-2 เดือน จะต้องให้อาหารมื้อละ 2-2.5 กก. ปลาที่มีขนาดใหญ่อายุ 2-4 เดือน ให้อาหารมื้อละ 2.5-5 กก.ต่อกระชัง ทั้งนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าคำนวณให้เพิ่มหรือลดปริมาณอาหารตามจำนวนของปลาในกระชังได้อีกด้วย

โดยผู้ประดิษฐ์เครื่องให้อาหารปลานี้ ได้ออกแบบให้ตัวเครื่องสามารถจุอาหารได้ถึง 40 กิโลกรัม เพื่อที่จะสำรองอาหารไว้ให้ครบทั้ง 3 มื้อ ทำให้การเลี้ยงปลาใช้แรงงานแค่เพียงคนเดียวในการเติมอาหารช่วงเวลาเช้าของทุกวันเท่านั้น สอบถามข้อมูลได้ที่ 08-3279-2135. More >

ภาพข่าว: ทดลอง

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทดลองขับรถไฟฟ้าที่จะนำมาบริการรับส่งนักศึกษาภายในมหา วิทยาลัย เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการลดมลภาวะ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว

More >

คอลัมน์ เลาะรั้วมหาวิทยาลัย: แชมป์หนังสั้น HIU&RMUTT 2015

More >