Archive for กรกฎาคม, 2015

อาจารย์วิศวเกษตรเจ๋ง ผลิตวีดิทัศน์การอ่าน-เขียนแบบงานพื้นฐานมาตรฐานญี่ปุ่น (JIS)

“ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเรียนสาขาวิชาอะไร มุ่งเน้นในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการศึกษา เนื่องจากมีความสะดวกสบาย นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้เอง” บวกกับตนเองต้องการบูรณาการเรียนใหม่ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร โดยนักศึกษาทุกคนต้องเรียน “วิชาการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร” รองศาสตราจารย์มานพ ตันตระบัณฑิตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้ผลิตวีดิทัศน์การอ่าน-เขียนแบบงานพื้นฐานมาตรฐานญี่ปุ่น (JIS) ขึ้นมา
More >

ดันนักออกแบบรุ่นใหม่สู่มาตรฐานโลก

หลังจากขับเคี่ยวจนมาถึงโค้งสุดท้าย ก็ได้ผู้ชนะเลิศในการประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และการออกแบบตกแต่งห้อง ภายใต้โครงการ “ลิฟวิ่ง รูม, ลิฟวิ่ง มอร์ ดีไซน์ คอนเทสต์ 2015 บาย อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์” ซึ่ง อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จัดขึ้นเป็นปีแรก โดยนำผลงานที่ชนะการประกวดมาให้ได้ชมกันแบบใกล้ชิดในรูปแบบของ รูม เซตติ้ง บริเวณ ลานกิจกรรมเซ็นทรัล คอร์ท ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันก่อน

พิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนา ผลิตภัณฑ์ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด หัวเรือใหญ่ของโปรเจกท์ ครั้งนี้ เผยว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือคณะในกลุ่มวิชาชีพออกแบบ ในระดับมหาวิทยาลัย ได้พัฒนา ทักษะและแสดงความสามารถ รวมทั้งนำเสนอความคิดสร้าง สรรค์ด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และการตกแต่งบ้าน ให้สอด คล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาดปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่อาชีพนักออกแบบในอนาคต โดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ลิฟวิ่ง รูม, ลิฟวิ่ง มอร์ เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนในปัจจุบัน ที่มองว่า เฟอร์นิเจอร์ ไม่ได้เป็นแค่เครื่องเรือนหรือของใช้ภายในบ้าน แต่ยังสะท้อนถึงไลฟ์สไตล์และเอกลักษณ์ของผู้อยู่อาศัยด้วย โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ การออกแบบ เฟอร์นิเจอร์ในห้องนั่งเล่นที่ เน้นดีไซน์แบบมัลติฟังก์ชั่น ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของ คนรุ่นใหม่ และการออก แบบห้องนั่งเล่นในคอนโด ขนาด 30 ตร.ม.

สำหรับผู้ได้รับรางวัล ชนะเลิศประเภทการออก แบบเฟอร์นิเจอร์ ได้แก่กัมพล สุวรรณปริญญาภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จากผลงาน “วูเด้นท์ บอกซ์” โต๊ะมัลติฟังก์ชัน ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโต๊ะสไตล์ญี่ปุ่น มานำเสนอด้วยแนวคิดที่ต้องการสร้างเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถช่วยในการจัดเก็บของใช้ต่างๆ ในห้องนั่งเล่นให้เป็นระเบียบ โดยนำชิ้นไม้มาต่อกันเป็นช่องๆ ขึ้นเป็นโครงของโต๊ะ ท็อปด้วยแผ่นไม้ที่สามารถปรับทิศทางการวางบนโครงโต๊ะเพื่อให้เหมาะกับพื้นที่หรือการใช้งานได้ สำหรับช่องที่เกิดขึ้นสามารถทำเป็นที่เก็บของสร้างความเป็นระเบียบและเพิ่มสะดวกต่อการนำสิ่งของต่างๆ มาใช้งาน

ส่วนรางวัลชนะเลิศประเภทออกแบบตกแต่งห้อง ได้แก่ ถลัชนันท์ วรธงไชย ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จากผลงาน “ลิฟวิ่ง พลัส+” นำเสนอภายใต้แนวคิด1+1= 1 จัดการพื้นที่ที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้ห้องนั่งเล่นเป็นศูนย์กลางของห้อง เชื่อมกับห้องอื่นๆ โดยใช้ประตูแบบบานสไลด์กั้นแบ่งเป็นห้องๆ เช่น สามารถเปิดห้องนั่งเล่นกับห้องนอนรวมเป็นห้องเดียวกัน หรือจะเปิดห้องนั่งเล่นกับห้องครัวเป็นห้องเดียวกัน เพื่อให้ห้องต่างๆ เมื่อรวมกันแล้วสามารถ มีฟังก์ชันการใช้งานเพิ่มขึ้นจากเดิม

More >

มทร.ธัญบุรี ผลิตน้ำใช้เองพร้อมแจกจ่ายประชาชน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น จนส่งผลให้มีการขาดแคลนน้ำในพื้นที่บริเวณรอบมหาวิทยาลัยนั้น เรื่องนี้ มทร.ธัญบุรี ไม่ได้รับผบกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับพระบรมราชานุญาตให้นำน้ำจากโครงการสระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาผลิตเป็นน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคภายในมหาวิทยาลัยเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยมทร.ธัญบุรี มีโรงกรองสำหรับผลิตน้ำประปาใช้เองภายในมหาวิทยาลัย และมีแทงค์สำรองสำหรับเก็บน้ำ รวมถึงภายในมหาวิทยาลัยยังมีบ่อน้ำบาดาลไว้สำรองในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

สำหรับการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงนั้น ขณะนี้มีหน่วยงานราชการได้เข้ามาติดต่อเพื่อขอรับน้ำจากมทร.ธัญบุรี อาทิ หน่วยทหาร เทศบาลสนั่นรักษ์ เทศบาลธัญบุรี และอำเภอคลองหลวง นำรถเข้ามารับน้ำเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสามารถใช้อุปโภค บริโภคได้เลย และมทร.ธัญบุรียินดีที่ให้ความร่วมมือ โดยปัจจุบันโรงกรองน้ำ ผลิตน้ำวันละ 2,000 คิว และสภาวะเช่นนี้ได้สำรองอีก 500 คิว เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีการสั่งการให้เฝ้าติดตามระดับน้ำในโครงการสระเก็บน้ำพระราม 9 ที่ต่อท่อมายังมหาวิทยาลัยด้วยว่า หากระดับน้ำสูงกว่าท่อไม่เกิน 10 เซนติเมตร อาจจะต้องงดแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชน เพราะจะส่งผลกระทบการใช้น้ำภายในมหาวิทยาลัย โดยขณะนี้ระดับน้ำสูงกว่าท่อประมาณ 20 เซนติเมตร แต่เชื่อว่าจะช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนไปได้อีกนาน เนื่องจากพื้นที่ของโครงการสระเก็บน้ำพระราม 9 มีมากกว่า 2,000 ไร่

วิศวะ มทร.ธัญบุรี จัดใหญ่ เสริมสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ

เพราะการลงมือฝึกปฏิบัติ ทำให้เกิดเกิดการเรียนรู้และเข้าใจโลกของการทำงานได้เร็วขึ้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงจัดโครงการฝึกทักษะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ นี้ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ในช่วงปิดภาคฤดูร้อน

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เล่าถึงที่มาของโครงการดังกล่าวว่า “จากการสอบถามข้อมูลภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการเกี่ยวกับบัณฑิต พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถทำงานได้ทันที มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีและมีทักษะเชิงปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เน้นการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ แต่จากการสำรวจข้อมูลในช่วงที่ผ่านมา กลับพบว่านักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเข้าศึกษาต่อในชั้นปีที่ ๑ จากระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีพื้นฐานทักษะวิชาชีพเชิงปฏิบัติค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะนักศึกษาที่จบจากชั้น ม.๖ ซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้ในชั้นปีถัดไป จึงกำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่กำลังจะขึ้นชั้นปีที่ ๒ ใช้เวลาในช่วงปิดภาคฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ต้องเรียนเพิ่มเติมในวิชาพื้นฐานอาชีพนี้ ซึ่งสอนโดยคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์จากทั้งหมด ๑๐ ภาควิชา ตัวอย่างวิชาที่สอนคือ การต่อวงจรไฟฟ้า การตรวจสอบการขัดข้องของอุปกรณ์ไฟฟ้า การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เครื่องปรับอากาศภายในบ้าน การเชื่อมอาร์ค การกลึง การพิมพ์ซิลค์สกรีน ระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พลังงานไฟฟ้าเคมี กระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก เป็นต้น” More >

2 นักออกแบบรุ่นใหม่

Mr.J

แม้จะจัดขึ้นเป็นปีแรกแต่ก็ได้รับความสนใจจากน้อง ๆ นักศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย กับโครงการ ลิฟวิ่งรูม ลิฟวิ่งมอลล์ ดีไซน์ คอนเทสต์ 2015 บาย อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง (Living Room Living Mall Design Contest by Index Living Mall) การประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์และการออกแบบตกแต่งห้อง ประกาศผลไปแล้วเมื่อวันที่ 20 ก.ค. ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีเหล่าคนดังในวงการออกแบบเฟอร์ นิเจอร์และอินทีเรีย มาร่วมให้กำลังใจกับน้อง ๆ ทั้ง 10 คนที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย More >

ภาพข่าว: ทุนวิศวะ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับมอบเงินทุนมูลนิธิ โมโตโรล่า โซลูชั่นส์ จาก สุปราณี เกื้อกูลเงิน ผู้จัดการประจำประเทศไทย เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการขั้นสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ More >

ภาพข่าว: ออนไลน์แอ๊กชั่น: สร้างบุคลากร

นายโคจิ เทสึกะ ประธาน บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และนายพิชัย ธัญญวัชรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายขาย Production System Business บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร “Graphic Communication Technology” ให้แก่นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่สนใจเข้ามาลงทะเบียนกับบริษัทฟูจิซีร็อกซ์ ซึ่งเปิดจัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ ด้วยหลักสูตรที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุคลากรด้านการพิมพ์ให้พร้อมรองรับอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต และมุ่งหวังให้ผู้ผ่านการอบรมนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ด้านการพิมพ์ต่อไป More >

‘เชิดชูพลเมืองดี’จากสถานที่จริง สู่วังสวนผักกาด

การนำเรื่องราวของพลเมืองดี ที่เสียสละช่วยเหลือผู้อื่น มาถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปกรรม เพื่อเป็นการยกย่องพลเมืองดี และให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึง พร้อมทั้งตระหนักถึงการทำความดีต่อสังคม จึงได้จัดโครงการ “นิทรรศการศิลปะเชิดชูพลเมืองดี” อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 เป็นต้นมา นับเป็นหนึ่งในนิทรรศการที่เชิดชูคุณค่าของเหล่าพลเมืองดี

ผลงานสร้างสรรค์โดย ผศ.ไกรสร ประเสริฐ อาจารย์สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และประธานศูนย์ศิลปะเชิดชูพลเมืองดีแห่งประเทศไทย

ไม่นานมานี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้จัด “นิทรรศการศิลปะเชิดชูพลเมืองดี” โดยนำเรื่องราวของ นายประมวน สุวรรณโรจน์ พนักงานขับรถพลเมืองดี ที่ขับรถบรรทุก 6 ล้อ แล้วหยุดจอดช่วยรถกระบะซึ่งจอดเสียข้างทาง บริเวณวงแหวนตะวันออกสายธัญบุรี-วังน้อย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ขณะผูกเชือกเตรียมลากจูงรถไปอู่ แล้วเกิดเหตุรถพ่วง 22 ล้อ หลับใน พุ่งเข้าชนท้าย จนเป็นเหตุให้นายประมวน ต้องเสียชีวิต จึงถูกยกย่องจากสื่อมวลชนและประชาชนให้เป็นพลเมืองดี โดยสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะจัดวาง “อินสตอลเลชั่น อาร์ต” (Installation Art) ขึ้นที่บริเวณที่เกิดเหตุจริง

“อินสตอลเลชั่น อาร์ต นี้ได้นำแนวคิดประเพณี วัฒนธรรมของชาวล้านนาเกี่ยวกับตุงหรือธง ที่ใช้ในงานอวมงคล เช่น ตุงแดง ซึ่งเป็นตุงประเภทหนึ่งที่ใช้ปักอยู่ตามบริเวณเส้นทางต่างๆ เมื่อพบตุงแดงปักอยู่ แสดงว่าบริเวณนั้นได้มีการตายแบบไม่ธรรมดา หรือตายโหงเกิดขึ้น ซึ่งตามความเชื่อและพิธีกรรมที่ได้เล่าขานสืบทอดกันมา ถือว่าบริเวณนั้นอาถรรพณ์ ถ้าญาติผู้เสียชีวิตไม่ปักตุงแดง วิญญาณของผู้ตายจะไม่สามารถไปสู่สุขคติภพภูมิที่ดีได้” ผศ.ไกรสร กล่าว

ล่าสุด “นิทรรศการศิลปะเชิดชูพลเมืองดี” นายประมวน สุวรรณโรจน์ พนักงานขับรถพลเมืองดี ได้ขยายผลและย้ำเตือนให้เห็นคุณค่า คุณงามความดี และเป็นตัวบ่งชี้ถึงความไม่ประมาท ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยนำผลงานมาจัดแสดง ณ ห้องศิลปนิทรรศมารศี วังสวนผักกาด ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 7-31 สิงหาคม 2558

ไฮไลท์ของนิทรรศการศิลปะเชิดชูพลเมืองดีที่จะจัดขึ้นนี้ อยู่ที่การควบคุมบรรยากาศภายในห้องจัดแสดง ทั้งแสงสี ซึ่งจะให้อารมณ์และความรู้สึกที่ลุ่มลึกสงบ ชวนให้ศรัทธาในเรื่องคุณงามความดี พร้อมด้วยภาพบรรยากาศผลงานที่จัดขึ้นบริเวณที่เกิดเหตุจริง ประกอบกับการย้อนรำลึกและเชิดชูพลเมืองดี เช่น การเชิดชูดาราน้ำใจงาม-คริสโตเฟอร์ เบญจกุล และการเชิดชูสามล้อเครื่อง มอเตอร์ไซค์รับจ้างและแท็กซี่พลเมืองดี ซึ่งเป็นผลงานที่ผ่านมา

พิธีเปิดนิทรรศการศิลปะเชิดชูพลเมืองดี จะจัดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 18.00 น. โดยมี รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด และเปิดให้เข้าชมฟรี More >

ภาพข่าว: รับมอบเงินทุน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับมอบเงินทุนมูลนิธิโมโตโรล่า โซลูชั่นส์ จากสุปราณี เกื้อกูลเงิน ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท โมโตโรล่า โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการขั้นสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ More >

คอลัมน์ เด็กเด็ดเด็ด

คนจะสวย สวยที่ใจ ใช่ใบหน้า คนจะงาม งามจรรยา ใช่ตาหวาน…

“มาดามดีดี้” ไม่ได้เวิ่นเว้อนะคะคุณ แต่เพราะกิริยามารยาทอันงดงามของสาวน้อยคนนี้ เลยพานให้นึกถึงกลอนบทนี้ขึ้นมาทันที แต่ที่ต้องตาต้องใจจนมาดามต้องดันขึ้นแท่น “เด็กเด็ดเด็ด” ก็เพราะเธอคนนี้ มีความสวยทั้งกายและใจ

“ปอย”…พิรญาณ์ เขียวคำ เป็นบุตรสาวเพียงคนเดียวของ คุณพ่อสุวิชา เขียวคำ เจ้าหน้าที่เขตบางรัก และ คุณแม่กิ่งกมล ชินบุตร พนักงานบริษัทแอ๊ดมี่ เรียนจบสายวิทย์-คณิต จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ กรุงเทพฯ ปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

เสน่ห์ที่ชินตาของเธอคือ “ไปมาลาไหว้” เมื่อประกอบกับหุ่นเป๊ะ หน้าตาสวย บุคลิกภาพดี เลยไม่แปลกใจที่มีตำแหน่งเป็น “ดาวมหา’ลัย” ประดับรั้ว มทร.ธัญบุรี เมื่อปีการศึกษา 2557 ปอยวางอนาคตของตนเองไว้ว่า อยากเป็น “นักการทูต” เป็นตัวแทนของประเทศไปเจรจาต่างประเทศ และกระชับสัมพันธไมตรี ทำให้ตัดสินใจเลือกเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ตัวกระตุ้น คือความอยากที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในไทย ปอยเคยเห็นชาวต่างชาติสอบถามเส้นทางจากคนไทย แต่ไม่สามารถบอกเส้นทางได้ ตัวเองจึงพยายามฝึกฝนภาษาอังกฤษเพื่อจะได้สื่อสารและช่วยเหลือชาวต่างชาติได้ และนอกจากภาษาอังกฤษแล้วปอยยังเลือกภาษาจีนเป็นวิชาเลือกอีกด้วย เพราะว่าเห็นว่านักท่องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวในประเทศไทยจำนวนมาก

ไม่ใช่แค่สวยและคิดดีเท่านั้นแต่ปอยยังมีกึ๋น ผ่านไป 1 ปีเกรดเฉลี่ยอยู่ที่ 3.77 ขณะที่เป็น “นักกิจกรรมตัวยง” ไม่ว่าจะพรีเซ็นเตอร์ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนนักศึกษาไปทำกิจกรรมทั้งในและนอกรั้ว เป็นแบบอย่างการแต่งกาย ที่สำคัญปอยวางตัวได้เหมาะสมกับการเป็นดาวมหา’ลัย ด้วยมารยาทงดงามที่เป็นเสน่ห์ติดตัว จนครูบาอาจารย์ เจ้าหน้าที่และรุ่นพี่เอ่ยชมไม่ขาดปาก

สวย เก่ง ดี มีมรรยาทแบบนี้ มีมาดามเป็น “ไอดอล” ละซี้ คิกคิก. More >

Next Gen: ผศ.ธีรวัลย์ วรรธโนทัย ปั้นผู้ต้องขังหญิงสู่โยคะเอเชีย

นภาพร พานิชชาติ

napapornp@dailynews.co.th

“ส้ม อิ๋ว จอย เลป ต้น ตาล หญิง ตรีนุช เปียโน นุช แชร์ และจอย” แม้พวกเธอจะถูกจำกัดอิสรภาพในเรือนจำกลางราชบุรีและเรือนจำกลางอุดรธานี แต่ในวันนี้ พวกเธอเหล่านี้ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ด้วยการ คว้า 2 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง และรางวัลชมเชยอีก 12 รางวัล

และผู้อยู่เบื้องหลังอันน่าภาคภูมิใจนี้คือ ผศ.ธีรวัลย์ วรรธโนทัย คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ในฐานะครูผู้สอนโยคะให้แก่ผู้ต้องขังหญิงเหล่านี้ ก่อนจะส่งลงแข่งขันในรายการโยคะชิงแชมป์เอเชียครั้งที่ 5 จัดโดยสหพันธ์โยคะแห่งเอเชีย ร่วมกับบริษัทครีโยคะ เอเซียจำกัด ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ เมื่อเดือนก่อน

โยคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในโครงการเรือนจำต้นแบบในการนำข้อกำหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules) ไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์ เจ้าพัชรกิติยาภา และนับเป็นครั้งแรกบนเวทีการแข่งขันโยคะในระดับเอเชียจาก 14 ประเทศ ที่มีผู้ต้องขังหญิง 12 คน เข้าแข่งขันและแสดงความสามารถในการแสดงโยคะ ด้วยประสบการณ์ฝึกโยคะเพียง 1-3 ปี สามารถลงสนามระดับนานาชาติ แข่งขันกับแชมป์ระดับชาติของหลายประเทศ จนสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้

อาจารย์ธีรวัลย์ กล่าวว่า กว่า 3 ปี ที่ใช้เวลาในวันที่ไม่มีชั่วโมงสอนและไม่มีกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยฯ เข้าไปทำกิจกรรมในโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิง โดยนำโยคะเข้าไปสอนในแดนหญิงของเรือนจำกลางราชบุรีเป็นที่แรก และได้พัฒนาเรือนจำกลางราชบุรีให้เป็นศูนย์กลาง (Hub) ในการฝึกครูโยคะให้กับผู้ต้องขังจากเรือนจำต่าง ๆ

“โยคะในเรือนจำ เป็นการนำโยคะเข้ามาเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม ช่วยให้ผู้ต้องขังหญิงมีสุขภาพดีทางร่างกาย มีจิตใจที่สงบเยือกเย็น มีพลังชีวิต สามารถสร้างคุณค่าในตนเอง มีสติ พยายามอยู่กับปัจจุบัน ทุ่มเทให้กับการฝึกโยคะ ไม่ต้องคิดถึง เรื่องราวที่ผ่านมา เชื่อว่าผู้ต้องขังหญิงจะออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีสติและมีกำลังใจ บางคนสามารถออกไปเป็นครูสอนโยคะได้อีกด้วย”

อาจารย์ธีรวัลย์จะคัดเลือกผู้ต้องขังหญิงจาก 200 คน เหลือ 25 คน เพื่อเป็นต้นแบบให้ผู้ต้องขังหญิงคนอื่น ๆ เข้าไปสอนในวันจันทร์-วันศุกร์ ในวันว่าง โดยจะสอนควบคู่ไปกับการสอนและทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้วย ผู้ต้องขังหญิงทั้ง 12 คน ได้รับคัดเลือกจากเรือนจำกลางราชบุรีและเรือนจำกลางอุดรธานี โดยใช้เรือนจำกลางราชบุรีในการเก็บตัว การนำผู้ต้องขังออกไปแข่งขันต้องได้รับการอนุมัติจากกรมราชทัณฑ์ ผู้ต้องขังทั้งหมดจะต้องเดินทางออกจากเรือนจำกลางราชบุรีตั้งแต่ตีห้าเพื่อเข้าร่วมแข่งขันทุกวัน และเดินทางกลับในช่วงค่ำของแต่ละวัน แม้จะเหนื่อย แต่ทุกคนก็มีความสุข มีกำลังใจ

“เราต้องการให้เด็กกลุ่มนี้รู้ว่า การแข่งขันโยคะระดับโลกเป็นอย่างไร เป็นการสร้างประสบการณ์ชีวิต เพื่อความภาคภูมิใจที่ได้ก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติ เชื่อว่าเขาจะมีกำลังใจที่จะก้าวข้ามอุปสรรค พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองสู่โลกกว้าง

เมื่อเขาพ้นโทษก็อยากให้เขาได้ใช้ความรู้ความสามารถ ที่มีอยู่ในการดำรงชีวิตและการทำงาน สิ่งสำคัญคือขอให้สังคม ได้ให้โอกาสแก่ผู้ที่พ้นโทษ ขอให้คนในสังคมเป็นกุญแจดอกที่ สองเพื่อเปิดประตู เปิดใจต้อนรับคนเหล่านี้คืนกลับสู่โลก ภายนอกอย่างเห็นอกเห็นใจ ช่วยกันสนับสนุนให้เขามีที่ยืนใน สังคมด้วย”

อาจารย์ธีรวัลย์ย้ำว่า ผู้ต้องขังบางคนอาจจะตกเป็นเหยื่อ ด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ การนำผู้ต้องขังหญิงออกไปสู่ โลกกว้างก็เพื่อเปิดโอกาสกับผู้ต้องขัง และต้องการให้สังคมยอมรับในความสามารถ รวมถึงเปิดใจรับเข้าทำงานเมื่อเขาเหล่านี้พ้นโทษออกไป.

More >

ภาพข่าว: รองรับอาเซียน

อภิวัฒน์ อัคนิทัต รอง ผอ.สถาบัน เป็นผู้แทนจากรองรับอาเซียนสถาบันคุณวุฒิวิชาขีพ (องค์การมหาชน) ประชุมหาแนวทางในการ จัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาโลจิสติกส์ ระยะที่ 2 ร่วมกับตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันให้กับประเทศไทยรองรับการแข่งขันในประชาคม อาเซียน More >

มทร.ธัญบุรีเชิญผู้ร่วมปกครองร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า สำหรับการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ มหาวิทยาลัยจะมีการเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนว่ามหาวิทยาลัยมี วิธีการบริหารจัดการอย่างไร และต้องการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจร่วมกันว่า มทร.ธัญบุรีเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้มากกว่าในหลักสูตร ที่ทุกๆ ปิดภาคการศึกษา จะมีการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม โดยชั้นปีที่ 1 ให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีที่ 2 เพิ่มเติมความรู้ด้านไอที ปีที่ 3 ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ และปีที่ 4 สหกิจศึกษา

นอกจากนี้ให้ผู้ปกครองได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ทราบบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะของคอยดูแลบุตรหลาน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดอาจารย์ที่ปรึกษา 1:30 เพื่อให้คอยดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และไม่ได้ดูเฉพาะเรื่องผลการเรียนเท่านั้น แต่จะคอยดูแลถึงพฤติกรรมอีกด้วย เพื่อจะคอยช่วยเหลือนักศึกษาได้ทันท่วงที โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคน จะต้องผ่านการอบรมจากนักจิตวิทยา เพราะในปัจจุบัน พฤติกรรมของเด็กมีการเปลี่ยนแปลงไป การทำความเข้าใจในพฤติกรรมด้านต่างๆ ของเด็กจึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาเช่นกัน โดยขณะนี้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ผ่านการอบรมไปแล้วกว่า 600 คนจาก 1,000 คน และจะต้องมีการอบรมซ้ำปีเว้นปี เพื่อให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

ที่ผ่านมามทร.ธัญบุรีได้จัดระบบนี้มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง และประสบความสำเร็จ มีนักศึกษาออกกลางคันน้อยลง เพราะอาจารย์จะคอยติดตามผลการเรียน และหากผลการเรียนไม่ดี จะจัดสอนเพิ่มหรือหารุ่นพี่มาช่วยรุ่นน้อง ส่วนนักศึกษาใดที่มีปัญหา และต้องการปรึกษาส่วนตัว ในทุกคณะจะมีคลินิคเฉพาะ เพื่อให้นักศึกษาได้ปรึกษากับนักจิตวิทยา รวมถึงจะทำการชี้แจ้งเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยต่างๆ ของนักศึกษา เพื่อให้ผู้ปกครองคลายความหวั่นวิตกในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน เพราะไม่ว่านักศึกษาจะพักภายในหอพักของมหาวิทยาลัย หรือหอพักนอกรอบมทร.ธัญบุรี จะมีเครือข่ายคอยช่วยดูแลความปลอดภัยของนักศึกษา ซึ่งขณะนี้มีผู้ปกครองตอบรับเข้าร่วมงานประมาณ 3,000 คน จากนักศึกษาเข้าใหม่กว่า 5,000 คน

“การเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศในครั้งนี้ มีแนวคิดมาจากงาน RT ที่มทร.ธัญบุรี จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และมีการเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม แต่เป็นกลุ่มย่อยเพื่อเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ดูวิธีการเรียนการสอน ซึ่งผู้ปกครองจะมีการเสนอข้อคิดเห็น ซึ่งจะเป็นจากนักศึกษาที่เข้าเรียนแล้ว แต่ถ้าเราเริ่มเชิญผู้ปกครองนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ก็จะเกิดความร่วมมือระหว่างกัน โดยมหาวิทยาลัยจะนำสิ่งที่ได้รับฟังจากผู้ปกครองมาปรับใช้ในเชิงนโยบาย และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติต่อไป” อธิการบดี กล่าวในที่สุด

ภาพข่าว: มอบบัตร

โคจิ เทสึกะ ประธาน พิชัย ธัญญวัชรกุล ผอ.ฝ่ายขาย ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) มอบประกาศนียบัตร Graphic Communication Technology แก่นักศึกษาสาขาเทคโนโลยี การพิมพ์ 4 สถาบัน คือ จุฬาฯ, พระจอมเกล้าธนบุรี, ราชมงคลธัญบุรี และราชมงคลกรุงเทพ

More >

อินสตอลเลชั่น อาร์ต “เชิดชูพลเมืองดี” จากสถานที่จริง สู่วังสวนผักกาด

การนำเรื่องราวของพลเมืองดี ที่เสียสละช่วยเหลือผู้อื่น มาถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปกรรม เพื่อเป็นการยกย่องพลเมืองดี และให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึง พร้อมทั้งตระหนักถึงการทำความดีต่อสังคม จึงได้จัดโครงการ นิทรรศการศิลปะเชิดชูพลเมืองดี อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 เป็นต้นมา นับเป็นหนึ่งในนิทรรศการที่เชิดชูคุณค่าของเหล่าพลเมืองดี

ผลงานสร้างสรรค์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไกรสร ประเสริฐ อาจารย์สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และประธานศูนย์ศิลปะเชิดชูพลเมืองดีแห่งประเทศไทย

ไม่นานมานี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้จัด นิทรรศการศิลปะเชิดชูพลเมืองดี โดยนำเรื่องราวของ นายประมวน สุวรรณโรจน์ พนักงานขับรถพลเมืองดี ที่ขับรถบรรทุก 6 ล้อ แล้วหยุดจอดช่วยรถกระบะซึ่งจอดเสียข้างทาง บริเวณวงแหวนตะวันออกสายธัญบุรี-วังน้อย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ขณะผูกเชือกเตรียมลากจูงรถไปอู่ แล้วเกิดเหตุรถพ่วง 22 ล้อ หลับใน พุ่งเข้าชนท้าย จนเป็นเหตุให้นายประมวน ต้องเสียชีวิต จึงถูกยกย่องจากสื่อมวลชนและประชาชนให้เป็นพลเมืองดี โดยสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะจัดวาง “อินสตอลเลชั่น อาร์ต” (Installation Art) ขึ้นที่บริเวณที่เกิดเหตุจริง More >

คอลัมน์ ข่าวล่ากีฬาโลก: ลูกยางแชมป์กีฬา 7 สี ชิงเงิน 2.2 ล.

ช่อง 7 สี ร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันแชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอลอุดมศึกษา 2015 เพื่อปั้นนักกีฬาหน้าใหม่ขึ้นสู่ทีมชาติ สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ มี 12 ทีม ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งจะแข่งขันคัดเลือกให้เหลือ 6 ทีม เพื่อเข้ารอบสุดท้าย รวมกับอีก 4 ทีมสุดท้ายในปีที่ผ่านมาได้แก่ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รวมเป็น 10 ทีม ส่วนเงินรางวัลในปีนี้ตลอดการแข่งขันรวมกว่า 2.2 ล้านบาท ทั้งนี้รอบคัดเลือกจะมีขึ้นวันที่ 3-7 ส.ค. ที่สนามยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก รอบ 10 ทีมสุดท้าย วันที่ 2-16 ก.ย. รอบรองชนะเลิศวันที่ 22 ก.ย. และรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 26 ก.ย. ผู้สนใจติดตามชมการถ่ายทอดสดระบบอนาล็อก ทางช่อง 7 สี ระบบดิจิตอล คามคมชัดสูง ช่อง 35 และ Bugaboo.tv นอกจากนี้ ช่อง 7 สี ได้มอบเงินสนับสนุนให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยและเตรียมทีมสำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกโอลิมปิก ปี 2016 จำนวน 3,000,000 บาทด้วย More >

คอลัมน์ สปอร์ตสแควร์

tizyyy@hotmail.com ช.ศิริวุฒิ

บอกแล้วเรื่องกีฬาเราก็ไม่ทิ้ง รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เตรียมนำงบ 320 ล้านบาท สร้างอาคารอเนกประสงค์ ไว้ใช้ทำกิจกรรมด้านกีฬาโดยเฉพาะ ทั้งสนามบาสเกตบอล ฟุตซอล แบดมินตัน และอื่นๆ อีกมากมาย อีก 2 ปีได้ยลโฉมแน่นอน แต่ที่เร็วๆ สุดอีก 2-3 เดือนข้างหน้าจะมีประกาศรับนักกีฬาเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อทำหน้าที่เป็นอาจารย์หรือ ผู้ฝึกสอนกีฬา หวังเสริมเขี้ยวเล็บให้นักกีฬาของ มทร.ธัญบุรี…

More >

ภาพข่าว: รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับมอบเงินทุนมูลนิธิโมโตโรล่า โซลูชั่นส์ จาก คุณสุปราณี เกื้อกูลเงิน เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการขั้นสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ More >

เก็บดอกไม้มาปรุง ‘ชา’ เครื่องดื่มโบราณ…ตำรับยาไทย

ไม่เพียงความสดชื่นช่วยผ่อนคลาย “ดอกไม้” ยังมากด้วยคุณประโยชน์ มีสรรพคุณโดดเด่นเป็นพืชสมุนไพรนำมาปรุงในตำรับยาไทย ประกอบอาหาร รวมทั้งนำมาปรุงเป็น “ชา” เครื่องดื่มที่ให้ความหอมสดชื่น บำรุงสุขภาพ

โดยล่าสุดหนึ่งในชาที่ได้รับความสนใจ กล่าวถึงต่อเนื่อง ชาตัวหอม สูตรต้นเครื่องสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งใช้ ดอกลีลาวดี กระดังงาจำปี จำปา ขลู่ และใบบัวบก ช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิต ขับเหงื่อลดกลิ่นกาย และทำให้ตัวหอม โดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เปิดตัวขึ้นและนอกจากนำความโดดเด่นของดอกไม้มาปรุงเป็นเครื่องดื่มให้ทั้งความหอมและช่วยผ่อนคลาย

ดอกไม้ไทยอีกหลายชนิดที่คุ้นชินใกล้ตัว ปลูกอยู่ริมรั้วภายในบ้านสามารถนำมาปรุงเป็นชาเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่ทำดื่มเองได้ ทั้งยังได้สุขภาพดี ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนามคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้ความรู้เล่าถึงการปรุงชาดอกไม้ เครื่องดื่มสมุนไพรในวันวานและปัจจุบันว่า ชาดอกไม้มีแพร่หลายมายาวนานโดยในสมัยรัชกาลที่ 5 กล่าวถึงการปรุงชาจากดอกไม้หลายชนิด

ดอกไม้หอมก่อนจะนำมาใช้ต้องตากให้แห้งสนิทก่อน ดอกไม้ที่นำมาปรุงชาที่พบบ่อยได้แก่ ดอกมะลิ ดอกกุหลาบ เกสรบัวหลวง ซึ่งส่วนนี้นอกจากนำมาเป็นชา คนโบราณยังนำเกสรบัวปรุงในตำรับยาแผนไทย โดยเป็นหนึ่งใน เบญจเกสรประกอบด้วย ดอกมะลิ ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกสารภีและเกสรบัวหลวง นำมาปรุงรวมกันโดยดอกไม้แต่ละชนิดมีสรรพคุณเด่น อย่าง มะลิมีรสเย็นช่วยบำรุงหัวใจ ขณะที่ พิกุล รสเย็นเช่นกัน ช่วยแก้ไข้ แก้เจ็บคอและปวดเมื่อยร่างกาย ส่วน เกสรบัวหลวง ทำให้สดชื่น แก้หน้ามืด แก้ลมและบำรุงหัวใจ More >

Faculty of Business Administration of RMUTT organises RTBEC 2015 to raise standards of research to international level

More >