Archive for ตุลาคม, 2015

มทร.ธัญบุรี ตั้งศูนย์ COE ส่งเสริมการสอนตอบสนองเมกะโปรเจกท์ของประเทศ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรีได้จัดตั้งศูนย์ Center of Excellence (COE) ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษาทั้งในคณะและต่างคณะ มุ่งเน้นงาน วิจัยเฉพาะทาง และเน้นการพัฒนาฝึกอบรมให้นักศึกษาภายในและบุคลากรภายนอก ซึ่งศูนย์ COE ดังกล่าว จัดตั้งเพื่อตอบโจทย์การส่งเสริมการลงทุนของประเทศใน 6 กลุ่มคลัสเตอร์ที่รัฐบาลอนุมัติ ประกอบด้วย ยานยนต์และชิ้นส่วน แฟชั่นสิ่งทอ อาหาร Automation ICT และพลังงาน ซึ่งจากศักยภาพของมทร.ธัญบุรี ได้มีการขยายออกไปอีก 2 คลัสเตอร์ คือ ดิจิตอล อิโคโนมี และการบริหารจัดการน้ำ

ทั้งนี้ มทร.ธัญบุรี มีเป้าหมายที่จะจัดตั้งศูนย์ COE ให้ได้ 22 ศูนย์ ภายในเดือนตุลาคม 2559 เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้สามารถทำงานและตอบสนองเมกะโปรเจกท์ของประเทศได้ โดยขณะนี้มีการจัดตั้งศูนย์ไปแล้ว 8 ศูนย์ ประกอบด้วย 1.ศูนย์ความเป็นเลิศ ด้าน SMEs 2.ศูนย์สำนักงานออกแบบ สถาปัตยกรรม 3.ศูนย์ผลิตและบริการ วิชาการผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม 4.ศูนย์ปฏิบัติการ Media Technology Service Excellence Center 5.ศูนย์พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ 6.ศูนย์ โรงพิมพ์ 7.ศูนย์เทคโนโลยีเครื่องจักร CNC 8.ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรม โดยศูนย์ COE เหล่านี้ อยู่ภายในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยซึ่งจะช่วยให้พัฒนาศักยภาพด้านการเรียน การสอนให้กับนักศึกษา สามารถฝึกปฏิบัติ การใช้งานได้เสมือนจริง เพราะมีเครื่องมือ มากกว่าห้อง Lab ปกติ นอกจากนี้ ศูนย์ COE นี้ยังสามารถส่งเสริม เรื่องการเรียนเฉพาะทาง อาจารย์สามารถรับงานวิจัยได้ทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่งมหาวิทยาลัยตั้งเป้าในปีนี้จะมีรายได้จากงานวิจัยประมาณ 200 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็น 300 ล้านบาท ในปี 2560 รวมถึงจะต้องทำหน้าที่อบรมบุคลากรทั้งภายในและภายนอก ให้มีศักยภาพสนองตอบต่อภาคอุตสาหกรรม และพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีเทคนิคขั้นสูงต่อไป

More >

จิตอาสาไฟฟ้า คลองหก

“นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จิตอาสาลงพื้นที่ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้นให้กับชุมชนการเคหะแห่งชาติ คลอง 9 อ.ธัญบุรี และ ชุมชนการเคหะ แห่งชาติ พหลโยธิน นวนคร”

ผศ.ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง รองหัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา เปิดเผยว่า นโยบายพัฒนานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่าด้วยความสามารถในการปฏิบัติงานและมีจิตอาสาในการทำงานนั้น โดยทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าต้องการนำความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้ามาช่วยเหลือชุมชน โครงการจิตอาสาไฟฟ้าพัฒนาชุมชนการเคหะแห่งชาติ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนำความรู้สู่ชุมชนซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้นให้กับชุมชนให้คำแนะนำและดูแลระบบไฟฟ้าภายในบ้านให้กับชุมชน เป็นการสร้างจิตอาสาให้กับนักศึกษา และนักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ มีความร่วมมือกับชุมชน โดยพื้นที่ให้บริการ ชุมชนการเคหะแห่งชาติ คลอง 9 อำเภอธัญบุรี และ ชุมชนการเคหะแห่งชาติ พหลโยธิน นวนคร โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน อาจารย์ 3 คน

“โอม”นายณัฐพงษ์ ศรีสวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (หลักสูตรต่อเนื่อง) เล่าว่า สมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากตั้งแต่เรียนอยู่ในระดับ ปวส. จะออกทำกิจกรรมกับทางวิทยาลัย ความรู้ที่เรียนสามารถนำไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ ทุกครั้งที่ลงพื้นที่ประทับใจน้ำใจของชาวบ้าน ถึงแม้ไม่ใช่เงินในการตอบแทน แต่เป็นอาหารการกินที่ชาวบ้านเตรียมไว้ให้ เป็นน้ำใจของชาวบ้านที่ตอบแทนตนเอง เช่นกันกับ 2 พื้นที่ ที่ตนเองได้ลงไปให้บริการ”ตนเองได้ฝึกทักษะในการปฏิบัติงานจริง ฝึกการแก้ปัญหาจากหน้างานจริง”

ทางด้าน”เอิร์ท”นายศาศวัต วงษ์เคี่ยม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (หลักสูตรต่อเนื่อง) เล่าว่า เป็นครั้งแรกที่ตนเองได้ลงพื้นที่ในการให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ชาวบ้าน โครงการนี้ทำให้ตนเองได้รู้ถึงปัญหาที่เกิดกับเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องใช้ไฟฟ้า”จากการสังเกตชาวบ้านให้ความสนใจในการนำเครื่องใช้ไฟฟ้ามาซ่อมเยอะมาก ดีใจที่ได้ช่วยเหลือชาวบ้าน”ในยุคที่เศรษฐกิจไม่ดี อย่างน้อยได้ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้กับชาวบ้าน

“แชมป์”นายสุชีวา ศรีสุชาติ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (หลักสูตรต่อเนื่อง) เล่าว่า ทุกครั้งที่วิทยาลัยออกให้บริการ ตนเองจะอาสาออกให้บริการกับวิทยาลัยทุกครั้ง”การที่เราให้ เป็นการเพิ่มรอยยิ้ม เพิ่มความสุขให้กับเพื่อนมนุษย์ รอยยิ้มของเพื่อนมนุษย์ คือกำลังใจของจิตอาสา”ได้พูดคุยกับชาวบ้าน ชาวบ้านอยากให้มีโครงการอีกหลายๆ วัน เครื่องใช้ไฟฟ้าของชาวบ้านบางคนใช้มานานกว่า 10 ปี ตนเองจึงแนะนำให้เปลี่ยนใหม่ เพราะว่าอาจเกิดอันตรายได้

“พฤติ”นายวรรณพฤติ ช่วยเนียม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (หลักสูตรต่อเนื่อง) เล่าว่า ได้เรียนรู้วิถีชุมชนทั้ง 2 ชุมชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาจริง ชาวบ้านเป็นกันเอง เหมือนเป็นลูกหลาน ถ้าคณะจัดครั้งหน้ารับรองจะเข้าร่วมโครงการอีก ประสบการณ์ในการออกจิตอาสาในครั้งนี้ ทำให้เข้าใจถึงการให้กับผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน สำหรับใครที่อยากเป็นจิตอาสา มีกิจกรรมมากมาย อยากให้ทุกคนลองทำดู เป็นการผ่อนคลายการเรียนด้วยครับ

นอกจากจิตสำนึกทางด้านอาสาแล้ว นักศึกษายังได้สัมผัส ได้เรียนรู้วิถีชุมชน การมีปฏิสัมพันธ์ต่อสังคม รู้จักการให้ การแบ่งปัน เพิ่มทักษะทางสังคมตามนโนบายหลักของมหาวิทยาลัย More >

คอลัมน์ สี่แยกข่าวย่อย: ประชุมวิชาการพัฒนาบัว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี จัดประชุมวิชาการหัวข้อ “การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ” ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 29-30 ต.ค. 2558 ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “คุณสมบัติที่พึงประสงค์และ เส้นทางการส่งบัวประกวดในเวทีโลก” โดยนาวาอากาศตรีหญิง ปริมลาภ ชูเกียรติมั่น “การปรับปรุงพันธุ์บัวลูกผสมข้ามสกุลย่อย” โดย ผศ.ดร. ณ นพชัย ชาญศิลป์ นอกจากนี้มีการนำเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ การศึกษาดูงานเกี่ยวกับพันธุ์บัว การประกวดบัวผันสวยงาม การจำหน่ายบัวสายพันธุ์ต่าง ๆ รวมถึงผลิต ภัณฑ์จากบัวจากผู้ผลิต และผู้ปลูกบัวโดยตรง สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑ์บัว โทร. 0-2549- 3043 และ 0-8969-2980 หรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.lotus.rmutt.ac.th More >

คอลัมน์ ข่าวย่อยการศึกษา: พัฒนาบัวเป็นพืชเศรษฐกิจ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า ฝ่ายพิพิธภัณฑ์บัว กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จะจัดประชุมวิชาการในหัวข้อ “การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ” ครั้งที่ 12 ณ ห้องประชุมรินลอุบล และการประกวดบัวผันสวยงาม ณ พิพิธภัณฑ์บัว ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29p30 ต.ค.2558 ณ มทร.ธัญบุรี โดยความร่วมมือจากจังหวัดปทุมธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และเครือข่ายนักวิจัยบัวแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา และครบรอบ 40 ปี ราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยมืออาชีพ รวมทั้งเป็นการเฉลิมฉลอง 200 ปี จังหวัดปทุมธานี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2549-3043, 08-9 692-980 หรือเข้าชมรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.lotus.rmutt.ac.th More >

อาจารย์คหกรรม มทร.ธัญบุรี แนะกินเจ เน้นหลักโภชนาการ

อาจารย์สาขาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี แนะกินเจ เน้นหลักโภชนาการ แนะนำ 4 เมนู ความหลากหลายในการกินเจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม อาจารย์ประจำสาขาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า เทศกาลกินเจ คือ ว่าด้วยการ “ลด ละ เลิก” การกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ ทำจิตใจให้สบาย การปฏิบัติตน ในการครองศีล ไม่ออกนอกลู่นอกทาง ที่สำคัญต้อง คิดดี ทำดี ห้ามรับประทานเนื้อสัตว์ งดนมเนย น้ำมันจากสัตว์ อาหารรสจัด งดผักที่มีกลิ่นฉุน 5 อย่าง กระเทียม หัวหอม กุ้ยฉ่าย ใบยาสูบ และหลักเกียว ไม่ใช้จานชามรวมกัน เครื่องปรุงทุกอย่างไม่ปะป่นกัน ประโยชน์ของการกินเจ ทำให้ระบบในการขับถ่ายดีขึ้น เมื่อรับประทานผักและผลไม้เข้าไป ทำให้ร่างกายได้รับสารแอนตี้ออกซิแดนท์ ปกป้องและป้องกันโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง มะเร็งในลำไส้ใหญ่ ทำให้รู้สึกสดชื่น More >

มทร.ธัญบุรี ยกระดับน้ำผึ้งไทย ผลิตแยมน้ำผึ้ง ช่วยแก้ปัญหาเกษตรกร-ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ

ประเทศไทยมีการบริโภคน้ำผึ้งมายาวนาน เพราะน้ำผึ้งเป็นอาหารจากธรรมชาติที่มีคุณค่าสูงและขึ้นชื่อเรื่องการเป็นยาอายุวัฒนะ ปัจจุบันมีการเลี้ยงผึ้งเป็นการค้าเพื่อผลิตน้ำผึ้งจากดอกไม้หลายชนิด ทั้งน้ำผึ้งจากดอกลำไย ลิ้นจี่ ยางพารา ทานตะวัน สาบเสือ รวมถึง   มันสำปะหลัง และจากการทดลองพบว่า น้ำผึ้งจากดอกไม้มีคุณค่าและคุณลักษณะที่แตกต่างกัน ดังเช่น น้ำผึ้งจากดอกทานตะวันจะตกผลึกได้ง่าย จนเป็นปัญหาต่อการแบ่งบรรจุเพื่อการค้าและการบริโภค รวมถึงความไม่เข้าใจของผู้บริโภค จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตน้ำผึ้งทานตะวัน ให้เป็นแยมน้ำผึ้ง เพื่อยกระดับน้ำผึ้งไทยและเป็นทางเลือกใหม่ของผู้บริโภค More >

คอลัมน์ แวดวงของเรา: มทร.ธัญบุรีรับพนักงาน 67 อัตรา

รศ.ดร.ประเสริฐปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า มทร.ธัญบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 67 อัตราโดยแบ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 46 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 21 อัตรา โดยดูรายละเอียดตำแหน่งและคณะที่รับได้ที่ www.rmutt.ac.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน/คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558” หรือhttp://rmutt.job.thai.comตลอด 24 ชั่วโมง ปิดรับสมัครวันที่ 26 ต.ค.58 นี้ โทร.0-2549-4913, 0-2549-4918

edusiamrath@gmail.com

More >

แนะรัฐทำข้อสอบกลางภาษาอังกฤษอธิการมทร.ธัญบุรีชี้ใช้เกณฑ์มาตรฐานไทยก่อน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงนโยบายส่งเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษของ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศธ.ว่า เป็นนโยบายที่ดีเพราะจะผลักดันให้ผู้เรียนและสถานศึกษาสนใจการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมากขึ้น ซึ่งมาตรฐานระดับสากลจะใช้โทอิค โทเฟล ไอเอลต์ส เป็นตัวประเมิน แต่ในส่วนของไทย ตนมองว่า น่าจะเริ่มต้นใช้มาตรฐานของสถานศึกษาในการขับเคลื่อน เพราะทุกมหาวิทยาลัยมีการสอนภาษาอังกฤษอยู่แล้ว โดยให้จัดทำข้อสอบกลางภาษาอังกฤษของสถานศึกษานั้นๆ ให้มีมาตรฐานข้อสอบเทียบเท่า ซียู-เท็ปของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพราะหากกำหนดมาตรฐานที่สูงกว่านี้อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก ด้วยขีดความสามารถต่อการเรียนการใช้ภาษา ซึ่งไม่ใช่ภาษากลางจะทำให้ไม่คุ้นเคยและเป็นปัญหาใหญ่ จึงควรมีมาตรฐานกลางภาษาอังกฤษเทียบเท่าที่ใช้ในไทยก่อน และหลังจากนั้นหากเด็กคนไหนมีความตั้งใจ มีประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษมากขึ้น ก็จะไปฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและไปสอบมาตรฐานระดับสากลต่อไป

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ในส่วนของ มทร.ธัญบุรี มีการเรียนภาษาอังกฤษผ่านทางระบบออนไลน์ และจัดฝึกอบรมให้กับนักศึกษาตลอด จัดทำข้อสอบภาษาอังกฤษ เรียกว่า อาร์ที-เทสต์ เป็นมาตรฐานภายในเทียบเท่าซียู-เท็ป ซึ่งหากนักศึกษาผ่านตามเกณฑ์ 500-550 คะแนนตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ก็จะส่งไปสอบโทอิค โทเฟล ไอเอลต์สต่อไป

“อยากให้รัฐจัดทำข้อสอบกลางเพื่อทดสอบนักเรียนในทุกช่วงชั้น เพื่อให้เด็กคุ้นชิน รัฐควรสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล ให้ต่ำลง หรือสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน เพื่อลดภาระให้กับผู้ที่ต้องการสอบ ส่วนการกำหนดผลการเรียนภาษาอังกฤษลงในทรานสคริปต์ อยากให้ตระหนักว่า หากทำเช่นนั้นอาจเป็นความด่างพร้อยของนักศึกษาบางคน เพราะบางคณะอาจไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษมากนัก ควรทำเป็นประกาศนียบัตรควบคู่แทน คะแนนที่ระบุในใบทรานสคริปต์อาจจะไม่ใช่ตัวบ่งชี้ความสำเร็จในชีวิต แต่ทักษะทางสังคมกับความสามารถจะเป็นตัวบ่งบอกมากกว่า” อธิการบดี มทร.ธัญบุรีกล่าว More >

นศ.มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัล HIU & RMUTT 2015

กว่า 8 ปี ในการสร้างความร่วมมือระหว่างสองประเทศ นำโครงการการประกวด เชื่อมความสัมพันธ์ เพิ่มทักษะทางด้านเทคโนโลยี

รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียรเปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้ลงนามความเข้าใจ (MOU) กับ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น ในการสร้างความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.ชัยยุทธ ช่างสาร Prof.Yuichi ANADA และ ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด เป็นผู้ดำเนินการประสานงานโครงการ และร่วมลงนามความเข้าใจ (MOU) ซึ่งมีอาจารย์และนักศึกษา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการผลักดัน กว่า 8 ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาวิทยาลัยเติบใหญ่และมีความแน่นแฟ้นกันมากขึ้นตามลำดับ ตั้งแต่ระดับผู้บริหารและคณาจารย์ จนถึงระดับนักศึกษา ก่อเกิดกิจกรรมต่างๆ รวมกันมากมาย More >

อีเลิร์นนิ่ง…มุมมองใหม่ เพื่อการเรียนในศตวรรษที่ 21

“เทคโนโลยี” เป็นสิ่งที่ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องและไม่หยุดยั้ง รวมถึงมีบทบาทสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา จึงไม่แปลกที่จะเห็นเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน ที่แวดวงการศึกษาสนใจและเลือกนำมาเติมเต็มความรู้ให้กับผู้เรียน แล้วเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในปัจจุบันนั้นมีความเหมาะสมกับบริบททางการศึกษาหรือไม่ และจะทำอย่างไรให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และพร้อมที่จะใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า เทคโนโลยีที่หลายคนรู้จักและเคยสัมผัสมา นั่นก็คือ “E – Learning” (อีเลิร์นนิ่ง) ซึ่ง E เป็นตัวแทนของเทคโนโลยี ส่วน Learning นั้น หมายถึงการเรียน ดังนั้นคำว่า อีเลิร์นนิ่ง จึงหมายถึงการเรียนโดยใช้เทคโนโลยี เหตุผลสำคัญที่อีเลิร์นนิ่งถูกนำมาใช้ในสถาบันการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ ประการแรก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษา เนื่องจากสามารถลดข้อจำกัดทางการเรียนในเรื่องวันเวลาสถานที่ เกิดความยืดหยุ่นทางการศึกษา เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ สามารถเปิดอ่านทบทวนซ้ำๆ ได้ตามต้องการ เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย อันจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในลักษณะที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนมีบทบาทในการเป็นผู้รับผิดชอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประการที่สอง หากพิจารณาในเชิงเศรษฐศาสตร์ต่อมุมมองของสถาบันการศึกษาที่ใช้อีเลิร์นนิ่ง นอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนแล้ว ยังลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของสถาบันการศึกษาอีกด้วย เช่น การจ้างครูอาจารย์ที่เพิ่มขึ้น การขยายตึก More >

คอลัมน์ ข่าวย่อยการศึกษา: พัฒนาบัวเป็นพืชเศรษฐกิจ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า ฝ่ายพิพิธภัณฑ์บัว กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จะจัดประชุมวิชาการในหัวข้อ “การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ” ครั้งที่ 12 ณ ห้องประชุมรินลอุบล และการประกวดบัวผันสวยงาม ณ พิพิธภัณฑ์บัว ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29p30 ต.ค.2558 ณ มทร.ธัญบุรี โดยความร่วมมือจากจังหวัดปทุมธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และเครือข่ายนักวิจัยบัวแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา และครบรอบ 40 ปี ราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยมืออาชีพ รวมทั้งเป็นการเฉลิมฉลอง 200 ปี จังหวัดปทุมธานี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2549-3043, 08-9 692-980 หรือเข้าชมรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.lotus.rmutt.ac.th

More >

คอลัมน์ สี่แยกข่าวย่อย: ประชุมวิชาการพัฒนาบัว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี จัดประชุมวิชาการหัวข้อ “การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ” ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 29-30 ต.ค. 2558 ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “คุณสมบัติที่พึงประสงค์และ เส้นทางการส่งบัวประกวดในเวทีโลก” โดยนาวาอากาศตรีหญิง ปริมลาภ ชูเกียรติมั่น “การปรับปรุงพันธุ์บัวลูกผสมข้ามสกุลย่อย” โดย ผศ.ดร. ณ นพชัย ชาญศิลป์ นอกจากนี้มีการนำเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ การศึกษาดูงานเกี่ยวกับพันธุ์บัว การประกวดบัวผันสวยงาม การจำหน่ายบัวสายพันธุ์ต่าง ๆ รวมถึงผลิต ภัณฑ์จากบัวจากผู้ผลิต และผู้ปลูกบัวโดยตรง สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑ์บัว โทร. 0-2549- 3043 และ 0-8969-2980 หรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.lotus.rmutt.ac.th More >

คอลัมน์ แวดวงของเรา: การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ

ฝ่ายพิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดประชุมวิชาการหัวข้อ “การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 ต.ค.58 โดยความร่วมมือจากจังหวัดปทุมธานี และเครือข่ายนักวิจัยบัวแห่งประเทศไทย โดยมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณสมบัติที่พึงประสงค์และเส้นทางการส่งบัวประกวดในเวทีโลก” และ “การปรับปรุงพันธุ์บัวลูกผสมข้ามสกุลย่อย” รวมถึงการประกวดบัวผันสวยงาม การจำหน่ายบัวสายพันธุ์ต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์จากบัว จากผู้ผลิตและผู้ปลูกบัวโดยตรง สนใจเข้าชมรายละเอียดที่เว็บไซต์www.lotus.rmutt.ac.th More >

แนน นศ.ทุนเพชรบัวสวรรค์ ไม่มีคำว่าสาย ชีวิตพร้อมเริ่มใหม่เสมอ

นางสาวณัฐินี ปัญญาวงศ์พิทักษ์ หรือ แนน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นักศึกษาทุนเพชรบัวสวรรค์ “ไม่มีคำว่าสาย ชีวิตพร้อมเริ่มใหม่เสมอ” บนเส้นทางชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ชีวิตต้องผ่านช่วงมรสุมพัดเข้ามา ซึ่งเธอไม่ได้ตั้งตัว แต่ด้วยเป้าหมายชีวิตที่เธอได้ตั้งไว้ เธอจึงได้เพียงบอกว่าต้องสู้

แนน เล่าว่า พ่อและแม่ของเธอ หย่าร้างกันตั้งแต่เธอเด็กๆ เธอต้องอยู่กับยาย จนอายุ 5 ขวบ เธอจึงย้ายมาอยู่กับแม่ และพ่อเลี้ยง ที่บ้านคลอง 11 สำเร็จการศึกษา (สายวิทย์-คณิต) มาจากโรงเรียนธัญรัตน์ หลังจากนั้นสอบเข้าเรียนสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะว่า ชอบเรียนชีววิทยา และตั้งใจที่จะเข้าทำงานที่ศูนย์วิจัยทะเลจังหวัดกระบี่ ตอนนั้นตนเองมีความสุขมากที่ได้เข้ามาเรียนในสาขาวิชาที่ตนเองชอบ ช่วงปี 3 มีปัญหาทางครอบครัว (มีปัญหากับพ่อเลี้ยง) ตนเองจึงตัดสินใจย้ายมาอยู่หอพัก เนื่องจากแม่ของตนเองเป็นแม่บ้านไม่มีรายได้ ในการส่งเสียตนเองในเรื่องของการเรียน ช่วงที่ตนเองเรียนพ่อเลี้ยงเป็นคนหาเงินส่งเรียน ชีวิตตนเองจึงมีปัญหาทางด้านการเงิน จึงต้องหางานทำ เพื่อหาเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนทั้งค่าเทอม และการกินอยู่ประจำวัน More >

ราชมงคลธัญบุรี จัดใหญ่ ประชุมวิชาการ “การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ”

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า ฝ่ายพิพิธภัณฑ์บัว กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จะจัดประชุมวิชาการในหัวข้อ “การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ” ครั้งที่ 12 ณ ห้องประชุมรินลอุบล และการประกวดบัวผันสวยงาม ณ พิพิธภัณฑ์บัว ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2558 ณ มทร.ธัญบุรี โดยความร่วมมือจากจังหวัดปทุมธานี องค์การบริการส่วนจังหวัดปทุมธานี และเครือข่ายนักวิจัยบัวแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา และครบรอบ 40 ปี ราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยมืออาชีพ รวมทั้งเป็นการเฉลิมฉลอง 200 ปี จังหวัดปทุมธานี More >

จิตอาสาไฟฟ้า คลองหก

“นักศึกษาชั้นปีที่ 1 2 และ 3 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จิตอาสาลงพื้นที่ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้นให้กับชุมชนการเคหะแห่งชาติ คลอง 9 อำเภอธัญบุรี และ ชุมชนการเคหะแห่งชาติ พหลโยธิน นวนคร”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง รองหัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา เปิดเผยว่า นโยบายพัฒนานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่าด้วยความสามารถในการปฏิบัติงานและมีจิตอาสาในการทำงานนั้น โดยทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าต้องการนำความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้ามาช่วยเหลือชุมชน โครงการจิตอาสาไฟฟ้าพัฒนาชุมชนการเคหะแห่งชาติ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนำความรู้สู่ชุมชนซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้นให้กับชุมชนให้คำแนะนำและดูแลระบบไฟฟ้าภายในบ้านให้กับชุมชน เป็นการสร้างจิตอาสาให้กับนักศึกษา และนักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ มีความร่วมมือกับชุมชน โดยพื้นที่ให้บริการ ชุมชนการเคหะแห่งชาติ คลอง 9 อำเภอธัญบุรี และ ชุมชนการเคหะแห่งชาติ พหลโยธิน นวนคร โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน อาจารย์ 3 คน More >

เปิดตบไทยลีกส่อสนามแตก “ปลื้มจิตร์”ปะทะลิเกเงินล้าน11ต.ค.นี้

ประเดิมสัปดาห์แรก วอลเลย์บอลลีกอาชีพ ไทยแลนด์ลีก 2016 ส่อเค้าสนามแตก เมื่อ ”ศรราม เอนกลาภ” พระเอกลิเกคนดัง เจ้าของฉายา ”พระเอกม้าทองคำ” คณะศรราม น้ำเพชร ยืนยันร่วมทีมเกษตรศาสตร์ วีซี ประเดิมสนามกับ ราชมงคลธัญบุรี ที่อาคารจันทนยิ่งยง วันอาทิตย์ที่ 11 ต.ค.นี้ แน่นอน หลังเคลียร์คิวแสดงเรียบร้อย โดยในวันเดียวกัน ”กัปตันหน่อง” ปลื้มจิตร์ ถินขาว ซูเปอร์สตาร์ลูกยางไทย จะนำทีมแชมป์เก่า และแชมป์สโมสรเอเชีย 2015 บางกอกกล๊าส วีซี ลงตบนัดแรกกับ คิง-กรุงเทพมหานคร ในสังเวียนเดียวกันอีกด้วย นักตบหนุ่มที่ได้ชื่อ พระเอกลิเกเด็กเงินล้าน เป็นปลื้ม จะขอถ่ายรูปประกบ ยอดนักตบสาว ที่เป็นไอดอลมานาน More >

ภาพข่าว: ไทยลีกวิกแตก

สองสตาร์ดังได้เจอกัน “กัปตันหน่อง” ปลื้มจิตร์ ถินขาว นำทีมสาว “แชมป์เก่า” บางกอกกล๊าส ลงประเดิมสนามวอลเลย์บอลอาชีพ ไทยแลนด์ลีก 2016 พบ คิง-กรุงเทพมหานคร และ ศรราม เอนกลาภ พระเอกลิเกคนดัง คณะศรราม น้ำเพชร จะร่วมทีมหนุ่มเกษตรศาสตร์ วีซี ทำศึกกับ ราชมงคลธัญบุรี ที่อาคารจันทนยิ่งยง วันอาทิตย์ที่ 11 ต.ค. นี้ More >

ราชมงคลธัญบุรีจัดใหญ่ ประชุมวิชาการพัฒนาบัว

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า ฝ่ายพิพิธภัณฑ์บัว กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จะจัดประชุมวิชาการในหัวข้อ “การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ” ครั้งที่ 12 ณ ห้องประชุมรินลอุบล และการประกวดบัวผันสวยงาม ณ พิพิธภัณฑ์บัว ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2558 ณ มทร.ธัญบุรี โดยความร่วมมือจากจังหวัดปทุมธานี องค์การบริการส่วนจังหวัดปทุมธานี และเครือข่ายนักวิจัยบัวแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา และครบรอบ 40 ปี ราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยมืออาชีพ รวมทั้งเป็นการเฉลิมฉลอง 200 ปี จังหวัดปทุมธานี

“บัวเป็นพืชที่ทรงคุณค่าและมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจในประเทศไทย ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับผู้ปลูกบัว ปัจจุบันประเทศไทยได้มีแผนการพัฒนาสายพันธุ์บัวและวิธีการผลิตอย่างถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานความต้องการของเกษตรกร การปลูกบัวเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้สนใจเป็นอย่างมาก การประชุมวิชาการครั้งนี้จะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับบัว แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความร่วมมือ ระหว่างนักวิชาการ นักปรับปรุงพันธุ์ เกษตรกร และบุคคลทั่วไปในการพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ด้านการเกษตร ด้านการค้าและการท่องเที่ยวต่อไป” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว

ด้าน ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร หัวหน้าฝ่ายพิพิธภัณฑ์บัว มทร.ธัญบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า รูปแบบการจัดประชุมวิชาการนั้น ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษจากวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น เรื่อง “คุณสมบัติที่พึงประสงค์และเส้นทางการส่งบัวประกวดในเวทีโลก” โดยนาวาอากาศตรีหญิง ปริมลาภ ชูเกียรติมั่น “การปรับปรุงพันธุ์บัวลูกผสมข้ามสกุลย่อย” โดย ผศ.ดร. ณ นพชัย ชาญศิลป์ การนำเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ การศึกษาดูงานเกี่ยวกับพันธุ์บัว และการประกวดบัวผันสวยงาม การจำหน่ายบัวสายพันธุ์ต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์จากบัว จากผู้ผลิตและผู้ปลูกบัวโดยตรง รวมถึงในงานยังมีการแจกพันธุ์บัวให้ได้ไปปลูกฟรี ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑ์บัว มทร.ธัญบุรี โทร.0-2549-3043, 0-8969-2980 หรือเข้าชมรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.lotus.rmutt.ac.th More >

คอลัมน์ หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน: ขูดมะพร้าว…เบ็ดเสร็จ

การขูดมะพร้าวด้วยกระต่าย นับวันจะไม่มีให้เห็นอีกแล้ว ด้วยมีกะทิสำเร็จรูปบรรจุกล่องให้ใช้แทน ส่วนคนที่ชอบกะทิคั้นสดๆในตลาดมีร้านให้บริการให้เสร็จ แค่รอยืนจ่ายเงินหิ้วถุงกะทิกลับบ้าน

แต่กระนั้นการให้บริการขูดและคั้นกะทิสดๆ กระบวนการทำงานยังชักช้าและกินเนื้อที่ เพราะมีการทำงาน 2 ส่วน คือ ต้องมีเครื่องขูดมะพร้าว กับเครื่องคั้นกะทิที่ทำงานแยกส่วนกัน

แต่วันนี้มีการพัฒนาก้าวไปอีกขั้น ด้วย นายศมาวี ธาราเกล้า, นายบัณฑิต เวชสิทธิ์, นายรวิภาส ต่างศรี และ น.ส.สุกัญญา ผาลี นักศึกษาชั้น

ปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้คิดพัฒนาเครื่องขูดมะพร้าวแบบเบ็ดเสร็จ นำเครื่อง 2 ส่วน มารวมกันอยู่ในเครื่องตัวเดียวกัน

แค่ใส่เนื้อมะพร้าวลงไปในเครื่อง แล้วน้ำกะทิจะไหลออกมาให้บรรจุลงถุงได้เลย More >