Archive for ตุลาคม, 2015

คอลัมน์ ข่าวย่อยศึกษา: รับสมัคร นศ.

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันนี้-30 พฤศจิกายน 2558 โดยระดับปริญญาเอกเปิดรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติและภาคพิเศษ) และระดับปริญญาโทเปิดรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร YoungMBA วิชาเอกการจัดการทั่วไปและเอกการจัดการ วิศวกรรมธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมีประยุกต์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้ที่เว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th หรือ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2549-3618, 3697 More >

ยกระดับน้ำผึ้งไทย ผลิตแยมช่วยแก้ปัญหาเกษตรกร

ประเทศไทยมีการบริโภคน้ำผึ้งมายาวนาน เพราะน้ำผึ้งเป็นอาหารจากธรรมชาติที่มีคุณค่าสูงและขึ้นชื่อเรื่องการเป็นยาอายุวัฒนะ ปัจจุบันมีการเลี้ยงผึ้งเป็นการค้าเพื่อผลิตน้ำผึ้งจากดอกไม้หลายชนิด ทั้งน้ำผึ้งจากดอกลำไย ลิ้นจี่ ยางพารา ทานตะวัน สาบเสือ รวมถึงมันสำปะหลัง และจากการทดลองพบว่าน้ำผึ้งจากดอกไม้มีคุณค่าและคุณลักษณะที่แตกต่างกัน ดังเช่น น้ำผึ้งจากดอกทานตะวันจะตกผลึกได้ง่าย จนเป็นปัญหาต่อการแบ่งบรรจุเพื่อการค้าและการบริโภค รวมถึงความไม่เข้าใจของผู้บริโภค จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตน้ำผึ้งทานตะวัน ให้เป็นแยมน้ำผึ้ง เพื่อยกระดับน้ำผึ้งไทยและเป็นทางเลือกใหม่ของผู้บริโภค

ผศ.ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เจ้าของผลงาน เล่าว่า หลังจากที่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง ได้เก็บน้ำผึ้งเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ในรูปของ “ของเหลว” เมื่อปล่อยทิ้งไว้น้ำผึ้งเหล่านั้นจะเกิดการตกผลึก ทำให้เกิดปัญหาในการแบ่งบรรจุ และมีลักษณะที่ไม่น่ารับประทาน จากการศึกษาวิจัย ในขวดน้ำผึ้งจากดอกไม้แต่ละชนิดมีการตกผลึกได้ทั้งหมด แต่น้ำผึ้งจากดอกทานตะวันจะตกผลึกได้ง่ายมาก จึงเป็นปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง ทั้งในด้านการแบ่งบรรจุ และการสื่อสารกับผู้บริโภค เพราะหลายครั้งผู้บริโภค

อาจเข้าใจผิดได้ว่า น้ำผึ้งที่ขายนี้เป็นน้ำผึ้งไม่แท้ จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตน้ำผึ้งทานตะวันให้เป็นแยมน้ำผึ้งเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งก่อนหน้านี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง เมื่อพบปัญหาการตกผลึกของน้ำผึ้ง หลังจากที่เก็บเกี่ยวจากรังผึ้ง จะนำน้ำผึ้งที่ตกผลึกมาละลาย โดยใช้ความร้อน เช่น ตากแดด หรือตุ๋น แต่คุณค่าทางโภชนาการของน้ำผึ้งก็จะลดลง

“เทคโนโลยีการผลิตแยมน้ำผึ้งเป็นการเหนี่ยวนำให้น้ำผึ้งทานตะวันตกผลึก ให้อยู่ในสภาพครีมที่มีผลึกขนาดเล็ก เนื้อเนียนละเอียด และอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม โดยจะต้องมีความชื้นที่ 18 เปอร์เซ็นต์ และใช้หัวเชื้อซึ่งเป็นผลึกขนาดเล็ก ที่มีลักษณะเป็นครีม ในปริมาณ 1 ส่วน ใส่ลงไปในน้ำผึ้งสดที่เก็บเกี่ยวจากรังผึ้งสด 2 ส่วน แล้วกวนเบาๆ ไปในทิศทางเดียวกันให้เป็นเนื้อเดียว แล้วนำเข้าตู้เย็นในช่องปกติ เพื่อให้เกิดการตกผลึกได้เร็วยิ่งขึ้น” ผศ.ดร.อัญชลี กล่าว

ผศ.ดร.อัญชลี อธิบายว่า ผลึกน้ำผึ้งที่นำมาใช้เป็นหัวเชื้อนี้ เมื่อเก็บน้ำผึ้งสดจากรังผึ้ง แล้วปล่อยทิ้งไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จะเกิดการตกผลึกเองตามธรรมชาติ แต่ผลึกนั้นจะมีขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากัน เนื้อผลึกจะไม่ค่อยเนียนละเอียด การตกผลึกตามธรรมชาติในครั้งแรกจะเหมาะสมที่สุดในการนำมาเป็นหัวเชื้อตั้งต้น จากการศึกษาวิจัยหากนำน้ำผึ้งมาลดความชื้นเพื่อให้มีความเข้มข้น จะเกิดการตกผลึกที่มีขนาดเล็ก และขนาดของผลึกจะเท่าๆ กัน มีลักษณะคล้ายกับคาราเมล ก็สามารถนำมาเป็นหัวเชื้อได้เป็นอย่างดีสำหรับการทำแยมน้ำผึ้ง

ด้วยลักษณะเด่นของกลิ่น สี รสชาติ และคุณค่าที่แตกต่างของแยมน้ำผึ้งนี้ ทำให้เกิดอรรถรสในการบริโภคน้ำผึ้งแก่ผู้บริโภค และมีผลในเรื่องของสุขภาพและความงาม เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีสารต้านอนุมูลอิสระ และขึ้นชื่อเรื่องการเป็นยาอายุวัฒนะ และยังมีวิตามิน เกลือแร่ กรดอะมิโน และเอนไซม์ที่จำเป็นต่อร่างกาย เทคโนโลยีการผลิตแยมน้ำผึ้งนี้สามารถถ่ายทอดให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง หรือวิสาหกิจชุมชนนำไปใช้ในการผลิตแยมน้ำผึ้ง เพื่อการจำหน่าย รวมถึงบริษัทธุรกิจน้ำผึ้งสามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ นับเป็นการยกระดับน้ำผึ้งไทยไปอีกขั้นหนึ่ง

ล่าสุด ผศ.ดร.อัญชลี ยังได้นำผลงาน “เทคโนโลยีการผลิตแยม น้ำผึ้ง” ร่วมเป็นหนึ่งในตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจัดแสดงและได้รับรางวัล Bronze Award ในงาน Thailand Research Expo 2015 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้มีการยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว แยมน้ำผึ้งจากดอกทานตะวันนี้นับเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ และเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักวิจัยที่ได้ต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต โทร.0-2592-1943 More >

มทร.ธัญบุรีระดมนศ.จัดภูมิทัศน์วัดปัญญาฯ

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ทำบุญร่วมกันครั้งใหญ่ จัดภูมิทัศน์ วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้ วัดปัญญานันทาราม จัดตั้ง “พุทธอุทยานสังเวชนียสถานจำลอง” จำลององค์จริงมาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย โดยเป็นดำริของพระธรรมโกศาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) เมื่อหลายสิบปีก่อน

คณะศิษยานุศิษย์สืบทอดเจตนารมณ์ ของท่านด้วยการระดมศรัทธาจากสายบุญ ทั่วประเทศ สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558

พระมหาสมพงษ์ กันตธัมโม เจ้าคณะตำบลคลองหก และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เข้ามารับผิดชอบ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนงานประติมากรรมตกแต่งพระอุโบสถ นำทีมโดย นายไชยพจน์ หวล มานพ อาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และส่วน ของสาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็น 1 ใน 4 สังเวชนียสถานจำลอง นำทีมโดย นายพิศาล ตันสิน อาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งทางวัดมีโจทย์แนวคิดในการจัดสวน คือ ดูแลรักษาง่าย โดยพระและเณรสามารถดูแลรักษาได้ พยายามทำให้ดูเรียบง่าย

นายพิศาล อาจารย์ผู้ออกแบบและควบคุมดูแลนักศึกษาในการจัดภูมิทัศน์บอกเล่าว่า เมื่อได้รับโจทย์จากวัด ทางคณะทำงานได้แบ่งงานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เรื่องของการวางแผนการออกแบบ ส่วนที่ 2 เรื่องการวางแผนเรื่องคน ตามความต้องการของวัดต้องการความเรียบง่าย จึงได้ออกแบบมาเป็นสวนสไตล์อินเดีย ยกตัวอย่างต้นไม้ เช่น เข็ม พิกุล หญ้านวลน้อย ไทรจีนที่เน้นรูปทรง โดยเป็นนักศึกษาประมาณ 240 คน ได้แก่ ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ตรงกับวิชาที่นักศึกษาเรียน เช่น วิชาหญ้าสนาม วิชาจำแนกวัสดุพืชพันธุ์

“คณะทำงานได้วางแผนการทำงานมานาน แต่ต้องมีการเปลี่ยนแบบเปลี่ยนหน้างานตลอดเวลา เนื่องจากต้นไม้แต่ละชนิดทางวัดได้รับบริจาคมาจากผู้ที่มีจิตศรัทธา จึงมีความหลากหลาย ในการจัดภูมิทัศน์ในครั้งนี้เป็นปัญหาพิเศษที่นักศึกษาจะได้ศึกษาจริง ปฏิบัติงานจริง เป็นการร่วมกันทำบุญครั้งใหญ่”

นายวัชรินทร์ กลิ่นแก่นจันทร์ ประธานสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เล่าว่า “ส่วนใหญ่จะช่วยงานตลอด เพราะว่าเรียนทางด้านนี้ การลงมือทำจะทำให้มีประสบการณ์และรู้เทคนิคต่างๆ สำหรับงานวันนี้เป็นงานค่อนข้างใหญ่ เพราะว่ามีพื้นที่เยอะ ต้องใช้คนจำนวนมากในการช่วยกันคนละไม้ละมือ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่เรียนมา วิชาชีพในการจัดสวนต้องมีความอดทน เจอสภาพภูมิอากาศไม่เหมือนกัน บางวันฝนตก บางวันแดดออก เรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวไม่ได้ประสบการณ์แบบนี้”

“สำหรับงานที่มาช่วยวัดในวันนี้ เนื่องจากอาจารย์เป็นผู้ออกแบบต้องทำงานตามแผนของอาจารย์ในฐานะของประธานสาขา เวลามีงานพี่น้องจะช่วยกันทำงาน เป็นงานบุญครั้งใหญ่ที่ได้ทำร่วมกัน ได้จัดภูมิทัศน์บริเวณ สาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพานของพระ พุทธเจ้า ซึ่งเป็น 1 ใน 4 สังเวชนียสถานจำลองให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามากราบไหว้”

น.ส.ธันย์ชนก หวั้นกัวะ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เล่าว่า ครั้งแรกที่เข้ามาวัดปัญญานันทาราม ภายในวัดมีสถานที่ปฏิบัติธรรม เป็นวัดที่มีความสงบ ช่วยอาจารย์ในการจัดตั้งกิ่งไม้ ตัดแต่งให้เรียบร้อย ทุกครั้งที่มีงานจะช่วยอาจารย์ทำงานจัดภูมิทัศน์ที่วัด เป็นครั้งแรก แตกต่างกับการจัดสวนที่เคยทำ เนื่องจากต้นไม้ที่ปลูกต้องเป็นต้นไม้ที่ดูแลรักษาง่าย ด้วยพระและเณรในวัดเป็นผู้ดูแล

การทำกิจกรรมของนักศึกษาจะทำให้รู้สึกถึงสุขที่ได้ทำ เกิดความภาคภูมิใจในวิชาเรียน ได้ลงมือจริง ฝึกการแก้ปัญหาจากการทำงานจริงๆ

 

More >

แนะรัฐทำข้อสอบกลาง ภาษาอังกฤษมาตรฐานไทย

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวสนับสนุน นโยบายส่งเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาของ น.พ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อผลักดันให้ผู้เรียน สถานศึกษาสนใจการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมากขึ้น ซึ่งมาตรฐานระดับสากลนั้นจะใช้ TOEIC (Test of English for International Communication) TOEFL (Test of English as a Foreign Language) IELTS (International English Language Testing System) เป็นตัวประเมิน โดยในส่วนของประเทศไทยนั้น ตนมองว่า น่าจะเริ่มต้นใช้มาตรฐานของสถานศึกษาในการขับเคลื่อน เพราะทุกมหาวิทยาลัยมีการสอนภาษาอังกฤษอยู่แล้ว แต่ให้มีการจัดทำข้อสอบกลางภาษาอังกฤษของสถานศึกษานั้นๆ ขึ้นมาโดยให้มีมาตรฐานข้อสอบเทียบเท่า CU-TEP ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่หากกำหนดมาตรฐานที่สูงกว่านี้อาจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากลำบาก เพราะขีดความสามารถต่อการเรียนการใช้ภาษาซึ่งไม่ใช่ภาษากลาง จะทำให้ไม่คุ้นเคยและเป็นปัญหาใหญ่ของคนไทย ดังนั้นจึงควรมีมาตรฐานกลางภาษาอังกฤษเทียบเท่าที่ใช้ในประเทศไทยก่อน และหลังจากนั้นหากเด็กคนไหนมีความตั้งใจ มีประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษมากขึ้นก็จะไปฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ และไปสอบมาตรฐานระดับสากลต่อไป

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ในส่วนของ มทร.ธัญบุรี มีการเรียนภาษาอังกฤษผ่านทางระบบออนไลน์ มีการฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาอยู่ตลอด มีการจัดทำข้อสอบภาษาอังกฤษ เรียกว่า RTTEST เป็นมาตรฐานภายในเทียบเท่า CT-TEP ซึ่งหากนักศึกษาผ่านตามเกณฑ์ 500-550 คะแนนตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ก็จะส่งไปสอบ TOEIC TOEFL และ IELTS ต่อไป อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษนั้น อยากให้มีการจัดทำทั้งระบบการศึกษา ให้รัฐจัดทำข้อสอบกลาง เพื่อทดสอบนักเรียนในทุกช่วงระดับชั้นเป็นการทดสอบสมรรถนะด้านการเรียนภาษาอังกฤษให้เด็กเกิดความคุ้นชิน นอกจากนี้รัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงให้ต่ำลง หรือสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน เพื่อลดภาระให้กับผู้ที่ต้องการสอบด้วย

“การกำหนดผลการเรียนภาษาอังกฤษ ลงในทรานสคริปต์เพื่อบ่งบอกวุฒิทางภาษาตามมาตรฐานสากลนั้น อยากให้ตระหนักว่า หากทำเช่นนั้นอาจเป็นความด่างพร้อยของนักศึกษาบางคน เพราะบางคณะอาจไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษมากนัก แต่นักศึกษาอาจมีคะแนนเรียนที่ดี มีสมรรถนะด้านกิจกรรมดี ควรทำเป็นประกาศนียบัตรควบคู่แทน คะแนนที่ระบุในใบทรานสคริปต์อาจจะไม่ใช่ตัวบ่งชี้ความสำเร็จในชีวิต แต่ทักษะทางสังคมกับความสามารถต่างหากที่จะเป็นตัวบ่งบอกถึงความสำเร็จในชีวิต” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว More >

คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว: อาจด่างพร้อย

ตามที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ มีนโยบายผลักดันให้มีการกำหนดผลการเรียนภาษาอังกฤษลงในใบทรานสคริปต์ของนักศึกษา เพื่อบ่งบอกวุฒิทางภาษาตามมาตรฐานสากลนั้น รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า อยากให้พิจารณารอบคอบเพราะอาจเป็นความด่างพร้อยของนักศึกษาบางคน เพราะบางคณะไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษมากนัก แต่เด็กอาจมีคะแนนเรียนที่ดี มีสมรรถนะด้านกิจกรรมดี จึงควรทำเป็นประกาศนียบัตรควบคู่แทน ซึ่งคะแนนที่ระบุในใบทรานสคริปต์ น่าจะไม่ใช่ตัวบ่งชี้ความสำเร็จในชีวิต แต่ทักษะทางสังคมกับความสามารถต่างหาก More >

มทร.ธัญบุรีนำน.ศ.ฝึกงาน

นายพิศาล ตันสิน อาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในฐานะผู้ออกแบบและควบคุมดูแลนักศึกษาในการจัดภูมิทัศน์พุทธอุทยาน สังเวชนียสถานจำลอง วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี เปิดเผยว่า วัดได้จัดสร้างสถานที่ดังกล่าวขึ้น โดยมีแนวคิดในการจัดสวนคือเรียบง่าย จึงออกแบบให้เป็นสวนสไตล์อินเดีย

“นักศึกษามีประมาณ 240 คน ได้แก่ ชั้นปีที่ 1-3 ทำงานตรงกับวิชาที่นักศึกษาแต่ละชั้นปีต้องเรียน และต้องพบปัญหาคือต้นไม้แต่ละชนิดที่วัดได้รับบริจาคมามีความหลากหลาย เป็นปัญหาที่นักศึกษาได้ศึกษาจริง ตามนโยบายบัณฑิตแฮนด์ ออน คือฝึกการทำงานในสายงานวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ” นายพิศาลกล่าว

ด้านพระมหาสมพงษ์ กนฺตธมฺโม เจ้าคณะตำบลคลองหก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม เปิดเผยว่า วัดจัดตั้งพุทธอุทยาน สังเวชนียสถานจำลอง ตามดำริท่านพุทธทาสภิกขุที่ต้องการตอบแทนพระคุณพระพุทธเจ้า และจัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย มทร.ธัญบุรีรับผิดชอบ 2 ส่วน ได้แก่งานประติมากรรมตกแต่งพระอุโบสถ โดยอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และส่วนแลนด์สเคปรอบสาลวโนทยาน โดยอาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร More >

ธัญบุรีโชว์ฟอร์มสมราคาถล่มพระนครกระจาย 3-0ธนบุรีทุบ 4-1บอลยูลีก

“สิงห์คลองหก” มทร.ธัญบุรี ทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย หลังถล่มมรภ.พระนครไปอย่างสุดมัน 3-0 ในศึกคูล ยูนิเวอร์ซิตี้ ทัวร์นาเมนต์ 2015 ที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเมื่อวันที่ 20 ต.ค. ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียม อาคารปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าพระนครเหนือ ได้มีการแข่งขันฟุตบอลระดับอุดมศึกษารายการ “KOOL University tournament 2015” คู่แรก แข่งขันเวลา 15.00 น. ระหวาง ทีมมทร.ธัญบุรี เป็นการพบกันระหว่าง ทีมม.ธุรกิจบัณฑิตย์ พบกับ ทีมม.ธนบุรี ซึ่งมีผลการแข่งขันดังนี้

มทร.ธัญบุรี 3 – มรภ.พระนคร 0 More >

ภาพข่าว: แย่ง

คณิศร ศรชัย (ซ้าย) นักเตะ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แย่งบอลจาก สุกรี การียา ผู้เล่น มรภ.พระนคร ในการแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษา “คูล ยูนิเวอร์ซิตี้ ทัวร์นาเมนต์ 2015” ที่สนาม ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 20 ต.ค.ผล ฝ่ายแรกชนะ 3-0 More >

คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว: แนะควรมีข้อสอบกลาง

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงนโยบายส่งเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษของนพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ ว่า เป็นนโยบายที่ดี เพราจะผลักดันให้ผู้เรียน สถานศึกษาสนใจการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมากขึ้น ซึ่งมาตรฐานระดับสากลนั้นจะใช้ TOEIC, TOEFL และ IELTS เป็นตัวประเมิน แต่ว่าส่วนของประเทศไทยนั้น ตนมองว่าน่าจะเริ่มต้นใช้มาตรฐานของสถานศึกษาในการขับเคลื่อน เพราะทุกมหาวิทยาลัยมีการสอนภาษาอังกฤษอยู่แล้ว แต่ให้มีการจัดทำข้อสอบกลางภาษาอังกฤษของสถานศึกษานั้นๆขึ้นมาครอบอีกครั้ง โดยให้มีมาตรฐานข้อสอบเทียบเท่า CU-TEP ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่หากกำหนดมาตรฐานที่สูงกว่านี้อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากลำบาก เพราะขีดความสามารถต่อการเรียนการใช้ภาษาซึ่งไม่ใช่ภาษากลาง จะทำให้ไม่คุ้นเคยและเป็นปัญหาใหญ่ของคนไทย ดังนั้น จึงควรมีมาตรฐานกลางภาษาอังกฤษเทียบเท่าที่ใช้ในประเทศไทยก่อนและหลังจากนั้นหากเด็กคนไหนมีความตั้งใจ มีประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษมากขึ้นก็จะไปฝึกอบรบเพื่อพัฒนาศักยภาพและไปสอบมาตรฐานระดับสากลต่อไป More >

มทร.ธัญบุรีแปรตัวพิมพ์เป็นเสียง

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม โดยการดูแลของดร.วิเชียร อูปแก้ว ออกแบบและสร้างเครื่องแปลงตัวอักษรเป็นเสียงพูดควบคุมด้วยระบบไร้สายต้นแบบขึ้นมาใช้แล้ว หลักสำคัญของเครื่องแปลงตัวอักษรเป็นเสียงพูด ได้แก่ส่วนของภาคส่ง รับข้อมูลอักษรทางแป้นพิมพ์ เพื่อส่งไปยังภาครับผ่านทางโมดูลเชื่อมต่อไร้สาย และส่วนของภาครับ ทำหน้าที่รับข้อมูลจากภาคส่งแล้วแปลงเป็นเสียงออกทางลำโพง ในระบบวงจรแบ่งเป็น 6 ส่วนคือ 1.ส่วนโปรแกรม Arduino 2.ส่วนไมโครคอนโทรลเลอร์ 3.ส่วนแสดงผล 4.ส่วน wireless 5.ส่วนโมดูลแปลอักษรเป็นเสียงพูดแบบสเตอริโอ 3.5 mm. ที่ใช้ได้กับลำโพงทั่วไปในปัจจุบัน

สำหรับขั้นตอนการสร้างบอร์ดการส่ง-รับข้อมูลตัวอักษร ในการทำงานของบอร์ดเป็นการทำงานแบบบอร์ดถึงบอร์ด ผ่านระบบไร้สายส่งข้อมูลผ่าน Protocol เป็น ASCII Code ออกไปยังบอร์ดรับข้อมูล และให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ประมวลผลส่งไปให้โมดูล Emic 2 แปลงเป็นเสียงส่งออกลำโพง จะควบคุมด้วยระบบไร้สายต้นแบบผ่านทางโมดูลเชื่อมต่อไร้สายความถี่ 2.4 GHz เมื่อส่งในที่ไม่มีสิ่งใดๆ กีดขวาง สามารถส่งสัญญาณไปได้ 40-50 เมตรต้นแบบ ราคาอยู่ที่ 3,000 บาทเท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร.วิเชียร อูปแก้ว โทร.09-1406-2224

More >

คอลัมน์ สี่แยกข่าวย่อย: มทร.ธัญบุรีรับป.โท-เอก

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิด รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท-เอก) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สนใจดูรายละเอียด และดาวน์โหลดระเบียบการสอบ คัดเลือกเข้าศึกษา และสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2558 ทางเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th หรือ โทร. 0-2549-3618 หรือ 0-2549-3697

More >

ภาพข่าว: ตะลุย

อนุวัฒน์ มณีพงษ์ นักเตะทีมมทร.ธัญบุรี พาบอล ตะลุยหนีนักเตะ มรภ.พระนคร ในการแข่งขันฟุตบอล “คูล ยูนิเวอร์ซิตี้ ทัวร์นามเนต์ 2015” ที่สนาม ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 20 ต.ค. ผล ฝ่ายแรกชนะ 3-0

More >

ม.มหิดลยิงกระจุย4-0 เผด็จศึกมศวบอลยูลีกพระนครเหนือเตะสะเด่า อัดธนบุรียับเยิน3-0

ม.มหิดล โชว์ฟอร์มร้อนแรง ไล่ถล่ม มศว. 4-0 ในการแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษา KOOL UNIVERSITY tournament 2015 ที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียม อาคารปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2558 ที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียม อาคารปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีการแข่งขันฟุตบอลระดับอุดมศึกษา รายการ “KOOL UNIVERSITY tournament 2015” นัดสุดท้ายของรอบแรก คู่แรก 15.00 น. มหาวิทยาลัยมหิดล พบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ คู่ที่สอง เวลา 17.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พบ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

เริ่มครึ่งแรก ทั้งสองทีมพยายามหาจังหวะครองบอลกลางสนาม น.9 กฤดาการ อ่อนประสงค์ ได้ลุยไปทางกราบขวา ก่อนเปิดบอลมาหน้าประตู วุฒิพงษ์ ทองมา ยิงบอลไปแฉลบกองหลังม.มหิดลไปเข้าทาง อัษฏาวุฒิ หอมสมบัติ ที่รออยู่หน้าประตู ยิงบอลเข้าประตูไป แต่ไลน์แมนชี้เป็นลูกล้ำหน้าอย่างน่าเสียดาย น.21 ม.มหิดล หวิดได้ประตูขึ้นนำ อาทร นุริตมัน ได้บอลหน้าเขตโทษ ก่อนไหลไปทางขวาให้ ณัฐพล วรสิทธิ์ ได้ซัดด้วยขวาบอลข้ามคานไปไกล น.31 ม.มหิดล ขึ้นนำ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 1-0 จากจังหวะที่ อภิสิทธิ์ นนกระโทก ได้บอลหน้าเขตโทษ ก่อนเลี้ยงลุยเดี่ยวเข้าไปหน้าประตู ก่อนยิงบอลเข้าประตูไป ช่วงเวลาที่เหลือทั้งสองทีมพยายามทำประตูแต่ไม่สำเร็จ จบครึ่งแรก ม.มหิดล ขึ้นนำ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 1-0

กลับมาสู้กันต่อครึ่งหลัง ทั้งสองทีมพยายามทำประตูขึ้นนำ แต่ไม่มีจังหวะทำประตูมากนัก น.63 ม.มหิดล มาได้ลุ้นจากฟรีคิก ทางกราบขวา 25 หลา ประกาศิต ประวัติเลิศรักษ์ เปิดด้วยซ้าย บอลลอยมาเข้าหัว อภิสิทธิ์ โนนกระโทก ที่หน้าประตู และโหม่งบอลเข้าไปเป็นประตูที่สองของเจ้าตัวในนัดนี้ น.70 ม.มหิดล มาได้ลูกจุดโทษ ณัฐพงษ์ เรืองบุญ หลุดเดี่ยวในกรอบเขตโทษ ก่อนโดน วัชรพล จันทร์จ่าย เสียบรุนแรง ผู้ตัดสินชี้เป็นจุดโทษ เป็น อภิสิทธิ์ นนกระโทก ยิงไม่พลาดให้ม.มหิดล หนีห่าง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 3-0 น.73 ม.มหิดล มาได้จุดโทษลูกที่สอง จากจังหวะหลุดเดี่ยวของ อภิสิทธิ์ นนกระโทก โดน พัชรพล แสงกล้า นายประตูม.ศรีนครินทรวิโรฒ ทำฟาวล์รุนแรง ผู้ตัดสินชี้เป็นจุดโทษ ณัฐพล วรสิทธิ์ รับหน้าที่สังหารไม่พลาด ให้ม.มหิดล นำห่าง 4-0 ช่วงเวลาที่เหลือทั้งสองทีมไม่สามารถทำประตูเพิ่มได้ จบการแข่งขัน มหาวิทยาลัยมหิดล ชนะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4-0

ส่วนผลการแข่งขันอีกหนึ่งคู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชนะมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 3-0 สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลวันที่ 26 ต.ค.58 เป็นการแข่งขัน รอบที่สอง ม.นอร์ทกรุงเทพ พบ ม.ราชพฤกษ์ เวลา 15.00 น. มทร.ธัญบุรี พบ ม.มหิดล เวลา 17.30 น.

More >

คอลัมน์ รอบด้านวงการพระ

… “สติ เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะผันเรื่องร้าย ให้กลายเป็นดี” สารธรรมมงคล ท่านพุทธทาสภิกขุ สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี…

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดเสนหา อ.เมือง จ.นครปฐม ในวันศุกร์ที่ 13 พ.ย.2558 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฉลององค์พระกฐินพระราชทาน และวันเสาร์ที่ 14 พ.ย.2558 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป มี นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เป็นประธานในพิธี จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยสมทบ ที่สำนักจัดการทรัพย์สิน มทร.ธัญบุรี สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2549-3052-55 และ 0-2549-3057-60…

More >

มทร.ธัญบุรีเผยผลวิจัยการพัฒนาอี-เลิร์นนิ่ง

นายนครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า เหตุผลสำคัญที่อี-เลิร์นนิ่งถูกนำมาใช้ในสถาบันการศึกษา มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษา เพราะสามารถลดข้อจำกัดทางการเรียนในเรื่องวันเวลาและสถานที่ เกิดความยืดหยุ่น เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ สามารถเปิดอ่านทบทวนซ้ำๆ ได้ตามต้องการ เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในลักษณะที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนมีบทบาทในการเป็นผู้รับผิดชอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ 2.ในเชิงเศรษฐศาสตร์ อี-เลิร์นนิ่งนอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนแล้ว ยังลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของสถาบันการศึกษา เช่น การจ้างอาจารย์ หรือการขยายตึก เป็นต้น อย่างไรก็ดีระบบอี-เลิร์นนิ่งจะไม่เกิดประโยชน์เลย หากผู้เรียนไม่ได้ใช้งาน หรือใช้งานได้ไม่เต็มที่ ทำให้เกิดความเสี่ยงในด้านการลงทุน

นายนครินทร์กล่าวด้วยว่า ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงวิจัยและสร้างโมเดล ว่าทำอย่างไรจึงจะดึงนักศึกษาที่ไม่เคยใช้ให้หันมาใช้ระบบ และทำให้คนที่เคยใช้แล้วใช้ต่อไป เพื่อให้สถาบันการศึกษาเกิดความคุ้มค่าในการลงทุน ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่า นอกจากเทคโนโลยี ทั้งในส่วนของระบบที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย และมีความพร้อมด้านปัจจัยพื้นฐาน แรงจูงใจในการเรียนก็มีผลเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในส่วนเนื้อหาความรู้ เช่น เนื้อหาตรงกับสิ่งที่ผู้เรียนอยากเรียน ตรงกับความรู้พื้นฐานของผู้เรียน และมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตรงกับวิธีการเรียน อี-เลิร์นนิ่งจึงต้องเน้นใช้สื่อผสมมัลติมีเดียเพื่อสร้างความน่าสนใจ การจดจำ และมีลักษณะเป็นการสื่อสารแบบสองทางให้มากยิ่งขึ้น

More >

คอลัมน์ สี่แยกข่าวย่อย: มทร.ธัญบุรีรับป.โท-เอก

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิด รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท-เอก) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สนใจดูรายละเอียด และดาวน์โหลดระเบียบการสอบ คัดเลือกเข้าศึกษา และสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2558 ทางเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th หรือ โทร. 0-2549-3618 หรือ 0-2549-3697

More >

จินตนาการสร้างความสุข แฟนคลับฟุตบอลไทย อาจารย์ศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

“อยากเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา นำความรู้ที่เรียนมา มาถ่ายทอด อยากให้นักศึกษามีผลงานเป็นของตนเอง เช่นเดียวกับตัวเรา ที่ทำอะไรมีความสุข ก็จะทำให้ออกมาให้คนอื่นมีความสุขด้วย” “ปอ” นางสาวอชิตา เทพสถิต อาจารย์ประจำสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เจ้าของผลงาน CREATOR STICKER เชียร์บอลไทย ทุยบ้านนา และภาพวาดการ์ตูนนักฟุตบอลทีมชาติไทย ที่ได้รับความนิยมในโลก Social Media More >

มทร.ธัญบุรี จัดภูมิทัศน์ รอบสังเวชนียสถานจำลอง

มทร.ธัญบุรี จัดภูมิทัศน์

รอบสังเวชนียสถานจำลอง

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ทำบุญร่วมกันครั้งใหญ่ จูงมือกันจัดภูมิทัศน์ วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี

พระมหาสมพงษ์ กนฺตธมฺโม เจ้าคณะตำบลคลองหก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม เปิดเผยว่า โดยทางวัด จัดตั้ง “พุทธอุทยาน สังเวชนียสถานจำลอง” เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นการจำลององค์จริงมากจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย โดยได้เป็นดำริของท่านพุทธทาสภิกขุ เมื่อหลายสิบปีก่อนที่ต้องการตอบแทนพระคุณของพระพุทธเจ้า โดยคณะศิษยานุศิษย์ได้สืบทอดเจตนารมย์ของท่านด้วยการระดมศรัทธาจากสายบุญทั่วประเทศ สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558

สำหรับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้เข้ามารับผิดชอบ 2 ส่วน ได้แก่ส่วนงานประติมากรรมตกแต่งพระอุโบสถ นำทีมโดยผศ.ดร.ไชยพจน์ หวลมานพ อาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และส่วนของแลนด์สเคปรอบ “สาลวโนทยาน” สถานที่ปรินิพนานของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็น 1 ใน 4 สังเวชนียสถานจำลอง นำทีมโดยนายพิศาล ตันสิน อาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งทางวัดมีโจทก์แนวคิดในการจัดสวน คือ ดูแลรักษาง่าย โดยพระและเณรสามารถดูแลรักษาได้ พยายามทำให้ดูเรียบง่าย More >

มทร.ธัญบุรี เปิดรับ ป.โท-เอก

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2558 โดยระดับปริญญาเอก เปิดรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติและภาคพิเศษ) และระดับปริญญาโท เปิดรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร Young – MBA วิชาเอกการจัดการทั่วไปและเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมีประยุกต์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้ที่เว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 549 3618 , 3697 More >

25 ปีที่ทำค่ายอาสา “คนสร้างค่าย ค่ายสร้างคน”

“บนเส้นทางตลอดอายุราชการในการทำงาน ตนเองได้มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต คำว่าจิตสาธารณะฝังอยู่ในจิตสำนึกของตนเอง ถึงแม้ตนเองจะเกษียณอายุราชการแล้ว ตนเองจะทำเพื่อสังคม และจะออกค่ายอาสากับสมาชิกในการสร้างค่ายต่อไป”

ผศ.พูลเกียรติ นาคะวิวัฒน์ ในฐานะประธานและอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี ได้ให้ความสำคัญกับภารกิจการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเน้นในเรื่องกิจกรรมการพัฒนาสังคม และการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมคือ กิจกรรมการออกค่ายอาสาพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของบทบาทมหาวิทยาลัยในการช่วยเหลือสังคม (University Social Responsibility; USR) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในถิ่นทุรกันดารใน 4 องค์ประกอบสำคัญ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาด้านกายภาพในชุมชน More >