Archive for ตุลาคม, 2015

มทร.ธัญบุรี โชว์เมนู “รากบัวทรงเครื่อง” อร่อย – ได้สุขภาพ จากตำรับโบราณ

“บัว” ราชินีแห่งไม้น้ำ ที่ขึ้นชื่อและผูกพันกับวิถีชีวิตของคนจังหวัดปทุมธานีมายาวนาน ด้วยความสวยงาม และนำมาใช้ประโยชน์ได้แทบทุกส่วน ทั้งการปลูกสวยงามหรือการค้า นำมาไหว้บูชาพระ ใช้ทำยา รวมถึงนำมาปรุงอาหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี อาจหาญณรงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเลือกนำ “รากบัว” มาเป็นวัตถุดิบในการทำขนมรากบัวทรงเครื่อง เมนูอาหารว่างที่อร่อยและได้สุขภาพ

“รากบัว เป็นส่วนเหง้าที่อยู่ใต้ดินของบัว มีลักษณะเป็นท่อนใหญ่ยาว ผิวภายนอกมีลักษณะคล้ายมันฝรั่ง เนื้อในเมื่อปลอกเปลือกออกจะมีสีขาวอมเหลือง เมื่อตัดตามขวางจะเห็นเป็นรูกลวง มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ช่วยขับร้อน แก้กระหายน้ำ แก้อ่อนเพลีย บำรุงกำลัง บำรุงหัวใจ ทำให้รู้สึกสดชื่น รากบัวเป็นส่วนที่มีใยอาหาร จึงช่วยแก้อาการท้องผูกได้เป็นอย่างดี” ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี กล่าว More >

คอลัมน์ GR>Innovation: เทคโนโลยี’น้ำน้อย’ตอบโจทย์ชาวไร่-ชาวบ้าน

สิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยประหยัดน้ำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการรับมือปัญหาการขาดแคลนน้ำ ที่ดูเหมือนว่าปีหน้าจะสาหัส ผลพวงจากปรากฏการณ์เอลนีโญ่ที่รุนแรงมากขึ้นในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นับเป็นครั้งแรกในรอบประวัติศาสตร์การทำนาของชาวไทยกับการประกาศขอความร่วมมือให้เกษตรกรงดการทำนาปรังและปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยแทน ขณะเดียวกันชาวสวนส่วนหนึ่งได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเพาะปลูกของตนเอง โดยมุ่งเน้นการใช้น้ำให้คุ้มค่าทุกหยดจากการให้น้ำด้วยสายยางมาเป็นการลงทุนติดตั้งระบบน้ำหยด ควบคุมการเปิดปิดด้วยวาล์ว เพื่อรักษาระดับความชื้นของดินบริเวณรากพืชในปริมาณพอเหมาะตามที่ต้นพืชแต่ละชนิดต้องการ More >

อธิการบดีมทร.ธัญบุรี แนะรัฐทำข้อสอบกลางภาษาอังกฤษมาตรฐานไทย

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงนโยบายส่งเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษของ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ ว่า เป็นนโยบายที่ดีเพราะจะผลักดันให้ผู้เรียน สถานศึกษาสนใจการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมากขึ้น ซึ่งมาตรฐานระดับสากลนั้นจะใช้ TOEIC (Test of English for International Communication ) TOEFL (Test of English as a Foreign Language) IELTS (International English Language Testing System) เป็นตัวประเมินแต่ว่าส่วนของประเทศไทยนั้น ตนมองว่า น่าจะเริ่มต้นใช้มาตรฐานของสถานศึกษาในการขับเคลื่อน เพราะทุกมหาวิทยาลัยมีการสอนภาษาอังกฤษอยู่แล้ว แต่ให้มีการจัดทำข้อสอบกลางภาษาอังกฤษของสถานศึกษานั้นๆ ขึ้นมาครอบอีกครั้ง โดยให้มีมาตรฐานข้อสอบเทียบเท่า CU-TEP ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่หากกำหนดมาตรฐานที่สูงกว่านี้อาจจะเรื่องที่ค่อนข้างยากลำบาก เพราะขีดความสามารถต่อการเรียนการใช้ภาษาซึ่งไม่ใช่ภาษากลาง จะทำให้ไม่คุ้นเคยและเป็นปัญหาใหญ่ของคนไทย ดังนั้นจึงควรมีมาตรฐานกลางภาษาอังกฤษเทียบเท่าที่ใช้ในประเทศไทยก่อน และหลังจากนั้นหากเด็กคนไหนมีความตั้งใจ มีประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษมากขึ้นก็จะไปฝึกอบรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพ และไปสอบมาตรฐานระดับสากลต่อไป

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ในส่วนขอ งมทร.ธัญบุรี มีการเรียนภาษาอังกฤษผ่านทางระบออนไลน์ มีการฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาอยู่ตลอด มีการจัดทำข้อสอบภาษาอังกฤษ เรียกว่า RT-TEST เป็นมาตรฐานภายในเทียบเท่า CT-TEP ซึ่งหากนักศึกษาผ่านตามเกณฑ์ 500-550 คะแนนตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ๆก็จะส่งไปสอบ TOEIC TOEFL และ IELTS ต่อไป อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษนั้น อยากให้มีการจัดทำทั้งระบบการศึกษา ให้รัฐจัดทำข้อสอบกลาง เพื่อทดสอบนักเรียนในทุกช่วงระดับชั้นเป็นการทดสอบสมรรถนะด้านการเรียนภาษา อังกฤษให้เด็กเกิดความคุ้นชิน นอกจากนี้รัฐควรส่งเสริมและ สนับสนุนในเรื่องค่าใช่จ่ายที่เกี่ยวกับการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงให้ต่ำลง หรือสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน เพื่อลดภาระให้กับผู้ที่ต้องการสอบด้วย

“ส่วนการกำหนดผลการเรียนภาษาอังกฤษ ลงในทรานสคริปต์เพื่อบ่งบอกวุฒิทางภาษาตามมาตรฐานสากลนั้น อยากให้ตระหนักว่า หากทำเช่นนั้นอาจเป็นความด่างพร้อยของนักศึกษาบางคน เพราะบางคณะอาจไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษมากนัก แต่นักศึกษาอาจมีคะแนนเรียนที่ดี มีสมรรถนะด้านกิจกรรมดี ควรทำเป็นประกาศนียบัตรควบคู่แทน คะแนนที่ระบุในใบทรานสคริปต์อาจจะไม่ใช่ตัวบ่งชี้ความสำเร็จในชีวิต แต่ทักษะทางสังคมกับความสามารถต่างหากที่จะเป็นตัวบ่งบอกถึงความสำเร็จใน ชีวิต” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว.

มทร.ธัญบุรี ตั้งศูนย์ Center of Excellence ตอบสนองตอบเมกะโปรเจคของประเทศ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรีได้จัดตั้งศูนย์ Center of Excellence (COE) ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษาทั้งในคณะและต่างคณะ มุ่งเน้นงานวิจัยเฉพาะทาง และเน้นการพัฒนาฝึกอบรมให้นักศึกษาภายในและบุคคลากรภายนอก ซึ่งศูนย์ COE ดังกล่าว จัดตั้งเพื่อตอบโจทย์การส่งเสริมการลงทุนของประเทศใน 6 กลุ่มคลัสเตอร์ที่รัฐบาลอนุมัติ ประกอบด้วย ยานยนต์และชิ้นส่วน แฟชั่นสิ่งทอ อาหาร Automation ICT และพลังงาน ซึ่งจากศักยภาพของมทร.ธัญบุรี ได้มีการขยายออกไปอีก 2 คลัสเตอร์ คือ ดิจิตอล อิโคโนมี่ และการบริหารจัดการน้ำ

ทั้งนี้ มทร.ธัญบุรี มีเป้าหมายที่จะจัดตั้งศูนย์ COE ให้ได้ 22 ศูนย์ ภายในเดือนตุลาคม 2559 เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้สามารถทำงานและตอบสนองเมกะโปรเจคของประเทศได้ โดยขณะนี้มีการจัดตั้งศูนย์ไปแล้ว 8 ศูนย์ ประกอบด้วย 1. ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน SMEs 2. ศูนย์สำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรม 3. ศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม 4. ศูนย์ปฏิบัติการ Media Technology Service Excellence Center 5. ศูนย์พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ 6. ศูนย์โรงพิมพ์ 7.ศูนย์เทคโนโลยีเครื่องจักร CNC 8. ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรม

สำหรับศูนย์ COE เหล่านี้อยู่ภายในคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยจะช่วยให้พัฒนาศักยภาพด้านการเรียน การสอนให้กับนักศึกษา สามารถฝึกปฏิบัติการใช้งานได้เสมือนจริง เพราะมีเครื่องมือมากกว่าห้อง Lab ปกติ นอกจากนี้ ศูนย์ COE นี้ยังสามารถส่งเสริมเรื่องการเรียนเฉพาะทาง อาจารย์สามารถรับงานวิจัยได้ทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่งมหาวิทยาลัยตั้งเป้าในปีนี้จะมีรายได้จากงานวิจัยประมาณ 200 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็น 300 ล้านบาทในปี 2560 รวมถึงจะต้องทำหน้าที่อบรมบุคลากรทั้งภายในและภายนอก ให้มีศักยภาพสนองตอบต่อภาคอุตสาหกรรม และพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีเทคนิคขั้นสูงต่อไป

“ทั้งนี้เป้าหมายของ COE จะยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพราะจะมีการทำงานวิจัยร่วมกับสถาประกอบการ มีการบูรณาการเป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมหลัก สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ผลิตสินค้าและบริการใหม่ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมีความรู้และทักษะในระดับสูง รวมถึงยกระดับความสามารถในการแข่งขัน” อธิการบดี กล่าวในที่สุด

มทร.ธัญบุรีนำน.ศ.ฝึกงาน

นายพิศาล ตันสิน อาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในฐานะผู้ออกแบบและควบคุมดูแลนักศึกษาในการจัดภูมิทัศน์พุทธอุทยาน สังเวชนียสถานจำลอง วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี เปิดเผยว่า วัดได้จัดสร้างสถานที่ดังกล่าวขึ้น โดยมีแนวคิดในการจัดสวนคือเรียบง่าย จึงออกแบบให้เป็นสวนสไตล์อินเดีย
“นักศึกษามีประมาณ 240 คน ได้แก่ ชั้นปีที่ 1-3 ทำงานตรงกับวิชาที่นักศึกษาแต่ละชั้นปีต้องเรียน และต้องพบปัญหาคือต้นไม้แต่ละชนิดที่วัดได้รับบริจาคมามีความหลากหลาย เป็นปัญหาที่นักศึกษาได้ศึกษาจริง ตามนโยบายบัณฑิตแฮนด์ ออน คือฝึกการทำงานในสายงานวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ” นายพิศาลกล่าว
ด้าน พระมหาสมพงษ์ กนฺตธมฺโม เจ้าคณะตำบลคลองหก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม เปิดเผยว่า วัดจัดตั้งพุทธอุทยาน สังเวชนียสถานจำลอง ตามดำริท่านพุทธทาสภิกขุที่ต้องการตอบแทนพระคุณพระพุทธเจ้า และจัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย มทร.ธัญบุรีรับผิดชอบ 2 ส่วน ได้แก่งานประติมากรรมตกแต่งพระอุโบสถ โดยอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และส่วนแลนด์สเคปรอบสาลวโนทยาน โดยอาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

More >

คอลัมน์ แวดวงของเรา: ธัญบุรี รับ น.ศ.ปริญญาโท-เอก

 

edusiamrath@gmail.com

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท-เอก ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พ.ย.58 โดยระดับปริญญาเอก เปิดรับคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติและภาคพิเศษ) และระดับปริญญาโท เปิดรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร Young-MBA วิชาเอกการจัดการทั่วไปและเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมีประยุกต์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการที่เว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2549-3618, 3697

 

More >

คอลัมน์ SCIWATCH: “แยมน้ำผึ้ง”ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ

ผศ.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแยมจากน้ำผึ้งทานตะวัน เพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง เนื่องจากน้ำผึ้งจากดอกทานตะวันตกผลึกได้ง่าย จึงมีลักษณะไม่น่ารับประทานและหลายครั้งผู้บริโภคอาจเข้าใจผิดว่าไม่ใช่น้ำผึ้งแท้

เทคโนโลยีการผลิตแยมน้ำผึ้ง เป็นการเหนี่ยวนำให้น้ำผึ้งทานตะวันตกผลึกให้อยู่ในสภาพครีมที่มีผลึกขนาดเล็ก เนื้อเนียนละเอียดและอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม ด้วยลักษณะเด่นของกลิ่น สี รสชาติและคุณค่าที่แตกต่างของแยมน้ำผึ้งนี้ ทำให้เกิดอรรถรสในการบริโภคน้ำผึ้ง มีผลในเรื่องของสุขภาพและความงาม เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระ วิตามิน เกลือแร่ กรดอะมิโนและเอนไซม์ที่จำเป็นต่อร่างกาย เทคโนโลยีการผลิตแยมน้ำผึ้งนี้สามารถถ่ายทอดให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง หรือวิสาหกิจชุมชนนำไปใช้ในการผลิตแยมน้ำผึ้งเพื่อการจำหน่าย รวมถึงบริษัทธุรกิจน้ำผึ้งสามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ นับเป็นการยกระดับน้ำผึ้งไทยไปอีกขั้นหนึ่ง ผลงานดังกล่าวได้รับรางวัล Bronze Award ในงาน Thailand Research Expo 2015 และได้มีการยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว

More >

คอลัมน์ วิถีไทย: 25 ปีที่ทำค่ายอาสา ‘คนสร้างค่าย ค่ายสร้างคน’

หัวเห็ดท้ายซอย

บนเส้นทางตลอดอายุราชการในการทำงาน ผมได้มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต คำว่าจิตสาธารณะฝังอยู่ในจิตสำนึกของตนเอง ถึงแม้จะเกษียณอายุราชการแล้ว แต่ผมจะเดินหน้าทำเพื่อสังคม และจะออกค่ายอาสากับสมาชิกในการสร้างค่ายต่อไป” คำกล่าวของ ผศ.พูลเกียรติ นาคะวิวัฒน์ ในฐานะประธานและอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

ผศ.พูลเกียรติกล่าวว่า มทร.ธัญบุรี ได้ให้ความสำคัญกับภารกิจการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเน้นในเรื่องกิจกรรมการพัฒนาสังคม และการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมคือ กิจกรรมการออกค่ายอาสาพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของบทบาทมหาวิทยาลัยในการช่วยเหลือสังคม (University Social Responsibility หรือ USR) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในถิ่นทุรกันดารใน 4 องค์ประกอบสำคัญ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาด้านกายภาพในชุมชน More >

ข้าวน้ำนมเป็นสครับ เพิ่มมูลค่ากิโลละพัน

ปลูกข้าวจนออกรวงแก่ เก็บเกี่ยวมาขายไม่ได้ราคา แต่ถ้าชิงสุกก่อนห่าม นำข้าวน้ำนมมาแปรรูปเป็น “บอดี้สครับ” ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากรวงข้าว กลับขายดีเป็นเทน้ำ เทท่า

“กว่า 8 ปีแล้ว ที่บ้านเรารู้จักนำข้าวมาสกัดเป็นสารเติมแต่งในเครื่องสำอาง จนมีมากมายหลายสูตร แต่บอดี้สครับผสมสารสกัดจากรวงข้าว เป็นสูตรเฉพาะที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี คิดค้นขึ้น ให้มีความปลอดภัยสูง กลิ่นหอมเฉพาะตัว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของข้าวไทย”

ดร.ไฉน น้อยแสง อาจารย์ประจำวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย (มทร.) ธัญบุรี บอกว่า จากการศึกษา รวงข้าวน้ำนมมีสารแกมมา ออไรซานอล (Gamma-Oryzanol) มีประโยชน์ต่อผิว มีฤทธิ์ในการลดอนุมูลอิสระ และไม่มีปฏิกิริยาต่อผิว ช่วยทำให้ผิวหนังชุ่มชื้น ต้านการอักเสบ และมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย จึงนำมาทำบอดี้สครับ กลายเป็นผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติช่วยซ่อมแซมเซลล์ส่วนที่สึกหรอ เช่น ผิวหนัง เส้นผม และยังช่วยในการฟื้นฟูบำรุงผิวพรรณ More >

ภาพข่าว: ปรับภูมิทัศน์

นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 คณะเทคโนโลยีการ เกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ร่วมปรับภูมิทัศน์ และจัดสวนบริเวณสังเวชนียสถานจำลอง ที่วัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

More >

ภาพข่าว: คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี

งานประดิษฐ์สร้างสรรค์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประดิษฐ์พานพุ่มน้อมรำลึกในเมตตาคุณ พระกรุณษคุณเนื่อในวาระครบ 102 ปี นับแต่ประสูติกาล และครบ 2 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.

More >

มทร.ธัญบุรีตั้งศูนย์ COE สนองเมกะโปรเจกต์ประเทศ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรีได้จัดตั้งศูนย์ Center of Excellence (COE) ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษาทั้งในคณะและต่างคณะ มุ่งเน้นงานวิจัยเฉพาะทาง และเน้นการพัฒนาฝึกอบรมให้นักศึกษาภายในและบุคลากรภายนอก ซึ่งศูนย์ COE ดังกล่าว จัดตั้งเพื่อตอบโจทย์การส่งเสริมการลงทุนของประเทศใน 6 กลุ่มคลัสเตอร์ที่รัฐบาลอนุมัติ ประกอบด้วย ยานยนต์และชิ้นส่วน แฟชั่นสิ่งทอ อาหาร Automation ICT และพลังงาน ซึ่งจากศักยภาพของมทร.ธัญบุรี ได้มีการขยายออกไปอีก 2 คลัสเตอร์ คือ ดิจิตอล อิโคโนมี่ และการบริหารจัดการน้ำ

ทั้งนี้ มทร.ธัญบุรี มีเป้าหมายที่จะจัดตั้งศูนย์ COE ให้ได้ 22 ศูนย์ ภายในเดือนตุลาคม 2559 เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้สามารถทำงานและตอบสนองเมกะโปรเจกต์ของประเทศได้ โดยขณะนี้มีการจัดตั้งศูนย์ไปแล้ว 8 ศูนย์ ประกอบด้วย 1.ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน SMEs 2ศูนย์สำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรม 3.ศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม 4.ศูนย์ปฏิบัติการ Media Technology Service Excellence Center 5.ศูนย์พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ 6.ศูนย์โรงพิมพ์ 7.ศูนย์เทคโนโลยีเครื่องจักร CNC 8.ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรม

สำหรับศูนย์ COE เหล่านี้อยู่ภายในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยจะช่วยให้พัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา สามารถฝึกปฏิบัติการใช้งานได้เสมือนจริง เพราะมีเครื่องมือมากกว่าห้อง แล็บ ปกติ นอกจากนี้ ศูนย์ COE นี้ยังสามารถส่งเสริมเรื่องการเรียนเฉพาะทาง อาจารย์สามารถรับงานวิจัยได้ทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่งมหาวิทยาลัยตั้งเป้าในปีนี้จะมีรายได้จากงานวิจัยประมาณ 200 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็น 300 ล้านบาทในปี 2560 รวมถึงจะต้องทำหน้าที่อบรมบุคลากรทั้งภายในและภายนอก ให้มีศักยภาพสนองตอบต่อภาคอุตสาหกรรม และพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีเทคนิคขั้นสูงต่อไป

“ทั้งนี้เป้าหมายของ COE จะยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพราะจะมีการทำงานวิจัยร่วมกับสถาประกอบการ มีการบูรณาการเป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมหลัก สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ผลิตสินค้าและบริการใหม่ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมีความรู้และทักษะในระดับสูง รวมถึงยกระดับความสามารถในการแข่งขัน” อธิการบดี กล่าวในที่สุด More >

idea: ‘รวงข้าว’เพิ่มค่าเครื่องสำอาง

บอดี้สครับผสมสารสกัดจากรวงข้าว หนึ่งในผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากกระบวนการเรียนการสอน โดยบูรณาการความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ เสริมความโดดเด่นด้วยบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามร่วมสมัยและสร้างความเป็นแบรนด์ให้เกิดการสื่อสารและรับรู้ โดยเลือกเน้นสีเขียวและสีเหลืองเป็นหลักสะท้อนถึงความเป็นรวงข้าวออกมาอย่างชัดเจน More >

คอลัมน์ แวดวงของเรา: มทร.ธัญบุรีรับพนักงาน 67 อัตรา

รศ.ดร.ประเสริฐปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า มทร.ธัญบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 67 อัตราโดยแบ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 46 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 21 อัตรา โดยดูรายละเอียดตำแหน่งและคณะที่รับได้ที่ www.rmutt.ac.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน/คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558” หรือhttp://rmutt.job.thai.comตลอด 24 ชั่วโมง ปิดรับสมัครวันที่ 26 ต.ค.58 นี้ โทร.0-2549-4913, 0-2549-4918

More >

สถาปัตยกรรมคลองหกเจ้าภาพ “STREET CULTURE” (IWAH 2015)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการลงพื้นที่ในการศึกษาสถาปัตยกรรม “STREET CULTURE” ในโครงการ International Workshop on Asian Heritage 2015 โดยมีนักศึกษาจำนวน 38 คน ทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมโครงการ

นายณัฏฐกฤษฎ์ ศุภกรพินธคุปต์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ในฐานะของเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมนานาชาติ ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ และสถาบันองค์กรการศึกษาในประเทศ ได้เครือข่ายความร่วมมือกับนานาประเทศ มีอาจารย์และนักศึกษาจากทั้งต่างประเทศและในประเทศเข้าร่วม ต่างประเทศได้แก่ Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Indonesia (UGM) Sebelas Maret University of Surakrta, Indonesia (UNG) ,National University of Civil Engineering Hanoi, Vietnam และมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่เข้าร่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นอกจากนี้นังได้เชิญองค์กรต่างๆ เข้าร่วม เช่น สมาคมสถาปนิกสยาม สถาบันศิลปะ สถาปัตยกรรมไทย และสมาคมอิโคโมสไทย เป็นการเชื่อมโยงกับองค์กรวิชาชีพ ด้านสถาปัตยกรรมและด้านอนุรักษ์เพิ่มขึ้น โดยนักศึกษาและบุคลากรในคณะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และทางมหาวิทยาลัยได้รับความไว้วางใจให้จัดงาน Host ในโอกาสต่อไป ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับผลตอบกลับได้รับความสนใจกิจกรรม STREET CULTURE ครั้งนี้เป็นอย่างมาก สำหรับกิจกรรมในการ workshop ในครั้งนี้ ได้แก่ เยาวราช ย่านท่าน้ำราชวงศ์ และถนนทรงวาด โดยมีอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน More >

อีเลิร์นนิ่ง…มุมมองใหม่ เพื่อการเรียนในศตวรรษที่ 21

“เทคโนโลยี” เป็นสิ่งที่ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องและไม่หยุดยั้ง รวมถึงมีบทบาทสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา จึงไม่แปลกที่จะเห็นเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน ที่แวดวงการศึกษาสนใจและเลือกนำมาเติมเต็มความรู้ให้กับผู้เรียน แล้วเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในปัจจุบันนั้นมีความเหมาะสมกับบริบททางการศึกษาหรือไม่ และจะทำอย่างไรให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และพร้อมที่จะใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า เทคโนโลยีที่หลายคนรู้จักและเคยสัมผัสมา นั่นก็คือ “E-Learning” (อีเลิร์นนิ่ง) ซึ่ง E เป็นตัวแทนของเทคโนโลยี ส่วน Learning นั้น หมายถึงการเรียน ดังนั้นคำว่า อีเลิร์นนิ่ง จึงหมายถึงการเรียนโดยใช้เทคโนโลยี เหตุผลสำคัญที่อีเลิร์นนิ่งถูกนำมาใช้ในสถาบันการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ

ประการแรก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษา เนื่องจากสามารถลดข้อจำกัดทางการเรียนในเรื่องวันเวลาสถานที่ เกิดความยืดหยุ่นทางการศึกษา เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ สามารถเปิดอ่านทบทวนซ้ำๆ ได้ตามต้องการ เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย อันจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในลักษณะที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนมีบทบาทในการเป็นผู้รับผิดชอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประการที่สอง หากพิจารณาในเชิงเศรษฐศาสตร์ต่อมุมมองของสถาบันการศึกษาที่ใช้อีเลิร์นนิ่ง นอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนแล้ว ยังลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของสถาบันการศึกษาอีกด้วย เช่น การจ้างครูอาจารย์ที่เพิ่มขึ้น การขยายตึก

“เทคโนโลยีอย่างอีเลิร์นนิ่ง จะไม่เกิดประโยชน์ใดๆ เลย หากผู้ใช้ (End User) ไม่สนใจ ไม่ใช้งาน กล่าวคือ ถ้าสถาบันการศึกษามีระบบอีเลิร์นนิ่ง แต่นักเรียนนักศึกษาไม่ได้ใช้งานหรือใช้งานอย่างเต็มที่ ประโยชน์ดังกล่าวที่ผู้เรียนเอง รวมถึงสถาบันการศึกษาที่ควรจะได้รับจากระบบก็ไม่เต็มที่ หรือเกิดประสิทธิภาพน้อย ทำให้เกิดความเสี่ยงในด้านการลงทุน เราจึงได้ศึกษาวิจัยและสร้างโมเดลเพื่อช่วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากอีเลิร์นนิ่ง ทั้งผู้บริหาร นักพัฒนาระบบ โปรแกรมเมอร์ รวมถึงครูอาจารย์ ให้เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ว่าควรทำอย่างไรเพื่อให้นักศึกษาที่ไม่เคยใช้ หันมาใช้ระบบ และคนที่เคยใช้แล้ว ให้ใช้ต่อไป เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนระบบอีเลิร์นนิ่งในสถาบันการศึกษา”ดร.นครินทร์ กล่าว ดร.นครินทร์ กล่าวต่อว่า การสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาใช้ระบบอีเลิร์นนิ่ง ซึ่งนักลงทุน ก็คือสถาบันการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัย และนักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมากจะให้ความสำคัญเพียงแค่ E ซึ่งก็คือเทคโนโลยี เพียงอย่างเดียว นักลงทุนจะมุ่งซื้อระบบที่ใหม่และทันสมัย และลงทุนในเรื่องปัจจัยพื้นฐานเพื่อการใช้งานระบบ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่างๆ ส่วนนักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จะมุ่งพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพสูงและใช้งานง่าย ซึ่งสิ่งดังกล่าวนี้มีผลต่อการตัดสินใจใช้ระบบของนักศึกษาแต่ไม่ใช่ทั้งหมด ยังมีปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย การให้ความสำคัญแค่เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวคงไม่พอ เราควรให้ความสำคัญในเรื่องLearning (การเรียน) หรือการสร้างแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มเติมด้วย โดยต้องเข้าใจว่าพวกเขาอยากเรียนอะไร มีความรู้พื้นฐานในรายวิชานั้นมากน้อยเพียงไร และมีวิธีการเรียนแบบใด

“จากผลการวิจัยเกี่ยวกับอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง A model of E-Learning uptake and continuance in higher education institutions พบว่า นอกจากเรื่องราวเทคโนโลยี ทั้งในส่วนของระบบที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย และมีความพร้อมด้านปัจจัยพื้นฐานแล้ว เรื่องราวเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเรียนก็มีผลเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในส่วนของเนื้อหาความรู้ (Content) เช่น เนื้อหาตรงกับสิ่งที่ผู้เรียนอยากเรียน ตรงกับความรู้พื้นฐานของผู้เรียนในอดีต และมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตรงกับวิธีการเรียน เป็นสิ่งที่ผู้เรียนต้องการจากระบบ”

“การนำระบบอีเลิร์นนิ่งมาใช้ในวงการการศึกษานั้น มีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 จากหนังสือ 21st Century Skills : Learning for Life in Our Times ระบุลักษณะ 8 ประการของเด็กในศตวรรษที่ 21 ซึ่งข้อแรกที่ชัดเจนและเด่นที่สุดของเด็กในยุคนี้ นั่นคือ เรื่องของความเป็นอิสระที่จะเลือกในสิ่งที่ตนสนใจและเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ดังนั้น อีเลิร์นนิ่ง คือ หนึ่งในคำตอบของการเรียนรู้สำหรับเด็กในยุคนี้ แม้หลายคนจะเจอรูปแบบอีเลิร์นนิ่งเดิมๆ ที่มีความเบื่อหน่ายมาก่อน แต่ในปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ มุ่งเน้นการสร้างอีเลิร์นนิ่งที่ใช้สื่อผสมมัลติมีเดีย เพื่อสร้างความน่าสนใจ สร้างการจดจำและเสริมความเข้าใจได้ดี และมีลักษณะเป็นการสื่อสารแบบสองทางมากขึ้น อย่างไรก็ดีเนื้อหาในระบบก็เป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่าการพัฒนาด้านเทคโนโลยี” ดร.นครินทร์ สรุป

More >

แจงงานวิจัยแยมน้ำผึ้ง

ผศ.ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี กล่าวถึงผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตน้ำผึ้งทานตะวันให้เป็นแยมน้ำผึ้ง ว่า เทคโนโลยีการผลิตแยมน้ำผึ้งเป็นการเหนี่ยวนำให้น้ำผึ้งทานตะวันตกผลึก ให้อยู่ในสภาพครีมที่มีผลึกขนาดเล็ก เนื้อเนียนละเอียด และอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม โดยต้องมีความชื้นที่ 18 เปอร์เซ็นต์ และใช้หัวเชื้อซึ่งเป็นผลึกขนาดเล็กที่มีลักษณะเป็นครีม ในปริมาณ 1 ส่วน ใส่ลงไปในน้ำผึ้งสดที่เก็บเกี่ยวจากรังผึ้งสด 2 ส่วน แล้วกวนเบาๆ ไปในทิศทางเดียวกัน ให้เป็นเนื้อเดียว นำเข้าตู้เย็นในช่องปกติ เพื่อให้เกิดการตกผลึกได้เร็วยิ่งขึ้น ด้วยลักษณะเด่นของกลิ่น สี รสชาติและคุณค่าที่แตกต่างของแยมน้ำผึ้ง ทำให้เกิดอรรถรสในการบริโภคน้ำผึ้งแก่ผู้บริโภค และมีผลด้านสุขภาพและความงาม เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีสารต้านอนุมูลอิสระ และขึ้นชื่อเรื่องการเป็นยาอายุวัฒนะ ทั้งยังมีวิตามิน เกลือแร่ กรดอะมิโนและเอนไซม์ที่จำเป็นต่อร่างกาย

“เทคโนโลยีการผลิตแยมน้ำผึ้งนี้สามารถถ่ายทอดให้กับกลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชนนำไปใช้ผลิตแยมน้ำผึ้งเพื่อจำหน่าย เป็นการยกระดับน้ำผึ้งไทยไปอีกขั้น” ผศ.ดร.อัญชลีกล่าว More >

ภาพข่าว: นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ช่วยกันคนละไม้คนละมือร่วมกันจัดภูมิทัศน์” พุทธอุทยาน สัวเวชนียสถานจำลอง” วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี

More >

คอลัมน์ แปะข่าวชาวมหา’ลัย

…ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 67 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 21 อัตรา สมัครออนไลน์ ทาง www.rmutt.ac.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน/คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558” หรือ http://rmutt.job.thai.com 24 ช.ม. ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 ต.ค. สอบถามได้ที่โทร. 0-2549-4913 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

More >

25 ปีค่ายอาสา’คนสร้างค่าย ค่ายสร้างคน

บนเส้นทางตลอดอายุราชการในการทำงาน ตนเองไดมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต คำว่าจิตสาธารณะฝังอยู่ในจิตสำนึกของตนเอง ถึงแม้ตนเองจะเกษียณอายุราชการแล้ว ตนเองจะทำเพื่อสังคม และจะออกค่ายอาสากับสมาชิกในการสร้างค่ายต่อไป

ผศ.พูลเกียรติ นาคะวิวัฒน์ ในฐานะประธานและอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้ให้ความสำคัญกับภารกิจการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเน้นในเรื่องกิจกรรมการพัฒนาสังคม และการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม คือ กิจกรรมการออกค่ายอาสาพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของบทบาทมหาวิทยาลัยในการช่วยเหลือสังคม (University Social Responsibility; USR) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในถิ่นทุรกันดารใน 4 องค์ประกอบสำคัญ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาด้านกายภาพในชุมชน

More >