Archive for กันยายน, 2015

คอลัมน์ กระจกเงา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับ ชมรมกอล์ฟราชมงคล และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคล ประจำปี 2558 โดยกำหนดจัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558 ณ สนามกอล์ฟ วินด์เซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ ถนนสุวินทวงศ์ กรุงเทพฯ ผู้สนใจสมัครเข้าแข่งขัน รับใบสมัคร หรือสนับสนุนการแข่งขัน สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี หรือโทร.08-1866-8591, 08-6334-1870, 0-2549-3680-1

More >

พุทธอาสา ถวายความรู้แด่สามเณร

“ระยะเวลากว่า 8 ปี ที่ได้รู้จักและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นพุทธอาสา ด้วยการทำบุญ สร้างกุศลโดยไม่ใช้เงิน อันเป็นแนวทางหนึ่งของการทำบุญของหลวงพ่อพระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ ประธานสงฆ์ วัดปัญญานันทาราม ถึงแม้ไม่มีเงิน ก็สามารถทำบุญได้”นี่เป็นคำกล่าวของนายสิทธิ รักถนอมนายสิทธิ รักถนอม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า จากการเป็นพุทธอาสาที่ วัดปัญญานันทาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตนได้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนต่างๆ เริ่มตั้งแต่การล้างจาน กวาดลานวัด ขัดห้องน้ำ เรื่อยไปจนถึงการดูแลเว็บไซต์ของทางวัดในการอัพเดตข่าวสารขึ้นหน้าเว็บ การเป็นพุทธโฆษกทำหน้าที่ประกาศแจ้งข่าวสารกิจกรรม และเป็นมรรคนายก ทำหน้าที่เป็นผู้นำในเชิงพิธีกรรมทาง พระพุทธศาสนาของทางวัด

ล่าสุดได้รับมอบหมายจาก พระมหาเฉลิม ปิยทสฺสี เจ้าอาวาส วัดปัญญานันทาราม และ พระมหาสมพงษ์ กนฺตธมฺโม ผู้อำนวยการ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล ให้ถวายการสอนแด่สามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล วัดปัญญานันทาราม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์ ในปีการศึกษา 2558 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รวมทั้งหมด 27 รูป

ลักษณะการสอน จะยึดอุดมการณ์ที่ว่า “ชีวิตนี้พัฒนาได้ ถ้าให้โอกาส” ของหลวงพ่อปัญญา นันทมุนี “สามเณรมีโอกาสที่จะได้ใช้งานคอมพิวเตอร์สัปดาห์ละครั้ง ซึ่งนับว่าน้อยมาก และเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่อาจทำให้มีทักษะคอมพิวเตอร์ค่อนข้างน้อย การสอนจึงต้องค่อยเป็นค่อยไป ใช้การสอนซ้ำ ทำซ้ำ เพื่อ เน้นย้ำเนื้อหาและการฝึกปฏิบัติ ซึ่งนำอุดมการณ์ของหลวงพ่อปัญญา นันทมุนี มาปรับใช้ โดยการพูดให้ฟัง ทำให้ดู อยู่ให้เขาเห็น และเย็นให้เขาสัมผัส” อาจารย์สิทธิ กล่าว

นอกจากนี้ อาจารย์สิทธิ ยังแบ่งเวลาของชั่วโมงการเรียน การสอนทุกครั้ง ประมาณครึ่งชั่วโมง ให้สามเณรได้ฝึกทักษะ การพิมพ์สัมผัส เพราะการพิมพ์สัมผัสมีประโยชน์อย่างยิ่ง เป็นพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยเพิ่มความเร็วในกระบวนการทำงาน เช่น การจัดพิมพ์รายงาน การสืบค้นข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมถึง การเรียนเพิ่มเติมในหลักสูตรคอมพิวเตอร์ที่สูงขึ้น

ผลตอบรับจากสามเณร อาจารย์สิทธิ เล่าว่า สามเณรมี ความสุขกับการเรียนการสอน ชอบเรียนมาก ไม่ค่อยขาดเรียน และเข้าเรียนไว หลังจากที่ฉันเพลเสร็จเรียบร้อย ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเรื่องราวเทคโนโลยีเป็นเรื่องใกล้ตัว ช่วยอำนวยความสะดวกและสามารถเข้าถึงได้ง่าย

“ทุกชั่วโมงการสอน จะเปิดโอกาสให้สามเณรได้ค้นคว้าข้อมูลต่างๆ และพยายามสอดแทรกอย่างสม่ำเสมอ เรื่องการโพสต์ข้อความ รูปถ่าย และการแชร์ข้อมูล เนื่องจากสถานะของสามเณร จะไม่เหมือนกับเด็กทั่วไป การใช้งานคอมพิวเตอร์จึงต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก ถ้าทำไม่ดี จะมีผลกระทบต่อตัวสามเณรเอง กระทบต่อทางวัด และพระพุทธศาสนา”

อีกเรื่องหนึ่งที่ อาจารย์สิทธิ เน้นย้ำ คือ วัตถุประสงค์การใช้งานของโซเชียลมีเดีย “การศึกษาสมัยนี้เปิดกว้าง กว้างไกล รอบโลก และให้บริการการศึกษาแบบเดลิเวอรี่ พระหรือสามเณรสามารถใช้ โซเชียลมีเดียได้ หากมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เพื่อการศึกษาหาความรู้ และควรยึดคำสอนของหลวงปู่ปัญญา นันทภิกขุ ที่ว่า คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี สู่สถานที่ดี”

นอกจากบทบาทของการถวายการสอนแล้ว ยังชักชวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรีและคณะอื่น รวมถึงศิษย์เก่าที่รู้จัก ให้มาร่วมทำกิจกรรมพุทธอาสาอีกด้วย ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า “ว่างจากการเรียน การงานและภารกิจในชีวิตประจำวัน” เพราะเรื่องราวของการเป็นพุทธอาสา เป็นเรื่องที่ดีของชาวพุทธศาสนา และเป็นโอกาสที่ดีในการพาตนเองเข้าวัด ได้รับใช้ศาสนา และถือเป็นผู้นำบุญ

“เมื่อโลกใบนี้กำลังวุ่นวาย การหันมาเข้าวัด ช่วยงานพุทธอาสา ก็นับเป็นวิธีการหนึ่งของการทำบุญ สิ่งสำคัญของพุทธอาสาคือ ใจ ใจที่พร้อมรับใช้พระพุทธศาสนา โดยการถอดความเป็นตัวตนหรืออัตตาของตัวเองออก ไม่ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่มีอยู่เดิม เช่น ยศ ตำแหน่ง การงาน และพร้อมทำงานได้อย่างหลากหลายหน้าที่ จึงอยากเชิญชวนชาวพุทธทุกท่าน เข้าวัดทำบุญ และร่วมเป็นพุทธอาสา ณ วัดปัญญานันทาราม รวมถึงวัดอื่นๆ ด้วย” อาจารย์สิทธิ กล่าว

การเป็นพุทธอาสาเป็นงานรับใช้พระพุทธศาสนาและ เพื่อนมนุษย์ ช่วยขัดเกลาจิตใจให้เบาบางจากกิเลส อะไรที่พอเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ต่อพระพุทธศาสนา พอทำได้บ้างเราก็ควรทำ ทำหน้าที่ด้วยอุดมคติที่ว่า “ทำดีอย่าหวังผล ช่วยเหลือคนอย่าหวังสิ่งตอบแทน ทำงานอย่าหวังค่าจ้าง” อาจารย์สิทธิ กล่าวทิ้งท้าย More >

หนุนบุคลากรใช้หนี้กยศ.

จากกรณีที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประสบปัญหาไม่สามารถติดตามเงินคืนจากผู้กู้ได้ เนื่องจากไม่ทราบว่าผู้กู้ยืมที่เรียนจบแล้วไปทำงานหรืออาศัยอยู่ที่ใด เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหานี้ในระยะยาว กยศ.จึงได้จัดทำร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อการศึกษา เพื่อกำหนดให้หน่วยงานสามารถเปิดเผยข้อมูลบุคคลได้ อีกทั้งในปีพ.ศ.2561 กยศ.จะนำรายชื่อผู้ค้างชำระเงินตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบันเข้าสู่ระบบข้อมูลเครดิตบูโร และเตรียมหามาตรการดำเนินการกับผู้ไม่คืนเงินด้วยนั้น More >

มทร.ธัญบุรีให้ความรู้ผู้ประกอบการ

รศ.ดร.เนตร์พัณณา ยาวิราช ผู้จัดการโครงการวิจัยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันก่อนว่า ปัจจุบัน ผู้ประกอบอาชีพด้านการรักษาความปลอดภัยมีจำนวนมากและจะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามความต้องการขององค์การ หน่วยงาน และชุมชนในสังคม ดังนั้นการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัยนี้จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับสมรรถนะมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นผู้ที่อยู่ในวงการธุรกิจรักษาความปลอดภัยจึงเห็นชอบให้มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพนี้ขึ้น

สำหรับโครงการวิจัยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัย เป็นการร่วมมือกันระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อให้ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันจึงได้มีการวิจัยโครงการวิจัยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อให้บุคลากรในกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของตนเอง ทำให้ผู้ประกอบการสามารถจ้างงานได้ตรงกับความต้องการ สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการอีกด้วย. More >

RMUTT STUDENT WINS THE 1ST RUNNER UP AT YOUNG FINANCIAL STAR COMPETITION 2015

More >

คอลัมน์ สี่แยกข่าวย่อย: มทร.ธัญบุรีเปิดรับคณบดี

คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดรับผู้สนใจเข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรม ศาสตร์ ผู้สนใจขอรับใบสมัครหรือเสนอชื่อได้ที่สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ชั้น 1 มทร.ธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 ตั้งแต่ วันที่ 5-12 ต.ค. 2558 เวลา 08.30- 16.30 น. หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ http://www.rmutt.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2549-3161. More >

ฉลาดเลือกใช้ ‘แอพ แต่งรูป’ ตระหนักรู้ไม่โพสต์พร่ำเพรื่อ…ปลอดภัย

“ส่วนใหญ่แอพพลิเคชั่นต่างๆ จะสามารถเข้าถึงข้อมูลโทรศัพท์ของเราได้แค่อัลบั้มรูปและพิกัดของเครื่องเท่านั้น ส่วนข้อมูลทางด้านธุรกรรมการเงินไม่สามารถเข้าถึงได้”

ปัจจุบันการแต่งรูป โพสต์ อัพ แชร์ บนโซเชียลถือเป็นกิจวัตรประจำวันยอดฮิตของมนุษย์เกือบทุกคนไปเสียแล้ว จึงมีบริษัทผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นแต่งรูปต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการแต่งรูปที่ง่าย รวดเร็ว และที่สำคัญต้องสวยตรงใจผู้ใช้มากที่สุด แอพจึงจะได้รับความนิยมมากที่สุด หากบริษัทผู้พัฒนามีวัตถุประสงค์แค่นี้ก็สบายใจที่จะอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวในการติดตั้งแอพพลิเคชั่นเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาระบบ แต่ถ้าไม่ใช่เราควรฉลาดและรู้ทันในการเลือกใช้เพื่อความปลอดภัยจริงหรือไม่…?!? More >

มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 “YOUNG FINANCIAL STAR COMPETITION 2015”

More >

คอลัมน์ ข่าวย่อยการศึกษา: แข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคล58

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับชมรมกอล์ฟราชมงคล และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคล ประจำปี 2558 แข่งขันในวันที่ 18 ต.ค. ณ สนามกอล์ฟ วินด์เซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ ถนนสุวินทวงศ์ กรุงเทพฯ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการสาธารณกุศล ทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและความสามัคคีในหมู่คณะ โดยจะทำการแข่งขันแบบสโตรคเพลย์ ออกพร้อมกันทุกหลุม คิดคะแนนแบบสเตเบิลฟอร์ด และใช้การคิดแต้มต่อระบบ 36 ซิสเต็ม แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททีมและบุคคล โดยช็อตกันสตาร์ท เวลา 12.30 น. สมัครเข้าแข่งขัน รับใบสมัคร หรือสนับสนุนการแข่งขัน ขอรายละเอียดได้ที่กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี หรือโทร.08-1866-8591, 08-6334-1870, 0-2549-3680-1 More >

ภาพข่าว: ทุนศึกษา

พระศรีสุทธิเวที รองเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ มอบทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จำนวน 9 ทุน

More >

มทร.ธัญบุรี ขานรับนโยบาย หักเงินเดือนคืนกองทุนกู้ยืม

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษามีมาตรการในการยึดทรัพย์ผู้ค้างชำระหนี้ โดยทาง มทร.ธัญบุรี ได้ขานรับนโยบายในการหักเงินเดือนบุคลากรนั้น ความจริง มทร.ธัญบุรี ได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวอย่างมากโดยดำเนินการประสานแจ้งหน่วยงานต่างๆ ภายในสังกัด พร้อมจัดส่งรายชื่อ เพื่อทำความเข้าใจ และรณรงค์ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบการชำระเงิน กยศ. ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เพื่อรณรงค์ให้มีการชำระเงินคืน ในส่วนของ มทร.ธัญบุรี มีบุคลากรที่กู้ยืม กยศ. และกรอ. จำนวนทั้งสิ้น 391 คน โดยมีการชำระหนี้ปิดบัญชีจำนวน 42 คน ชำระปกติจำนวน 145 คน ชำระบางส่วนจำนวน 127 คน ค้างชำระทั้งจำนวน 24 คน ยังไม่ครบกำหนดชำระหนี้จำนวน 53 คน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งภาพรวมได้รับความร่วมมืออย่างดีจากบุคลากร โดยได้มีการสอบถามข้อมูลรายละเอียดการชำระเงิน และดำเนินการได้มากพอสมควรแล้ว และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ คือจะต้องดำเนินการให้ครบถ้วนร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอน อธิการบดี มทร.ธัญบุรีกล่าวสรุป

 

 

ว่าที่บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คนสู้ชีวิต เธียร ทองลอย

ย้อนเวลากลับไปเมื่อ 2 ปี นักศึกษาคนหนึ่งที่นั่งวิวแชร์มาเรียน “เอก” นายเธียร ทองลอย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ภาคสมทบ) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ นักกีฬายิงธนูคนพิการทีมชาติไทย ภาพชินตาของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ด้วยความพยายามและขยันที่ต้องการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีเบื้องหลังในการศึกษา คือ แม่ ปัจจุบันนายเธียร ทองลอย เป็นว่าที่บัณฑิตบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับ 1 ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.84 การันตีด้วยความเก่งและความสามารถ ล่าสุดเป็นตัวแทนภาค 5 จังหวัดนครราชสีมา คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 สาขาประกอบคอมพิวเตอร์ จากการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เธียร เล่าว่า ความพิการที่เกิดจากอุบัติเหตุไม่สามารถหยุดความพยายามของตนเองที่อยากจะเรียน ถึงแม้ว่าตนเองจะต้องนั่งวิวแชร์มาเรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ บางวันเลิกเรียน 3 ทุ่ม หรือบางวันต้องลางานหรือขอเวลางานเลิกงานเร็วกว่าปกติมาเรียน “สิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีอุปสรรค” เวลา 2 ปี ที่ตนเองต้องทำกลายเป็นความเคยชิน หรือเพราะว่าในโชคชะตาตนเองเรียนในสาขาวิชาที่ตนเองชอบ และตรงกับสายงาน ปัจจุบันทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการ จ.ปทุมธานี สังกัดสำนักงานประกันสังคม หน้าที่สอนคอมพิวเตอร์พื้นฐานแก่คนพิการ และเป็นเจ้าหน้าที่ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

ในห้องเรียนจะมีเพื่อน 17 คน รวมตนเองด้วย ซึ่งทุกคนในห้องเรียนจะช่วยกันเรียนมากกว่า ตนเองเป็นพี่สุดในห้องเรียน อายุ 38 ปี น้องๆ ในห้องเรียนจะให้ความเคารพ หลังเลิกเรียนมีการสังสรรค์ เนื่องจากต้องทำงานและเรียนไปด้วย ต้องขยันเป็นสองเท่า วิชาที่มีปัญหามากที่สุด คือ สถิติทางคณิตศาสตร์ เนื่องจากจบสายอาชีพมา แต่ตนเองจะพยายามทำความเข้าใจ ฝึกทำโจทย์ ส่วนวิชาอื่นไม่มีปัญหาอะไร “ถ้าทำความเข้าใจตั้งแต่ตอนอยู่ในห้องเรียน จะทำให้จดจำเนื้อหาได้ดี” ทุกคนถ้ามีความตั้งใจ ทุกอย่างจะสำเร็จเอง ตั้งใจอย่าได้ท้อ มั่นใจในความสำเร็จที่จะเกิดขึ้น เมื่อไรที่ท้อให้คิดถึงพ่อแม่ เช่นเดียวกัน ตอนที่เข้ามาเรียนตั้งปฏิณาญกับตนเอง จะต้องเรียนให้จบ

กว่า 18 ปี ที่ตนเองเป็นคนพิการ ตนเองจะพยายามทำทุกอย่างให้เหมือนคนปกติ เช่น การเล่นกีฬา หลังเลิกงานตนเองจะตีแบตกับเพื่อนร่วมงาน และซ้อมธนูต่อ ด้วยความฝึกฝนทำให้ตนเองเป็นนักกีฬายิงธนูทีมชาติ (คนพิการ) ผลงาน เช่น คว้าเหรียญเงินประเภทธนูทศกำลัง compound ระยะ 50 เมตร จากการแข่งขันธนู ASEAN PARA GAMES 2014 ครั้งที่ 7 ณ ประเทศเมียนมาร์ เหรียญเงิน จาก กีฬายิงธนู คลาส w2 ประเภททีมชาย เหรียญเงิน จากกีฬายิงธนู ประเภท Mix ชาย-หญิง ในการแข่งขัน Para-Archery World Ranking Tournament 2013,Bangkok ชิงแชมป์เอเชีย การเล่นกีฬาเป็นการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้ตนเอง

นอกจากนี้เวลาว่างๆ ตนเองจะหาข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ฝึกฝนฝีมือตลอด และทดสอบความสามารถที่ได้ศึกษาหาข้อมูลตามเวทีต่างๆ เช่นเดียวกับเวทีการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โชคชะตาอาจจะไม่เข้าข้างในเรื่องของร่างกาย แต่ผมมีกำลังใจในเรื่องของความรัก จากผู้หญิงสองคนที่อยู่เคียงข้างผมมาตลอด นั่นคือ แม่ “ผู้หญิงที่ผมรักมากที่สุด ช่วงที่ผมต้องตกเป็นคนพิการ ผู้หญิงคนที่อยู่ข้างเตียงตลอดเวลาที่ผมนอนที่โรงพยาบาล” และอีก 1 คน คือ ภรรยา “ผู้หญิงจิตใจดีที่ดูแลผม ไม่ทอดทิ้งผู้ชายพิการ”

“ว่าที่บัณฑิตดีกรีเกียรตินิยมอันดับ 1 เพียงร่างกายพิการ ด้วยแนวคิดที่ไม่เคยคิดว่าตนเองพิการ ทำใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้ชายที่ชื่อเธียร ทองลอย กลายเป็นขวัญใจของน้องๆ นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และทุกคนที่ได้รู้จักผู้ชายคนนี้ ว่าที่บัณฑิตสู้ชีวิต”

ชลธิชา ศรีอุบล กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี 02-549-4994

รุ่นพี่สถาปัตย คลองหก รักน้องต้องชวนน้องเรียน

รุ่นพี่นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ชวนน้องชั้นปีที่ 1 เข้าเรียนปรับพื้นฐานงานสถาปัตยกรรมศาสตร์

นายสาโรจน์ พระวงศ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เล่าว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ภายใต้การดูแลของสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำหรับตัวโครงการคือการปรับพื้นฐานทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยเป็นความรู้ที่ต้องนำไปปรับใช้ในการเรียน เช่น การออกแบบมูลฐาน เทคนิคการแสดงแบบ  รวมไปถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจุด-เส้น-กระดาษ การลงสีน้ำ ซึ่งความรู้ที่นำมาถ่ายทอดทั้งหมดรุ่นพี่ในชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ได้เรียนมาแล้ว นอกจากความรู้ที่น้องๆ ชั้นปีที่ 1 จะได้รับแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องภายในคณะ More >

ทรูฯมอบเงินหนุนทีมตบไทยลีก9.6ล้าน ประเดิมฤดูกาล2016ถ่ายสด4คู่10ต.ค

ลูกยางอาชีพลีกสูงสุด ไทยแลนด์ลีก 2016 ที่จะระเบิดเพลงตบในต้นเดือนหน้า มีเค้าลางว่าจะเข้มข้นกว่าทุกปีที่ผ่านมา หลายทีมเปิดตัวนักตบ อย่างทีมสาว สุพรีม-ชลบุรี-อี.เทค ที่นอกจากจะได้ “โค้ชยะ” น.ท.ณัฐพล ศรีสมุทรนาค สตาฟฟ์โค้ชทีมชาติ มายืนเป็นเฮดโค้ช “กัปตันกิ๊ฟ” วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ ซูเปอร์สตาร์ทีมชาติ มาเสริมแกร่งแล้ว ยังได้สองนักตบต่างชาติมาเสริม

เช่นกันกับ 3BB นครนนท์ ที่เปิดตัวนักตบอิมพอร์ต พร้อมกับต้อนรับ อำพร หญ้าผา อดีตทีมชาติ มือตบ “ไหลหลังแม่ลูกอ่อน” มาเป็นหลักในทีม ขณะที่ “แชมป์เก่า” บางกอกกกล๊าส วีซี มาป้องบัลลังก์ พร้อมพ่วงตำแหน่งยิ่งใหญ่ แชมป์สโมสรหญิงเอเชีย

ด้านฝ่ายจัดการแข่งขัน ผู้สนับสนุน วอลเลย์บอลลีกอาชีพสูงสุด ไทยแลนด์ลีก 2016 ก็ได้เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดศึกฤดูกาลใหม่ โดยเมื่อวันพุธที่ 23 ก.ย. 58 เวลา 14.00 น. ที่ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ได้มีการจัดงานมอบเงินสนับสนุนทีม การแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพ ไทยแลนด์ลีก 2016 ด้วยบรรยากาศที่คึกคัก ตัวแทนทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน นักกีฬาจากทุกทีม และสื่อมวลชน มาร่วมงานกันอย่างคึกคัก

ในงานนี้ ดร.ราเชลล์ ได้ผลธัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) นายธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม อุปนายกฝ่ายกีฬาอาชีพ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย นายสมควร รวิรัช ประธานจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพ ไทยแลนด์ลีก 2016 ดวงกมล โรจนสุวรพงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดสายงานพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจบริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดการแข่งขัน และ ดร.สรายุทธ มหวลีรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารสิทธิประโยชน์ และมีเดียพาร์ตเนอร์ ร่วมกันแถลงข่าว และมอบเงินสนับสนุนทีม พร้อมกันนี้ ได้มีการมอบลูกวอลเลย์บอลเพื่อใช้ในการแข่งขันฤดูกาลนี้ จาก มร.อิซูมิ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จำกัด

และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในงานนี้ได้มอบเงินสนับสนุนทีม ค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดการแข่งขัน อีกทีมละ 600,000 บาท รวม 16 ทีม รวมเป็นจำน 9,600,000 บาท โดยแบ่งเป็นประเภททีมหญิง และประเภททีมชาย ประเภทละ 8 ทีมสโมสร ดังนี้

ทีมหญิง คิง-กรุงเทพมหานคร, บางกอกกล๊าส วีซี, เทศบาลเมืองแม่โจ้, ไทย-เดนมาร์ค หนองเรือ, นครราชสีมา, สุพรีม-ชลบุรี-อี.เทค, 3BB นครนนท์, ไอเดีย ขอนแก่น ทีมชาย เกษตรศาสตร์ วีซี, มทร.ธัญบุรี, คอสโม-เชียงราย, ศรีสะเกษ-กรุงเก่า, นครราชสีมา, ชลบุรี-อี.เทค-แอร์ฟอร์ซ และวิง46-พิษณุโลก&ราชบุรี

สำหรับฤดูกาลใหม่ของ วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2016 ที่จะประเดิมสนามในวันเสาร์ที่ 10 ต.ค.นี้ ทรูวิชั่นส์จะถ่ายทอดสดพร้อมกันสองสนาม ที่ยิมเนเซียม ม.ราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย ทีมชายคอสโม-เชียงราย วีซี พบ ศรีสะเกษ-กรุงเก่า เวลา 16.00 น. ทีมหญิง เทศบาลเมืองแม่โจ้ คอสโม-เชียงราย วีซี พบ ไทย-เดนมาร์ค หนองเรือ เวลา 18.30 น. และที่ยิมเนเซียม ม.ราชภัฏนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ทีมชาย “แชมป์เก่า” นครราชสีมา พบ ชลบุรี-อี.เทค แอร์ฟอร์ซ เวลา 16.00 น. ต่อด้วย ทีมหญิงนครราชสีมา พบ สุพรีม-ชลบุรี-อี.เทค เวลา 18.30 น.

นอกจากนี้แฟนวอลเลย์บอลไทยทั่วประเทศ สามารถติดตามข่าวความเคลื่อนไหวโปรแกรมและผลการแข่งขัน ได้ทางหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน และ WWW.SIAMSPORT.CO.TH ที่เกาะติดทุกสนาม และทุกสัปดาห์ที่มีการแข่งขัน โดยจะเริ่มแข่งขัน 10 ต.ค. 58 และสิ้นสุดฤดูกาล 2016 ในวันที่ 6 มี.ค. 59

More >

16ทีมลูกยางไทยลีกรับ9.6ล้าน

นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา ผอ.ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) นายธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม อุปนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯ ร่วมแถลงข่าวและมอบเงินสนับสนุนทีม ในวอลเลย์บอลอาชีพ “ไทยแลนด์ลีก 16” ที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เมื่อวันที่ 23 กันยายน

โดยเงินสนับสนุน ค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด มอบให้ทีมละ 600,000 บาท รวม 16 ทีม เป็นเงิน 9.6 ล้านบาท ส่วนฤดูกาล 2016 มี 8 ทีมหญิง ได้แก่ คิง-กรุงเทพมหานคร, บางกอกกล๊าส, เทศบาลเมืองแม่โจ้ คอสโม-เชียงราย, ไทย-เดนมาร์ค หนองเรือ, นครราชสีมา, สุพรีม-ชลบุรี- อีเทค, 3 บีบี นครนนท์, ไอเดีย ขอนแก่น / ทีมชาย เกษตรศาสตร์, ราชมงคลธัญบุรี, คอสโมเชียงราย, ศรีสะเกษ-กรุงเก่า, นครราชสีมา, ชลบุรี-อี.เทค.-แอร์ฟอร์ซ, วิง 46-พิษณุโลก, ราชบุรี

เลกแรกระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม-7 ธันวาคม 2558 / เลกสอง 23 มกราคม-6 มีนาคม 2559 ทรูวิชั่นส์ถ่ายทอดสดนัดเปิดสนาม วันที่ 10 ตุลาคม ทีมชาย 16.00 น. คอสโม-เชียงราย พบ ศรีสะเกษกรุงเก่า ทีมหญิง 18.30 น. เทศบาลเมืองแม่โจ้ คอสโม-เชียงราย พบ ไทย-เดนมาร์ค หนองเรือ More >

16 ทีมลูกยางไทยแลนด์ลีกรับเงิน 9.6 ล้านบาท

ดร.ราเชลล์ ได้ผลธัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย เป็นประธานแถลงข่าวงานมอบเงินสนับสนุนทีม ที่เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพ ไทยแลนด์ ลีก 2016 เมื่อวันที่ 23 ก.ย. ที่ผ่านมา ที่ห้องบุหงา โรงแรมโกลเดนทิวลิป ซอฟเฟอริน ร่วมด้วย นายธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม อุปนายกฝ่ายกีฬาสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, นายสมควร รวิรัช ประธานจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพ ไทยแลนด์ ลีก 2016 พร้อมกันนี้ ยังมีการมอบลูกวอลเลย์บอลเพื่อใช้ในการแข่งขันฤดูกาลนี้ จาก มร.อิซูมิ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จำกัด

สำหรับทีมที่เข้าแข่งขันจะได้รับเงินสนับสนุนทีม ค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดการแข่งขันอีก ทีมละ 600,000 บาท รวม 16 ทีม รวม 9,600,000 บาท โดยแบ่งเป็นประเภททีมหญิง 8 ทีม คิง-กรุงเทพมหานคร, บางกอกกล๊าส, เทศบาลเมืองแม่โจ้ คอสโม-เชียงราย วีซี, ไทยเดนมาร์ค หนองเรือ, นครราชสีมา, สุพรีม-ชลบุรี-อีเทค, 3 บีบี นครนนท์, ไอเดีย ขอนแก่น และประเภททีมชาย 8 ทีม ดังนี้ เกษตรศาสตร์ วีซี, ราชมงคลธัญบุรี, คอสโม-เชียงราย วีซี, ศรีสะเกษ-กรุงเก่า, นครราชสีมา, ชลบุรี-อี.เทค.-แอร์ฟอร์ซ, วิง 46-พิษณุโลก, ราชบุรี วีซี

สำหรับการแข่งขัน เลกแรก ระหว่างวันที่ 10 ต.ค.-7 ธ.ค.58 และ เลกที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 ม.ค.-6 มี.ค. 59 ในระบบลีก แบบเหย้า-เยือนที่ สนามเจ้าบ้าน สามารถติดตามข่าวความเคลื่อนไหว โปรแกรมการแข่งขัน และโปรแกรมถ่ายทอดสด ได้ทาง www.siamsport.co.th พร้อมรับชมถ่ายทอดสดการแข่งขัน ตลอดฤดูกาล 2016 ทางทรูวิชั่นส์

More >

16ทีมตบ’ลูกยางอาชีพ’รับทรัพย์

 

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. ที่โรงแรมโกล เด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน นายสมควร รวิรัช ประธาน จัดแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีก พร้อมด้วย ดร.ราเชลล์ ได้ผลธัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ร่วมแถลงข่าวการมอบเงินรางวัลและเงินสนับสนุนทีมสโมสรในการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีก 2016 โดยมีนักตบของแต่ละสโมสรร่วมงานอย่างคับคั่ง

สำหรับภายในงานมีการมอบเงินรางวัลให้กับสโมสรตามผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมา โดยแชมป์ในประเภทหญิง บางกอกกล๊าส วีซี รับเงินรางวัล 1 ล้านบาท ส่วนแชมป์ประเภททีมชาย นครราชสีมา รับเงินรางวัล 1 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการมอบเงินสนับสนุนให้แต่ละสโมสรทั้งชาย-หญิง ทีมละ 6 แสนบาท รวมทั้งหมด 16 ทีม รวมทั้งสิ้น 9,600,000 บาท โดยในปีนี้มีทีมหญิง 8 ทีมประกอบด้วย คิงกรุงเทพฯ, บางกอกกล๊าส, เทศบาลเมืองแม่โจ้ คอสโม-เชียงราย, ไทยเดนมาร์ค หนองเรือ, นครราชสีมา, สุพรีม ชลบุรี อีเทค, 3 BB นครนนท์ และ ไอเดีย ขอนแก่น, ทีมชาย 8 ทีมประกอบด้วย เกษตรศาสตร์, ราชมงคลธัญบุรี, คอสโม เชียงราย, ศรีสะเกษ กรุงเก่า, นคร ราชสีมา, ชลบุรี อีเทค แอร์ฟอร์ซ, วิงส์ 46 พิษณุโลก และ ราชบุรี ทั้งนี้วอลเลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีกฤดูกาล 2016 จะเริ่มแข่งขันเลกแรก ระหว่างวันที่ 10 ต.ค.-7 ธ.ค., เลก 2 ระหว่างวันที่ 23 ม.ค.-6 มี.ค. 59 ในระบบลีกแบบเหย้า-เยือน ถ่ายทอดสดทาง ทรูวิชั่นส์

ด้าน ดร.ราเชลล์ ได้เผยถึงความเคลื่อนไหวของงบประมาณของปี 58 ในการสนับสนุนทีมสโมสรต่าง ๆ ที่ยังคั่งค้างอยู่ว่า ขณะนี้ทาง กกท. ได้รับเรื่องและเอกสารมาเรียบร้อยแล้ว โดยยังอยู่ในช่วงการตรวจสอบเอกสารคาดว่าจะได้เงินมาจ่ายให้กับแต่ละสโมสรภายในไม่เกินเดือน ต.ค.นี้ ส่วนในปี 59 คาดว่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณแต่จะมีความเข้มงวดในเรื่องการจัดงบประมาณมากยิ่งขึ้นต่อไป.

More >

หนุนบุคลากรใช้หนี้กยศ.

จากกรณีที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประสบปัญหาไม่สามารถติดตามเงินคืนจากผู้กู้ได้ เนื่องจากไม่ทราบว่าผู้กู้ยืมที่เรียนจบแล้วไปทำงานหรืออาศัยอยู่ที่ใด เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหานี้ในระยะยาว กยศ.จึงได้จัดทำร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อการศึกษา เพื่อกำหนดให้หน่วยงานสามารถเปิดเผยข้อมูลบุคคลได้ อีกทั้งในปีพ.ศ.2561 กยศ.จะนำรายชื่อผู้ค้างชำระเงินตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบันเข้าสู่ระบบข้อมูลเครดิตบูโร และเตรียมหามาตรการดำเนินการกับผู้ไม่คืนเงินด้วยนั้น

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรีให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว โดยดำเนินการประสานแจ้งหน่วยงานต่างๆ ภายในสังกัด พร้อมจัดส่งรายชื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบการชำระเงิน กยศ. ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค.ที่ผ่านมา ขณะเดียวกันได้ทำความเข้าใจและรณรงค์ให้ชำระเงินคืน ในส่วนของ มทร.ธัญบุรี มีบุคลากรที่กู้ยืม กยศ. และกรอ. 391 คน มีผู้ชำระหนี้ถึงขั้นปิดบัญชีไปแล้ว 42 คน ชำระปกติ 145 คน ชำระบางส่วน 127 คน ค้างชำระทั้งหมด 24 คน และยังไม่ครบกำหนดชำระหนี้ 53 คน

“มหาวิทยาลัยไม่ได้นิ่งนอนใจ ซึ่งภาพรวมได้รับความร่วมมืออย่างดีจากบุคลากร ได้สอบถามข้อมูลการชำระเงินและดำเนินการได้มากพอสมควร เป้าหมายของมหาวิทยาลัยคือจะต้องดำเนินการให้บุคลากรชำระหนี้คืน กยศ.ให้ครบถ้วนทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์”

More >

หนุนบุคลากรใช้หนี้กยศ.

จากกรณีที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประสบปัญหาไม่สามารถติดตามเงินคืนจากผู้กู้ได้ เนื่องจากไม่ทราบว่าผู้กู้ยืมที่เรียนจบแล้วไปทำงานหรืออาศัยอยู่ที่ใด เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหานี้ในระยะยาว กยศ.จึงได้จัดทำร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อการศึกษา เพื่อกำหนดให้หน่วยงานสามารถเปิดเผยข้อมูลบุคคลได้ อีกทั้งในปีพ.ศ.2561 กยศ.จะนำรายชื่อผู้ค้างชำระเงินตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบันเข้าสู่ระบบข้อมูลเครดิตบูโร และเตรียมหามาตรการดำเนินการกับผู้ไม่คืนเงินด้วยนั้น

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรีให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว โดยดำเนินการประสานแจ้งหน่วยงานต่างๆ ภายในสังกัด พร้อมจัดส่งรายชื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบการชำระเงิน กยศ. ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค.ที่ผ่านมา ขณะเดียวกันได้ทำความเข้าใจและรณรงค์ให้ชำระเงินคืน ในส่วนของ มทร.ธัญบุรี มีบุคลากรที่กู้ยืม กยศ. และกรอ. 391 คน มีผู้ชำระหนี้ถึงขั้นปิดบัญชีไปแล้ว 42 คน ชำระปกติ 145 คน ชำระบางส่วน 127 คน ค้างชำระทั้งหมด 24 คน และยังไม่ครบกำหนดชำระหนี้ 53 คน

“มหาวิทยาลัยไม่ได้นิ่งนอนใจ ซึ่งภาพรวมได้รับความร่วมมืออย่างดีจากบุคลากร ได้สอบถามข้อมูลการชำระเงินและดำเนินการได้มากพอสมควร เป้าหมายของมหาวิทยาลัยคือจะต้องดำเนินการให้บุคลากรชำระหนี้คืน กยศ.ให้ครบถ้วนทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์”

More >

พุทธอาสา อาจารย์ มทร.ธัญบุรี ถวายความรู้แด่สามเณรวัดปัญญานันทาราม

“ระยะเวลากว่า 8 ปี ที่ได้รู้จักและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นพุทธอาสา ด้วยการทำบุญ สร้างกุศลโดยไม่ใช้เงิน อันเป็นแนวทางหนึ่งของการทำบุญของหลวงพ่อพระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ ประธานสงฆ์วัดปัญญานันทาราม ถึงแม้ไม่มีเงิน ก็สามารถทำบุญได้” นี่เป็นคำกล่าวของนายสิทธิ รักถนอม

นายสิทธิ รักถนอม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า จากการเป็นพุทธอาสาที่วัดปัญญานันทาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตนได้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่การล้างจาน กวาดลานวัด ขัดห้องน้ำ เรื่อยไปจนถึงการดูแลเว็บไซต์ของทางวัดในการอัพเดตข่าวสารขึ้นหน้าเว็บ การเป็นพุทธโฆษกทำหน้าที่ประกาศแจ้งข่าวสารกิจกรรม และเป็นมรรคนายก ทำหน้าที่เป็นผู้นำในเชิงพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาของทางวัด More >