Archive for พฤษภาคม, 2015

คอลัมน์ แวดวงการศึกษา: มทร.ธัญบุรีพัฒนาวิชาขนส่งทางราง

นายเทอดเกียรติ ลิมปิทีปราการ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี และนายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท.) เปิดเผยว่า การเตรียมสร้างกำลังคนระดับปฏิบัติการด้านระบบขนส่งทางราง เพื่อรองรับการขยายตัวของการคมนาคมขนส่งทางรางที่คาดว่าจะเกิดขึ้น มีความสำคัญ และจำเป็นอย่างมาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จึงได้จัดตั้งเครือข่ายการพัฒนากำลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศ ประกอบด้วย 22 หน่วยงาน ซึ่งมี มทร.ธัญบุรีร่วมด้วย โดยรับผิดชอบพัฒนาใน 2 รายวิชา คือ วิชาวิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น และวิชาการซ่อมบำรุงระบบราง More >

คอลัมน์ แม่ทองต่อพ่อประหยัด: พริกหวาน 10 ท่า

ไม่น่าเชื่อว่าเด็กไทยยุคยิ่งเรียนยิ่งโง่ จะสามารถนำสิ่งของใกล้ตัวมาเป็นต้นแบบคิดประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ได้เริ่ดเช่นนี้

“แม่ทองต่อ”เห็นแล้วบอกได้เลยว่า ชอบมั่กๆ “พริกหวาน…เก้าอี้พักผ่อน 10 ฟังก์ชั่น) ผลงานของ น.ส. อัญญาณี ทิพย์ธัญวรรณ” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาออกแบบ ผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

นำความชอบส่วนตัวจากการช่วยแม่จ่ายตลาดทำกับข้าวหลงใหลในรูปทรงของพริกหวานเลยมโนจินตนาการออกแบบเป็นเก้าอี้พักผ่อน โดยการนำผ้าทูโทนหรือผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมฝ้าย ที่กระเป๋าผ้าแบรนด์เนมยี่ห้อดังนิยมใช้กันมาทำเป็นผิวนอกของพริกหวาน ที่สามารถถอดออกมาซักทำความสะอาดได้ ส่วนเนื้อในนั้นใช้เม็ดโฟมโพลีสไตรีนมาเป็นวัสดุรับรองน้ำหนักที่อ่อนนุ่มเพื่อให้สามารถเปลี่ยนรูปทรงได้ง่าย

เพราะเก้าอี้ตัวนี้ต้องแปลงร่างให้สามารถรองรับการใช้งานในหลายรูปแบบไม่ว่าจะวางเฉยๆประดับห้อง เพียงแค่จับม้วนเข้าหากันแล้วนำหมอนอิงหน้าตาเหมือนขั้วพริกเสียบเข้าไป…เพียงแค่นี้ก็ดูสวยเริ่ดเพลินตา

จะใช้งาน เพียงแค่คลี่พริกหวานออกมานิดหนึ่งก็จะได้โต๊ะเล่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คได้…คลี่ออกมาให้สุดจับคว่ำม้วนกลีบพริกมาเสี้ยวหนึ่ง ได้เก้าอี้เอนนอนนั่งเล่น และอื่นๆอีกมากมาย

เป็นได้ยิ่งกว่าชื่อที่ตั้งให้เป็น เก้าอี้พักผ่อน 10 ท่า 10 ฟังก์ชั่นซะอีก เพราะทำได้สารพัด แล้วแต่เราจะนึกคิดได้

เห็นรูปการใช้งานแค่บางส่วนแล้วรู้สึกเป็นยังไงปราถนาเหมือน “แม่ทองต่อ” ไหม…สนใจอยากได้ไปใช้งานหรือจะติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์ไอเดีย สอบถามได้ที่ 08-8006-8974 ค่ะ More >

แรงบันดาลใจจาก “ตุง” สู่งานศิลป์ “เชิดชูพลเมืองดี”

“ตุง” เป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อ ความศรัทธามาแต่ดั้งเดิมของชาวล้านนา ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องสักการบูชา หรือประกอบพิธีกรรม ทั้งงานมงคลและอวมงคล รวมทั้งใช้ตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ จึงส่งต่อเป็นแรงบันดาลใจ ทำให้เกิดโครงการ “นิทรรศการศิลปะเชิดชูพลเมืองดี” ผลงานสร้างสรรค์โดย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร  ประเสริฐ  อาจารย์สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นผลงานศิลปะกลางแจ้ง จัดแสดงบริเวณถนนธัญบุรี – วังน้อย (ข้างดูโฮม คลอง 7) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี More >

มทร.ธัญบุรี สร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมด้านประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรม และสารเสพติด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดกิจกรรมนำนักศึกษาประมาณ 200 คน เข้าอบรมโครงการกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 3D สร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาในด้านประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันสารเสพติดและอบายมุข ฝึกความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม ด้วยทัศนคติและบุคลิกภาพที่ดี More >

“PMK Blind Navigator” นวัตกรรม กล่องนำทาง สำหรับผู้ป่วยทางตา

กล่องนำทาง “PMK Blind Navigator” ผลงานบุคลากรจาก 3 สถาบันร่วมวิจัยคิดค้น นำโดย ผศ.ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ พ.อ.ผศ.นพ.อารมย์ ขุนภาษี ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู พร้อมด้วย พ.อ.รศ.นพ.สุธี พานิชกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ผนึกกำลังคิดค้นร่วมกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ประดิษฐ์คิดค้นร่วมกับแพทย์และพยาบาล โดยใช้ชื่อว่า “PMK Blind Navigator” สำหรับผู้ป่วยทางสายตา More >

มทร.ธัญบุรี คิดค้น เครื่องพิมพ์ 3 มิติ D.I.Y

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ หรือ 3D Printer มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และมีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างยิ่ง หน้าที่หลักของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ คือ ทำให้ผลงานที่ถูกออกแบบไว้ในซอฟแวร์ ออกมาเป็นชิ้นงานจริง ตามแบบที่ได้กำหนดไว้ มองเห็นโครงสร้างงานได้ทั้งหมดในแนวกว้าง ยาวและสูง ในระยะหลังเครื่องพิมพ์ 3 มิติได้แผ่หลายเข้ามาให้บุคคลทั่วไปได้สร้างผลงานด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น ในส่วนของโครงสร้างเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ค่อนข้างซับซ้อนในการประกอบใช้ อาจยากสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน โดยส่วนใหญ่ผู้ใช้งานจะสั่งซื้อจากทางผู้จัดจำหน่าย ซึ่งมีทั้งเครื่องที่ประกอบสำเร็จ กับเครื่องที่แยกชิ้นส่วนมา ทำให้เกิดความสับสนในการประกอบ เพราะชิ้นส่วนมีมากมาย อีกทั้งคู่มือการประกอบและคู่มือการใช้งานไม่ชัดเจน มีคำศัพท์เทคนิคจำนวนมาก จึงทำให้เกิดความยุ่งยากในการประกอบ More >

สติ หัวใจนักปั่นบนถนนประเทศไทย มุมมองประธานชมรมจักรยาน คลอง 6 มทร.ธัญบุรี

ในฐานะของประธานชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี และในฐานะที่ปั่นจักรยานบนท้องถนน ประมาณ 4 ปี ที่ปั่นจักรยานมาเรียนมหาวิทยาลัยฯ และใช้เป็นพาหนะในการเดินทาง เพราะว่าต้องการประหยัดเงิน ทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ที่สำคัญยังได้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยครับ” น้ำเสียงแห่งความภาคภูมิใจ “อั๊ฟ” นายพันธนันท์ ดวงศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ภาพที่คุ้นตาของหลายๆ คน บนถนนเส้นรังสิต-นครนายก More >

ศิลปกรรม มทร.ธัญบุรีเจ๋ง สร้างประติมากรรม 3 มิติในพระอุโบสถวัดปัญญาฯ

อาจารย์ มทร.ธัญบุรี รังสรรค์ผลงานประติมากรรมนูนสูง 3 มิติ แสดงเนื้อหาศิลปะแบบรูปธรรม ถ่ายทอดเรื่องราวองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลักธรรมคำสั่งสอน จำนวน 11 แผ่นใหญ่ ส่งมอบวัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี เพื่อประดับภายในพระอุโบสถ เผยใช้เวลานานถึง 4 ปี ในการถ่ายทอดความงามที่แฝงไปด้วยปริศนาธรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า ทางวัดปัญญานันทารามและมหาวิทยาลัย มีความร่วมมือในการนำนักศึกษาเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางวัดได้สร้างพระอุโบสถ เพื่อเป็นสถานที่ในการเรียนรู้ สั่งสอนคุณธรรมจริยธรรม แต่ทางวัดยังขาดผลงานศิลปะเพื่อมาตกแต่งภายในพระอุโบสถ โดยทางคณะศิลปกรรมศาสตร์มีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง จึงมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยพจน์ หวลมานพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวัฒนธรรม อาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ สาขาประติมากรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาประติมากรรมและสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผิดชอบงานประติมากรรมตกแต่งภายในพระอุโบสถ ภายใต้แนวความคิด 3 ป. ของพระปัญญานันทมุนี คือ ประโยชน์ ประหยัด และเป็นปริศนาธรรม More >

คอลัมน์ ย่อยข่าว: จุฬาฯพุ่ง8ทีมชนมทร.ธัญบุรีตบถ้วย ข

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล ซีเล็คทูน่าประชาชนชาย ข ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 ที่ยิมฯ 2 ม.รามคำแหง วันเสาร์ที่ 23 พ.ค. 2558 เป็นรอบ 16 ทีม ระบบน็อกเอาต์ ทีมชนะจะเข้ารอบ 8 ทีม โดยผลการแข่งขันมีดังนี้

ม.กรุงเทพธนบุรี ชนะ มักกะสัน โปร 3-0 (25-16,25-18,25-22) วิง 46 พิษณุโลก ชนะ ฟรุ๊ต 3-0 (25-19,25-8,25-14) ราชนาวี ชนะ มทบ.11-อูร่า-อาร์ม 94 3-0 (25-18,28-26,25-22) กัมพูชา ชนะ ม.รามคำแหง 3-0 (25-23,25-18,25-18) มทร.ธัญบุรี ชนะ มรภ.สวนสุนันทา 3-0 (25-18,25-20,25-16) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ชนะ สมาคมกีฬากรุงเก่า 3-2 (23-25,25-14,25-22,21-25,15-13) ฟริต้า ชนะ หอวัง-ศรีปทุม-สรรพวุธ 3-1 (22-25,25-19,25-20,25-13) และ มรภ.พระนคร-ทหารอากาศ ชนะ เอเชีย-เพชรบุรี 3-0(25-17,25-18,25-18)

หลังเสร็จสิ้นรอบ 16 ทีม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ได้จับสลากประกบคู่ในรอบ 8 ทีม โดยใช้ระบบน็อกเอาต์ ทีมชนะเข้ารองรองชนะเลิศ โดยผลการจับสลากประกบคู่นี้ ฟูริต้า พบ มทร.พระนครทหารอากาศ,มทร.ธัญบุรี และ วิง 46 พิษณุโลก พบ ม.กรุงเทพธนบุรี โดยจะแข่งขันวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ค. 58 ที่ยิมฯ 2 ม.รามคำแหง เริ่มเวลา 10.00 น.

More >

คอลัมน์ ย่อยข่าว: จุฬาฯพุ่ง8ทีมชนมทร.ธัญบุรีตบถ้วย ข

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล ซีเล็คทูน่าประชาชนชาย ข ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 ที่ยิมฯ 2 ม.รามคำแหง วันเสาร์ที่ 23 พ.ค. 2558 เป็นรอบ 16 ทีม ระบบน็อกเอาต์ ทีมชนะจะเข้ารอบ 8 ทีม โดยผลการแข่งขันมีดังนี้

ม.กรุงเทพธนบุรี ชนะ มักกะสัน โปร 3-0 (25-16,25-18,25-22) วิง 46 พิษณุโลก ชนะ ฟรุ๊ต 3-0 (25-19,25-8,25-14) ราชนาวี ชนะ มทบ.11-อูร่า-อาร์ม 94 3-0 (25-18,28-26,25-22) กัมพูชา ชนะ ม.รามคำแหง 3-0 (25-23,25-18,25-18) มทร.ธัญบุรี ชนะ มรภ.สวนสุนันทา 3-0 (25-18,25-20,25-16) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ชนะ สมาคมกีฬากรุงเก่า 3-2 (23-25,25-14,25-22,21-25,15-13) ฟริต้า ชนะ หอวัง-ศรีปทุม-สรรพวุธ 3-1 (22-25,25-19,25-20,25-13) และ มรภ.พระนคร-ทหารอากาศ ชนะ เอเชีย-เพชรบุรี 3-0(25-17,25-18,25-18)

หลังเสร็จสิ้นรอบ 16 ทีม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ได้จับสลากประกบคู่ในรอบ 8 ทีม โดยใช้ระบบน็อกเอาต์ ทีมชนะเข้ารองรองชนะเลิศ โดยผลการจับสลากประกบคู่นี้ ฟูริต้า พบ มทร.พระนครทหารอากาศ,มทร.ธัญบุรี และ วิง 46 พิษณุโลก พบ ม.กรุงเทพธนบุรี โดยจะแข่งขันวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ค. 58 ที่ยิมฯ 2 ม.รามคำแหง เริ่มเวลา 10.00 น.

More >

คอลัมน์ ช่วยเนปาล

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี และ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น นายกสภามหาวิทยาลัย ส่งมอบเงินจากการรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล แก่ รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อส่งต่อยังผู้ประสบภัยต่อไป More >

แรงบันดาลใจจาก ‘ตุง’ สู่งานศิลป์ ‘เชิดชูพลเมืองดี’

“ตุง” สัญลักษณ์แห่งความเชื่อความศรัทธาแต่ดั้งเดิมของชาวล้านนา ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องสักการะบูชาหรือประกอบพิธีกรรม ทั้งงานมงคลและอวมงคล รวมทั้งใช้ในการตกแต่งสถานที่ต่างๆ ขณะเดียวกันในอีกมุมหนึ่ง “ตุง” ยังกลายเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดโครงการดังๆ อย่างเช่น “นิทรรศการศิลปะเชิดชูพลเมืองดี” ผลงานที่ถูกรังสรรค์ขึ้นโดย ผศ.ไกรสร ประเสริฐ อาจารย์สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถือเป็นผลงานศิลปะกลางแจ้ง ที่จัดแสดงขึ้นบริเวณถนนธัญบุรี-วังน้อย (ข้างดูโฮม คลอง 7) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ในวันเปิดนิทรรศการเมื่อวันที่ 7 พ.ค.ที่ผ่านมา ร.ศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ โดยกล่าวว่า หัวใจหลักของนิทรรศการคือ การนำเรื่องราวของพลเมืองดี ที่เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นมาถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปกรรม เพื่อเป็นการยกย่องพลเมืองดี และให้ประชาชนรุ่นหลังได้ระลึกถึง โดยนำเรื่องราวของ นายประมวน สุวรรณโรจน์ พนักงานขับรถบรรทุก 6 ล้อพลเมืองดี ที่หยุดจอดช่วยรถกระบะซึ่งจอดเสียข้างทางบริเวณวงแหวนตะวันออกสายธัญบุรี ตัดวังน้อย ขณะผูกเชือกเตรียมลากจูงรถไปอู่ได้เกิดเหตุรถพ่วง 22 ล้อพุ่งเข้าชนท้าย จนเป็นเหตุให้นายประมวน ต้องเสียชีวิต จึงถูกยกย่องจากสื่อมวลชนและประชาชนให้เป็นพลเมืองดี จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่านิทรรศการนี้จะสะท้อนให้คนในสังคม ได้ตระหนักถึงคุณงามความดี เป็นตัวอย่างให้กับสังคมและคนในชาติ และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสุวรรณโรจน์อีกครั้งหนึ่ง

ในขณะที่ผศ.ไกรสรกล่าวว่า การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมในครั้งนี้ ได้นำแนวคิดประเพณีวัฒนธรรมของชาวล้านนาเกี่ยวกับตุงหรือธงที่ใช้ในงานอวมงคล เช่น กรณีของตุงแดง ซึ่งเป็นตุงประเภทหนึ่งที่ใช้ปักตามบริเวณเส้นทางต่างๆ เมื่อพบตุงแดงปักอยู่ แสดงว่าบริเวณนั้นได้มีการตายแบบไม่ธรรมดาหรือตายโหงเกิดขึ้น ซึ่งตามความเชื่อและพิธีกรรมที่ได้เล่าขานสืบทอดกันมา ถือว่าบริเวณนั้นอาถรรพ์ ถ้าไม่ปักตุงแดง วิญญาณของผู้ตายจะไม่สามารถไปสู่สุขคติภพภูมิที่ดีได้ จนกว่าจะมีบุคคลอื่นมาตายตรงนั้นแทนที่

“จากความเชื่อดังกล่าวจึงนำมาสู่นิทรรศการศิลปะเชิดชูพลเมืองดี โดยใช้ตุงแดงจำนวน 35 ชิ้นงานตามอายุของพลเมืองดี ซึ่งตุงแต่ละชิ้นงานมีขนาดความกว้าง 1.20 เมตร ยาว 4 เมตร และใช้เทคนิคการพิมพ์เพื่อให้เกิดลวดลาย ด้วยเทคนิคซิลก์สกรีน (Silk Screen) โดยเลือกเอารูปม้ามาพิมพ์ ตามปีนักษัตรของพลเมืองดีที่เกิดลงไปในตุง และภายในบริเวณนิทรรศการ ยังตกแต่งด้วยปราสาทตั้งศพ ซึ่งนำมาจากภาคเหนือของไทย เพื่อให้ความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจ และเป็นการแสดงความเคารพแก่พลเมืองดีผู้นี้ ที่ได้เสียสละ ทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ย้ำเตือนถึงความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตบนท้องถนน” ผศ.ไกรสร กล่าว

เช่นเดียวกับน.ศ.บุษกร สิ่งไธสง น.ศ.ชั้นปีที่ 3 สาขาศิลปะภาพพิมพ์ ตัวแทนนักศึกษาที่ร่วมโครงการเผยว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ด้านศิลปะ ที่สร้างสรรค์ผ่านมุมมองด้านวัฒนธรรมของชาวล้านนาที่เกี่ยวกับตุง จนนำมาสู่นิทรรศการ โดยการสร้างตุงจากพื้นผ้าสีแดงเข้ม เพิ่มความสวยงามและความหมายเกี่ยวกับพลเมืองดีลงไป เช่น การพิมพ์ภาพตามปีเกิดและจำนวนตุงตามอายุ ตนมีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนสำคัญในนิทรรศการนี้ ซึ่งใช้ระยะเวลาเตรียมงานกว่า 1 เดือน จนเกิดเป็นนิทรรศการกลางแจ้งที่หลายคนให้ความสนใจ

อีกมุมหนึ่งของ นางกัลยา สุวรรณโรจน์ ผู้เป็นมารดาของนายประมวน เผยความรู้สึกทั้งน้ำตาว่าเสมือนฝันร้ายที่เกิดขึ้นเมื่อนึกถึง เพราะลูกชายเป็นคนจิตใจดี เรียกใช้ง่าย เป็นที่รักของญาติพี่น้องผองเพื่อน ณ วันนี้ ก็เริ่มจะทำใจได้ แต่ความรู้สึกและห่วงหาระหว่างแม่กับลูกยังมีอยู่เสมอ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัย และท่านอาจารย์ไกรสร ที่เห็นคุณค่าในความดีของลูกชาย จนสามารถสร้างศิลปะขึ้นมาได้ แม้ความประมาทจากการหลับในของคนขับรถเทรลเลอร์ได้พรากชีวิตของลูกชายไปอย่างไม่หวนกลับ แต่คุณงามความดีของลูกชาย และเรื่องราวการยกย่องทางศิลปะนี้ ยังคงตราตรึงและอยู่ในใจของแม่และอีกหลายๆ คน ตลอดไป

นิทรรศการดังกล่าวนี้จะจัดแสดงถึง 30 พ.ค.58 ซึ่งเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน หลังจากนั้นจะนำภาพนิทรรศการไปจัดแสดงอีกครั้งในเดือนส.ค. ณ วังสวนผักกาด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.08-4123-2557 ทั้งนี้นิทรรศการได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นับเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหว ที่ศิลปะได้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการย้ำเตือนให้เห็นคุณค่า คุณงามความดี และเป็นตัวบ่งชี้ถึงความไม่ประมาทในการใช้ชีวิต โดยศิลปินมืออาชีพอย่าง ผศ.ไกรสร ประเสริฐ

More >

คอลัมน์ Next Gen: ‘กล่องนำทาง’ผลงานวิจัยเพื่อคนตาบอด

นภาพร พานิชชาติ napapornp@dailynews.co.th

แม้ในปัจจุบัน กระแสการรณรงค์ให้ทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้เอื้อต่อผู้พิการต่าง ๆ อาทิ ทางลาดขึ้นลง ลิฟต์ หรือมีอักษรเบรลล์กำกับ เป็นต้น แต่ก็ต้องยอมรับว่า ด้วยสภาพแวดล้อมที่อาจจะไม่ได้ถูกวางแผนมาสำหรับสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ ทำให้ยังมีข้อจำกัดต่อการใช้ชีวิตของบุคคลเหล่านี้ More >

คอลัมน์ ช่องทางทำกิน: ‘ลูกประคบหน้าเด้ง’ภูมิปัญญาไทยสร้างเงิน

เชาวลี ชุมขำ : เรื่อง

“ลูกประคบ” นับเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย ที่ใช้สมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นนำมาใช้ในการรักษา โดยเฉพาะนำมาช่วยเรื่องของการไหลเวียนโลหิต ลดการอุดตันของเส้นเลือด อาการปวด บวม เกร็งของกล้ามเนื้อ ซึ่งนอกจากคุณประโยชน์เหล่านี้แล้ว หากปรับเปลี่ยนสมุนไพรที่มีสรรพคุณเฉพาะด้าน ก็สามารถนำมาใช้ประคบใบหน้าบำรุงผิวพรรณ เพื่อความสวยงามได้อย่างน่าอัศจรรย์ วันนี้ทีมงาน “ช่องทางทำกิน” มีข้อมูลเรื่องนี้มาแนะนำ เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้สนใจ นำไปต่อยอดสร้างเงินสร้างอาชีพ… More >

คอลัมน์ กอสซิพริวรั้ว

ขาเม้าท์

สวัสดีสมาชิก “กอสซิพคลับ” ของ “ขาเม้าท์” ช่วงนี้คนไทยหลายคนคงกำลังอยู่ในอาการโศกเศร้าจากการละสังขารของพระเดจิชื่อดังแห่งที่ราบสูง พระเทพวิทยาคม หรือ “หลวงพ่อคูณ” ปริสุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ในโอกาสนี้ “ขาเม้าท์” เลยขอยกเอาหลักคำสอนช่วงตอนหนึ่งของ “หลวงพ่อคูณ” ที่ได้เคยอวยพรในช่วงเทศกาลปีใหม่ มาเตือนสติสาธุรชนคนไทย อย่างน้อยจะได้เป็นแง่คิดและนำไปประพฤติได้ด้วยตัวเอง ว่า “กู…ไม่มีอะไรมาก กูไม่มีอะไรจะสอนพวกมึงหรอก เพราะพวกมึงก็รู้ว่ากูพูดไม่เป็น พูดไม่เก่งเหมือนเขา เทศนาว่ากล่าวอะไรก็ไม่เป็น กูมีแต่ว่าให้ละชั่ว ทำดีกันเท่านั้นแหละ บุญบาปมีจริงลูกหลานเอ้ย ให้เชื่อว่าบุญมีจริง บาปมีจริง ให้ละชั่ว ทำดี มีศีลธรรมประจำใจ บุญเห็นกับตาบาปเห็นกับตา รักตัวกลัวภัยอย่าทำชั่ว ให้ตั้งอยู่ในเมตตา”…

หันมาเม้าท์เรื่องมันส์ ๆ ของชาวรั้วอุดมศึกษากันบ้าง

…ถือว่าเป็นหนุ่มไฟแรงสุด ๆ เพราะหลังได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี “ศุภฤกษ์ น้ำทิพย์” ซีเนียร์ คณะบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ ก็ควงแขนนายกสโมสรนักศึกษาคณะต่าง ๆ ประเดิมงานแรกทันทีด้วยการเปิดรับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวชาวเนปาล ได้เงินบริจาคถึง 170,000 บาท ก่อนมอบผ่าน รศ.ดร. พินิต รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งต่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปขยันขันแข็งสู้งานแถมยังมีใจสาธารณะแบบนี้เห็นทีงานกิจการนักศึกษาได้เดินหน้าฉลุยเลยล่ะทีนี้… More >

บีทีเอสให้ความรู้เรื่องฮีตสโตรก อันตรายถึงชีวิตแต่ป้องกันได้

ได้รับผลตอบรับดีทั้งจากประชาชนและสถาบันการแพทย์ต่าง ๆ ทั้งรัฐบาลและเอกชน กลุ่มบริษัท “บีทีเอส” ร่วมกับสถาบันการแพทย์ชั้นนำ อาทิ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล, วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ม.รังสิต, กรมอนามัย ฯลฯ สานต่องาน “คลินิกลอยฟ้า” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสุขภาพฟรี โดยปีนี้ คีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทบีทีเอส ย้ายมาจัดที่สถานีรถไฟฟ้าบางหว้าเนื่องจากมีชุมชนตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงจำนวนมาก และเพื่อให้คนทุกระดับตรวจสุขภาพที่ตรงกับความต้องการ จึงแบ่งโซนสถานีตรวจสุขภาพของแต่ละโรค ได้แก่ สถานีเบาหวาน, สถานีหัวใจ, สถานีมะเร็ง, สถานีตา, สถานีกระดูกและข้อ, สถานีรักตับ, สถานีการแพทย์แผนไทย, สถานีการแพทย์แผนตะวันออก, สถานีฟัน และสถานีส่งเสริมสุขภาพ โดยจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพในโรคที่ความเสี่ยงสูง และเป็นปัจจัยก่อเกิดโรคร้ายแรงในอนาคตของคนเมืองในยุคปัจจุบัน เช่น ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (อีเคจี), ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น พร้อมการให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกวัน More >

มทร.ธัญบุรีจัดโครงการติวเข้ม เน้นอังกฤษสำหรับ นศ.สอบโทอิค

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 ทุกคณะ โดยได้ทำการคัดเลือกนักศึกษาจากจำนวน 5,000 คน ที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษ A และ B จำนวน 2,200 คน มาเข้าโครงการดังกล่าว เพื่อทำการเรียนเพิ่มเติมภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นอีก 15 วัน หลังจากนั้นจะทำการจัดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของมทร.ธัญบุรี ซึ่งซื้อลิขสิทธิ์มาจาก Oxford ประเทศอังกฤษ หากนักศึกษาสามารถทำคะแนนได้ถึง 450 คะแนน ทางมหาวิทยาลัยจะส่งเข้าสอบTOEIC (Test of English for International Communication ) เป็นข้อสอบมาตรฐานระดับสากล ในการวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจต่อไป More >

คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 13 กิจกรรมตรวจสุขภาพฟรี

กลุ่มบริษัทบีทีเอส ร่วมกับ คณะ ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยรังสิต กรมอนามัย ศูนย์การแพทย์อาร์ เอส ยู มูลนิธิโรคตับ และ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลสุขุมวิท โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี โรงพยาบาลธนบุรี 1 โรงพยาบาลเจ้าพระยา รวม 15 หน่วยงาน จะจัดงาน “คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 13” ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า เพื่อตรวจสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ กิจกรรม “คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 13” เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมทางด้านสาธารณสุข ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยรูปแบบการจัดงาน แบ่งเป็นโซนสถานีตรวจสุขภาพ 10 โซน ได้แก่ สถานีเบาหวาน สถานีหัวใจ สถานีมะเร็ง สถานีตา สถานีกระดูกและข้อ สถานีรักตับ สถานีการแพทย์แผนไทย สถานีการแพทย์แผน ตะวันออก สถานีฟัน และสถานีส่งเสริม สุขภาพ ซึ่งในทุกสถานีได้จัดโปรแกรม การตรวจสุขภาพ ไว้กว่า 20 รายการ อาทิ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ตรวจ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ตรวจสมรรถภาพ หลอดเลือดแดงส่วนปลาย (ABI) ตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดบริเวณคอ เพื่อเช็คเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ตรวจ จอประสาทตา ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ เอกซเรย์ปอด เจาะเลือด หาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ตรวจสุขภาพฟัน การตรวจเส้นประธานสิบ การบำบัดโดยการฝังเข็ม ซึ่งเป็นการรักษาเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต

และในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. จะมีพิธีเปิดงาน โดย คีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ พร้อมกับจะจัดเสวนา ในหัวข้อ “ร้อนจัด …ถึงแก่ชีวิตด้วยฮีตสโตรก (Heat Stroke)” โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุไรพร สมบุญวงค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากการที่ร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไป จนทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงเกิน 40 องศาเซลเซียส และทำให้เปิดอาการช็อกถึงแก่ชีวิตได้ ดำเนินรายการ โดย ทวีรัตน์ จิรดิลก

นอกจากนี้รถไฟฟ้าบีทีเอสยังได้ยกเว้นให้ผู้ที่จะเข้ามารับการตรวจสุขภาพไม่ต้อง เสียค่าผ่านเข้า-ออกในระบบ เฉพาะที่สถานีบางหว้า ที่เป็นที่จัดงาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทร.02-6177300 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ หรือศูนย์ฮอตไลน์ บีทีเอส โทร.02-6176000 ทุกวัน

More >

การ์ดเชิญ

“คลินิกลอยฟ้า” ภายในงานจัดให้บริการเป็น สถานีตรวจสุขภาพฟรีแก่ประชาชน รวม 10 สถานี ได้แก่ สถานีเบาหวาน หัวใจ มะเร็ง ตา กระดูกและข้อ รักตับ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนตะวันออก ฟัน และส่งเสริมสุขภาพ จาก 15 หน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยรังสิต กรมอนามัย ศูนย์การแพทย์อาร์ เอส ยู มูลนิธิโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยที่บริษัทฯ ยกเว้นให้ผู้ที่จะเข้ามารับการตรวจสุขภาพไม่ต้องเสียค่าผ่านเข้าออกในระบบ ณ สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า ระหว่าง วันที่ 21-24 พ.ค.58 เวลา 09.00-16.00 น. More >

คอลัมน์ การศึกษา: กระทรวงอุดมศึกษาต้องยึด 3 ภารกิจเป็นตัวตั้ง

กมลทิพย์ ใบเงิน

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา พ.ศ. ได้ผ่านความเห็นชอบจากทุกฝ่าย ทั้งจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.), ทปอ.มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย, ทปอ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ซึ่งเห็นชอบให้มีการจัดตั้ง ‘กระทรวงการอุดมศึกษา’ และล่าสุด เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมกรรมาธิการการศึกษา และการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ด้วย

ทำไม? เพราะอะไร? จำเป็นต้องแยก ‘สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา’ หรือ สกอ. (ทบวงมหาวิทยาลัย) ออกจาก ‘กระทรวงศึกษาธิการ’ (ศธ.) ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้เสนอว่าการจัดตั้ง ‘กระทรวงอุดมศึกษา’ จะก่อให้เกิดประโยชน์ คือ “จะสามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่เป็นปัญหา และจะขยายการจัดการศึกษา More >