Archive for มิถุนายน, 2015

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี บุกอาเซียนนำทุกหลักสูตรเจาะกลุ่มนักธุรกิจ สปป.ลาว

More >

เด็กไทยไอเดียล้ำแฟชั่น

เสียงฮือฮาจากผู้ชมด้านล่างเวทีหลังจากได้ชมเซตแฟชั่นล้ำๆ จากเหล่านักออกแบบมือสมัครเล่น โครงการ”สหกรุ๊ป แบงค็อก ยัง ดีไซเนอร์ อวอร์ด” ปีที่ 14 ทำเอาบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก ซึ่งปีนี้ถือเป็นการยกระดับการแข่งขันไปอีกขั้นกับคอนเซ็ปต์การออกแบบเสื้อผ้าที่ไม่ใช่แค่เรื่องของแฟชั่น แต่ต้องมีฟังก์ชั่นที่ตอบสนองความต้องการของผู้สวมใส่ด้านต่างๆ ได้อีกด้วย ภายใต้กติกามาตรฐานการแข่งขันคือดีไซเนอร์เลือกใหม่ต้องมีอายุ 18-25 ปี จับคู่ทีมละ 2 คน ส่งผลงานจากการตีโจทย์ “ฟังก์ชัน แฟชั่น ฟิวเจอร์” More >

Learning Express ปี 2 การคิดเชิงออกแบบ เรียนรู้จากสถานที่จริง

“14 วัน กับ 3 ชุมชน การทำงานและการใช้ชีวิตร่วมกันของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กับ นักศึกษาจาก Singapore Polytechnic จากประเทศสิงคโปร์ ภายใต้โครงการ Learning Express รุ่นที่ 2 โครงการดีๆ ที่มอบประสบการณ์ให้กับนักศึกษาทั้ง 2 สถาบัน”

รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากการติดตามผลโครงการ Learning Express รุ่นที่ 1 ประสบผลสำเร็จและบรรลุตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกล้าที่จะแสดงออก กล้าที่จะตัดสินใจ พัฒนากระบวนการคิด และรู้จักการทำงานเป็นทีม มีทักษะและทัศนคติที่ดี พร้อมออกไปเป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพต่อไป และสิ่งสำคัญพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการสานต่อกิจกรรมและความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ ทางกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ร่วมกับ Singapore Polytechnic จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express รุ่นที่ 2 ดำเนินกิจกรรมเป็นทีมสหวิชาการ (Multi-disciplinary) ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Social Innovation) โดยใช้ทักษะการคิดผ่านกระบวนการการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และให้นักศึกษาช่วยแก้ปัญหาในชุมชนต่างๆ ผ่านขั้นตอนการสัมภาษณ์ของผู้อยู่ในชุมชน การระดมสมอง การคิดร่วมกับชุมชน ภายใต้การดูแลและแนะนำของอาจารย์ทั้งสองสถาบัน ซึ่งอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการต้องผ่านการอบรม Certified Lex Facilitator More >

มทร.ธัญบุรี เติมเต็มภาษาอังกฤษและทักษะพื้นฐานอาชีพ มุ่งตอบโจทย์ตลาดแรงงาน-ภาคอุตสาหกรรม

More >

Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi in ASEAN expansion

More >

ภาพข่าว: สังคม: ระฆังทอง

คฤโฆษ

ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณ “ระฆังทอง” (บุคคลแห่งปี) ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558 สาขานักบริหารการศึกษาดีเด่นแก่ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ More >

คอลัมน์ กอสซิพริมรั้ว

นี่ก็อีกราย สุริยา ศรีวะรมย์ ซีเนียร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ รั้วราชมงคลธัญบุรี แม้จะได้เพียงรางวัลชมเชยประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2558 “ThaiStar Packing Awards 2015” จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมไบเทคบางนา แต่ผลงาน KHON RAMA บรรจุภัณฑ์หัวโขนจิ๋วได้รับเลือกให้เข้าประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย (Asia Star)…เล่นเอาเจ้าตัวฟินเฟร่อ!!! More >

Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi in ASEAN expansion

More >

EDU UPDATE: Singaporean and Thai students enjoy field trips

Some 70 Thai and Singaporean students,plus teachers from various fields spent two weeks in a hands-on social innovation training programme – to apply what they learned from class to benefit local communities. More >

โครงการดีๆ เครือข่ายประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยฯ

สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิต ดังนั้นแต่ละมหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา และต้องมีการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 กำหนดไว้ว่า “กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี” เป็นตัวชี้ ในเรื่องของการผลิตบัณฑิต ซึ่งเป็นองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน จากเหตุผลดังกล่าว 3 สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผนึกกำลังในการสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนิสิต นักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคล ธัญบุรี เป็นเจ้าภาพ More >

ภาพข่าว: ฝึกทักษะ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมสอนทักษะพื้นฐานวิชาชีพแก่นักศึกษาชั้นปี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโครงการฝึกทักษะพื้นฐานวิชาชีพ เพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงาน More >

ภาพข่าว: ระฆังทอง

ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณ “ระฆังทอง” (บุคคลแห่งปี” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558 สาขานักบริหารการศึกษาดีเด่น แก่ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลับเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยจุฬาลงกรณ์ More >

มทร.ธัญบุรี เติมเต็มภาษาอังกฤษและทักษะพื้นฐานอาชีพ มุ่งตอบโจทย์ตลาดแรงงาน-ภาคอุตสาหกรรม

More >

ภาพข่าว: นายอำพล เสนาณรงค์

นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณ”ระฆังทอง” (บุคคลแห่งปี) ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558 สาขานักบริหารการศึกษาดีเด่นแก่ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ห้องประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ More >

แนะทบทวนเปิด-ปิดเทอมใหม่

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า การที่ระดับอุดมศึกษาเลื่อนการเปิด-ปิดเทอมตามอาเซียน ก็เพราะต้องการให้การเปิด-ปิดเทอมเป็นไปตามประเทศในอาเซียนจะได้รองรับเด็กที่จะเข้ามาเรียนได้ แต่ข้อเท็จจริงแล้วประเทศในกลุ่มอาเซียนก็ไม่ได้มีการเปิด-ปิดในช่วงเวลาเดียวกันทุกประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม เปิดเทอมเดือนสิงหาคม ส่วนมาเลเซีย อินโดนีเซีย เปิดกันยายน เป็นต้น ดังนั้นประเทศไทยเองจะต้องกลับมาประเมินว่าสถาบันอุดมศึกษาต้องการรองรับตลาดอาเซียนมาเรียนมากน้อยแค่ไหน เพราะด้วยข้อเท็จจริงแล้ว นอกจากประเทศในกลุ่มยังมีเวลาเปิด-ปิดเรียนที่ไม่ตรงกันแล้ว คนที่ต้องการเข้ามาเรียนก็ล้วนต้องการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ และเป็นเรื่องยากที่จะมาเรียนเป็นภาษาไทย ดังนั้นการที่ประเทศไทยเลื่อนเปิดเทอมเพื่อรองรับ จึงไม่น่าจะใช่ประเด็นที่ถูกต้องนัก เรื่องนี้ควรมีการทบทวน โดยตนเห็นว่าควรมีการจัดเปิด-ปิดเทอมเป็น 2 ระบบ มหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรนานาชาติอาจจะให้ เปิด-ปิดเทอมตามอาเซียน หรืออาจจะยังคงแบบเดิมไปด้วยก็ได้ ซึ่งหากเปิด-ปิดเทอมตามอาเซียนก็จะทำให้นักศึกษาเข้าใหม่มีช่วงเวลาว่าง 4-5 เดือน ก็ต้องใช้ช่วงเวลานั้นๆ ช่วยกันเพิ่มพูนความรู้ให้กับเด็กโดยมีการเรียนปรับพื้นฐาน อย่างไรก็ตามการเปิดเทอมในหน้าร้อน สภาพอากาศในบ้านเราค่อนข้างร้อนมีผลกระทบต่อนิสัยการเรียน มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น รวมถึงมีจำนวนวันหยุดนักขัตฤกษ์มาก ซึ่ง มทร.ธัญบุรี ต้องแก้ไขปัญหาด้วยการเรียนชดเชย “การที่วันนี้ภาคอุดมศึกษาไทยเลื่อนการเปิดตามอาเซียนทั้งระบบ ถือว่าเราก้าวข้ามเร็วไปขั้น ไม่ได้ขยับไปทีละก้าว เราควรให้มหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรนานาชาติเปิดเรียนตามอาเซียน แต่หลักสูตรที่เรียนเป็นภาษาไทยไม่ต้องขยับ แต่ถ้าหากจะมีการขยับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา เปิดตามอาเซียนอีกถือว่าจะเป็นเรื่องผิดซ้ำสอง เพราะถ้าประเทศกลุ่มอาเซียจะมาเรียนก็จะเรียนเป็นหลักสูตรนานาชาติ ดังนั้น จะต้องคิดทบทวนให้ดี” รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าว More >

คอลัมน์ ทีนส์ทอล์กอาเซียน: เปิดโลกเรียนรู้ ที่สิงคโปร์

สวัสดีค่ะ หนูชื่อ “อ้อมแอ้ม” หรือ น.ส.ณัฐยา บุบผาวงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี มีโอกาสเป็นตัวแทนนักศึกษาของ มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมโครงการ Learning Express ร่วมกับ Singapore Polytechnic รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ Singapore Polytechnic ที่สนับสนุนให้นักศึกษาลงพื้นที่ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อช่วยแก้ปัญหาในชุมชน ผ่านกิจกรรมทีมสหวิชาการ (Multi-disciplinary) ภายใต้การดูแลและแนะนำของอาจารย์ทั้งสองสถาบัน โดยอาจารย์ต้องผ่านการอบรม Certified Lex Facilitator ด้วย ทั้งนี้ ทางโครงการได้พานักศึกษากว่า 70 ชีวิต ลงพื้นที่ในชุมชนหมู่ 3 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ และชุมชนบ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี เพื่อคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน More >

ที่พักอาศัยสำเร็จรูป ถอด-ประกอบได้นวัตกรรมสุดล้ำ อาจารย์ มทร.ธัญบุรี

การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในปัจจุบันมีความรุนแรงและเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ดังเช่น เหตุการณ์มหาอุทกภัยปี 2554 ในประเทศไทย เหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเฮติ หรือล่าสุดในประเทศเนปาล ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากมายต่ออาคาร บ้านเรือน รวมถึงทรัพย์สินต่าง ๆ และสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยทำให้ต้องอพยพออกจากพื้นที่ ไปอาศัยอยู่ตามพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ในความช่วยเหลือ โดยส่วนใหญ่ใช้เต็นท์ผ้าใบเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราว จนกว่าจะได้รับการช่วยเหลือและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยถาวรให้แล้วเสร็จ More >

คอลัมน์ แวดวงของเรา: ‘ธัญบุรี’รับพนักงานมหา’ลัย 101 อัตรา

edusiamrath@gmail.com

“ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ” อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี มีความประสงค์รับสมัคร “พนักงานมหาวิทยาลัย” จำนวน 101 อัตรา โดยแบ่งเป็น สายวิชาการ68 อัตรา ดังนี้ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 5 อัตรา คณะเทคโนโลยีการเกษตร1 อัตรา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 5 อัตรา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 5 อัตรา คณะบริหารธุรกิจ 14 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 อัตราคณะศิลปกรรมศาสตร์ 2 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ 9 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 อัตรา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5 อัตรา และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 2 อัตราและสายสนับสนุน 33 อัตรา ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์www.rmutt.ac.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558” หรือ http://rmutt.job.thai.com ภายในวันที่ 30 มิ.ย.58 หรือสอบถามโทร.0-2549-4913, 0-2549-4918 More >

นวัตกรรมบำบัดน้ำเสีย ‘คลื่นอัลตราโซนิคร่วมกับการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง’

จีระศักดิ์ มุสิแดง มรกต กองอินทร์ และอภิวัฒน์ ศรีสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี คิดค้นบริหารจัดการคุณภาพน้ำตั้งแต่ ระดับครัวเรือนจนถึงระดับโรงงานอุตสาหกรรม โดยการนำอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ บำบัดสีและกลิ่นของน้ำเสีย โดยอาศัยการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงยูวี ทำลายเชื้อแบคทีเรียและพบว่า คลื่นอัลตราโซนิคที่หูมนุษย์ไม่สามารถได้ยินประมาณ 20 กิโลเฮิรตซ์ สามารถนำมากำจัดเชื้อโรคได้บางชนิด ทำให้เกิดคลื่นน้ำและฟองอากาศขนาดเล็ก ที่เรียกว่า คาวิเตชั่น จึงเกิดแนวคิดบำบัดน้ำเสียด้วยเทคนิคคลื่นอัลตราโซนิคร่วมกับการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงนี้ขึ้น

เครื่องบำบัดน้ำเสียนี้มี 3 ส่วนหลัก คือวงจรควบคุม และโหมดแสงยูวีให้ทำงานร่วมกับคลื่นอัลตราโซนิค

ส่วนที่สอง คือ โปรแกรมควบคุมระบบควบคุมการเปิด-ปิดของอุปกรณ์ต่างๆ จนถึงการปล่อยน้ำออก ส่วนสุดท้าย คือ ตัวเครื่องสเตนเลสมีขนาดกว้างยาวสูง 25x25x30 เซนติเมตร ติดตั้งอุปกรณ์และการใช้งานอื่น เช่น ปั๊มน้ำ โซลินอยด์วาล์ว หัวทรานสดิวเซอร์ หลอดยูวีขนาดกำลัง 11 วัตต์ จำนวน 1 หลอด ซึ่งสามารถปรับกำลังวัตต์สูงสุดได้ 100 วัตต์

ในการทดลองหาประสิทธิภาพสามารถลดสีของเมทิลีนบลูได้สูงสุดถึง 91.31% ที่ระยะเวลา 150 นาที ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2549-4750 หรือ 4193 ได้เลย More >

QA 3 U โครงการดีๆ เครือข่ายประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยฯ

สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิต ดังนั้นแต่ละมหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา และต้องมีการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 กำหนดไว้ว่า “กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี” เป็นตัวชี้ ในเรื่องของการผลิตบัณฑิต ซึ่งเป็นองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน จากเหตุผลดังกล่าว 3 สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผนึกกำลังในการสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนิสิต นักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ โรงแรม พาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี More >